Objednávky – 3. kvartál 2021

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ

6.7.2021

OBJ

35/2021

Objednávka 35/2021

tlač propagačných materiálov na koncert "Maestrovi zo srdca" - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

194,40 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

6.7.2021

OBJ

36/2021

Objednávka č. 36/2021

fotografické služby počas podujatia - "Maestrovi zo srdca" - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

230 €

Matúš Koprda, Jána Bottu 66, 917 01 Trnava, IČO: 50291548

7.7.2021

OBJ

37/2021

Objednávka č. 37/2021

strava a občerstvenie pre lektorov a účinkujúcich - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

345 €

MM GastroTrade, s.r.o., Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč, IČO: 52712362

14.7.2021

OBJ

38/2021

Objednávka č. 38/2021

účinkovanie zboru a orchestra - "Maestrovi zo srdca" - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

1 500 €

Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša, Mikuláša Schneidera-Trnavského 3, 917 01 Trnava, IČO: 36092665

14.7.2021

OBJ

39/2021

Objednávka č. 39/2021

montáž, demontáž stánkov na podujatia - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

290 €

Vladimír Ilavský AVIL, Štúrova 558/42, 919 21 Zeleneč, IČO: 43683479

14.7.2021

OBJ

40/2021

Objednávka č. 40/2021

ozvučenie, zhotovenie videozáznamu - "Maestrovi zo srdca" - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

300 €

Michal Lipovský MLKAMERA, Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

14.7.2021

OBJ

41/2021

Objednávka č. 41/2021

účinkovanie spevokolu - "Maestrovi zo srdca" - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

300 €

Robotnícky spevokol BRADLAN v Trnave, Hlavná 17, 917 01 Trnava, IČO: 37837443

14.7.2021

OBJ

42/2021

Objednávka č. 42/2021

občerstvenie pre hostí, účinkujúcich - "Maestrovi zo srdca" - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

890 €

MM Gastro Trade s.r.o., Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč, IČO: 52712362

14.7.2021

OBJ

43/2021

Objednávka č. 43/2021

obalový a spotrebný materiál na podujatia - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

84,64 €

MARK bal, s.r.o., pri Kalvárii 25A, 917 01 Trnava, IČO: 36241610

15.7.2021

OBJ

44/2021

Objednávka č. 44/2021

materiál na tvorivé dielne - Malí remeselníci - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

146,48 €

ARTMIE, spol. s.r.o., Srojárska 603/85, 069 01 Snina, IČO: 36731684

15.7.2021

OBJ

45/2021

Objednávka č. 45/2021

technické zabezpečenie podujatia - "Maestrovi zo srdca" - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

2 060 €

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethowenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

22.7.2021

OBJ

46/2021

Objednávka č. 46/2021

lektorské zabezpečenie tanečníkov - Červeník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

800 €

Folklórny súbor Trnafčan Trnava, Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava, IČO: 35592851

22.7.2021

OBJ

47/2021

Objednávka č. 47/2021

vystúpenie dychovej hudby a folklórnej skupiny - Červeník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

400 €

Občianske združenie Tradície minulosti mosty budúcnosti, Mierová 21, 920 42 Červeník, IČO: 37836340

22.7.2021

OBJ

48/2021

Objednávka č. 48/2021

účinkovanie dychovej hudby Rovina - Červeník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová -riaditeľkaTOS

300 €

Dychová hudba ROVINA, Kanižská 193, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 53015304

22.7.2021

OBJ

49/2021

Objednávka č. 49/2021

účinkovanie Dychovej hudby Hrnčarovani - Červeník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

300 €

Dychová hudba Hrnčarovani, Cintorínska 46, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 51261634

22.7.2021

OBJ

50/2021

Objednávka č. 50/2021

účinkovanie Dychovej hudby Májovanka - Červeník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

1 200 €

Dychová hudba Májovanka, Sídlisko Lúčky 16, 908 51 Holíč, IČO: 34075496

22.7.2021

OBJ

51/2021

Objednávka č. 51/2021

účinkovanie ĽH Chudobovci - Červeník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

500 €

Folklórny súbor Fľajšovan, Oravská Lesná 296, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 36142409

23.7.2021

OBJ

52/2021

Objednávka č. 52/2021

účinkovanie ĽH Milana Berkyho - Verešvársky tanečný dom - Červeník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

500 €

Folklórny súbor Urpín, Horná 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35998971

26.7.2021

OBJ

53/2021

Objednávka č. 53/2021

fotografické služby - Červeník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

250 €

Ing. Martin Hesko, Jilemnického 17, 920 42 Červeník, IČO: 52065138

26.7.2021

OBJ

54/2021

Objednávka č. 54/2021

tlač propagačných materiálov - Červeník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

1 034,88 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

26.7.2021

OBJ

55/2021

Objednávka č. 55/2021

občerstvenie pre bežcov na Beh zdravia - Červeník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

400 €

Pohostinstvo Adriana Miháliková, Hollého 22, 920 42 Červeník, IČO: 37248995

26.7.2021

OBJ

56/2021

Objednávka č. 56/2021

výroba tabuliek na Cenu Verešvárskych slávností - Červeník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

126 €

ARTEA No1, spol.s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava, IČO: 36221830

29.7.2021

OBJ

57/2021

Objednávka č. 57/2021

preprava Fsk Špačinčanka - Červeník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

150 €

ŠPORT - BUS s.r.o., Miroslav Blšťák, Špačinská cesta 30, 917 01 Trnava, IČO: 51416000

30.7.2021

OBJ

58/2021

Objednávka č. 58/2021

tlač programových bulletinov - Červeník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

825 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

4.8.2021

OBJ

59/2021

Objednávka č. 59/2021

účinkovanie hudobnej skupiny Blac&White - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

660 €

RG tech s.r.o., L. Novomeského 1212/68, 905 01 Senica, IČO: 51340267

4.8.2021

OBJ

60/2021

Objednávka č. 60/2021

občerstvenie pre účinkujúcich a organizačný štáb - Červeník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

584 €

Henrieta Ilavská, Štúrova 558/42, 919 21 Zeleneč, IČO: 50007432

4.8.2021

OBJ

61/2021

Objednávka č. 61/2021

občerstvenie pre účinkujúcich a organizačný štáb - Červeník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

679,50 €

ROKO PLUS, s.r.o., Námestie Slobody 6966, Piešťany, 921 01, IČO: 46412913

9.8.2021

OBJ

62/2021

Objednávka č. 62/2021

účinkovanie ĽH Kamarádzi - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

250 €

ĽH Kamarádzi, Hlboká cesta 1384/29, 908 01 Kúty, IČO: 52779459

9.8.2021

OBJ

63/2021

Objednávka č. 63/2021

účinkovanie FSk Hájiček - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

250 €

Hornonitrianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry Chrenovec o.z., Chrenovec-Brusno 512, 972 32, IČO: 14225620

9.8.2021

OBJ

64/2021

Objednávka č. 64/2021

účinkovanie FS Očovan - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

1 080 €

Očovan - folklórne združenie priaznivcov ľudovej kultúry a tradičného umenia, SNP 112, 962 23 Očová, IČO: 37952498

9.8.2021

OBJ

65/2021

Objednávka č. 65/2021

účinkovanie DH Krojovanka - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

500 €

Krojovanka, Hlavná 7087/3, 919 34 Biely Kostol, IČO: 52900720

9.8.2021

OBJ

66/2021

Objednávka č. 66/2021

účinkovanie FSk Dudváh - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

150 €

Občianske združenie, Folklórna skupina DUDVÁH, Križovany nad Dudváhom 549, 919 24 Križovany nad Dudváhom, IČO: 51755378

11.8.2021

OBJ

67/2021

Objednávka č. 67/2021

účinkovanie Trnafskej cimbalofky - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

450 €

ReffeR s.r.o., Mozartova 5651/11, 917 08 Trnava, IČO: 52435032

17.8.2021

OBJ

68/2021

Objednávka č. 68/2021

účinkovanie Speváckej skupiny Seniorka - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

100 €

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Brestovany, Rošlímska 31, 919 27 Brestovany, IČO:

18.8.2021

OBJ

69/2021

Objednávka č. 69/2021

ozvučenie podujatia - 77. výročie SNP - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

300 €

Varia SOund, Miroslav Varečka, Jazdecká 46 L, 917 01 Trnava, IČO: 44438061

18.8.2021

OBJ

70/2021

Objednávka č. 70/2021

prenájom koncertných sál a miestností pre odbornú porotu - Hollého pamätník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

300 €

ZUŠ M Schneidera Trnavského, Štefánikova 2, 917 01 Trnava, IČO: 34000208

19.8.2021

OBJ

71/2021

Objednávka č. 71/2021

moderovanie podujatia - 77.výročie SNP - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

150 €

ILCA s.r.o., Stred 313, 023 11 Zákopčie, IČO: 47730463

19.8.2021

OBJ

72/2021

Objednávka č. 72/2021

vystúpenie dychovej hudby Verešvaranka - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

250 €

Občianske združenie Tradície minulosti mosty budúcnosti, Mierová 21, 920 42 Červeník, IČO: 37836340

19.8.2021

OBJ

73/2021

Objednávka č. 73/2021

účinkovanie dychovej hudby Rovina - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

250 €

Dychová hudba ROVINA, Kanižská 193, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 53015304

19.8.2021

OBJ

74/2021

Objednávka č. 74/2021

účinkovanie Dychovej hudby Hrnčarovani - Festival malých dychových hudieb - obj. posdpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

250 €

Dychová hudba Hrnčarovani, Cintorínska 46, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 51261634

19.8.2021

OBJ

75/2021

Objednávka č. 75/2021

účinkovanie Dychovej hudby Dubovanka - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

250 €

Dychová hudba Dubovanka, 922 08 Dubovany 258, IČO: 51261634

19.8.2021

OBJ

76/2021

Objednávka č. 76/2021

účinkovanie Dychovej hudby Modrančanka - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

250 €

Dychová hudba Modrančanka, Sereďská 59, 917 05 Trnava-Modranka, IČO: 42292352

19.8.2021

OBJ

77/2021

Objednávka č. 77/2021

účinkovanie DH Šúrovanka - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

250 €

Dychová hudba Šúrovanka, Vážská 734/7, 919 25 Šúrovce, IČO: 51566061

19.8.2021

OBJ

78/2021

Objednávka č. 78/2021

občerstvenie pre účinkujúcich - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

560 €

Henrieta Ilavská, Štúrova 558/42, 919 21 Zeleneč, IČO: 50007432

23.8.2021

OBJ

79/2021

Objednávka č. 79/2021

tlač plagátov, citylight, backlit film - Festival malých dychových hudieb 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

172,80 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, IČO: 47517824

24.8.2021

OBJ

80/2021

Objednávka č. 80/2021

prenájom koncertnej sály, kinosály a miestnosť pre porotu - Hollého pamätník 2021 - krajské kolo - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

300 €

Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie 3, 918 09 Trnava, IČO: 36087017

27.8.2021

OBJ

81/2021

Objednávka č. 81/2021

účinkovanie DFS Trnavček - Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

100 €

Trnavský ľudový cech, Slovanská 10, 917 02 Trnava, IČO: 37846213

27.8.2021

OBJ

82/2021

Objednávka č. 82/2021

účinkovanie ĽH FidliCanti - Jarmočné čriepky - obj.podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

250 €

Občianske združenie FIDLICANTI, Horné Orešany 58, 919 03 Horné Orešany, IČO: 42294851

27.8.2021

OBJ

83/2021

Objednávka č. 83/2021

účinkovanie ľudovej hudby FS Máj - Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

300 €

Folklórny súbor Máj, Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, 921 26 Piešťany, IČO: 35628855

27.8.2021

OBJ

84/2021

Objednávka č. 84/2021

účinkovanie hudobnej skupiny Funny Fellows - Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

650 €

Mgr.Art Roman Féder, Funny Fellows, Hlavná 273, 900 85 Vištuk, IČO: 41489306

31.8.2021

OBJ

85/2021

Objednávka č. 85/2021

tlač propagačných materiálov - Jarmočné čriepky 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

218,40 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

2.9.2021

OBJ

86/2021

Objednávka č. 86/2021

zapožičanie podlahy na podujatie montáž, demontáž - Festival malých dychových hudieb, Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

360 €

Vladimír Ilavský, AVIL, Štúrova 558/42, 919 21 Zeleneč, IČO: 43683479

2.9.2021

OBJ

87/2021

Objednávka č. 87/2021

technické zabezpečenie, ozvučenie, osvetlenie - Festival malých dychových hudieb - obj.podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

1 500 €

Agency J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

8.9.2021

OBJ

88/2021

Objednávka č. 88/2021

účinkovanie ľudovej hudby FidliCanti - vernisáž výstavy "Ján Lukačovič a Rudolf Pavelský - výber z tvorby - KreaTiviTa 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

100 €

Občianske združenie FIDLICANTI, Horné Orešany 58, 919 03, IČO: 42294851

8.9.2021

OBJ

89/2021

Objednávka č. 89/2021

občerstvenie pre účinkujúcich o organizačný štáb - Jarmočné čriepky 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

572 €

Henrieta Ilavská, Štúrova 558/42, 919 21 Zeleneč, IČO: 50007432

8.9.2021

OBJ

90/2021

Objednávka č. 90/2021

technické zabezpečenie podujatia - pódium, zastrešenie, osvetlenie, usporiadateľské služby, veľký stan - Jarmočné čriepky 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

2 716

Agency J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

8.9.2021

OBJ

91/2021

Objednávka č. 91/2021

výves plagátov na podujatie Jarmočné čriepky 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

50 €

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, 917 01 Trnava, IČO: 33552762

8.9.2021

OBJ

92/2021

Objednávka č. 92/2021

zhotovenie audiovizuálneho záznamu - krajské kolo Hollého pamätník 2021 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

380 €

Michal Lipovský MLKAMERA, Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

21.9.2021

OBJ

93/2021

Objednávka č. 93/2021

tlač plagátov, citylight a backlit - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

151,80 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, IČO: 47517824

21.9.2021

OBJ

94/2021

Objednávka č. 94/2021

plexisklá do hliníkových eloxovaných rámov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

100,80 €

Artea No1, spol. s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava, IČO: 36221830

22.9.2021

OBJ

95/2021

Objednávka č. 95/2021

výroba sprievodného farebného katalógu - "Život nie je čiernobiely, alebo..." - výstava fotografií Romana Tibenského - KreaTiviTa 2021- obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

700 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

14.7.2021

OBJ

38/2021/A

Objednávka č. 38/2021/A

zabezpečenie účinkujúcich, sólistov spevákov, klavírny doprovod - "Maestrovi zo srdca" - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

1 200 €

Miešaný spevácky zbor TECHNIK AKADEMIK, Koperníkova 15, 917 01 Trnava, IČO: 37988271