Faktúry – 4. kvartál 2021

Číslo faktúry

Dodávateľ/IČO

Predmet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Suma

Zverejnené

DFB0222/21

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

farebný katalóg - "Život nie je čiernobiely, alebo..." - KreaTiviTa 2021 - obj. č. 95/2021

4.10.2021

11.10.2021

700 €

5.10.2021

DFB0224/21

Mgr. art. Lukáš Šafář, Kadnárova 22, 831 53 Bratislava

lektor - Beseda s filmárom - ZoS č. 68/2021

4.10.2021

20.10.2021

170 €

8.10.2021

DFB0226/21

Michal Lipovský MLKAMERA, Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

zhotovenie audiovizuálneho záznamu - Hollého pamätník, krajské kolo súťaže - obj. 92/2021

5.10.2021

19.10.2021

380 €

8.10.2021

DFB0227/21

Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie 3, 918 09 Trnava, IČO: 36087017

prenájom koncertnej sály, kinosály a miestnosti pre porotu - Hollého pamätník 2021 - obj. č. 80/2021, Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2021, 18/2021/TOSTt

28.9.2021

12.10.2021

300 €

8.10.2021

DFB0228/21

Mgr. art. Juraj Bielik, ArtD., Záhrebská 5, 811 05 Bratislava

člen odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 72/2021

6.10.2021

23.10.2021

350 €

12.10.2021

DFB0229/21

Mgr. art.Martina Koval, Povraznícka 7, 811 05 Bratislava

členka odbornej poroty -Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 71/2021

6.10.2021

23.10.2021

350 €

12.10.2021

DFB0230/21

Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28

moderátorka - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 74/2021

6.10.2021

23.10.2021

200 €

12.10.2021

DFB0231/21

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 52

fotodokumentácia programu - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 69/2021

6.10.2021

23.10.2021

200 €

12.10.2021

DFB0233/21

Mgr. Dušan Blahút, PhD., Čajkovského 43, 917 08 Trnava

lektor - Beseda s filmárom - ZoS č. 75/2021

7.10.2021

22.10.2021

160 €

12.10.2021

DFB0234/21

Mgr. Milada Kotlebová, Veterná 15, 917 01 Trnava

inšpicia pri účinkujúcich - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 70/2021

6.10.2021

23.10.2021

200 €

12.10.2021

DFB0235/21

MM Gastro Trade s.r.o., Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč, IČO: 52712362

strava pre lektorov a personál - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 101/2021

8.10.2021

22.10.2021

120 €

12.10.2021

DFB0236/21

DISK - divadelná skupina Trnava, Tajovského 8, 917 08 Trnava, IČO: 37835785

ozvučenie, osvetlenie - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 104/2021

9.10.2021

24.10.2021

150 €

12.10.2021

DFB0237/21

PhDr. Elena Knopová, PhD., Ľ.Fullu 5, 841 05 Bratislava

predsedníčka odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 73/2021

6.10.2021

23.10.2021

350 €

12.10.2021

DFB0238/21

VLKOVIČ Vladimír Vlkovič, Kočín 60, 922 04, IČO: 35239841

preprava Divadla OCH - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 107/2021

8.10.2021

22.10.2021

120 €

12.10.2021

DFB0239/21

Michal Lipovský MLKAMERA, Spartakovská 3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

audiovizuálny záznam - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 96/2021

12.10.2021

26.10.2021

350 €

14.10.2021

DFB0240/21

Fekollini s.r.o., Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

občerstvenie pre účinkujúcich - Malá krajská scénická žatva - obj. 99/2021

11.10.2021

21.10.2021

130,20 €

14.10.2021

DFB0180/21

AUTODOPRAVA Štefan Židlík, L. Novomeského 68, 905 01 Senica, IČO: 35297719

preprava účastníkov - Malá krajská scénická žatva - obj. 100/2021

10.10.2021

9.11.2021

180 €

18.10.2021

DFB0242/21

Anton Maštalír, Vl. Clementisa 11, 917 01 Trnava, IČO: 33552762

výves plagátov - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 98/2021

15.10.2021

29.10.2021

25 €

21.10.2021

DFB0243/21

Mgr. Daniela Polášová, A.Kubinu 6, 917 01 Trnava

inštalácia výstavy fotografií Milana Marônka - KreaTiviTa 2021 - ZoS č. 77/2021

15.10.2021

2.11.2021

100 €

21.10.2021

DFB0244/21

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 52

inštalácia výstavy fotografií Milana Marônka - KreaTiviTa 2021 - ZoS č. 76/2021

15.10.2021

2.11.2021

100 €

21.10.2021

DFB0245/21

Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava, IČO: 00228681

služby - ozvučenie, osvetlenie - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 102/2021

14.10.2021

28.10.2021

251 €

21.10.2021

DFB0246/21

Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava, IČO: 00228681

prenájom priestorov - veľká sála DJP - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 103/2021, Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2021

14.10.2021

28.10.2021

1 269,72 €

21.10.2021

DFB0248/21

Miloš Biháry, Golianova 22, 917 02 Trnava

hudobné vystúpenie - LX - výstava fotografií Milana Marônka - ZoS č. 78/2021

21.10.2021

5.11.2021

100 €

26.10.2021

DFB0249/21

Mgr. art. Juraj Mravec, Pavla Horova 26, 841 07 Bratislava

lektor - Beseda s filmárom - ZoS č. 79/2021

21.10.2021

8.11.2021

170 €

27.10.2021

DFB0252/21

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Brestovany, Rošlímska 31, 919 27 Brestovany, IČO: 00897019

účinkovanie Speváckej skupiny SENIORKA - Špačinský jarmok - obj. č. 68/2021

28.10.2021

11.11.2021

100 €

4.11.2021

DFB0261/21

Trnavský ľudový cech, Slovanská 10, 917 02 Trnava, IČO: 37846213

účinkovanie DFS Trnavček - Jarmočné čriepky - obj. č. 81/2021

18.11.2021

30.11.2021

100 €

23.11.2021

DFB0268/21

Mária Hanusková, Cajlanská 177, 902 01 Pezinok

inštralácia výstavy "V jasličkách na slame" - KreaTiviTa 2021 - ZoS č. 80/2021

19.11.2021

6.12.2021

110 €

30.11.2021