Zmluvy – 4. kvartál 2021

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ
Súbory

5.10.2021

ZML

68/2021

Zmluva o spolupráci č. 68/2021

lektor - Beseda s filmárom

170 €

Mgr. art. Lukáš Šafář, Bratislava

6.10.2021

ZML

69/2021

Zmluva o spolupráci č. 69/2021

fotodokumentácia programu - Malá krajská scénická žatva 2021

200 €

Veronika Behúlová, Dolné Dubové

6.10.2021

ZML

70/2021

Zmluva o spolupráci č. 70/2021

inšpicia pri účinkujúcich - Malá krajská scénická žatva 2021

200 €

Mgr. Milada Kotlebová, Trnava

6.10.2021

ZML

71/2021

Zmluva o spolupráci č. 71/2021

členka odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva 2021

350 €

Mgr. art. Martina Koval, Bratislava

6.10.2021

ZML

72/2021

Zmluva o spolupráci č. 72/2021

člen odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva 2021

350 €

Mgr. art. Juraj Bielik, ArtD., Bratislava

6.10.2021

ZML

73/2021

Zmluva o spolupráci č. 73/2021

predsedníčka odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva 2021

350 €

PhDr. Elena Knopová, PhD., Bratislava

6.10.2021

ZML

74/2021

Zmluva o spolupráci č. 74/2021

moderátorka - Malá krajská scénická žatva 2021

200 €

Mgr. Stanka Borisová, Bučany

7.10.2021

ZML

75/2021

Zmluva o spolupráci č. 75/2021

lektor - Beseda s filmárom

160 €

Mgr. Dušan Blahút, Trnava

15.10.2021

ZML

76/2021

Zmluva o spolupráci č. 76/2021

inštalácia výstavy - KreaTiviTa 2021: LX - výstava fotografa Milana Marônka

100 €

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 919 52

15.10.2021

ZML

77/2021

Zmluva o spolupráci č. 77/2021

inštalácia výstavy - KreaTiviTa 2021: LX - výstava fotografa Milana Marônka

100 €

Mgr. Daniela Polášová, 917 01 Trnava

21.10.2021

ZML

78/2021

Zmluva o spolupráci č. 78/2021

hudobné vystúpenie - "LX" - výstava fotografií Milana Marônka - KreaTiviTa 2021

100 €

Miloš Biháry, Trnava

21.10.2021

ZML

79/2021

Zmluva o spolupráci č. 79/2021

lektor - Beseda s filmárom

170 €

Mgr. art. Juraj Mravec, Bratislava

19.11.2021

ZML

80/2021

Zmluva o spolupráci č. 80/2021

inštalácia výstavy "V jasličkách na slame" - KreaTiviTa 2021

110 €

Mária Hanusková, 902 01 Pezinok