Objednávky – 4. kvartál 2022

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ

3.10.2022

OBJ

104/2022

Objednávka č. 104/2022

zaktualizovanie vypracovaného posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorov práce a pracovného prostredia - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

150 €

MJ Health & Work s.r.o., Šintava 480, 925 51, IČO: 52068587

3.10.2022

OBJ

105/2022

Objednávka č. 105/2022

personálne a usporiadateľské služby - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

400 €

Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Mikuláša, M. Schneidera-Trnavského 3, 917 01 Trnava, IČO: 34012087

6.10.2022

OBJ

106/2022

Objednávka č. 106/2022

občerstvenie pre účinkujúcich - Jazykom tanca - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

193,80 €

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9,925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

6.10.2022

OBJ

107/2022

Objednávka č. 107/2022

výves plagátov - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

50 €

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, 917 01 Trnava, IČO: 33552762

11.10.2022

OBJ

108/2022

Objednávka č. 108/2022

občerstvenie pre účinkujúcich - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

93 €

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava, IČO: 00893412

13.10.2022

OBJ

109/2022

Objednávka č. 109/2022

tlač programových skladačiek - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

580,80 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 25, IČO: 47517824

13.10.2022

OBJ

110/2022

Objednávka č. 110/2022

tlač vstupeniek - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

66 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváho 266, 9019 24, IČO: 47517824

13.10.2022

OBJ

111/2022

Objednávka č. 111/2022

prenájom techniky a stoličiek na podujatie - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

500 €

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethowenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

13.10.2022

OBJ

112/2022

Objednávka č. 112/2022

ozvučenie a zhotovenie videozáznamu - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

550 €

Michal Lipovský MLKAMERA, Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

13.10.2022

OBJ

113/2022

Objednávka č. 113/2022

naštudovanie hudobného diela - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

800 €

Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša, Mikuláša Schneidera-Trnavského 3, 917 01 Trnava, IČO: 36092665

13.10.2022

OBJ

114/2022

Objednávka č. 114/2022

naštudovanie hudobného diela - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

1 000 €

Miešaný spevácky zbor TECHNIK AKADEMIK, Koperníkova 15, 917 01 Trnava, IČO: 37988271

13.10.2022

OBJ

115/2022

Objednávka č. 115/2022

naštudovanie hudobného diela - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

700 €

Miešaný spevácky zbor Tirnavia Hlavná 17, 917 01 Trnava, IČO: 37837389

13.10.2022

OBJ

116/2022

Objednávka č. 116/2022

naštudovanie hudobného diela - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

300 €

Miešaný spevácky zbor Cantica /Z/nova, Konštantína Čulena 2, 917 01 Trnava, IČO: 42165954

13.10.2022

OBJ

117/2022

Objednávka č. 117/2022

naštudovanie hudobného diela - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

300 €

Vox Aurumque, Halenárska 12, 917 01 Trnava, IČO: 42162700

13.10.2022

OBJ

118/2022

Objednávka č. 118/2022

naštudovanie hudobného diela - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

5 000 €

Trnavský komorný orchester, Špačinská 101, 917 01 Trnava, IČO: 36089010

13.10.2022

OBJ

119/2022

Objednávka č. 119/2022

občerstvenie pre účinkujúcich - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

288,60 €

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

26.10.2022

OBJ

120/2022

Objednávka č. 120/2022

výroba citylightu - Trnava - kráľovské mesto v obrazoch

24,36 €

RAPOS, s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

27.10.2022

OBJ

121/2022

Objednávka č. 121/2022

výmena displeja na kávovare NIVONA - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

220 €

DUBAN AUDIO s.r.o., Sv. Martina 33, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 52120619

2.11.2022

OBJ

122/2022

Objednávka č. 122/2022

účinkovanie ľudovej hudby Borovienka na podujatí - "Čas radosti, veselosti" - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

800 €

Občianske združenie Lusk BOROVIENKA, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany, IČO: 37990161

2.11.2022

OBJ

123/2022

Objednávka č. 123/2022

účinkovanie kapely Slniečko - "Čas radosti, veselosti" - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

1 000 €

Piešťanské Slniečko o.z., Kukučínova 22, 921 01 Piešťany, IČO: 37845659

8.11.2022

OBJ

124/2022

Objednávka č. 124/2022

oceľový stan 3x6 m 3 ks na podujatia - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

2 091 €

Hana Szabová - BRIMO, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, IČO: 50195000

11.11.2022

OBJ

125/2022

Objednávka č. 125/2022

aktualizácia dokumentácie agendy GDPR, školenie zamestnancov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

499,20 €

Ing. Marek Mička, Topsec s.r.o., Hviezdna 8136/25, 917 01 Trnava, IČO: 54134242

16.11.2022

OBJ

126/2022

Objednávka č. 126/2022

účinkovanie na podujatí - Čas radosti, veselosti - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

50 €

Folklórne združenie Drienka Trnava, Halenárska 45, 917 01 Trnava, IČO: 42153174

16.11.2022

OBJ

127/2022

Objednávka č. 127/2022

účinkovanie FS Cífer - Čas radosti, veselosti - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

100 €

Folklórna skupina CÍFER, Tehelná 23, 917 01 Trnava, IČO: 36090158

16.11.2022

OBJ

128/2022

Objednávka č. 128/2022

účinkovanie ľudovej hudby - Čas radosti, veselosti - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

300 €

Občianske združenie FIDLICANTI, Horné Orešany 58, 919 03, IČO: 42294851

16.11.2022

OBJ

129/2022

Objednávka č. 129/2022

účinkovanie dychovej hudby - Čas radosti, veselosti - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

150 €

Dychová hudba Modrančanka, Sereďská 59, 917 05 Trnava-Modranka, IČO: 42292352

16.11.2022

OBJ

130/2022

Objednávka č. 130/2022

účinkovanie dychovej hudby - Čas radosti, veselosti - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

150 €

Dychová hudba Hrnčarovani, Cintorínska 46, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 51261634

16.11.2022

OBJ

131/2022

Objednávka č. 131/2022

účinkovanie FS Trnavček - Čas radosti, veselosti - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

100 €

Trnavský ľudový cech, Slovanská 10, 917 02 Trnava, IČO: 37846213

16.11.2022

OBJ

132/2022

Objednávka č. 132/2022

účinkovanie miešaného speváckeho zboru Tirnavia - Čas radosti, veselosti - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

100 €

Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Hlavná 17, 917 01 Trnava, IČO: 37837389

21.11.2022

OBJ

133/2022

Objednávka č. 133/2022

občerstvenie - vianočné posedenie - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

650 €

Pivnica u Zlatej Husi, Pezinská 2, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 35884045

24.11.2022

OBJ

134/2022

Objednávka č. 134/2022

technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie - Čas radosti, veselosti... - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

1 400 €

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethowenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

28.11.2022

OBJ

135/2022

Objednávka č. 135/2022

tlač propagačných materiálov, citylihgt, backlite - Čas roadosti, veselosti... - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

171,36 €

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

6.12.2022

OBJ

136/2022

Objednávka č. 136/2022

občerstvenie pre účinkujúcich - Čas radosti, veselosti... - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

124 €

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava, Lomonosovova ul . č. 2797/6, 918 54 Trnava, IČO: 00893412

7.12.2022

OBJ

137/2022

Objednávka č. 137/2022

výves propagačných materiálov - Čas radosti, veselosti... - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

50 €

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, 917 01 Trnava, IČO: 33552762

7.12.2022

OBJ

138/2022

Objednávka č. 138/2022

záložky do knihy - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

26 €

Marianna Bubánová - Mariankine šatky, Ľudmily Podjavorinskej 2545/21, 917 01 Trnava, IČO: 45374066

12.12.2022

OBJ

139/2022

Objednávka č. 139/2022

tlač stolových kalendárov pre TOS - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová -. riaditeľka

132 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24 Križovany nad Dudváhom, IČO: 47517824

13.12.2022

OBJ

140/2022

Objednávka č. 140/2022

tonery do tlačiarní - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

730,50 €

INTO Slovakia, s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava, IČO: 36276316

15.12.2022

OBJ

141/2022

Objednávka č. 141/2022

účinkovanie Cimbalovej muziky Bystríka Slobodu - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

300 €

Občianske združenie Korompa, Námestie L. van Beethovena 1, 919 65 Dolná Krupá, IČO: 37850326

16.12.2022

OBJ

142/2022

Objednávka č. 142/2022

ladenie koncertného krídla - koncert "Každé vtáča, pred Ježiškom svoju pieseň spieva" - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

110 €

Szabo Piano s.r.o, Mládežnícka štvrť 3322/34, 924 01 Galanta, IČO: 52297837