ZMLUVY 2020

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ
Súbory

3.2.2020

ZML

1/2020

Zmluva o spolupráci č. 1/2020

inštalácia výstavy - Silvia Vargová - KreaTiviTa 2020

70 €

Mgr. Milada Kotlebová, Trnava

3.2.2020

ZML

2/2020

Zmluva o spolupráci č. 2/2020

inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Trnavskej palety - KreaTiviTa 2020

70 €

Mgr. Daniela Polášová, Trnava

3.2.2020

ZML

3/2020

Zmluva o spolupráci č. 3/2020

inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Trnavskej palety - KreaTiviTa 2020

70 €

Veronika Behúlová, Dolné Dubové

3.2.2020

ZML

Zmluva o vzájomnej spolupráci

poskytnutie priestorov Empírového divadla - Malá krajská scénická žatva

900 €

Mestské kultúrne centrum Hlohovec, Nám. sv. Michala 3, 920 02 Hlohovec
IČO: 00182877

10.2.2020

ZML

4/2020

Zmluva o spolupráci č. 4/2020

člen odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva

300 €

Mgr. art. Patrik Lančarič, Pezinok

10.2.2020

ZML

5/2020

Zmluva o spolupráci č. 5/2020

člen odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva

250 €

Mgr. art. Lucia Lasičková, Hričovské Podhradie

10.2.2020

ZML

6/2020

Zmluva o spolupráci č. 6/2020

predsedkyňa odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva

300 €

PhDr. Elena Knopová, PhD., Bratislava

10.2.2020

ZML

7/2020

Zmluva o spolupráci č. 7/2020

moderátorka – Malá krajská scénická žatva

250 €

Mgr. Stanislava Borisová, Bučany

10.2.2020

ZML

8/2020

Zmluva o spolupráci č. 8/2020

fotodokumentácia programu - Malá krajská scénická žatva

200 €

Mgr. Milada Kotlebová, Trnava

10.2.2020

ZML

9/2020

Zmluva o spolupráci č. 9/2020

inšpicia pri účinkujúcich divadelnbých súborov - Malá krajská scénická žatva

200 €

Veronika Behúlová, Dolné Dubové

10.2.2020

ZML

10/2020

Zmluva o spolupráci č. 10/2020

člen odbornej hodnotiacej poroty - Trnavský objektív 2020

80 €

Mgr. Peter Lančarič, PhD., Trnava

10.2.2020

ZML

11/2020

Zmluva o spolupráci č. 11/2020

člen odbornej hodnotiacej poroty - Trnavský objektív 2020

100 €

Mgr.art. Roman Pavlovič, Nová Bošáca

10.2.2020

ZML

12/2020

Zmluva o spolupráci č. 12/2020

člen odbornej hodnotiacej poroty - Trnavský objektív 2020

100 €

Mgr. Pavel Pecha, Trnava

10.2.2020

ZML

13/2020

Zmluva o spolupráci č. 13/2020

člen odbornej hodnotiacej poroty - Trnavský objektív

100 €

doc.Mgr.art. Jozef Sedlák,Bratislava

10.2.2020

ZML

ZML 5/2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2020

prenájom divadelnej sály

488.75 €

Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava
IČO: 00228681

5.5.2020

ZML

20-442-01392

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-442-01392

poskytnutá dotácia - KreaTiviTa 2020

3000 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08, Bratislava
IČO: 42418933

5.5.2020

ZML

20-441-00712

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-441-00712

poskytnutie dotácie - Krakovany 2020

3500 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933

5.5.2020

ZML

20-442-01184

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-442-01184

poskytnutie dotácie - Festival malých dychových hudieb 2020

2000 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08, Bratislava
IČO: 42418933

5.5.2020

ZML

20-442-01332

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-442-01332

poskytnutá dotácia - Trnavská bábkarská šnóra

6500 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933

15.5.2020

ZML

14/2020

Zmluva o spolupráci č. 14/2020

kurátor výstavy - KreaTiviTa

50 €

Mgr. Peter Babka, Biely Kostol

15.5.2020

ZML

15/2020

Zmluva o spolupráci č. 15/2020

inštalácia výstavy - KreaTiviTa

200 €

Mgr. Daniela Polášová, Trnava

15.5.2020

ZML

20-451-01220

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01220

poskytnutie finančných prostriedkov

2700 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933

15.5.2020

ZML

20-452-00502

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-452-00502

poskytnutie finančných prostriedkov

1000 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava IČO: 42418933

15.5.2020

ZML

20-451-01349

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01349

poskytnutie finančných prostriedkov

3500 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933

15.5.2020

ZML

20-451-01182

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01182

poskytnutie finančných prostriedkov

4000 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava IČO: 42418933

15.5.2020

ZML

20-451-01179

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01179

poskytnutie finančných prostriedkov

3500 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933

25.5.2020

ZML

Z202010424_Z

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202010424_Z

Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa.

10 198,98 €

Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, Slovenská republika IČO: 31396674

25.5.2020

ZML

S20T200121

ZMLUVA o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S20T200121

Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve

FCC Trnava, s.r.o.
Priemyselná 5, 917 01 TRNAVA
IČO: 31449697

25.5.2020

ZML

1/2020

Zmluva o dielo č. 1/2020

Zmluva o dielo na vytvorenie webovej stránky

645 €

Daniel Očenáš – Reklamná Agentúra
Ďumbierska 4006/24, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 50500317

02.6.2020

ZML

16/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 16 /2020

Inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Trnavského objektívu – projekt KreaTiviTa 2020

70 €

Mgr. Milada Kotlebová
Veterná 15, Trnava 917 01

02.6.2020

ZML

17/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 17 /2020

Inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Trnavského objektívu – projekt KreaTiviTa 2020

70 €

Veronika Behúlová
Dolné Dubové 185, 919 52

02.6.2020

ZML

18/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 18 /2020

Inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Trnavského objektívu – projekt KreaTiviTa 2020

70 €

Mgr. Daniela Polášová
A.Kubinu 6, Trnava 917 01

09.06.2020

ZML

19/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 19 /2020

člen odbornej poroty

160 €

Mgr. art. Lukáš Šafář
Kadnárová 22, Bratislava 831 53

09.6.2020

ZML

20/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 20 /2020

predseda odbornej poroty

170 €

Mgr. Dušan Blahút, PhD.
Čajkovského 43, 917 08 Trnava

09.6.2020

ZML

21/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 21 /2020

člen odbornej poroty

160 €

Mgr. art. Dušan Bustin
SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice

10.6.2020

ZML

2221

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 2221

poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

2200 €

Ministerstvo kultury Slovenskej republiky
Namestie SNP c. 33, 813 31 Bratislava l
IČO: 00165 182

10.6.2020

ZML

2232

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 2232

poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

2400 €

Ministerstvo kultury Slovenskej republiky
Namestie SNP c. 33, 813 31 Bratislava l
IČO: 00165 182

10.6.2020

ZML

2287

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 2287

poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

2900 €

Ministerstvo kultury Slovenskej republiky
Namestie SNP c. 33, 813 31 Bratislava l
IČO: 00165 182

24.6.2020

ZML

22/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 22/2020

technická príprava filmov

70 €

Martin Hudec
Trnava

24.6.2020

ZML

23/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 23/2020

moderátorka krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2020

210 €

Silvia Soldanová
Trnava

24.6.2020

ZML

24/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 24/2020

lektor odborného rozborového seminára

130 €

Mgr. Dušan Blahút, PhD.
Trnava

24.6.2020

ZML

25/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 25/2020

lektor odborného rozborového seminára

120 €

Mgr. art. Dušan Bustin
Trenčianske Teplice

24.6.2020

ZML

26/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 26/2020

lektor odborného rozborového seminára

120 €

Mgr. art. Lukáš Šafář
Bratislava

24.6.2020

ZML

27/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 27/2020

inšpicia

90 €

Dalma Gergelová
Kátlovce

24.6.2020

ZML

28/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 28/2020

fotenie podujatia

90 €

Ladislava Šimková
Trnava

24.6.2020

ZML

29/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 29/2020

technické zabezpečenie zvuku

90 €

Rastislav Laufík
Trnava

29. 6. 2020

ZML

30/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 30/2020

Lektorka keramickej tvorivej dielne: výrobky z hliny

100 €

Mária Hanusková
Pezinok

29. 6. 2020

ZML

31/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 31/2020

Lektor tvorivej dielne: výrobky zo slamy - slamienkárstvo

90 €

František Drgoň
Dolné Lovčice

29. 6. 2020

ZML

32/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 32/2020

Lektorka tvorivej dielne: tvorenie z textilu, vyšívanie

80 €

Monika Boháčiková
Červeník

29. 6. 2020

ZML

33/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 33/2020

Lektor tvorivej dielne: maľované textilné tašky

100 €

Matej Kotleba
Trnava

29. 6. 2020

ZML

34/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 34/2020

Lektorka tvorivej dielne: na skle maľované

85 €

Jana Mackovčínová
Boleráz

29. 6. 2020

ZML

35/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 35/2020

Lektor tvorivej dielne: umelecké drotárstvo

90 €

Ivan Slezák
Šelpice

29. 6. 2020

ZML

36/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 36/2020

Lektor tvorivej dielne: drevené magnetky a drobnôstky z dreva

85 €

Andrej Spál
Bohdanovce nad Trnavou

29. 6. 2020

ZML

37/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 37/2020

Lektorka tvorivej dielne: tkanie na krosienkach

80 €

Mgr. Dušana Vančová
Červeník 920 42

29. 6. 2020

ZML

38/2020

ZMLUVA o spolupráci č. 38/2020

Lektorka tvorivej dielne tvorenie z textilu: filcové taštičky

90 €

Bc. Michaela Vančová
Červeník

03.07.2020

ZMLna RR

3/2020

Zmluva na realizáciu reklamy č. 3/2020

zverejnenie reklamy COOP Jednoty Trnava

300 €

COOP Jednota Trnava SD, Trojičné námestie č. 9, 918 42 Trnava IČO: 00168 921

20.7.2020

ZML

39/2020

Zmluva o spolupráci č. 39/2020

inštalácia výstavy - KreaTiviTa 2020 - Štefánikov kraj

150 €

Mgr. Daniela Polášová, Trnava

20.7.2020

ZML

40/2020

Zmluva o spolupráci č. 40/2020

hudobná produkcia na vernisáži - Štefánikov kraj

150 €

Jaroslav Kaba, Hrnčiarovce nad Parnou

21.7.2020

ZML

41/2020

Zmluva o spolupráci č. 41/2020

moderátor podujatia - Trnavská bábkarská šnóra

400 €

Mgr.art.Michal Jánoš, ArtD., Bratislava

21.7.2020

ZML

42/2020

Zmluva o spolupráci č. 42/2020

inšpicia na podujatí - Trnavská bábkarská šnóra

150 €

Mgr. Milada Kotlebová, Trnava

21.7.2020

ZML

43/2020

Zmluva o spolupráci č. 43/2020

fotodokumentácia - Trnavská bábkarská šnóra

150 €

Veronika Behúlová, Dolné Dubové

17.6.2020

ZML

13/2020

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov kina

prenájom konosály - CINEAMA 2020

700

CINEMAX a.s., Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 36612367

27.8.2020

ZML

44/2020

Zmluva o spolupráci č. 44/2020

moderátorka - 76. výročie SNP

100

Blažena Lenghartová, Trnava

27.8.2020

ZML

45/2020

Zmluva o spolupráci č. 45/2020

inštalácia výstavy tradičných drevených marionet - Trnavská bábkarská šnóra

150

Mgr. Milada Kotlebová, Trnava

27.8.2020

ZML

46/2020

Zmluva o spolupráci č. 46/2020

inštalácia výstavy tradičných drevených marionet - Trnavská bábkarská šnóra

150

Veronika Behúlová, Dolné Dubové

8.9.2020

ZML

A15330887

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

služby Spoločnosti Orange

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270

8.9.2020

ZML

A15330887

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

SIM karty + internet

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270

16.9.2020

ZML

47/2020

Zmluva o spolupráci č. 47/2020

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - regionálny súťažná prehliadka

100

doc.PaedDr. Dana Kollárová, PhD., Hlohovec

16.9.2020

ZML

48/2020

Zmluva o spolupráci č. 48/2020

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - regionálna súťažná prehliadka

100

Mgr. Blanka Blesáková, Trnava

16.9.2020

ZML

49/2020

Zmluva o spolupráci č. 49/2020

inšpicia tvorivej dielne - Trnavská bábkarská šnóra

100

Mgr. Milada Kotlebová, Trnava

16.9.2020

ZML

50/2020

Zmluva o spolupráci č. 50/2020

inšpicia tvorivej dielne - Trnavská bábkarská šnóra

100

Mgr. Daniela Polášová, Trnava

16.9.2020

ZML

51/2020

Zmluva o spolupráci č. 51/2020

inšpicia tvorivej dielne - Trnavská bábkarská šnóra

100

Veronika Behúlová, Dolné Dubové

16.9.2020

ZML

52/2020

Zmluva o spolupráci č. 52/2020

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - regionálna súťažná prehliadka

100

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., Pezinok

11.9.2020

ZML

MK-2355-423

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR

Rozvoj divadelných zručností pre záujemcov z prostredia neprofesionálneho divadla

6000

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, IČO: 00165182

11.9.2020

ZML

MK-2231-423

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR

Advent v trnavskom regióne

6000

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, IČO: 00165182

11.9.2020

ZML

MK-2281-423

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR

Trnavské výTVORY

5600

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, IČO: 00165182

17.9.2020

ZML

53/2020

Zmluva o spolupráci č. 53/2020

vystúpenie Gypsy Jazz Project - Jarmočné čriepky

200

Miloš Biháry, Trnava

17.9.2020

ZML

54/2020

Zmluva o spolupráci č. 54/2020

vystúpenie hudobnej skupiny THE3 - Jarmočné čriepky

350

Mgr. Robert Garaj, Senec

17.9.2020

ZML

55/2020

Zmluva o spolupráci č. 55/2020

vystúpenie - Jarmočné čriepky

100

Vanessa Šarköziová, Dunajská Lužná

17.9.2020

ZML

56/2020

Zmluva o spolupráci č. 56/2020

vystúpenie - Jarmočné čriepky

100

Jakub Valíček, Bratislava

24.9.2020

ZML

57/2020

Zmluva o spolupráci č. 57/2020

člen odbornej poroty - Hollého pamätník - krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese

100

Roman Féder, Vištuk

24.9.2020

ZML

58/2020

Zmluva o spolupráci č. 58/2020

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese

100

doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD., Hlohovec

24.9.2020

ZML

59/2020

Zmluva o spolupráci č. 59/2020

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese

200

Mgr. art. Martina Koval Majerníková, Bratislava

24.9.2020

ZML

60/2020

Zmluva o spolupráci č. 60/2020

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese

200

Ing. Janka Pelešová, Bratislava

24.9.2020

ZML

61/2020

Zmluva o spolupráci č. 61/2020

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese - !zmluva zrušená!

200

PaedDr. Janette Gubricová, PhD.

28.9.2020

ZML

62/2020

Zmluva o spolupráci č. 62/2020

inštalácia výstavy - Rudolf Rypák - výber z tvorby - KreaTiviTa 2020

100

Mgr. Milada Kotlebová, Trnava

28.9.2020

ZML

63/2020

Zmluva o spolupráci č. 63/2020

inštalácia výstavy - Verner Scheibenreif - výber z tvorby - KreaTiviTa 2020

150

Mgr. Daniela Polášová, Trnava

28.9.2020

ZML

64/2020

Zmluva o spolupráci č. 64/2020

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese

100

Petra Blesáková, Trnava

5.10.2020

ZML

65/2020

Zmluva o spolupráci č. 65/2020

člen odbornej hodnotiacej poroty - Trnavská paleta 2020

120

Bystrík Vančo, Červeník

5.10.2020

ZML

66/2020

Zmluva o spolupráci č. 66/2020

člen odbornej hodnotiacej poroty - Trnavská paleta 2020

150

Mgr. Peter Babka, Biely Kostol

5.10.2020

ZML

67/2020

Zmluva o spolupráci č. 67/2020

predseda odbornej hodnotiacej poroty - Trnavská paleta 2020

150

doc. Milan Rašla, akad. maliar, Bratislava

12.10.2020

ZML

68/2020

Zmluva o spolupráci č. 68/2020

kurátor výstavy "Trnava - kráľovské mesto v obrazoch" - KreaTiviTa 2020

120

doc. Milan Rašla, akad. maliar, Bratislava

12.10.2020

ZML

69/2020

Zmluva o spolupráci č. 69/2020

inštalácia výstavy "Trnava - kráľovské mesto v obrazoch" - KreaTiviTa 2020

100

Veronika Behúlová, Dolné Dubové

12.10.2020

ZML

70/2020

Zmluva o spolupráci č. 70/2020

inštalácia výstavy "Trnava - kráľovské mesto v obrazoch" - KreaTiviTa 2020

100

Mgr. Daniela Polášová, Trnava

12.10.2020

ZML

71/2020

Zmluva o spolupráci č. 71/2020

inštalácia výstavy "Trnava - kráľovské mesto v obrazoch" - KreaTiviTa 2020

100

Matej Kotleba, Trnava

23.9.2020

ZML

18/2020/TOSTt

Hromadná licenčná zmluva 18/2020/TOSTt

zmluva o použití hudobných diel

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454

27.10.2020

ZML

72/2020

Zmluva o spolupráci č. 72/2020

inštalácia výstavy - Trnavská paleta 2020

100

Rastislav Laufík, Trnava

27.10.2020

ZML

73/2020

Zmluva o spolupráci č. 73/2020

inštalácia výstavy - Trnavská paleta 2020

150

Ladislava Šimková, Trnava

27.10.2020

ZML

74/2020

Zmluva o spolupráci č. 74/2020

inštalácia výstavy - Trnavská paleta 2020

150

Dalma Gergelová, Kátlovce

27.10.2020

ZML

75/2020

Zmluva o spolupráci č. 75/2020

inštalácia výstavy - Trnavská paleta 2020

150

Veronika Behúlová, Dolné Dubové

27.10.2020

ZML

76/2020

Zmluva o spolupráci č. 76/2020

inštalácia výstavy - Trnavská paleta 2020

150

Mgr. Milada Kotlebová, Trnava

27.10.2020

ZML

77/2020

Zmluva o spolupráci č. 77/2020

inštalácia výstavy - Trnavská paleta 2020

150

Mgr. Daniela Polášová, Trnava

11.12.2020

ZML

78/2020

Zmluva o dielo č. 78/2020

notografické práce k hudobným dielam, dramaturgia ku koncertom

500

PhDr. Edita Bugalová, Trnava