Faktúry - 1. kvartál 2023

Číslo faktúry

Dodávateľ/IČO

Predmet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Suma

Zverejnené

DFB0002/23

Emil Holeš KH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava, IČO: 22695389

NOD Endpoint Security + Server - obj. č. 1/2023

12.1.2023

26.1.2023

1 105,68 €

16.1.2023

DFB0003/23

Mgr. Peter Babka, Vysoká 40, 919 34 Biely Kostol

člen odbornej poroty, fotodokumentácia - Trnavská paleta 2023 - ZoS č. 2/2023

12.1.2023

27.1.2023

150 €

18.1.2023

DFB0004/23

Mgr. Martina Chudá, Gejzu Dusíka 42, 917 08 Trnava

členka odbornej hodnotiacej poroty - Trnavská paleta 2023 - ZoS č. 3/2023

12.1.2023

27.1.2023

150 €

18.1.2023

DFB0005/23

doc. Milan Rašla, akad.maliar, Ľadová 17, Bratislava 811 05

predseda odbornej hodnotiacej poroty - Trnavská paleta 2023 - ZoS č. 4/2023

12.1.2023

27.1.2023

150 €

18.1.2023

DFB0011/23

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

výroba citylightu a backlitu - Trnavská paleta 2023 - obj. č. 5/2023

27.1.2023

10.2.2023

80,76

2.2.2023

DFB0014/23

Národné osvetové centrum, Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava, IČO: 00164615

publikácia Festival festivalov - ceny - Malá krajská scénická žatva 2023 - obj. č. 6/2023

31.1.2023

10.2.2023

160 €

2.2.2023

DFB0016/23

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

sprievodný farebný katalóg - Trnavská paleta 2023 - obj. č. 4/2023

5.2.2023

12.2.2023

787,20 €

9.2.2023

DFB0018/23

Milan Rašla, Doc. akad. maliar, Ľadová 17, 811 05 Bratislava

odborné slovo do sprievodného katalógu, lektor rozborového seminára, otvorenie výstavy - Trnavská paleta 2023/Výtvarné spektrum 2023 - ZoS č. 7/2023

8.2.2023

22.2.2023

190 €

15.2.2023

DFB0019/23

Mgr. Martina Chudá, Gejzu Dusíka 42, 917 08 Trnava

lektorka na rozborovom seminári, slávnostné otvorenie výstavy - Trnavská paleta 2023/Výtvarné spektrum 2023 - ZoS č. 5/2023

8.2.2023

23.2.2023

130 €

15.2.2023

DFB0020/23

Mgr. Peter Babka, Vysoká 40, 919 34 Biely Kostol

lektor na rozborovom seminári, slávnostné otvorenie výstavy - Trnavská paleta 2023/Výtvarné spektrum 2023 - ZoS č. 6/2023

8.2.2023

23.2.2023

130 €

15.2.2023

DFB0021/23

Ľubomír Konečný, Cíferská 41, Hrnčiarovce nad Parnou 919 35

hudobná produkcia - Trnavská paleta 2023/Výtvarné spektrum 2023 - ZoS č. 8/2023

8.2.2023

23.2.2023

130 €

15.2.2023

DFB0022/23

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava, IČO: 00893412

občerstvenie na vernisáž - Trnavská paleta 2023/Výtvarné spektrum 2023 - obj. č. 7/2023

9.2.2023

23.2.2023

93 €

17.2.2023

DFB0025/23

Panta Rhei, Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923

knihy - ceny - okresná súťaž Hollého pamätník 2023 - obj. č. 15/2023

20.2.2023

6.3.2023

588,71 €

22.2.2023

DFB0026/23

Presentas, s.r.o., Robotnícka 47, 917 01 Trnava, IČO: 44656556

výroba šiltoviek s potlačou - obj. č. 11/2023

16.2.2023

23.2.2023

473,88 €

20.2.2023