Objednávky - 2. kvartál 2023

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ

5.4.2023

OBJ

33/2023

Objednávka č. 33/2023

výroba sprievodného katalógu - Trnavský objektív 2023 (AMFO 2023) - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

649,70 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24

3.4.2023

OBJ

34/2023

Objednávka č. 34/2023

strava pre lektorov a personál - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

165 €

MM GastroTrade, s.r.o., Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč, IČO: 52712362

3.4.2023

OBJ

35/2023

Objednávka č. 35/2023

zhotovenie audiovizuálneho záznamu - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

250,59 €

Michal Lipovský, MLKAMERA, Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

3.4.2023

OBJ

36/2023

Objednávka č. 36/2023

ubytovanie odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

80 €

Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie 3, 918 09 Trnava, IČO: 36087017

3.4.2023

OBJ

37/2023

Objednávka č. 37/2023

aktualizácia webovej stránky - výročné správy - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

25 €

Daniel Očenáš - Reklamná Agentúra, Ďumbierska 4006/24, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50500317

5.4.2023

OBJ

38/2023

Objednávka č. 38/2023

prenájom priestorov kina CENEMAX ARENA - CINEAMA 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

900 €

CINEMAX ARENA, Kollárova 20, 917 01 Trnava, IČO: 36612367

5.4.2023

OBJ

39/2023

Objednávka č. 39/2023

občerstvenie na vernisáž výstavy - Trnavský objektív 2023/AMFO 2023 - obj. podpísala Mgr., Silvia Mruškovičová - poverená riadením

93 €

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava, Lomonosovova č. 2797/6, 918 54 Trnava, IČO: 00893412

12.4.2023

OBJ

40/2023

Objednávka č. 40/2023

výroba citylightu, backlitu - Trnavský objektív 2023/AMFO 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

80,76 €

RAPOS, s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

14.4.2023

OBJ

41/2023

Objednávka č. 41/2023

občerstvenie pre účinkujúcich, porotu a organizačný štáb - Nositelia tradícií - krajská súťaž - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

231 €

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

14.4.2023

OBJ

42/2023

Objednávka č. 42/2023

technické zabezpečenie podujatia - Nositelia tradícií - krajská súťaž - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

750 €

Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava, IČO: 44438061

14.4.2023

OBJ

43/2023

Objednávka č. 43/2023

doprava folklórnej speváckej skupiny Blavanka - Nositelia tradícií - krajská súťaž - obj. podpísala Mgr Silvia Mruškovičová - poverená riadením

168 €

Autobusová doprava Jozef Sadecký, Boleráz 69, 919 08, IČO: 33551073

14.4.2023

OBJ

44/2023

Objednávka č. 44/2023

doprava folklórnej speváckej skupiny Dudváh - Nositelia tradícií - krajská súťaž - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

180 €

S-BUS s.r.o., Suchá nad Parnou 121, 919 01 IČO: 52159400

17.4.2023

OBJ

45/2023

Objednávka č. 45/2023

doprava FS Rošindolčané - Nositelia tradícií - krajská súťaž - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

200 €

EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej, Bulharská 20, 917 01 Trnava, IČO: 17542154

18.4.2023

OBJ

46/2023

Objednávka č. 46/2023

výroba keramiky - cien - Nositelia tradícií - krajská súťaž - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

75 €

Mária Hanusková, Cajlanská 177, 902 01 Pezinok, DIČ: 1120870421

25.4.2023

OBJ

47/2023

Objednávka č. 47/2023

audiovizuálny záznam - Hollého pamätník - krajské kolo - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

350 €

Michal Lipovský MLKAMERA, Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

25.4.2023

OBJ

48/2023

Objednávka č. 48/2023

preprava DRK Zádrapky Senica - Hollého pamätník 2023 - krajské kolo - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

350 €

OK tour s.r.o., D. Jurkoviča 1045/13, 909 01 Skalica, IČO: 51024942

25.4.2023

OBJ

49/2023

Objednávka č. 49/2023

služby priamo súvisiace s realizáciou projektu - ozvučenie, osvetlenie - Hollého pamätník - krajské kolo - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

300 €

Divadelný súbor DISK, Andrea Kubinu 21, 917 01 Trnava, IČO: 37835785

25.4.2023

OBJ

50/2023

Objednávka č. 50/2023

občerstvenie pre účinkujúcich a organizačný štáb - Hollého pamätník - krajské kolo - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

265,74 €

PIERRE BAGUETTE, Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

3.5.2023

OBJ

51/2023

Objednávka č. 51/2023

plagáty A2 - CINEAMA 2023 - regionálne kolo - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

10,80 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, IČO: 47517824

4.5.2023

OBJ

52/2023

Objednávka č. 52/2023

tonery do multifunkčného zariadenia - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

690 €

INTO Slovakia, s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava, IČO: 36276316

10.5.2023

OBJ

53/2023

Objednávka č. 53/2023

účinkovanie folklórneho súboru Žito - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr.Silvia Mruškovičová - poverená riadením

300 €

Občianske združenie, Folklórny súbor Žito, Valová 835/6, 921 01 Piešťany, IČO: 42400741

10.5.2023

OBJ

54/2023

Objednávka č. 54/2023

účinkovanie folklórneho súboru Máj - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

450 €

Folklórny súbor Máj, Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, 921 26 Piešťany, IČO: 35628855

10.5.2023

OBJ

55/2023

Objednávka č. 55/2023

účinkovanie FS Krakovčanka - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

200 €

Folklórna skupina Krakovčanka, Športová 382/1, 922 02 Krakovany, IČO: 14120259

10.5.2023

OBJ

56/2023

Objednávka č. 56/2023

účinkovanie folklórnej skupiny Podhoranka - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

300 €

Folklórna skupina Podhoranka, Lančár 34, Kočín-Lančár, 922 04 , IČO: 42155410

10.5.2023

OBJ

57/2023

Objednávka č. 57/2023

účinkovanie FS Živel - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

1200 €

Folklórny súbor Živel, Nemčíkova 1196/5, 841 01 Bratislava. IČO: 42360951

10.5.2023

OBJ

58/2023

Objednávka č. 58/2023

technické, osvetľovacie a ozvučovacie služby - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

1200 €

Minoxi s.r.o., Hlavá ulica 191/9, 922 02 Krakovany, IČO: 50795911

10.5.2023

OBJ

59/2023

Objednávka č. 59/2023

účinkovanie FS Lusk a detského súboru Krakovanček, zabezpečenie moderátorov - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

400 €

Občianske združenie Lusk, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany, IČO: 37990161

10.5.2023

OBJ

60/2023

Objednávka č. 60/2023

účinkovanie detského FS Drienka - 55.ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

350 €

Folklórne združenie Drienka Trnava, Halenárska 45, 917 01 Trnava, IČO: 42153174

10.5.2023

OBJ

61/2023

Objednávka č. 61/2023

účinkovanie FS Cífer - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

350 €

Folklórna skupina CÍFER, Tehelná 23, 917 01 Trnava, IČO: 36090158

10.5.2023

OBJ

62/2023

Objednávka č. 62/2023

účinkovanie FS Šulekovo - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

350 €

Folklórna skupina Šulekovo, Hlohová 103/12, 920 01 Hlohovec. IČO: 42289068

10.5.2023

OBJ

63/2023

Objednávka č. 63/2023

účinkovanie dedinskej FS Špačinčanka - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

350 €

Špačinčanka o.z., Čerešňová 502/120, 919 51 Špačince, IČO: 51259575

10.5.2023

OBJ

64/2023

Objednávka č. 64/2023

účinkovanie detského FS Tancovadlo - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

600 €

Tancovadlo, 8.mája 2801/7, 921 01 Piešťany, IČO: 50736434

10.5.2023

OBJ

65/2023

Objednávka č. 65/2023

účinkovanie FS Ekonóm - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

1550 €

Folklórny súbor Ekonóm, Dolnozemská cesta 2410/1, 851 04 Bratislava, IČO: 50185594

10.5.2023

OBJ

66/2023

Objednávka č. 66/2023

fotografické služby - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

300 €

SAJLOMEDIA, s.r.o., Školská ulica 633/1B, 922 02 Krakovany, IČO: 50128914

10.5.2023

OBJ

67/2023

Objednávka č. 67/2023

vyhotovenie videozáznamu - 55.ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

400 €

VideoMedia s.r.o., SLnečná 2, 922 03 Vrbové, IČO: 47408693

10.5.2023

OBJ

68/2023

Objednávka č. 68/2023

účinkovanie bábkového divadla - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

300 €

Jana Pilátová Animare Silva, Dolné Orešany 50, 919 02, DIČ: 1045849717

10.5.2023

OBJ

69/2023

Objednávka č. 69/2023

účinkovanie bábkového divadla Teátro Neline - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

300 €

Teátro Neline, Petronela Dušová, J.Holčeka 21, 900 86 Budmerice, DIČ: 1025180431

22.5.2023

OBJ

71/2023

Objednávka č. 71/2023

účinkovanie Bábkové divadlo Lienka - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

670 €

Michal Pánis, Bábkové divadlo Lienka, Nová 597/17, 972 17 Kanianka, IČO: 50609475

22.5.2023

OBJ

72/2023

Objednávka č. 72/2023

účinkovanie Teátro Neline - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

800 €

Teátro Neline, MgA. Petronela Dušová, J. Holčeka 21, 900 86 Budmerice, DIČ: 1025180431

23.5.2023

OBJ

73/2023

Objednávka č. 73/2023

výroba 1ks citylightu, 1 ks backlitu - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

80,76 €

RAPOS, s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

23.5.2023

OBJ

74/2023

Objednávka č. 74/2023

20 ks plagátov A2, 10 ks A3, grafika backlite a citylight - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

140,40 €

Váry, s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, IČO: 47517824

23.5.2023

OBJ

75/2023

Objednávka č. 75/2023

strava pre lektorov dielní, účinkujúcich a personál - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr .Silvia Mruškovičová - poverená riadením

165 €

MM GastroTrade, s.r.o., Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč, IČO: 52712362

23.5.2023

OBJ

76/2023

Objednávka č. 76/2023

tlač propagačných materiálov - 55.ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

181,20 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

31.5.2023

OBJ

77/2023

Objednávka č. 77/2023

tlač vstupeniek - 57.ročník Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

283,20 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

31.5.2023

OBJ

78/2023

Objednávka č. 78/2023

citylight - 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

24,36 €

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

1.6.2023

OBJ

79/2023

Objednávka č. 79/2023

papierové utierky ZZ, nitrilové rukavice - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

136,26 €

MARK bal s.r.o., pri Kalvárii 258A, 911 01 Trnava, IČO: 36241610

7.6.2023

OBJ

80/2023

Objednávka č. 80/2023

tlač propagačných materiálov - koncert "Maestro, ste doma?" - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

186,60 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

7.6.2023

OBJ

81/2023

Objednávka č. 81/2023

technické zabezpečenie podujatia - koncert "Maestro, ste doma?" - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

1000 €

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

7.6.2023

OBJ

82/2023

Objednávka č. 82/2023

účinkovanie zboru a orchestru - koncert "Maestro, ste doma?" - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

1700 €

Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša, Mikuláša Schneidera -Trnavského 3, 917 01 Trnava, IČO: 36092665

7.6.2023

OBJ

83/2023

Objednávka č. 83/2023

ozvučenie podujatia - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

300 €

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO:33201340

8.6.2023

OBJ

84/2023

Objednávka č. 84/2023

občerstvenie pre účinkujúcich a hostí - koncert "Maestro, ste doma?" - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

462 €

MM Gastro Trade, s.r.o., Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč, IČO: 52712362

12.6.2023

OBJ

85/2023

Objednávka č. 85/2023

vecné ceny - krajská súťaž - CINEAMA 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

500 €

Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava,k IČO: 45851387

12.6.2023

OBJ

86/2023

Objednávka č. 86/2023

ozvučenie podujatia - krajská súťaž - CINEAMA 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

450 €

Hudba spája OZ, Jazdecká 46L, 917 08 Trnava, IČO: 52508765

12.6.2023

OBJ

87/2023

Objednávka č. 87/2023

tlač propagačných materiálov - krajské kolo - CINEAMA 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

745 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24 , IČO: 47517824

14.6.2023

OBJ

88/2023

Objednávka č. 88/2023

tlač programových bulletinov - 55.ročník Folklórnych slávností Krakovany 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

398,82 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24 , IČO: 47517824

29.6.2023

OBJ

89/2023

Objednávka č. 89/2023

tlač citylightu - Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

24,36 €

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

29.6.2023

OBJ

90/2023

Objednávka č. 90/2023

tlač propagačných materiálov - Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

829,20 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824