Faktúry - 1. kvartál 2023

Číslo faktúry

Dodávateľ/IČO

Predmet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Suma

Zverejnené

DFB0002/23

Emil Holeš KH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava, IČO: 22695389

NOD Endpoint Security + Server - obj. č. 1/2023

12.1.2023

26.1.2023

1 105,68 €

16.1.2023

DFB0003/23

Mgr. Peter Babka, Vysoká 40, 919 34 Biely Kostol

člen odbornej poroty, fotodokumentácia - Trnavská paleta 2023 - ZoS č. 2/2023

12.1.2023

27.1.2023

150 €

18.1.2023

DFB0004/23

Mgr. Martina Chudá, Gejzu Dusíka 42, 917 08 Trnava

členka odbornej hodnotiacej poroty - Trnavská paleta 2023 - ZoS č. 3/2023

12.1.2023

27.1.2023

150 €

18.1.2023

DFB0005/23

doc. Milan Rašla, akad.maliar, Ľadová 17, Bratislava 811 05

predseda odbornej hodnotiacej poroty - Trnavská paleta 2023 - ZoS č. 4/2023

12.1.2023

27.1.2023

150 €

18.1.2023

DFB0011/23

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

výroba citylightu a backlitu - Trnavská paleta 2023 - obj. č. 5/2023

27.1.2023

10.2.2023

80,76

2.2.2023

DFB0014/23

Národné osvetové centrum, Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava, IČO: 00164615

publikácia Festival festivalov - ceny - Malá krajská scénická žatva 2023 - obj. č. 6/2023

31.1.2023

10.2.2023

160 €

2.2.2023

DFB0016/23

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

sprievodný farebný katalóg - Trnavská paleta 2023 - obj. č. 4/2023

5.2.2023

12.2.2023

787,20 €

9.2.2023

DFB0018/23

Milan Rašla, Doc. akad. maliar, Ľadová 17, 811 05 Bratislava

odborné slovo do sprievodného katalógu, lektor rozborového seminára, otvorenie výstavy - Trnavská paleta 2023/Výtvarné spektrum 2023 - ZoS č. 7/2023

8.2.2023

22.2.2023

190 €

15.2.2023

DFB0019/23

Mgr. Martina Chudá, Gejzu Dusíka 42, 917 08 Trnava

lektorka na rozborovom seminári, slávnostné otvorenie výstavy - Trnavská paleta 2023/Výtvarné spektrum 2023 - ZoS č. 5/2023

8.2.2023

23.2.2023

130 €

15.2.2023

DFB0020/23

Mgr. Peter Babka, Vysoká 40, 919 34 Biely Kostol

lektor na rozborovom seminári, slávnostné otvorenie výstavy - Trnavská paleta 2023/Výtvarné spektrum 2023 - ZoS č. 6/2023

8.2.2023

23.2.2023

130 €

15.2.2023

DFB0021/23

Ľubomír Konečný, Cíferská 41, Hrnčiarovce nad Parnou 919 35

hudobná produkcia - Trnavská paleta 2023/Výtvarné spektrum 2023 - ZoS č. 8/2023

8.2.2023

23.2.2023

130 €

15.2.2023

DFB0022/23

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava, IČO: 00893412

občerstvenie na vernisáž - Trnavská paleta 2023/Výtvarné spektrum 2023 - obj. č. 7/2023

9.2.2023

23.2.2023

93 €

17.2.2023

DFB0025/23

Panta Rhei, Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923

knihy - ceny - okresná súťaž Hollého pamätník 2023 - obj. č. 15/2023

20.2.2023

6.3.2023

588,71 €

22.2.2023

DFB0026/23

Presentas, s.r.o., Robotnícka 47, 917 01 Trnava, IČO: 44656556

výroba šiltoviek s potlačou - obj. č. 11/2023

16.2.2023

23.2.2023

473,88 €

20.2.2023

DFB0027/23

Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923

ceny recitátorom - obvodné kolo Hollého pamätník 2023 - obj. č. 14/2023

20.2.2023

6.3.2023

499,22 €

22.2.2023

DFB0028/23

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

propagačné materiály - Desider Zádor - obj. č. 12/2023

22.2.2023

1.3.2023

120,36 €

23.2.2023

DFB0029/23

Jana Pilátová - ANIMARE SILVA, Dolné Orešany 50, 919 02, DIČ: 1045849717

výroba drevenej marionety Gašparka - obj. č. 2/2023

24.2.2023

28.2.2023

850 €

28.2.2023

DFB0035/23

ARTEA N01, spol.s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava, IČO: 36221830

vrollup s potlačou - 150. výročie narodenia Desidera Zádora - obj. č. 16/2023

2.3.2023

9.3.2023

84 €

3.3.2023

DFB0037/23

CVČ Ahoj, Teplická 83, 921 01 Piešťany, IČO: 36094200

organizačné zabezpečenie okresných kôl Putujeme za ľudovou piesňou a Hollého pamätník - obj. č. 18/2023

1.3.2023

15.3.2023

150 €

3.3.2023

DFB0039/23

Mgr. Mária Gubiová, Študentská 22, 917 01 Trnava

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - obvod TT mesto - ZoS č. 11/2023

3.3.2023

22.3.2023

200 €

10.3.2023

DFB0041/23

Mgr. Pavel Pecha, T.Vansovej 41, 917 01 Trnava

člen odbornej poroty - Trnavský objektív 2023/AMFO 2023 - ZoS č. 22/2023

6.3.2023

23.3.2023

130 €

14.3.2023

DFB0042/23

Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD., Při strelnici 1, 821 04 Bratislava

predsedníčka odbornej poroty - Trnavský objektív 2023/ AMFO 2023 - ZoS č. 24/2023

8.3.2023

23.3.2023

150 €

14.3.2023

DFB0043/23

Mgr.Peter Lančarič, PhD., Tajovského 21, 917 01 Trnava

člen odbornej poroty - Trnavský objektív 2023/AMFO 2023 - ZoS č. 23/2023

6.3.2023

23.3.2023

130 €

14.3.2023

DFB0044/23

Obec Križovany nad Dudváhom č. 1, 919 24, IČO: 00682187

prenájom Kultúrneho domu - Detský folklórny festival a Šaffova ostroha - Zmluva č. N 8/2023

6.3.2023

16.3.2023

350 €

15.3.2023

DFB0045/23

Mgr.art. Agáta Krausová, ArtD., Nová Ves 2223/21, 929 01 Dunajská Streda

členka odbornej poroty, hodnotenie súťaže - Detský folklórny festival a Šaffova ostroha - ZoS č. 30/2023

10.3.2023

25.3.2023

200 €

15.3.2023

DFB0046/23

Mgr.Katarína Babčáková, PhD., Bernolákova 18, 900 27 Bernolákovo

členka odbornej poroty, hodnotenie súťaže - Detský folklórny festival a Šaffova ostroha - ZoS č. 29/2023

10.3.2023

25.3.2023

200 €

15.3.2023

DFB0047/23

Mgr.art.Slavomír Ondejka, Nová Ves 21/2223, 929 01 Dunajská Streda

člen odbornej poroty a hodnotenie súťaže - Detský folklórny festival a Šaffova ostroha - ZoS č. 26/2023

10.3.2023

25.3.2023

200 €

15.3.2023

DFB0048/23

Mgr.art. Lenka Konečná, ArtD., Rudník 96, 906 23 Rudník

členka odbornej poroty a hodnotenie súťaže - Detský folklórny festival a Šaffova ostroha - ZoS č. 27/2023

10.3.2023

25.3.2023

200 €

15.3.2023

DFB0049/23

Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28

moderovanie podujatia - Detský folklórny festival a Šaffova ostroha - ZoS č. 25/2023

10.3.2023

25.3.2023

150 €

15.3.2023

DFB0050/23

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., Mierová 40, 902 01 Pezinok

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - obvodné kolá - ZoS č. 9/2023

3.3.2023

29.3.2023

470 €

17.3.2023

DFB0051/23

Mgr.art.Roman Féder, Hlavná 273, 900 85 Vištuk

člen odbornej poroty - Hollého pamätník - obvodné kolá - ZoS č. 10/2023

3.3.2023

29.3.2023

350 €

17.3.2023

DFB0052/23

Mgr.art.Petra Sabová, Valtašúrska 26, Šúrovce 919 25

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - obvodné kolo - ZoS č. 12/2023

3.3.2023

28.3.2023

80 €

17.3.2023

DFB0053/23

Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 53740408

propagácia kultúrnych a spoločenských podujatí - Zmluva o spolupráci č. 22/2023

16.3.2023

30.3.2023

15 €

17.3.2023

DFB0054/23

EUROPATRANS JF s.r.o., Družstevná 1740/11, 922 03 Vrbové, IČO: 47145382

preprava DFS Krakovanček - Detský folklórny festival - obj. č. 22/2023

11.3.2023

17.3.2023

270 €

17.3.2023

DFB0055/23

Mgr. Blanka Blesáková, Hlboká 7, 917 01 Trnava

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - obvodné kolo súťaže - ZoS č. 13/2023

3.3.2023

29.3.2023

100 €

17.3.2023

DFB0056/23

VARIA SOUND, s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava, IČO: 44438061

technické zabezpečenie - Detský folklórny festival - Eniki beniki a krajská súťaž Šaffova ostroha - obj. č. 19/2023

11.3.2023

25.3.2023

700 €

17.3.2023

DFB0057/23

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

občerstvenie pre účinkujúcich, porotu a organizačný štáb - Detský folklórny festival a Šaffova ostroha - obj. č. 25/2023

13.3.2023

23.3.2023

498,90 €

17.3.2023

DFB0058/23

PhDr. Lenka Danišová, Horné Orešany 141, 919 03

členka odbornej poroty a hodnotenie súťaže - Detský folklórny festival a Šaffova ostroha - ZoS č. 28/2023

10.3.2023

25.3.2023

200 €

21.3.2023

DFB0059/23

ZelenýPC B2B s.r.o., Rusovská cesta 48, 851 02 Bratislava, IČO: 52798224

zabezpečenie lektorky na edukačné podujatie k sociálnej prevencii - obj. č. 17/2023

17.3.2023

31.3.2023

300 €

21.3.2023

DFB0062/23

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

plagát, citylight, backlite - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 26/2023

21.3.2023

4.4.2023

107,64 €

23.3.2023

DFB0064/23

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

grafické spracovanie a tlač bulletinov - 150.výročie narodenia Desidera Zádora - obj. č. 30/2023

22.3.2023

29.3.2023

958,80

24.3.2023

DFB0065/23

Ján Hrčka - Agency J.H., Beethovenova 6, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

technické zabezpečenie podujatia - 150.výročie narodenia Desidera Zádora - obj. č. 31/2023

25.3.2023

30.3.2023

500 €

28.3.2023

DFB0066/23

PaedDr.Janette Gubricová, PhD., Mierová 40, 902 01 Pezinok

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - okresné kolo - ZoS č. 14/2023

3.3.2023

6.4.2023

200 €

28.3.2023

DFB0067/23

Mgr. Jana Nunvářová, Opoj 264, 919 32 Opoj

moderovanie podujatia - 150.výročie Desidera Zádora - ZoS č. 31/2023

22.3.2023

8.4.2023

200 €

28.3.2023

DFB0068/23

Mgr. Jaroslava Čajková, Muškátová 18, 821 01 Bratislava

predsedníčka odbornej poroty - Hollého pamätník - okresné kolo - ZoS č. 15/2023

3.3.2023

6.4.2023

120 €

28.3.2023

DFB0069/23

Mgr. Mária Gubiová, Študentská 22, 917 02 Trnava

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - okresné kolo - ZoS č. 16/2023

3.3.2023

6.4.2023

80 €

28.3.2023

DFB0070/23

Ing. Janka Pelešová, Homolová 45, 841 02 Bratislava

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - okresné kolo - ZoS č. 17/2023

3.3.2023

4.4.2023

100 €

28.3.2023

DFB0071/23

Mgr.art. Roman Féder, Hlavná 273, 900 85 Vištuk

člen odbornej poroty - Hollého pamätník - okresné kolo - ZoS č. 18/2023

3.3.2023

4.4.2023

100 €

28.3.2023

DFB0072/23

Autodoprava Radovan Petrgalovič, Modrová 204, 916 35 Modrová, IČO: 40828000

doprava DS Tancovadlo - Detský folklórny festival - obj. č. 20/2023

16.3.2023

31.3.2023

240 €

28.3.2023

DFB0073/23

Roman Opeta ROSI tour AD, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec, IČO: 34306439

doprava FS Verešvaranček - Detský folklórny festival - obj. č. 21/2023

18.3.2023

1.4.2023

220 €

29.3.2023

DFB0074/23

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., Mierová 40, 902 01 Pezinok

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - regionálna súťažná prehliadka - ZoS č. 21/2023

3.3.2023

12.4.2023

150 €

31.3.2023

DFB0075/23

Ing. Janka Pelešová, Homolová 45, 841 02 Bratislava

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - regionálna súťažná prehliadka - ZoS č. 20/2023

3.3.2023

12.4.2023

150 €

31.3.2023

DFB0076/23

AGH, s.r.o., Dolný Štál 495, 930 10, IČO: 36233315

doprava účastníkov krajskej súťaže - Šaffova ostroha - obj. č. 23/2023

30.3.2023

4.4.2023

264 €

31.3.2023

DFB0077/23

Mgr.art. Roman Féder, Hlavná 273, 900 85 Vištuk

člen odbornej poroty - Hollého pamätník - regionálna súťažná prehliadka - ZoS č. 19/2023

3.3.2023

12.4.2023

150 €

31.3.2023