Objednávky – 3. kvartál 2023

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ

10.7.2023

OBJ

91/2023

Objednávka č. 91/2023

tlač propagačných materiálov - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

141,84 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24 , IČO: 47517824

12.7.2023

OBJ

92/2023

Objednávka č. 92/2023

účinkovanie UFS Trnafčan - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

500 €

Univerzitný folklórny súbor Trnafčan Trnava, Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava, IČO: 35592851

12.7.2023

OBJ

93/2023

Objednávka č. 93/2023

účinkovanie FSk Dudváh - Špačinský jarmok 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

250 €

Občianske združenie Folklórna skupina DUDVÁH, Križovany nad Dudváhom 549, 919 24, IČO: 51755378

12.7.2023

OBJ

94/2023

Objednávka č. 94/2023

účinkovanie DFSk Verešvaran - Špačinský jarmok 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

300 €

Občianske združenie Tradície minulosti mosty budúcnosti, Mierová 21, 920 42 Červeník, IČO: 37836340

12.7.2023

OBJ

95/2023

Objednávka č. 95/2023

účinkovanie DH Drahovčanka - Špačinský jarmok 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

400 €

Spolok Dychová hudba Drahovčanka, Štefánikova 691/21, 922 41 Drahovce, IČO: 36094978

24.7.2023

OBJ

96/2023

Objednávka č. 96/2023

výroba plagátov, citylightu, backlitu - Festival malých dychových hudieb 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

132,06 €

RAPOS, s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

25.7.2023

OBJ

97/2023

Objednávka č. 97/2023

účinkovanie FS Machnáč - Špačinský jarmok - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

250 €

Občianske združenie Generácie, 17.novembra č. 4, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 50572351

25.7.2023

OBJ

98/2023

Objednávka č. 98/2023

účinkovanie DFSk Špačinčanka - Špačinský jarmok 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

300 €

Špačinčanka o.z., Čerešová 502/120, 919 51 Špačince, IČO: 51259575

25.7.2023

OBJ

99/2023

Objednávka č. 99/2023

technické zabezpečenie, LED obrazovka - Špačinský jarmok 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

500 €

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethowenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

25.7.2023

OBJ

100/2023

Objednávka č. 100/2023

výroba a tlač identifikačných pások na podujatia - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

1 159,20 €

Simply supplies a.s., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36283355

26.7.2023

OBJ

101/2023

Objednávka č. 101/2023

technické zabezpečenie podujatia, montáž a demontáž prestrešenia pódia, ozvučenie, osvetlenie, LED obrazovka - Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

7 000 €

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

26.7.2023

OBJ

102/2023

Objednávka č. 102/2023

fotografické služby - Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

800 €

Lukáš Jankovič, Pod kaštieľom 232/6, 919 51 Špačince, IČO: 52923983

26.7.2023

OBJ

103/2023

Objednávka č. 103/2023

hudobná produkcia Štefan Štec - Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

4 560 €

Universal Music, s.r.o., Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 31373461

26.7.2023

OBJ

104/2023

Objednávka č. 104/2023

účinkovanie folklórneho súboru Hornád - Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

7 800 €

FS Hornád Občianke združenie, Južná trieda 4B, 040 01 Košice, IČO: 42406609

28.7.2023

OBJ

105/2023

Objednávka č. 105/2023

účinkovanie dychovej hudby Bučianka - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

200 €

DH Bučianka, Obecný úrad Bučany, Námestie sv. Floriána 1, 919 28 Bučany, IČO: 00312321

28.7.2023

OBJ

106/2023

Objednávka č. 106/2023

účinkovanie dychovej hudby Šúrovanka - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

200 €

O.z. Dychová hudba Šúrovanka, Vážská 734/7, 919 25 Šúrovce, IČO: 51566061

28.7.2023

OBJ

107/2023

Objednávka č. 107/2023

účinkovanie dychovej hudby Rovina - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

200 €

Dychová hudba ROVINA, Kanižská 193, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 53015304

28.7.2023

OBJ

108/2023

Objednávka č. 108/2023

účinkovanie dychovej hudby Hrnčarovani - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

200 €

Dychová hudba Hrnčarovani, Cintorínska 46, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 51261634

28.7.2023

OBJ

109/2023

Objednávka č. 109/2023

účinkovanie dychovej hudby Šintavanka - Festival malých dychový hudieb - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

200 €

Šintavanka občianske združenie, Šintava 244, 925 51, IČO: 42161495

28.7.2023

OBJ

110/2023

Objednávka č. 110/2023

účinkovanie dychovej hudby Dubovanka - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

200 €

Dychová hudba Dubovanka, Dubovany 258, 922 08, IČO: 35606991

28.7.2023

OBJ

111/2023

Objednávka č. 111/2023

ozvučenie, osvetlenie, technické zabezpečenie - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová- poverená riadením

1 050 €

AGENCY J.H. - Ján hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

28.7.2023

OBJ

112/2023

Objednávka č. 112/2023

občerstvenie účinkujúcich o organizačného štábu - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

252 €

PIERRE BAGUETTE, Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

28.7.2023

OBJ

113/2023

Objednávka č. 113/2023

moderovanie podujatia - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

200 €

Martin Jurčo, Collegium, spol. s.r.o., Ul. G. Steinera 58, 917 02 Trnava, IČO: 46850279

31.7.2023

OBJ

114/2023

Objednávka č. 114/2023

účinkovanie Muziky Heskovci, ľudová hudba Malí a Mladí huslisti - Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

100 €

Dolnopovažské združenie - talent a láska PRAMENE v tradičnej kultúre, Jilemnického 17, 920 42 Červeník, IČO: 37847601

31.7.2023

OBJ

115/2023

Objednávka č. 115/2023

účinkovanie DFS Verešvaranček, DFSk Verešvaran DH Verešvaranka - Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

900 €

Občianske združenie Tradície minulosti mosty budúcnosti, Mierová 21, 920 42 Červeník, IČO: 37836340

31.7.2023

OBJ

116/2023

Objednávka č. 116/2023

ubytovanie, stravovanie FS Hornád - Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

2 740 €

Pohostinstvo Adriana Miháliková, Hollého 22, 920 42 Červeník, IČO: 37248995

31.7.2023

OBJ

117/2023

Objednávka č. 117/2023

organizačné zabezpečenie programov na podujatí - Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2023 - obj. podpísala Mgr. Silvia Mruškovičová - poverená riadením

750 €

Občianske združenie Tradície minulosti mosty budúcnosti, Mierová 21, 920 42 Červeník, IČO: 37836340

3.8.2023

OBJ

118/2023

Objednávka č. 118/2023

zhotovenie videozáznamu Verešvárska svadba - Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2023 - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

500 €

Jakub Benko, Nerudova 11, 917 02 Trnava, IČO: 51167468

8.8.2023

OBJ

119/2023

Objednávka č. 119/2023

mobilný telefón AppleiPhone - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

769 €

NOVA MOBIL s.r.o., Hlavná 50, 044 31 Sokoľ, IČO: 48207811

11.8.2023

OBJ

120/2023

Objednávka č. 120/2023

občerstvenie pre účinkujúcich - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

1 515 €

Henrieta Ilavská, Štúrova 558/42, 919 21 Zeleneč, IČO: 50007432

16.8.2023

OBJ

121/2023

Objednávka č. 121/2023

ozvučenie podujatia - 79.výročie SNP - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahútk, PhD. - riaditeľ TOS

300 €

Varia Sound, Miroslav Varečka, Jazdecká 46L, 917 01 Trnava, IČO: 44438061

16.8.2023

OBJ

122/2023

Objednávka č. 122/2023

papierové poháre, servítky na podujatia - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

23,70 €

MARK bal s.r.o., pri Kalvárii 258A, 917 01 Trnava, IČO: 36241610

18.8.2023

OBJ

123/2023

Objednávka č. 123/2023

web hosting k stránke TOS - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD., - riaditeľ TO

79,20 €

EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o., Mlynské Nivy 52B, 821 05 Bratislava, IČO: 364851611

21.8.2023

OBJ

124/2023

Objednávka č. 124/2023

Switch Tenda TEG1050F Gigabit Switch SFP, NAS Synology DS423+, pevný disk - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

882,64 €

Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939

22.8.2023

OBJ

125/2023

Objednávka č. 125/2023

LED svetlo do stanu 1set - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD., - riaditeľ TOS

199 €

Hana Szabová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, IČO: 50195000

30.8.2023

OBJ

126/2023

Objednávka č. 126/2023

realizácia vyraďovacieho konania, usporiadanie registratúrnych záznamov - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

850 €

Mgr. Réka Lančaričová Nagyová, Na hlinách 6862/59, 917 01 Trnava, IČO: 51133091

4.9.2023

OBJ

127/2023

Objednávka č. 127/2023

citylight 1210x1530 mm - Jarmočné čriepky 2023 - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

24,36 €

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

7.9.2023

OBJ

128/2023

Objednávka č. 128/2023

poťahy na stoly - 10 ks + doprava - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút PhD. - riaditeľ TOS

140,14 €

Pártystany-Jičín s.r.o., Dělnícká 1302, 506 01 Jičín ČR, IČO: 03440818

7.9.2023

OBJ

129/2023

Objednávka č. 129/2023

účinkovanie kapely Funny Fellows - Jarmočné čriepky 2023 - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

800 €

Mgr. Art Roman Féder, Funny Fellows, Hlavná 273, 900 85 Vištuk, IČO: 41489306

7.9.2023

OBJ

130/2023

Objednávka č. 130/2023

účinkovanie tanečného centra RUSALKA - Jarmočné čriepky 2023 - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

100 €

Rusalka, o.z., Ulica Bučianska 6585/15, 917 01 Trnava, IČO: 50995103

7.9.2023

OBJ

131/2023

Objednávka č. 131/2023

účinkovanie dychovej hudby ROVINA - Jarmočné čriepky 2023 - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

200 €

Dychová hudba ROVINA, Kanižská 193, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 53015304

7.9.2023

OBJ

132/2023

Objednávka č. 132/2023

účinkovanie DFS Drienka - Jarmočné čriepky 2023 - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

100 €

Folklórne združenie Drienka Trnava, Halenárska 45, 917 01 Trnava, IČO: 42153174

7.9.2023

OBJ

133/2023

Objednávka č. 133/2023

hudobná produkcia Ľubomír Konečný a skupina LPS - Jarmočné čriepky 2023 - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

350 €

Ľubomír Konečný, Cíferská 41, Hrnčiarovce nad Parnou 919 35, DIČ: 1045792418

7.9.2023

OBJ

134/2023

Objednávka č. 134/2023

technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie - Jarmočné čriepky 2023 - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

1 500 €

AGENCY J.H. - Ján hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

7.9.2023

OBJ

135/2023

Objednávka č. 135/2023

pevný disk WD Red Plus 6 TB - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

154,69 €

Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939

7.9.2023

OBJ

136/2023

Objednávka č. 136/2023

výroba drevenej konštrukcie na podujatia - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

400 €

AFS Production, spol. s.r.o., Kozárovce 157, 935 22, IČO: 36560260

13.9.2023

OBJ

137/2023

Objednávka č. 137/2023

občerstvenie pre účinkujúcich - Jarmočné čriepky - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

88 €

Daniela Dragúňová, Botanická 9, 917 08 Trnava, IČO: 43461140

13.9.2023

OBJ

138/2023

Objednávka č. 138/2023

ubytovanie lektora workshopu - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

25 €

Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie 3, 918 09 Trnava, IČO: 36087017

14.9.2023

OBJ

139/2023

Objednávka č. 139/2023

web hosting - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

14,75 €

EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o., Mlynské Nivy 52B, 821 05 Bratislava, IČO: 36485161

20.9.2023

OBJ

140/2023

Objednávka č. 140/2023

hygienické potreby - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

161,83 €

MARK bal s.r.o., pri Kalvárii 258A, 917 01 Trnava, IČO: 36241610

26.9.2023

OBJ

141/2023

Objednávka č. 141/2023

výroba citylightu 1210 x 1530 - výstava "Jozefína Bíliková a Jaroslav Áč" - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

24,36 €

RAPOS, s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

29.9.2023

OBJ

142/2023

Objednávka č. 142/2023

servis služobného vozidla - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút - riaditeľ TOS

432,52 €

RM JET, spol. s.r.o., Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava, IČO: 36236268

29.9.2023

OBJ

143/2023

Objednávka č. 143/2023

IT servisné služby - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

150 €

IT4U, s.r.o., 9.mája 15, 917 05 Trnava, IČO: 46008179