FAKTÚRY 2020

Číslo faktúry

Dodávateľ/IČO

Predmet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Suma

Zverejnené

DFB0013/20

LUNAS, prev. Krakovany, Školská 1051/1, Vrbové, 922 03
IČO: 47040921

textilné tašky - ceny účinkujúcim Malej krajskej scénickej žatvy 2020 – obj. 6/2020

31.1.2020

14.2.2020

308,40 €

10.2.2020

DFB0017/20

Mgr. Milada Kotlebová, Veterná 15, 917 01 Trnava

Inštalácia výstavy – Silvia Vargová – výber z tvorby- KreaTiviTa 2020 – ZoS č. 1/2020

2.2.2020

16.2.2020

70 €

17.2.2020

DFB0018/20

Mgr. Daniela Polášová, A. Kubinu 6, 917 01 Trnava

Inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Trnavskej palety – KreaTiviTa 2020 – ZoS č. 2/2020

2.2.2020

16.2.2020

70 €

17.2.2020

DFB0019/20

Veronika Behúlová

Inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Trnavskej palety – KreaTiviTa 2020 – ZoS č. 23/2020

2.2.2020

16.2.2020

70 €

17.2.2020

DFB0021/20

PhDr. Barbora Kuchárová, PhD., Šancová 58, 811 05 Bratislava 1 IČO: 30792029

lektorka prednášok na Edukačné podujatie pre mládež k sociálnej prevencii – obj. 7/2020

7.2.2020

21.2.2020

400 €

17.2.2020

DFB0022/20

Mgr. art. Roman Pavlovič, Grúň 400, 913 08 Nová Bošáca

Člen odbornej hodnotiacej poroty – Trnavský objektív 2020 – ZoS č. 11/2020

10.2.2020

24.2.2020

100 €

17.2.2020

DFB0025/20

Mgr.Pavel Pecha, T. Vansovej 41, 91701 Trnava

Člen odbornej hodnotiacej poroty – Trnavský objektív 2020 – ZoS č. 12/2020

10.2.2020

24.2.2020

100 €

17.2.2020

DFB0026/20

Mgr. Peter Lančarič, PhD., Tajovského 21, 917 01 Trnava

Člen odbornej hodnotiacej poroty – Trnavský objektív 2020 – ZoS č. 10/2020

10.2.2020

24.2.2020

80 €

17.2.2020

DFB0027/20

Váry s.r.o., Botanická 5685/7, Trnava 917 01 IČO: 47517824

grafický návrh a tlač plagátov, pozvánok – Malá krajská scénická žatva 2020 – obj. 10/2020

7.2.2020

14.2.2020

480 €

17.2.2020

DFB0028/20

doc.Mgr.art. Jozef Sedlák, Nábělkova 6, 841 05 Bratislava

Člen odbornej hodnotiacej poroty – Trnavský objektív 2020 – ZoS č. 13/2020

10.2.2020

24.2.2020

100 €

17.2.2020

DFB0030/20

Mgr.art. Patrik Lančarič, Za hradbami 33, 920 01 Pezinok

Člen odbornej poroty – Malá krajská scénická žatva – ZoS č. 4/2020

10.2.2020

24.2.2020

300 €

20.2.2020

DFB0031/20

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 52

Inšpicia – Malá krajská scénická žatva – ZoS č. 9/2020

10.2.2020

24.2.2020

200 €

20.2.2020

DFB0032/20

Mgr.art. Lucia Lasičková, Hričovské Podhradie 10, 013 41 Dolný Hričov

Člen odbornej poroty – Malá krajská scénická žatva – ZoS č. 5/2020

10.2.2020

24.2.2020

250 €

20.2.2020

DFB0033/20

PhDr. Elena Knopová, PhD., Ľ.Fullu 5, 841 05 Bratislava

predsedkyňa odbornej poroty – Malá krajská scénická žatva – ZoS č. 6/2020

10.2.2020

24.2.2020

300 €

20.2.2020

DFB0034/20

Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28

moderátorka – Malá krajská scénická žatva – ZoS č. 7/2020

10.2.2020

24.2.2020

250 €

20.2.2020

DFB0035/20

Mgr. Milada Kotlebová, Veterná 15, 917 01 Trnava

Fotodokumentácia programu Malá krajská scénická žatva – ZoS č. 8/2020

10.2.2020

24.2.2020

200 €

20.2.2020

DFB0036/20

Vladimír VLKOVIČ Kočín 60, 92204 Kočín-Lančár IČO: 35239841

preprava Divadla OCH – Malá krajská scénická žatva 2020 – obj. 13/2020

15.2.2020

29.2.2020

130 €

20.2.2020

DFB0038/20

DUBAN AUDIO s.r.o., Trojičné.nám. 9, 917 01 Trnava IČO: 52120619

preprava divadla DISK – Malá krajská scénická žatva 2020 – obj. 12/2020

24.2.2020

9.3.2020

100 €

2.3.2020

DFB0039/20

Fekollini s.r.o. Veľkoúlanská 208, 92521 Sládkovičovo IČO: 36255220

Občerstvenie účinkujúcim – Malá krajská scénická žatva 2020 – obj. 14/2020

17.2.2020

27.2.2020

184,80 €

2.3.2020

DFB0040/20

Jozef Hutár Autobusová doprava, Kostolná 5063/10, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou IČO: 33217432

dopravu divadelného súboru Herci z Hrnca – Malá krajská scénická žatva 2020 – obj. 11/2020

17.2.2020

2.3.2020

130 €

2.3.2020

DFB0041/20

Mestské kultúrne centrum Hlohovec, Nám. sv. Michala 3, Hlohovec 920 01 IČO: 00182877

služby priamo súvisiace s podujatím (ozvučenie, osvetlenie) - Malá krajská scénická žatva – obj. 8/2020

19.2.2020

4.3.2020

900 €

2.3.2020

DFB0042/20

INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnva-Modranka IČO: 36276316

čierny toner do tlačiarne - obj. č. 18/2020

25.02.2020

10.03.2020

36 €

3.3.2020

DFB0043/20

Hotel Jeleň, Nám. sv. Michala 1, 920 01 Hlohovec IČO: 47909901

ubytovanie pre odbornú porotu - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 9/2020

16.2.2020

6.3.2020

233 €

3.3.2020

DFB0049/20

LUNAS SK, s.r.o., Školská 1051/1, 922 03 Vrbové IČO: 47040921

textilné tašky s logom - Trnavský objektív 2020 - obj. č. 17/2020

4.3.2020

18.3.2020

208,80 €

10.3.2020

DFB0050/20

Panta Rhe, s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder 932 01 IČO: 31443923

knihy - ceny recitátorom - Hollého pamätník 2020 - obj. č. 24/2020

9.3.2020

23.3.2020

723,47 €

10.3.2020

DFB0051/20

CVČ Ahoj, Teplická 83, 921 01 Piešťany IČO: 36094200

organizačné zabezpečenie - Hollého pamätník, Putujeme za ľudovou piesňou - obj. č. 20/2020

6.3.2020

10.3.2020

150 €

10.3.2020

DFB0058/20

Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824

tlač plagátov, výroba farebného katalógu Trnavský objektív 2020 - obj. č. 25/2020

12.3.2020

19.3.2020

565,80 €

13.3.2020

DFB0066/20

Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava IČO: 00228681

prenájom divadelnej sály - Divadlo očami detí - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2020

17.4.2020

27.4.2020

488,75 €

21.4.2020

DFB0081/20

Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824

farebný katalóg k výstave - KreaTiviTa 2020 - Veronika Bahnová - výber z tovrby - obj. č. 29/2020

18.5.2020

25.5.2020

307,44 €

20.5.2020

DFB0083/20

Mgr. Daniela Polášová, A. Kubinu 6, 917 01 Trnava

inštalácia výstavy KreaTiviTa 2020 - Veronika Bahnová - výber z tvorby - ZoS č. 15/2020

15.5.2020

31.5.2020

200 €

26.5.2020

DFB0083/20

Mgr. Peter Babka, Vysoká 40, 919 34 Biely Kostol

kurátor výstavy - KreaTiviTa 2020 - Veronika Bahnová-výber z tvorby, ZoS č. 14/2020

15.5.2020

1.6.2020

50 €

2.6.2020

DFB0089/20

Mgr. Milada Kotlebová, Veterná 15, 917 01 Trnava

inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Trnavského objektívu - KreaTiviTa 2020 - ZoS č. 16/2020

1.6.2020

16.6.2020

70 €

5.6.2020

DFB0090/20

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 52 Dolné Dubové

inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Trnavského objektívu - KreaTiviTa 2020 - ZoS č. 17/2020

1.6.2020

16.6.2020

70 €

5.6.2020

DFB0091/20

Mgr. Daniela Polášová, A. Kubinu 6, 917 01 Trnava

inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Tranvského objektívu - KreaTiviTa 2020 - ZoS č. 18/2020

1.6.2020

16.6.2020

70 €

5.5.2020

DFB0093/20

MEXTRA GROUP SC, Szkolna 15, 47-225 Kedzierzyn - Koźle (PL)

cateringové skladacie stoly + návleky

8.6.2020

22.6.2020

1308,11 €

11.6.2020

DFB0095/20

Mgr. Dušan Blahút, PhD. Čajkovského 43, 91708 Trnava

predseda odbornej poroty - CINEAMA 2020 - ZoS č. 20/2020

8.6.2020

22.6.2020

170 €

12.6.2020

DFB0097/20

Mgr. art.Lukáš Šafář, Kadnárova 22, 831 53 Bratislava

člen odbornej poroty - CINEAMA 2020 - ZoS č. 19/2020

8.6.2020

22.6.2020

160 €

12.6.2020

DFB0098/20

Mgr.art. Dušan Bustin, SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice

člen odbornej poroty - CINEAMA 2020 - ZoS č. 21/2020

8.6.2020

22.6.2020

160 €

12.6.2020

DFB0100/20

MARK bal,s.r.o., Pri Kalvárii 25A, 917 00 Trnava

hygienický materiál - obj. č. 38/2020

17.6.2020

1.7.2020

49,86 €

22.6.2020

DFB0102/20

ARTMIE, spol.s.r.o., Strojárska 85, 069 01 Snina

materiál na tvorivé dielne Malí remeselníci - obj. č. 42/2020

17.6.2020

1.7.2020

185,91 €

23.6.2020

DFB0103/20

Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava

plagáty - Malí remeselníci - obj. č. 36/2020

19.6.2020

26.6.2020

50 €

24.6.2020

DFB0105/20

Ivan SLezák, Šelpice 302, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou

upomienkové predmety - "V našom dvore..." - Slávnostné otvorenie TOS - obj. č. 40/2020

22.6.2020

2.7.2020

300 €

25.6.2020

DFB0106/20

Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava

propagačný materiál, bulletin, plagát, pozvánka - CINEAMA 2020 - obj. č. 41/2020

25.6.2020

2.7.2020

408 €

29.6.2020

DFB0109/20

Silvia Soldanová, Hlboká 25, 917 01 Trnava

moderátorka podujatia - CINEAMA 2020 - ZoS č. 23/2020

24.6.2020

8.7.2020

210 €

1.7.2020

DFB0110/20

Martin Hudec, Tamaškovičova 8, 917 01 Trnava

technická príprava filmov - CINEAMA 2020 - ZoS č. 22/2020

24.6.2020

8.7.2020

70 €

1.7.2020

DFB0111/20

LUNAS SK, s.r.o., Školská 1051/1, 922 03 Vrbové

textilné tašky na tvorivé dielne - Malí remeselníci - obj. č. 34/2020

26.6.2020

10.7.2020

56,64 €

1.7.2020

DFB0112/20

Rastislav Laufík, Nerudova 8, 917 02 Trnava

technické zabezpečenie zvuku - CINEAMA 2020 - ZoS č. 29/2020

24.6.2020

8.7.2020

90 €

1.7.2020

DFB0113/20

Ladislava Šimková, Sladovnícka 7, 917 01 Trnava

fotografovanie podujatia - CINEAMA 2020 - ZoS č. 28/2020

24.6.2020

8.7.2020

90 €

1.7.2020

DFB0114/20

Mgr. art. Dušan Bustin, SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice

lektor odborného rozborového seminára - CINEAMA 2020 - ZoS č. 25/2020

24.6.2020

8.7.2020

120 €

1.7.2020

DFB0115/20

Dalma Gergelová, Kátlovce 275, 919 55 Kátlovce

inšpicia - CINEAMA 2020 - ZoS č. 27/2020

24.6.2020

8.7.2020

90 €

1.7.2020

DFB0116/20

Mgr. Dušan Blahút, PhD., Čajkovského 43, 917 08 Trnava

lektor odborného rozborového seminára - CINEAMA 2020 - ZoS č. 24/2020

24.6.2020

8.7.2020

130 €

1.7.2020

DFB0117/20

Mgr. art. Lukáš Šafář, Kadnárova 22, 831 53 Bratislava

lektor odborného rozborového seminára - CINEAMA 2020 - ZoS č. 26/2020

24.6.2020

8.7.2020

120 €

1.7.2020

DFB0119/20

MM Gastro Trade, s.r.o., Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč, IČO: 52712362

občerstvenie - "V našom dvore" - obj. č. 50/2020

1.7.2020

15.7.2020

1411 €

10.7.2020

DFB0120/20

CINEMAX, a.s., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 36612367

prenájom priestorov - CINEAMA 2020 - Zmluva o krátkodobom nájme č. 13/2020, objednávka č. 35/2020

1.7.2020

8.7.2020

700 €

10.7.2020

DFB0121/20

WOFIS, s.r.o., Bernolákova 2, 917 01 Trnava, IČO: 31410855

propagácia - zavesenie bannera - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 47/2020

30.6.2020

14.7.2020

53,55 €

10.7.2020

DFB0122/20

Bc. Michaela Vančová, Jilemnického 22/A, 920 42 Červeník

lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci - ZoS č. 38/2020

29.6.2020

13.7.2020

90 €

10.7.2020

DFB0124/20

Andrej Spál, Bohdanovce nad Trnavou 1, 919 09

lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci - ZoS č. 36/2020

29.6.2020

17.7.2020

85 €

10.7.2020

DFB0125/20

Agenca J.H. Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

technické zabezpečenie podujatia, ozvučenie, osvetlenie - "V našom dvore" - obj. 51/2020

3.7.2020

10.7.2020

840 €

10.7.2020

DFB126/20

Mgr. Dušana Vančová, Jilemnického 44, 920 42 Červeník

lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2020 - ZoS č. 37/2020

29.6.2020

17.7.2020

80 €

10.7.2020

DFB0127/20

Matej Kotleba, Veterná 15, 917 01 Trnava

lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci 2020 - ZoS č. 33/2020

29.6.2020

17.7.2020

100 €

10.7.2020

DFB0128/20

Jana Mackovčínová, Boleráz 647, 919 08 Boleráz

lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2020 - ZoS č. 34/2020

29.6.2020

17.7.2020

85 €

10.7.2020

DFB0129/20

Agency J.H. Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

technické zabezpečenie - "V našom dvore..." - obj. č. 49/2020

3.7.2020

10.7.2020

1680 €

10.7.2020

DFB0130/20

František Drgoň, SNP 80, 919 27 Dolno Lovčice

lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci 2020

29.6.2020

17.7.2020

90 €

10.7.2020

DFB0131/20

Monika Boháčiková, Osloboditeľov 564/7A, 920 42 Červeník

lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2020 - ZoS č. 31/2020

29.6.2020

17.7.2020

80 €

10.7.2020

DFB0132/20

Ivan Slezák, Šelpice 302, 919 09 Šelpice

lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci 2020 - ZoS č. 35/2020

29.6.2020

17.7.2020

90 €

10.7.2020

DFB0133/20

Mária Hanusková, Cajlanská 177, 902 01 Pezinok

lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2020 - ZoS č. 30/2020

29.6.2020

17.7.2020

100 €

10.7.2020

DFB0136/20

Daniel Očenáš - Reklamná agentúra, Ďumbierska 24, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50500317

vytvorenie webovej stránky

24.6.2020

8.7.2020

645 €

13.7.2020

DFB0142/20

Artea No1, spol. s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava, IČO: 36221830

hliníkový eloxovaný rám s plexisklom - KreaTiviTa 2020 - obj. č. 52/2020

16.7.2020

23.7.2020

768,38 €

21.7.2020

DFB0143/20

Roman Opeta ROSI tour AD, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec, IČO: 34306439

preprava účinkujúcich - "V našom dvore" - obj. č. 44/2020

3.7.2020

17.7.2020

130 €

21.7.2020

DFB0145/20

Mgr. Daniela Polášová, A.Kubinu 9, 917 01 Trnava

inštalácia výstavy - KreaTiviTa 2020 - ZoS č. 39/2020

20.7.2020

3.8.2020

150 €

27.7.2020

DFB0146/20

Jaroslav Kaba, J.Alexyho 1, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

hudobná produkcia na vernisáž výstavy - KreaTiviTa 2020 - ZoS č. 40/2020

20.7.2020

3.8.2020

150 €

27.7.2020

DFB0147/20

Mgr. art. Michala Jánoš, ArtD., Polianky 7B, 9ň81ň41 01 Bratislava

moderátor - Trnavská bábkarská šńóra - ZoS č. 41/2020

21.7.2020

10.8.2020

400 €

30.7.2020

DFB0148/20

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 50

fotodokumentácia - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 43/2020

21.7.2020

10.8.2020

150 €

30.7.2020

DFB0149/20

HARRY TEATER, o.z., Kráľovohoľská 16, Banská Bystrica 974 11, IČO: 42189004

účinkovanie - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 22/2020

24.7.2020

7.8.2020

600 €

30.7.2020

DFB0150/20

Mgr. Milada Kotlebová, Veterná 15, 917 01 Trnava

inšpicia pri účinkujúcich - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 42/2020

21.7.2020

10.8.2020

150 €

30.7.2020

DFB0151/20

Jana Pilátová - ANIMARE SILVA, DOlné Orešany 50, 919 02, IČO: 44790277

účinkovanie bábkového divadla - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 48/2020

25.7.2020

31.7.2020

600 €

30.7.2020

DFB0152/20

VARIA SOUND, s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava, IČO: 444438061

technické zabezpečenie, osvetlenie, ozvučenie, zastrešenie pódia - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 55/2020

25.7.2020

8.8.2020

1 816 €

30.7.2020

DFB0153/20

GOGO Agency Ivan Gontko, Farská 42, 919 01 Nitra, IČO: 35006251

účinkovanie bábkového divadla - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 46/2020

26.7.2020

9.8.2020

600 €

31.7.2020

DFB0158/20

Daniel Očenáš - Reklamná agentúra, Ďumbierska 24, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50500317

aktualizácia webovej stránky

3.8.2020

17.8.2020

31 €

12.8.2020

DFB0160/20

Ing. Marek Mička, Hviezdna 25, 917 01 Trnava, IČO: 51761181

školenie, úprava interných predpisov, aktualizácia dokumentácie GDPR

12.8.2020

26.8.2020

450 €

18.8.2020

DFB0161/20

Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, 917 01 Trnava, IČO: 34424661

predlžovačky s prepäťovou ochranou

13.8.2020

20.8.2020

91,93 €

18.8.2020

DFB0164/20

Blažena Lenghartová, Na hlinách 13, 917 01 Trnava

moderovanie podujatia 76. výročie SNP - ZoS č. 44/2020

27.8.2020

10.9.2020

100 €

4.9.2020

DFB0165/20

Mgr. Milada Kotlebová, Veterná 15, 917 01 Trnava

inštalácia výstavy tradičných drevených marionet - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 45/2020

27.8.2020

10.9.2020

150 €

4.9.2020

DFB0167/20

Artea No1, spol. s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava, IČO: 36221830

výroba obojstranného bannera - Jarmočné čriepky - obj. č. 58/2020

25.8.2020

1.9.2020

102,30 €

4.9.2020

DFB0168/20

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 52

inštalácia výstavy tradičných drevených marionet - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 46/2020

27.8.2020

10.9.2020

150 €

4.9.2020

DFB0169/20

Robotnícky spevokol BRADLAN, Hlavná 17, 917 01 Trnava, IČO: 37837443

vystúpenie - 76. výročie SNP - obj. č. 59/2020

2.9.2020

20.9.2020

100 €

8.9.2020

DFB0171/20

Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava, IČO: 47517824

plagáty - Jarmočné čriepky - obj. č. 61/2020

4.9.2020

11.9.2020

138,60 €

8.9.2020

DFB0172/20

Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava, IČO: 47517824

city light - Jarmočné čriepky - obj. č. 64/2020

7.9.2020

14.9.2020

109,20 €

11.9.2020

DFB0174/20

WOFIS s.r.o., Bernolákova 2, 917 01 Trnava, IČO: 31410855

montáž a demontáž bannera - Jarmočné čriepky - obj. č. 60/2020, 63/2020

2.9.2020

16.9.2020

55,20 €

14.9.2020

DFB0177/20

Jana Pilátová - ANIMARE SILVA, Dolné Orešany 50, 919 02, IČO: 44790277

zapožičanie marionet - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 66/2020

31.8.2020

14.9.2020

300 €

15.9.2020

DFB0180/20

PaedDr. Dana Kollárová,PhD., Panská Niva 28, 920 01 Hlohovec

odborná porota - Hollého pamätník 2020 - ZoS č. 47/2020

16.9.2020

30.9.2020

100 €

23.9.2020

DFB0181/20

Mgr. Blanka Blesáková, Hlboká 7, 917 01 Trnava

odborná porota - Hollého pamätník 2020 - ZoS č. 48/2020

16.9.2020

30.9.2020

100 €

23.9.2020

DFB0182/20

Miloš Biháry, Golianova 22, 917 02 Trnava

vystúpenie Gypsy Jazz Projekt -Jarmočné čriepky - ZoS č. 53/2020

17.9.2020

1.10.2020

200 €

23.9.2020

DFB0183/20

Jakub Valíček, Družstevná 68/5, 831 04 Bratislava

vystúpenie Gypsy Jazz Projekt - Jarmočné čriepky - ZoS č. 56/2020

17.9.2020

1.10.2020

100 €

23.9.2020

DFB0184/20

Vanessa Šarköziová, Orechová 129, 900 42 Dunajská Lužná

vystúpenie Gypsy Jazz Projekt - Jarmočné čriepky - ZoS č. 55/2020

17.9.2020

1.10.2020

100 €

23.9.2020

DFB0185/20

Mgr. Robert Garaj, Zemplínska 5, 903 01 Senec

vystúpenie hudobnej skupiny THE3 - Jarmočné čriepky - ZoS č. 54/2020

17.9.2020

1.10.2020

350 €

23.9.2020

DFB0186/20

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., Mierová 40, 902 01 Pezinok

odborná porota - Hollého pamätník 2020 - ZoS č. 52/2020

16.9.2020

30.9.2020

100 €

23.9.2020

DFB0188/20

Jana Pilátová - ANIMARE SILVA, Dolné Orešany 50, 919 02 , IČO: 44790277

vystúpenie bábkového divadla - Jarmočné čriepky - obj. č. 70/2020

21.9.2020

28.9.2020

50 €

24.9.2020

DFB0189/20

Folklórny súbor Žito, oz, Bodona 777/30, 921 01 Piešťany, IČO: 42400741

vystúpenie - Jarmočné čriepky - obj. č. 65/2020

19.9.2020

19.10.2020

460 €

24.9.2020

DFB0190/20

Vladimír Ilavský AVIL, Štúrova 42, 919 21 Zeleneč, IČO: 43683479

zapožičanie, montáž a demontáž stánkov - Jarmočné čriepky - obj. č. 78/2020

21.9.2020

5.10.2020

450 €

24.9.2020

DFB0191/20

Agency J.H. Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

osvetlenie pódia, párty stanu, priestorov nádvoria a LED obrazovka - Jarmočné čriepky - obj. č. 76/2020

19.9.2020

26.9.2020

960 €

24.9.2020

DFB0192/20

Agency J.H. Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

ozvučenie kultúrneho programu - Jarmočné čriepky - obj. č. 68/2020

19.9.2020

26.9.2020

1104 €

24.9.2020

DFB0193/20

Agency J.H. Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

technické zabezpečenie - pódium, zastrešenie, tanečný parket - Jarmočné čriepky - obj. č. 77/2020

19.9.2020

26.9.2020

1488 €

24.9.2020

DFB0194/20

FS Drienka, Halenárska 45, 917 01 Trnava, IČO: 42153174

vystúpenie DFS Drienka - Jarmočné čriepky - obj. 75/2020

20.9.2020

20.10.2020

50 €

25.9.2020

DFB0195/20

Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava, IČO: 47517824

plagáty - Festival malých dychových hudieb

22.9.2020

29.9.2020

68,40 €

25.9.2020

DFB0196/20

Ivan Slezák, Šelpice 302, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, IČO: 47468009

lektor tvorivej bábkarskej dielne - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 72/2020

21.9.2020

30.9.2020

600 €

30.9.2020

DFB0197/20

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 52

inšpicia tvorivej dielne - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 51/2020

16.9.2020

30.9.2020

100 €

30.9.2020

DFB0198/20

Mgr. Milada Kotlebová, Veterná 15, 917 01 Trnava

inšpicia tvorivej dielne - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 49/2020

16.9.2020

30.9.2020

100 €

30.9.2020

DFB0199/20

Mgr. Daniela Polášová, A. Kubinu 6, 917 01 Trnava

inšpicia tvorivej dielne - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 50/2020

16.9.2020

30.9.2020

100 €

30.9.2020

DFB0200/20

SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454

poplatok - Hromadná licenčná zmluva 18/2020

21.9.2020

6.10.2020

240 €

30.9.2020

DFB0201/20

Jana Pilátová - ANIMARE SILVA, Dolné Orešany 50, 919 02, IČO: 44792077

lektorka tvorivej bábkarskej dielne - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 73/2020

25.9.2020

2.10.2020

600 €

30.9.2020

DFB0202/20

INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava - Modranka

toner HP Photosmart C 3100 - obj. č. 81/2020

24.9.2020

8.10.2020

72 €

30.9.2020

DFB0203/20

Petra Blesáková, Hlboká 7, 917 01 Trnava

odborná porota Hollého pamätník - ZoS č. 64/2020

28.9.2020

13.10.2020

100 €

5.10.2020

DFB0204/20

Mgr. Milada Kotlebová, Veterná 15, 917 01 Trnava

inštalácia výstavy "Rudolf Rypák" - výber z tvorby - KreaTiviTa 2020 - ZoS č. 62/2020

28.9.2020

15.10.2020

150 €

5.10.2020

DFB0205/20

Mgr. Daniela Polášová, A. Kubinu 6, 917 01 Trnava

inštalácia výstavy "Verner Scheibenreif" - výber z tvorby - KreaTiviTa 2020 - ZoS č. 63/2020

28.9.2020

13.10.2020

150 €

5.10.2020

DFB0206/20

Ing. Jana Pelešová, Homolová 45, 841 02 Bratislava

odborná porota Hollého pamätník - ZoS č. 59/2020

24.9.2020

14.10.2020

200 €

5.10.2020

DFB0208/20

Mgr.Art.Martina Majerníková, Povraznícka 7, 811 05 Bratislava

odborná porota Hollého pamätník - ZoS č. 60/2020

24.9.2020

13.10.2020

200 €

5.10.2020

DFB0209/20

MJ-Health&Work s.r.o., Nitrianska 480, 925 51 Šintava, IČO: 52068587

zaktualizovanie posúdenia zdravotného rizika faktorov práce - obj. č. 83/2020

5.10.2020

20.10.2020

150 €

7.10.2020

DFB0210/20

OZ Kvapôčka, Boleráz 611, 919 08 Boleráz, IČO: 37840908

hudobné vystúpenie - KreaTiviTa 2020 - obj. č. 71/2020

4.10.2020

18.10.2020

150 €

7.10.2020

DFB0211/20

LUNAS SK, s.r.o., Školská 1051/1, 922 03 Vrbové

textilné tašky - Trnavské výTVORY - obj. č. 80/2020

2.10.2020

16.10.2020

58,80 €

7.10.2020

DFB0212/20

Bystrík Vančo, Jilemnického 22, 920 42 Červeník

odborná porota - Trnavská paleta 2020 - ZoS č. 65/2020

5.10.2020

20.10.2020

120 €

12.10.2020

DFB0213/20

doc. Milan Rašla, akad.maliar, Ľadová 17, 811 05 Bratislava

odborná porota - Trnavská paleta 2020 - ZoS č. 67/2020

5.10.2020

20.10.2020

150 €

12.10.2020

DFB0214/20

Mgr. Peter Babka, Vysoká 40, 919 34 Biely Kostol

odborná porota - Trnavská paleta 2020 - ZoS č. 66/2020

5.10.2020

20.10.2020

150 €

12.10.2020

DFB0217/20

Matej Kotleba, Veterná 15, 917 01 Trnava

inštalácia výstavy Trnava - kráľovské mesto v obrazoch - KreaTiviTa 2020 - ZoS č. 71/2020

12.10.2020

29.10.2020

100 €

27.10.2020

DFB0218/20

Klub vojenskej histórie, Trnavská posádka, Prievaly 294, 906 34

účinkovanie - 76. výročie SNP - obj. č. 62/2020

7.9.2020

11.11.2020

150 €

27.10.2020

DFB0219/20

Mgr. Daniela Polášová, A. Kubinu 6, 917 01 Trnava

inštalácia výstavy - Trnava - kráľovské mesto v obrazoch - KreaTiviTa 2020 - ZoS č. 70/2020

12.10.2020

29.10.2020

100 €

27.10.2020

DFB0220/20

Katarína Michalčíková, Lovčická 45, 919 27 Brestovany, IČO: 46770895

aktualizácia webstránky - obj. č. 82/2020

13.10.2020

27.10.2020

400 €

27.10.2020

DFB0222/20

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 52 Dolné Dubové

inštalácia výstavy - Trnava - Kráľovské mesto v obrazoch - KreaTiviTa 2020 - ZoS č. 69/2020

12.10.2020

29.10.2020

100 €

27.10.2020

DFB0223/20

doc. Milan Rašla, akad. maliar, Ľadová 17, 811 05 Bratislava

kurátor výstavy - Trnava - kráľovské mesto v obrazoch - KreaTiviTa 2020 - ZoS č. 68/2020

12.10.2020

27.10.2020

120 €

27.10.2020

DFB0231/20

Váry s..r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

bulletin - Trnava - kráľovské mesto v obrazoch - KreaTiviTa 2020 - obj. 86/2020

15.10.2020

29.10.2020

175 €

29.10.2020