Číslo faktúry

Dodávateľ/IČO

Predmet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Suma

Zverejnené

DFB0029/21

AKOI - Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií, SNP 12, 812 31 Bratislava, IČO: 45790892

členský príspevok AKOI

22.3.2021

22.4.2021

70 €

14.4.2021

DFB0030/21

Katarína Michalčíková, Lovčická 45, 919 27 Brestovany, IČO: 46770895

aktualizácia webstránky, správa sociálnych sietí - Z1/2021

14.4.2021

28.4.2021

400 €

16.4.2021