Objednávky – 1. kvartál 2023

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ

12.1.2023

OBJ

1/2023

Objednávka č. 1/2023

antivírový program NOD-ESET + ESET Servis - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

1 105,68 €

Emil Holeš KHTechnik, Halenárska 7, 917 01 Trnava, IČO: 22695389

13.1.2023

OBJ

2/2023

Objednávka č. 2/2023

výroba celodrevenej marionety Gašparka - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

850 €

Jana Pilátová-Animare Silva, Dolné Orešany 50, 919 02, DIČ: 104589717

19.1.2023

OBJ

3/2023

Objednávka č. 3/20223

nádoba na odpadový toner do multifunkčného zariadenia - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

30 €

INTO Slovakia, s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava, IČO: 36276316

25.1.2023

OBJ

4/2023

Objednávka č. 4/2023

výroba sprievodného katalógu - Trnavská paleta 2023 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

787,20 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 919 24, IČO: 47517824

25.1.2023

OBJ

5/2023

Objednávka č. 5/2023

citylight, backlight - Trnavská paleta 2023 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

80,76 €

RAPOS, s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

31.1.2023

OBJ

6/2023

Objednávka č. 6/2023

publikácia Festival festivalov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

160 €

Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12,812 34 Bratislava 1, IČO: 00164615

1.2.2023

OBJ

7/2023

Objednávka č. 7/2023

občerstvenie na podujatie - Trnavská paleta 2023 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

93 €

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava, IČO: 00893412

2.2.2023

OBJ

8/2023

Objednávka č. 8/2023

účinkovanie kapely Lomnické čháve - Jarmočné čriepky 2023 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

1 800 €

Tomáš Slebodník, Krčméryho 2318/4, Spišská Nová Ves, 052 05, IČO: 37178296

2.2.2023

OBJ

9/2023

Objednávka č. 9/2023

účinkovanie Divadla Žihadlo - Trnavská bábkarská šnóra 2023 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

700 €

Vladimír Zetek - Divadelná agentúra "Žihadlo", Hlboká 685/1, 901 01 Malacky, IČO: 37442261

8.2.2023

OBJ

10/2023

Objednávka č. 10/2023

účinkovanie kapely FORTUAN - Jarmočné čriepky 2023 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

800 €

Fortuan o.z., Kvetná 560/24, 900 51 Zohor, IČO: 51278545

10.2.2023

OBJ

11/2023

Objednávka č. 11/2023

šiltovky s potlačou - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

473,88 €

Presentas s.r.o., Robotnícka 47, 917 01 Trnava, IČO: 44656556

16.2.2023

OBJ

12/2023

Objednávka č. 12/2023

tlač plagátov a pozvánok - 150. výročie narodenia Desidera Zádora - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

120,36 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

16.2.2023

OBJ

13/2023

Objednávka č. 13/2023

aktualizácia webovej stránky TOS - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

35 €

Daniel Očenáš - Reklamná agentúra, Ďumbierska 4006/24, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50500317

20.2.2023

OBJ

14/2023

Objednávka č. 14/2023

knihy - ceny recitátorom obvodného kola súťaže - Hollého pamätník 2023 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

499,22 €

Panta Rhei, s.r.o., CITY ARÉNA. Kollárova 20, 917 01 Trnava, IČO: 31443923

20.2.2023

OBJ

15/2023

Objednávka č. 15/2023

knihy - ceny recitátorom okresného kola súťaže - Hollého pamätník 2023 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

588,71 €

Panta Rhei, s.r.o., CIT ARÉNA, Kollárova 20, 917 01 Trnava, IČO: 31443923

20.2.2023

OBJ

16/2023

Objednávka č. 16/2023

výroba 1 ks rollup s potlačou - 150. výročie narodenia Desidera Zádora - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

84 €

ARTEA No, spol. s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava, IČO: 36221830

28.2.2023

OBJ

17/2023

Objednávka č. 17/2023

lektorka edukačného podujatia k sociálnej prevencii - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

300 €

Zelený PC B2B s.r.o., Ovsištské námestie 2631/1, 851 04 Bratislava, IČO:52798224

28.2.2023

OBJ

18/2023

Objednávka č. 18/2023

organizačné zabezpečenie okresných kôl Putujeme za ľudovou piesňou a Hollého pamätník 2023 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

150 €

Centrum voľného času AHOJ Piešťany, Teplická 83, 921 01 Piešťany, IČO: 36094200

2.3.2023

OBJ

19/2023

Objednávka č. 19/2023

technické zabezpečenie regionálnej súťaže Detský folklórny festival a Šaffova ostroha - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

700 €

Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava, IČO: 44438061

2.3.2023

OBJ

20/2023

Objednávka č. 20/2023

doprava detského súboru Tancovadlo - Detský folklórny festival, krajská súťaž Šaffova ostroha - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

240 €

Autodoprava Radovan Petrgalovič, Modrová 204, 916 35, IČO: 40828000

2.3.2023

OBJ

21/2023

Objednávka č. 21/2023

doprava DFS Verešvaranček - Detský folklórny festival - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

220 €

Roman Opeta ROSI tour, Autobusová doprava, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec, IČO: 34306439

2.3.2023

OBJ

22/2023

Objednávka č. 22/2023

doprava DFS Krakovanček - Detský folklórny festival - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

270 €

EUROPATRANS JF s.r.o., Gen. M.R.Štefánika 199/13, 922 03 Vrbové, IČO: 47145382

2.3.2023

OBJ

23/2023

Objednávka č. 23/2023

doprava účastníkov krajskej súťaže Šaffova ostroha - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

264 €

AGH, s.r.o., Lesná Ulica 495/8, 930 10 Dolný Štál, IČO: 36233315

2.3.2023

OBJ

24/2023

Objednávka č. 24/2023

kancelársky materiál - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

372,18 €

Šterfan Gočál GOPAP, B.Smetanu 2789/9, 917 08 Trnava, IČO: 33206996

9.3.2023

OBJ

25/2023

Objednávka č. 25/2023

občerstvenie pre účinkujúcich, porotu a organizačný štáb - Detský folklórny festival, Šaffova ostroha - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

498,90 €

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

13.3.2023

OBJ

26/2023

Objednávka č. 26/2023

výroba plagátov, citylightu, backlitu - Malá krajská scénická žatva 2023 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

107,64 €

RAPOS, s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

16.3.2023

OBJ

27/2023

Objednávka č. 27/2023

prenájom priestorov a služby priamo súvisiace s realizáciou projektu - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

2799,41 €

Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2. 917 00 Trnava, IČO: 00228681

16.3.2023

OBJ

28/2023

Objednávka č. 28/2023

občerstvenie pre účinkujúcich a organizačný štáb - Malá krajská scénická žatva 2023 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

292,08 €

Pierre Baguette, Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

16.3.2023

OBJ

29/2023

Objednávka č. 29/2023

inštalácia elektronického vrátnika - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

1376,94 €

Ľuboš Jambor, Pažitná 44, 917 01 Trnava, IČO: 30711436

21.3.2023

OBJ

30/2023

Objednávka č. 30/2023

grafické spracovanie a tlač bulletinov - 150. výročie narodenia Desidera Zádora - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

958,80 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

22.3.2023

OBJ

31/2023

Objednávka č. 31/2023

technické zabezpečenie podujatia - 150. výročie narodenia Desidera Zádora - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

500 €

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

28.3.2023

OBJ

32/2023

Objednávka č. 32/2023

výroba krytu na studňu v exteriéri organizácie - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

450 €

AFS Production, spol. s.r.o., Kozárovce 157, 935 22, IČO: 36560260