Faktúry – 4. kvartál 2022

Číslo faktúry

Dodávateľ/IČO

Predmet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Suma

Zverejnené

DFB0224/22

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

tlač propagačných materiálov, citylight, backlite - 15. výročie spolupráce TTSK a Juhomoravský kraj - obj. č. 96/2022

23.9.2022

7.10.2022

219,60 €

4.10.2022

DFB0225/22

Folklórna skupina CÍFER, Tehelná 236, 917 01 Trnava, IČO: 36090158

účinkovanie - 15. výročie spolupráce TTSK a Juhomoravský kraj - obj. č. 91/2022

30.9.2022

14.10.2022

250 €

4.10.2022

DFB0226/22

Ján hrčka - Agency J.H., Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

technické zabezpečenie, ozvučenie osvetlenie - 15. výročie spolupráce TTSK a Juhomoravský kraj - obj. č. 95/2022

29.9.2022

13.10.2022

800 €

4.10.2022

DFB0227/22

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

tlač propagačných materiálov, citylight, backlite - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. č. 100/2022

29.9.2022

13.10.2022

149,76 €

4.10.2022

DFB0229/22

Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28

moderovanie podujatia - 15. výročie spolupráce TTSK a Juhomoravský kraj - ZoS č. 75/2022

28.9.2022

13.10.2022

100 €

4.10.2022

DFB0230/22

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 475178224

tlač pozvánok, plagátov - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. č. 98/202

30.9.2022

7.10.2022

238,80 €

4.10.2022

DFB0231/22

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

občerstvenie pre účinkujúcich - 15. výročie spolupráce TTSK a Juhomoravský kraj - obj. č. 99/2022

30.9.2022

10.10.2022

315 €

6.10.2022

DFB0233/22

Dychová hudba DECHTIČANKA, Dechtice 199, 919 53, IČO: 50162748

účinkovanie dychovej hudby - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 86/2022

18.9.2022

10.10.2022

150 €

7.10.2022

DFB0235/22

MJ-Health & Work s.r.o., Nitrianska 480, 925 51 Šintava, IČO: 52068587

zaktualizovanie vypracovaného posúdenia zdravotného rizika - obj. č. 104/2022

7.10.2022

21.10.2022

150 €

10.10.2022

DFB0237/22

OZ Tradície minulosti - mosty budúcnosti, Mierová 21, 920 42 Červeník, IČO: 37836340

účinkovanie DH Verešvaranka - 15. výročie spolupráce TTSK a Juhomoravský kraj - obj. č. 93/2022

30.9.2022

10.10.2022

500 €

10.10.2022

DFB0238/22

Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD., Rudník 96, 906 23

členka odbornej poroty - Jazykom tanca - krajská šúťaž - ZoS č. 78/2022

6.10.2022

22.10.2022

200 €

11.10.2022

DFB0239/22

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, 917 01 Trnava, IČO: 33552762

výves plagátu - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. č. 107/2022

7.10.2022

21.10.2022

50 €

11.10.2022

DFB0240/22

Mgr.art. Ing. Slavomír Ondejka, Nová Ves 21/2223, 929 01 Dunajská Streda

člen odbornej poroty - Jazykom tanca - krajská súťaž - ZoS č. 76/2022

6.10.2022

22.10.2022

200 €

11.10.2022

DFB0241/22

Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28

moderovanie podujatia - Jazykom tanca - ZoS č. 80/2022

6.10.2022

22.10.2022

150 €

11.10.2022

DFB0242/22

Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Nová Ves 21, 929 01 Dunajská Streda

členka odbornej poroty - Jazykom tanca - ZoS č. 77/2022

6.10.2022

22.10.2022

200 €

11.10.2022

DFB0243/22

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

občerstvenie pre účinkujúcich - Jazykom tanca - obj. č. 106/2022

10.10.2022

20.10.2022

193,80 €

13.10.2022

DFB0244/22

FS Trnafčan, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, IČO: 35592851

účinkovanie na podujatí - 15. výročie spolupráce TTSK a Juhomoravský kraj - obj. č. 94/2022

6.10.2022

20.10.2022

250 €

13.10.2022

DFB0245/22

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

tlač programových skladačiek - koncert Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. č. 109/2022

13.10.2022

20.10.2022

580,80 €

14.10.2022

DFB0246/22

SAD Dunajská Streda a.s., Bratislavská cesta 918/2, 929 13 Dunajská Streda, IČO: 36245488

preprava pre tanečnú skupinu - Jazykom tanca - obj. č. 102/2022

11.10.2022

25.10.2022

185 €

14.10.2022

DFB0247/22

PhDr. Lenka Danišová, Horné Orešany 141, 919 03

členka odbornej poroty - Jazykom tanca - ZoS č. 79/2022

6.10.2022

22.10.2022

200 €

14.10.2022

DFB0248/22

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

tlač vstupeniek - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. č. 110/2022

13.10.2022

20.10.2022

66 €

14.10.2022

DFB0249/22

Mestské kultúrne stredisko, Mierové námestie 942/3, 924 01 Galanta, IČO: 00059404

prenájom priestorov na podujatie - Jazykom tanca - Zmluva o prenájme priestorov č. 70/2022/TOSTt

10.10.2022

24.10.2022

315 €

19.10.2022

DFB0250/22

Mestské kultúrne stredisko, Mierové námestie 942/3, 924 01 Galanta, IČO: 00059404

technické, ozvučovacie a osvetľovacie služby - Jazykom tanca - obj. č. 103/2022

10.10.2022

24.10.2022

547 €

19.10.2022

DFB0251/22

Mgr. Peter Babka, Vysoká 40, 919 34 Biely Kostol

fotodokumentácia podujatia - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - ZoS č. 86/2022

14.10.2022

29.10.2022

100 €

19.10.2022

DFB0252/22

PaedDr. Martina Tomašovičová, DOlné Bašty 6, 917 01 Trnava

klavírny sprievod - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - ZoS č. 90/2022

14.10.2022

29.10.2022

250 €

19.10.2022

DFB0253/22

Mgr. Jana Nunvářová, Opoj 346, 919 32

moderovanie podujatia - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - ZoS č. 82/2022

14.10.2022

29.10.2022

200 €|

19.10.2022

DFB0254/22

Doc.Mgr.art. Pavol Procházka, Kovácsova 64, 851 10 Bratislava

nácvik a realizácia diela - dirigent - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - ZoS č. 88/2022

14.10.2022

29.10.2022

1 500 €

19.10.2022

DFB0255/22

Mgr. art. Peter Reiffers, Hospodárska 52, 917 01 Trnava

nácvik a realizácia diela , organista - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - ZoS č. 85/2022

14.10.2022

29.10.2022

200 €

19.10.2022

DFB0256/22

Mgr.art. Pavol Oravec, Nobelova 12B, 831 02 Bratislava

nácvik a realizácia diela - sólista opery - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - ZoS č. 87/2022

14.10.2022

29.10.2022

500 €

19.10.2022

DFB0257/22

Mgr.art.Martin Mikuš, Cintorínska 51/A, 900 45 Malinovo

nácvik a realizácie diela - sólista opery - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - ZoS č. 91/2022

14.10.2022

29.10.2022

500 €

19.10.2022

DFB0258/22

Michal Malčovský, Križovany nad Dudváhom 458, 919 24

nácvik a realizácia diela - organový sprievod - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - ZoS č. 89/2022

14.10.2022

29.10.2022

400 €

19.10.2022

DFB0259/22

Lucia Duchoňová, Veterná 13, 917 01 Trnava

nácvik a realizácia diela - sólistka opery - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - ZoS č. 81/2022

14.10.2022

29.10.2022

500 €

19.10.2022

DFB0260/22

PaedDr. Alžbeta Ševečková, Špačinská cesta 101, 917 01 Trnava

nácvik a realizácia diela - husle Maestro Trnave, Trnava maestrovi - ZoS č. 84/2022

14.10.2022

29.10.2022

350 €

19.10.2022

DFB0261/22

PhDr. Edita Bugalová, Juraja Fándlyho 32, 917 01 Trnava

príprava moderátorských textov, textov do programovej skladačky - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - ZoS č. 83/2022

14.10.2022

29.10.2022

200 €

19.10.2022

DFB0262/22

Mgr.art. Lucia Kubeková, Beethovenova 34, 917 08 Trnava

nácvik a realizácia diela - sólistka opery - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - ZoS č. 92/2022

14.10.2022

29.10.2022

500 €

19.10.2022

DFB0263/22

Agency J.H. Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

technické zabezpečenie, stavba pódia, osvetlenie - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. č. 111/2022

15.10.2022

29.10.2022

500 €

20.10.2022

DFB0264/22

Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša, Mikuláša Schneidera-Trnavského 3, 917 01 Trnava, IČO: 36092665

naštudovanie hudobného diela a účinkovanie zboru - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. č. 113/2022

16.10.2022

7.11.2022

800 €

20.10.2022

DFB0265/22

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

občerstvenie pre účinkujúcich - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. č. 119/2022

17.10.2022

27.11.2022

288,60 €

20.10.2022

DFB0266/22

OZ DH Šúrovanka, Vážska 734/7, 919 25 Šúrovce, IČO: 51566061

účinkovanie DH - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 80/2022

11.10.2022

25.10.2022

150 €

20.10.2022

DFB0267/22

Trnavský komorný orchester, Špačinská 101, 917 01 Trnava, IČO: 36089010

naštudovanie hudobného diela a účinkovanie - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. č. 118/2022

17.10.2022

24.10.2022

5 000 €

20.10.2022

DFB0268/22

Folklórny súbor Máj, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany, IČO: 35628855

účinkovanie na podujatí - 15.výročie spolupráce TTSK a Juhomoravský kraj - obj. č. 92/2022

30.9.2022

14.10.2022

450 €

20.10.2022

DFB0270/22

Michal Lipovský MLKAMERA, Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

ozvučenie a zhotovenie videozáznamu - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. č. 112/2022

19.10.2022

4.11.2022

550 €

21.10.2022

DFB0271/22

Doprava Kálmán s.r.o., Vydrany 79, 930 16, IČO: 35851163

preprava účinkujúcich - Jazykom tanca - obj. č. 101/2022

13.10.2022

27.10.2022

420 €

24.10.2022

DFB0274/22

Miešaný spevácky zbor Cantica (Z)nova, Konštantína Čulena 2, 917 01 Trnava, IČO: 42165954

naštudovanie hudobného diela a účinkovanie zboru - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. č. 116/2022

24.10.2022

7.11.2022

300 €

26.10.2022

DFB0275/22

Vox Aurumque, Halenárska 12, 917 01 Trnava, IČO: 42162700

naštudovanie diela a účinkovanie - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. č. 117/2022

19.10.2022

2.11.2022

300 €

26.10.2022

DFB0276/22

Miešaný spevácky zbor TECHNIK AKADEMIK, Koperníkova 15, 917 01 Trnava, IČO: 37988271

naštudovanie hudobného diela, účinkovanie zboru - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. č. 114/2022

21.10.2022

4.11.2022

1 000 €

26.10.2022

DFB0277/22

Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava, IČO: 00228681

prenájom sály na skúšky zborov - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 33/2022

18.10.2022

1.11.2022

265,56 €

27.10.2022

DFB0278/22

Miešaný spevácky zbor TIRNAVIA, Hlavná 17, 917 01 Trnava, IČO: 37837389

naštudovanie hudobného diela a účinkovanie zboru - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. č. 115/2022

24.10.2022

24.11.2022

700 €

27.10.2022

DFB0279/22

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

výroba citylightu - výstava výtvarných diel - "Trnava - kráľovské mesto v obrazoch" - obj. č. 120/2022

27.10.2022

10.11.2022

24,36 €

28.10.2022

DFB0280/22

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava, IČO: 00893412

občerstvenie pre účinkujúcich - Maestro Trnave, Trnava maestrovi - obj. č. 108/2022

18.10.2022

1.11.2022

93 €

28.10.2022

DFB0281/22

DUBAN AUDIO s.r.o., Sv. Martina 33, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 52120619

výmena displeja na kávovare - obj. č. 121/2022

31.10.2022

14.11.2022

220 €

3.11.2022

DFB0284/22

Trnavský ľudový cech, Slovanská 10, 917 02 Trnava, IČO: 37846213

účinkovanie DFS Trnavček - Jarmočné čriepky - obj. č. 78/2022

31.10.2022

15.11.2022

100 €

9.11.2022

DFB0285/22

Trnavský ľudový cech, Slovanská 10, 917 02 Trnava, IČO: 37846213

účinkovanie DFS Trnavček - 15. výročie spolupráce TTSK a Juhomoravský kraj - obj. č. 90/2022

31.10.2022

15.11.2022

100 €

9.11.2022

DFB0286/22

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava - mesto, M. Schneidera Trnavského 3, 917 01 Trnava, IČO: 34012087

personálne a usporiadateľské služby - koncert "Maestro Trnave, Trnava maestrovi" - obj. č. 105/2022

4.11.2022

13.12.2022

400 €

9.11.2022

DFB0291/22

Mgr. art. Dušan Bustin, SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice

lektor tvorivej dielne - Beseda a workshop s filmovým tvorcom - ZoS č. 94/2022

7.11.2022

24.11.2022

150 €

11.11.2022

DFB0293/22

Mgr. Art. Martin Snopek, Prostredná 9, 900 21 Jur pri Bratislave

lektor tvorivej dielne - Beseda s filmovým tvorcom - ZoS č. 93/2022

7.11.2022

22.11.2022

150 €

11.11.2022

DFB0294/22

Topsec s.r.o., Ulica Hviezdna 8136/25, 917 01 Trnava, IČO: 54134242

aktualizácia dokumentácie GDPR, školenie - obj. č. 125/2022

15.11.2022

29.11.2022

500 €

18.11.2022

DFB0295/22

Mgr. Dušan Blahút, PhD., Čajkovského 43, 917 08 Trnava

lektor tvorivej dielne - Beseda a workshop s filmovým tvorcom - ZoS č. 95/2022

16.11.2022

5.12.2022

150 €

23.11.2022

DFB0297/22

M. Rezbárik, REMI, Kapitulská 459/17, 917 01 Trnava, IČO: 41692268

revízia elektrických spotrebičov - obj. č. 69/2022

24.11.2022

8.12.2022

183 €

29.11.2022

DFB0299/22

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

plagát, citylight, backlite - Čas radosti, veselosti - obj. č. 135/2022

29.11.2022

13.12.2022

171,36 €

2.12.2022

DFB0300/22

Mgr. art. Roman Féder, Hlavná 273, 900 85 Vištuk

lektor metodického stretnutia - "Ako na to?" - ZOS č. 96/2022

28.11.2022

14.12.2022

300 €

2.12.2022

DFB0304/22

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, 917 01 Trnava, IČO: 33552762

výves plagátu - Čas radosti, veselosti - obj. č. 137/2022

8.12.2022

22.12.2022

50 €

13.12.2022

DFB0305/22

Mariana Bubánová - Mariankine šatky, Ľudmily Podjavorinskej 21, 917 01 Trnava, IČO: 45374066

výroba záložiek do kníh - obj. č. 138/2022

9.12.2022

27.12.2022

26 €

12.12.2022

DFB0307/22

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

výroba stolných kalendárov - obj. č. 139/2022

14.12.2022

21.12.2022

132 €

16.12.2022

DFB0308/22

INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava, IČO: 36276316

tonery do tlačiarní - obj. č. 140/2022

14.12.2022

28.12.2022

726,50 €

19.12.2022

DFB0309/22

Ján Hrčka - Agency J.H., Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

ozvučenie, osvetlenie - Čas radosti, veselosti - obj. č. 134/2022

17.12.2022

31.12.2022

1 400 €

20.12.2022

DFB0310/22

Mgr. Rastislav Spevák, Vištuk 504, 900 85

účinkovanie ĽH Vieska - Čas radosti, veselosti - ZoS č. 97/2022

28.11.2022

31.12.2022

300 €

20.12.2022

DFB0311/22

Jozef Slezák, Kaštieľska 275/33, 919 51 Špačince

účinkovanie DFsK Špačinčanka - Čas radosti, veselosti - ZoS č. 98/2022

28.11.2022

31.12.2022

150 €

20.12.2022

DFB0312/22

OZ Dychová hudba Hrnčarovani, Cintorínska 4962/46, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 51261634

vystúpenie DH - Čas radosti, veselosti - obj. č. 130/2022

17.12.2022

31.12.2022

150 €

20.12.2022

DFB0313/22

Folklórna skupina Cífer, Hlboká 18, 917 01 Trnava

účinkovanie FS - Čas radosti, veselosti - obj. č. 127/2022

18.12.2022

28.12.2022

100 €

20.12.2022

DFB0314/22

Szaba Piano s.r.o., Mládežnícka štvrť 3355/34, 924 01 Galanta, IČO: 52297837

ladenie koncertného krídla - koncert - obj. č. 142/2022

18.12.2022

31.12.2022

110 €

20.12.2022

DFB0315/22

Mária Hanusková, Cajlanská 177, 902 01 Pezinok

lektorka keramickej tvorivej dielne - Padá vločka - ZoS č. 100/2022

13.2.2022

30.12.2022

100 €

20.12.2022

DFB0316/22

Miešaný spevácky zbor TIRNAVIA, Hlavná 17, 917 01 Trnava, IČO: 37837389

účinkovanie zboru - Čas radosti, veselosti - obj. č. 132/2022

17.12.2022

31.12.2022

100 €

20.12.2022

DFB0317/22

Matej Kotleba, Veterná 15, 917 01 Trnava

lektor tvorivej dielne - Padá vločka - ZoS č. 101/2022

13.12.2022

31.12.2022

250 €

20.12.2022

DFB0318/22

Folklórne združenie Drienka Trnava, Halenárska 45, 917 01 Trnava, IČO: 42153174

účinkovanie - Čas radosti, veselosti - obj. č. 126/2022

17.12.2022

31.12.2022

50 €

20.12.2022

DFB0319/22

Dychová hudba Modrančanka, Sereďská 59, 917 05 Trnava-Modranka, IČO: 42292352

účinkovanie DH - Čas radosti, veselosti - obj. č. 129/2022

19.12.2022

31.12.2022

150 €

20.12.2022

DFB0320/22

Folklórny súbor LUSK Krakovany, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany, IČO: 37990161

účinkovanie ĽH Borovienka - Čas radosti, veselosti - obj. č. 122/2022

16.12.2022

23.12.2022

800 €

20.12.2022

DFB0321/22

František Drgoň, SNP 80, 919 27 Dolné Lovčice

lektor tvorivej dielne - Padá vločka - ZoS č. 99/2022

13.12.2022

31.12.2022

100 €

20.12.2022

DFB0322/22

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava, IČO: 00893412

občerstvenie pre účinkujúcich - Čas radosti, veselosti - obj. č. 136/2022

16.12.2022

30.12.2022

124 €

20.12.2022

DFB0323/22

Korompa, o.z., Karpatskí valaškári, Nám. L. van Beethovena 1, Dolná Krupá 919 65, IČO: 37850326

účinkovanie na podujatí - Čas radosti, veselosti - obj. č. 141/2022

16.12.2022

30.12.2022

300 €

22.12.2022

DFB0324/22

Piešťanské slniečko, o.z., Kukučínova 22, 921 01 Piešťany, IČO: 37845659

účinkovanie na podujatí - Čas radosti, veselosti - obj. č. 123/2022

17.12.2022

25.12.2022

1 000 €

22.12.2022

DFB0325/22

Trnavský ľudový cech, Slovanská 10, 917 02 Trnava, IČO: 37846213

účinkovanie DFS Trnavček - Čas radosti, veselosti - obj. č. 131/2022

19.12.2022

4.1.2023

100 €

22.12.2022

DFB0327/22

SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454

poplatok SOZA - Čas radosti, veselosti - VP/22/20195/003

21.12.2022

5.1.2023

360 €

29.12.2022