Faktúry - 2. kvartál 2021

Číslo faktúry

Dodávateľ/IČO

Predmet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Suma

Zverejnené

DFB0029/21

AKOI - Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií, SNP 12, 812 31 Bratislava, IČO: 45790892

členský príspevok AKOI

22.3.2021

22.4.2021

70 €

14.4.2021

DFB0030/21

Katarína Michalčíková, Lovčická 45, 919 27 Brestovany, IČO: 46770895

aktualizácia webstránky, správa sociálnych sietí - Z1/2021

14.4.2021

28.4.2021

400 €

16.4.2021

DFB0034/21

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 52 Dolné Dubové

inštalácia výstavy - KreaTiviTa 2021 - ZoS č. 4/2021

30.4.2021

15.5.2021

105 €

6.5.2021

DFB0035/21

Mgr. Daniela Polášová, A.Kubinu, 917 01 Trnava

inštalácia výstavy - KreaTiviTa 2021 - ZoS č. 5/2021

30.4.2021

15.5.2021

105 €

6.5.2021

DFB0042/21

CVČ Ahoj, Teplická 83, 921 01 Piešťany, IČO: 36094200

organizačné zabezpečenie okresného kola Hollého pamätník 2021 - obj. č. 5/2021

25.5.2021

27.5.2021

100 €

27.5.2021

DFB0043/21

Katarína Michalčíková, Lovčická 45, 919 27 Brestovany, IČO: 46770895

aktualizácia webstránky, správa sociálnych sietí - ZoS č. 1/2021

20.5.2021

28.5.2021

400 €

27.5.2021

DFB0045/21

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 52

inštalácia výstavy KreaTiviTa 2021 - Jaroslav Áč - výber z tvorby - ZoS č. 9/2021

27.5.2021

11.6.2021

105 €

1.6.2021

DFB0046/21

Mgr. Daniela Polášová, A. Kubinu 6, 917 01 Trnava

inštalácia výstavy KreaTiviTa 2021 - Jaroslav Áč - výber z tvorby - ZoS č. 10/2021

27.5.2021

11.6.2021

105 €

1.6.2021

DFB0047/21

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec, IČO: 37836676

organizačné zabezpečenie okresného kola Hollého pamätník 2021 - obj. č. 4/2021

25.5.2021

5.6.2021

100 €

1.6.2021

DFB0049/21

Mgr. Dušan Blahút, PhD., Čajkovského 43, 917 08 Trnava

predseda odbornej poroty - CINEAMA 2021 - ZoS č. 11/2021

2.6.2021

17.6.2021

180 €

9.6.2021

DFB0050/21

Mgr.art.Lukáš Šafář, Kadnárova 22, 831 53 Bratislava

člen odbornej poroty - CINEAMA 2021 - ZoS č. 12/2021

2.6.2021

17.6.2021

180 €

9.6.2021

DFB0051/21

Mgr. art. Dušan Bustin, SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice

člen odbornej poroty - CINEAMA 2021 - ZoS č. 13/2021

2.6.2021

17.6.2021

180 €

9.6.2021

DFB0054/21

Mgr. Blanka Blesáková, Hlboká 7, 917 01 Trnava

členka odbornej poroty okresného kola Hollého pamätník 2021 - ZoS č. 7/2021

26.5.2021

24.6.2021

200 €

14.6.2021

DFB0056/21

Roman Féder, Hlavná 273, 900 85 Vištuk

člen odbornej poroty okresného kola Hollého pamätník 2021 - ZoS č. 6/2021

26.5.2021

24.6.2021

200 €

14.6.2021

DFB0057/21

Ing. Jana Pelešová, Homolová 45, 841 02 Bratislava

členka odbornej poroty okresného kola Hollého pamätník 2021 - ZoS č. 8/2021

26.5.2021

24.6.2021

200 €

14.6.2021

DFB0058/21

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

tlač plagátov - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 22/2021

11.6.2021

18.6.2021

120 €

16.6.2021

DFB0059/21

PaedDr.Janette Gubricová, PhD., Mierová 40, 902 01 Pezinok

členka odbornej poroty regionálneho kola Hollého pamätník 2021 - ZoS č. 15/2021

10.6.2021

29.6.2021

100 €

17.6.2021

DFB0060/21

Roman Féder, Hlavná 273, 900 85 Vištuk

člen odbornej poroty regionálneho kola Hollého pamätník 2021 - ZoS č. 16/2021

10.6.2021

29.6.2021

100 €

17.6.2021

DFB0063/21

Mgr. Blanka Blesáková, Hlboká 7, 917 01 Trnava

členka odbornej poroty regionálneho kola Hollého pamätník - ZoS č. 17/2021

10.6.2021

29.6.2021

100 €

17.6.2021

DFB0066/21

Rastislav Laufík, Nerudova 8, 917 02 Trnava

technické zabezpečenie podujatia - CINEAMA 2021 - ZoS č. 23/2021

21.6.2021

6.7.2021

100 €

28.6.2021

DFB0067/21

Mgr. Dušan Blahút, PhD., Čajkovského 43, 917 08 Trnava

lektor rozborového seminára - CINEAMA 2021 - ZoS č. 20/2021

21.6.2021

6.7.2021

160 €

28.6.2021

DFB0068/21

Ladislava Šimková, Sladovnícka 7, 917 01 Trnava

fotografovanie podujatia - CINEAMA 2021 - ZoS č. 24/2021

21.6.2021

6.7.2021

100 €

28.6.2021

DFB0069/21

Dalma Gergelová, Kátlovce 275, 919 55 Kátlovce

inšpicia na podujatí - CINEAMA 2021 - ZoS č. 25/2021

21.6.2021

6.7.2021

100 €

28.6.2021

DFB0070/21

Miroslav Varečka, Jazdecká 46L, 917 08 Trnava

ozvučenie podujatia - CINEAMA 2021 - ZoS č. 27/2021

21.6.2021

6.7.2021

470 €

28.6.2021

DFB0071/21

Martin Hudec, Tamaškovičova 8, 917 01 Trnava

technická príprava filmov - CINEAMA 2021 - ZoS č. 28/2021

21.6.2021

6.7.2021

100 €

28.6.2021

DFB0072/21

Mgr.art. Dušan Bustin, SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice

lektor rozborového seminára - CINEAMA 2021 - ZoS č. 21/2021

1.6.2021

6.7.2021

150 €

28.6.2021

DFB0073/21

Mgr.art.Lukáš Šafář, Kadnárova 22, 831 53 Bratislava

lektor rozborového seminára - CINEAMA 2021 - ZoS č. 22/2021

21.6.2021

6.7.2021

150 €

28.6.2021

DFB0074/21

Silvia Soldanová, Kollárova 566/32, 917 01 Trnava

moderovanie podujatia - CINEAMA 2021 - ZOS č. 26/2021

21.6.2021

6.7.2021

350 €

28.6.2021

DFB0075/21

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24 Križovany nad Dudváhom, IČO: 47517824

tlač propagačných materiálov - Krakovany 2021 - obj. č. 21/2021

23.6.2021

30.6.2021

750,05 €

28.6.2021

DFB0076/21

Jozef Ďuráči, Lipová 35, 911 05 Trenčín

moderovanie podujatia - Krakovany 2021 - ZoS č. 14/2021

10.6.2021

9.7.2021

150 €

29.6.2021

DFB0077/21

FS Podhoranka OZ, Lančár 34, 922 04 Lančár, IČO: 42155410

vystúpenie FSk Podhoranka - Krakovany 2021 - obj. č. 10/2021

26.6.2021

2.7.2021

200 €

29.6.2021

DFB0078/21

Detský folklórny súbor Šílešánek, Školská 24, 951 06 Vinodol, IČO: 42338085

vystúpenie DFS Šílešánek - Krakovany 2021 - obj. č. 14/2021

26.6.2021

15.7.2021

330 €

29.6.2021

DFB0079/21

Daniela Piscová, Športová 1, 922 02 Krakovany

vystúpenie ľudovej rozprávačky - Krakovany 2021 - ZoS č. 18/2021

15.6.2021

11.7.2021

50 €

29.6.2021

DFB0080/21

ŠKRUPINKA Trenčín, Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, IČO: 50770187

vystúpenie mužskej speváckej skupiny - Krakovany 2021 - obj. č. 9/20201

26.6.2021

10.7.2021

680 €

29.6.2021

DFB0081/21

Daniela Piscová - Fsk Krakovčanka, Športová 1, 922 02 Krakovany

vystúpenie Fsk Krakovčanka - Krakovany 2021 - ZoS č. 19/2021

15.6.2021

11.7.2021

50 €

29.6.2021

DFB0082/21

FS Máj, nám. SNP 4, 921 01 Piešťany, IČO: 35628855

vystúpenie FS Máj - Krakovany 2021 - obj. č. 13/2021

28.6.2021

12.7.2021

350 €

30.6.2021

DFB0083/21

Folklórna skupina Cifer, Hlboká 18, 917 01 Trnava, IČO: 36090158

vystúpenie FS Cífer - Krakovany 2021 - obj. č. 12/2021

28.6.2021

12.7.2021

250 €

30.6.2021

DFB0084/21

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 52 Dolné Dubové

inštalácia výstavy - KreaTiviTa 2021 - A.Majerník a R. Rypák - ZoS č. 34/2021

25.6.2021

13.7.2021

105 €

30.6.2021

DFB0085/21

Mgr. Daniela Polášová, A. Kubinu 6, 917 01 Trnava

inštalácia výstavy - KreaTiviTa 2021 - A. Majerník a R. Rypák - ZoS č. 33/2021

25.6.2021

13.7.2021

105 €

30.6.2021

DFB0086/21

Občianske združenie Lusk, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany, IČO:37990161

vystúpenie FS Krakovanček, FS Lusk, Ľ H Borovienka - Krakovany 2021 - obj. č. 18/2021

28.6.2021

12.7.2021

350 €

30.6.2021

DFB0087/21

Minoxi s.r.o., Sadová ulica 469/11, 922 02 Krakovany, IČO: 50795911

ozvučenie a technické zabezpečenie podujatia - Krakovany 2021 - obj. č. 20/2021

28.6.2021

12.7.2021

1 100 €

30.6.2021