Malá krajská scénická žatva 2024 – vecné vyhodnotenie

mksz-vyhodnotenie

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja uskutočnilo v dňoch 19. – 21. 4.2024 súťažnú prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých Malá krajská scénická žatva.

V Divadle Jána Palárika v Trnave mali možnosť diváci navštíviť zaujímavé inscenácie neprofesionálnych súborov a takýto divadelný zážitok táto prehliadka ponúkla. V podobe prehliadky divadelníci súťažili, konfrontovali svoje úsilia s inými divadlami a tiež boli vystavení odbornému posúdeniu lektorov o spoločnom divadelnom zážitku.

Odbornej porote a divákom v hľadisku sa predstavilo päť neprofesionálnych divadelných súborov: Divadlo na TrakOch z Trakovíc, Gbelské ochotnícke divadlo z Gbiel, Cíferské ochotnícke divadlo z Cífera, Divadlo DISK z Trnavy a  Herci z Hrnca, z Hrnčiaroviec nad Parnou.

Súťažné inscenácie hodnotila prizvaná odborná porota z radov profesionálov v zložení: doc. PhDr. Elena Knopová, PhD., vedkyňa z Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied a umení SAV, Mgr. art. Kamil Žiška, divadelný režisér, Mgr. art. Dušan Vicen, divadelný režisér a dramatik.

Malá krajská scénická žatva bola krajským kolom 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálného divadla dospelých Belopotockého Mikuláš. Divadlo mladých – Divadlo ETAPY účinkovanie na prehliadke zo zdravotných dôvodov zrušilo. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.

V piatok 19.4.2024 o 18,00 h prezentáciu umeleckej tvorby v oblasti divadla vo Veľkej sále Divadla J. Palárika otvorilo divadlo dospelých –  Divadlo na TrakOch z Trakovíc s inscenáciou „Je to tak (alebo inak)“, ktorá bola plná prekvapení, nečakaných zvratov a hudby.

„Kocúr v botách“ bola druhou súťažnou divadelnou hrou  Gbelského ochotníckeho divadla z Gbiel. Prezentovali sa  sa v sobotňajšom programe o 12, 00 h.

V tej istej kategórii sa súťažnej prehliadky prvý krát zúčastnilo Cíferské ochotnícke divadlo z Cífera s inscenáciou v  „Kto ukradol cíferskú Venušu?“ o 15,00 h.

Tiež v sobotu o 19,30 h uviedol na doskách javiska DJP Divadelný súbor DISK pôvodnú autorskú inscenáciu Blaha Uhlára a kolektívu DISK „NORMALIZÁCIA“.

Nedeľný súťažný deň a záverečná súťažná inscenácia programu patrila Hercom z Hrnca. „Penzión u Jara“ bola v poradí ich piata súťažná inscenácia.

Hlavným kritériom pre postup do celoštátneho kola BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ bola umelecká kvalita inscenačného tvaru a prínos pre ďalšie pozitívne smerovanie neprofesionálneho divadla.

Hlavným organizátorom prehliadky je Trnavské osvetové stredisko. Ďakujeme za ústretovú spoluprácu Divadlu Jána Palárika v Trnave a partnerovi podujatia Mrva-Stanko.

Výsledky Malej krajskej scénickej žatvy 2024:

V súťažnej časti: Neprofesionálne divadlo dospelých porota udelila:

Priamy postup do celoštátneho kola súťaže a prehliadky Belopotockého Mikuláš divadelnému súboru: DISK Trnava za inscenáciu Normalizácia.

Návrh na postup do celoštátneho kola súťaže a prehliadky Belopotockého Mikuláš divadelnému súboru: Divadlo na TrakOch z Trakovíc za inscenáciu Je to tak (alebo inak).

Odborná porota udelila diplomy za účinkovanie: Gbelské ochotnícke divadlo Gbelík, Cíferské ochotnícke divadlo a Herci z Hrnca.

Odborná porota udelila tiež individuálne ocenenia:

Radoslavovi Iršovi za divadelný scenár Kocúr v botách.

Monike Babicovej  a Linde Zemánkovej za herecké stvárnenie komickej dvojice Etelka a Gudrun.

Divadlo na TrakOch za dramaturgický výber hry Je to tak (alebo inak).

Malá krajská scénická žatva bola opäť plná výborných hereckých výkonov, skvelej atmosféry za veľkej diváckej účasti.

Fotogalériu z podujatia nájdete na tomto odkaze.

Mgr. Daniela Polášová
Trnavské osvetové stredisko