OBJEDNÁVKY 2020

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ

3.2.2020

OBJ

1/2020

Objednávka č. 1/2020

sťahovanie nábytku a zariadenia - obj. púodpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

700 €

Ľubomír Suchoň GOTRANS,
Poronda 60, 919 26 Zavar
IČO: 414344463

3.2.2020

OBJ

2/2020

Objednávka č. 2/2020

výroba zámkov a kľúčov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

500 €

Tibor Vrábel - SEZAM,
Paulínska 20, 917 00 Trnava
IČO: 33214760

3.2.2020

OBJ

3/2020

Objednávka č. 3/2020

teplovzdušný ventilátor a ohrievač - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

97.8 €

DUBAN AUDIO s.r.o.,
Sv. Martina 33, 919 35
Hrnčiarovce nad Parnou
IČO: 52120619

3.2.2020

OBJ

4/2020

Objednávka č. 4/2020

inštalácia signalizačného zariadenia, pripojenie výstupov, úprava software - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

700.8 €

Ľuboš Jambor,
Pažitná 44, 917 01 Trnava
IČO: 30711436

3.2.2020

OBJ

5/2020

Objendávka č. 5/2020

prenájom koncertných sál a miestností pre porotu - Krajské kolo Hollého pamätník 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

300 €

ZUŠ M.Schneidera Trnavského,
Štefánikova 2, 917 00 Trnava
IČO: 34000208

3.2.2020

OBJ

6/2020

Objednávka č. 6/2020

textilné tašky - ceny - Malá krajská scénická žatva 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

308.4 €

LUNAS, prev. Krakovany,
Školská 1051/1, Vrbové 922 03
IČO: 47040921

3.2.2020

OBJ

7/2020

Objednávka č. 7/2020

prednášky na edukačné podujatie - Sociálna prevencia - obj. podpísala Mgr.Anna Pekárová, riaditeľka TOS

400 €

PhDr. Barbora Kuchárová,PhD.,
Šancová 58, 811 05 Bratislava
IČO: 30792029

3.2.2020

OBJ

8/2020

Objednávka č. 8/2020

služby (ozvučenie, osvetlenie) - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

900 €

Mestské kultúrne centrum Hlohovec,
Nám.sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec
IČO: 00182877

3.2.2020

OBJ

9/2020

Objednávka č. 9/2020

ubytovanie s raňajkami pre členov odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

240 €

Hotel Jeleň, Nám. sv. Michala 1,
920 01 Hlohovec
IČO: 47442646

3.2.2020

OBJ

10/2020

Objednávka č. 10/2020

grafický návrh a tlač plagátov a pozvánok - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

480 €

Váry s.r.o., Botanická 5685/7,
917 01 Trnava
IČO: 47517824

7.2.2020

OBJ

11/2020

Objednávka č. 11/2020

doprava divadelného súboru . Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

130 €

Jozef Hutár Autobusová doprava,
Kostolná 5063/10, 919 35
Hrnčiarovce nad Parnou
IČO: 33217432

7.2.2020

OBJ

12/2020

Objednávka č. 12/2020

dorpava divadla DISK - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

100 €

DUBAN AUDIO s.r.o.,
Trojičné námestie 9, Trnava
IČO: 52120619

7.2.2020

OBJ

13/2020

Objednávka č. 13/2020

doprava Divadla OCH Chtelnica - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

130 €

Vladimír VLKOVIČ,
Kočín 60, 922 04 Kočín-Lančár
IČO: 35239841

7.2.2020

OBJ

14/2020

Objednávka č. 14/2020

občerstvenie pre účinkujúcich - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

184.8 €

PIERRE BAGUETTE,
Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 36255220

7.2.2020

OBJ

15/2020

Objednávka č. 15/2020

prenájom priestorov kina Cinemax Arena - CINEAMA 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

700 €

Continental Film, s.r.o.,
Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
IČO: 35730897

10.2.2020

OBJ

16/2020

Objednávka č. 16/2020

výroba pečiatok, výmena podušiek na pečiatkach - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

150 €

Ing. Robert Schmidt, OD JEDNOTA,
Trojičné námestie 9, 917 01 Trnava
IČO: 30712521

2.3.2020

OBJ

17/2020

Objednávka č. 17/2020

výroba textilných tašiek s logom - Trnavský objektív 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

208.8 €

LUNAS, prev. Krakovany,
ŠKolská 1051/1, Vrbové, 922 03
IČO: 47040921

2.3.2020

OBJ

18/2020

Objednávka č. 18/2020

čierny toner do tlačiarne - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

40 €

INTO Slovakia s.r.o.,
Javorova 22, 917 05 Trnava
IČO: 36276316

4.3.2020

OBJ

19/2020

Objednávka č.19/2020

osvetlenie výstavnej miestnosti - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

2003.6 €

DOM SVETLA VARIANT LUX,
Štefánikova 28, 917 01 Trnava
IČO: 34426957

4.3.2020

OBJ

20/2020

Objednávka č. 20/2020

organiazčné zabezpečenie okresných kôl - Putujeme za ľudovou piesňou, Hollého pamätník 2020 - obj podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľkaTOS

150 €

Centrum voľného času AHOJ Piešťany,
Teplická 83, 921 01 Piešťany
IČO: 36094200

4.3.2020

OBJ

21/2020

Objednávka č. 21/2020

organizačné zabezpečenie okresných kôl - Putujeme za ľudovou piesňou, Hollého pamätník 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

150 €

Centrum voľného času DÚHA,
Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
IČO: 37836676

4.3.2020

OBJ

22/2020

Objednávka č. 22/2020

účinkovanie divadla - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

500 €

Harry Teater, o.z.,
Kráľovohoľská 16, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 42189004

5.3.2020

OBJ

23/2020

Objednávka č. 23/2020

vystúpenie Dychového orchestra a mažoretiek - Červeník 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

550 €

Dychový orchester a mažoretky,
Sad Duklianskych hrdinov 88/9,
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36128091

5.3.2020

OBJ

24/2020

Objednávka č. 24/2020

ceny na krajskú súťaž - Hollého pamätník 2020 - obj. podpísala Mgr .Anna Pekárová, riaditeľka TOS

723.47 €

Panta Rhei, s.r.o.,
CITY ARENA, Kollárova 20, 917 01 Trnava
IČO: 31443923

13.3.2020

OBJ

25/2020

Objednávka č. 25/2020

výroba katalógu - Trnavský objektív 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

565.98 €

Váry s.r.o., Botanická 7,
917 08 Trnava
IČO: 47517824

5.5.2020

OBJ

26/2020

Objednávka č. 26/2020

tvorba web loga/logotypu a mini logo pre TOS - objednávku podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

150 €

Daniel Očenáš - Reklamná Agentúra,
Ďumbierska 4006/24,
974 11 Banská Bystrica
IČO: 50500317

5.5.2020

OBJ

27/2020

Objednávka č. 27/2020

tonery do tlačiarní - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

64 €

INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22,
917 05 Trnava
IČO: 36276316

15.5.2020

OBJ

28/2020

Objednávka č. 28/2020

servis kopírovaciehjo stroja - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

30 €

Emila Holoeš KH Technik,
Halenárska 7, 917 01 Trnava
IČO: 22695389

15.5.2020

OBJ

29/2020

Objednávka č. 29/2020

výroba farebného katalógu - KreaTiviTa - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

307.44 €

Váry s.r.o.,
Botanická 7, 917 08 Trnava
IČO: 47517824

10.6.2020

OBJ

30/2020

Objednávka č. 30/2020

zakúpenie konvektor Sencor SCF 2003 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

100 €

DUBAN AUDIO s.r.o.
Sv.Martina 33,
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
IČO: 52120619

10.6.2020

OBJ

31/2020

Objednávka č. 31/2020

zakúpenie nábytku do kancelárskych priestorov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

412.21 €

DECODOM, spol. s.r.o.
Pílska 7, 955 13 Topoľčany
IČO: 36305073

10.6.2020

OBJ

32/2020

Objednávka č. 32/2020

zakúpenie interiérových hliníkových žalúzii - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

281 €

Richard Čavojský
Coburgova 82/A 917 01 Trnava
IČO: 33555265

10.6.2020

OBJ

33/2020

Objednávka č. 33/2020

zakúpenie materialu pre catering - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1 308.11 €

MEXTRA GROUP S.C.
Szkolna 15 47-220 Kędzierzyn Koźle
Vat ID: PL7543039263

17.6.2020

OBJ

34/2020

Objednávka č. 34/2020

textilné tašky /prírodné režné plátno/ na tvorivé dielne Malí remeselníci. - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

47,04 €

LUNAS, prev. Krakovany
Školská 1051/1, Vrbové, 922 03
IČO: 47040921

19.6.2020

OBJ

35/2020

Objednávka č. 35/2020

prenájom priestorov kina CINEMAX ARENA - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

700 €

CINEMAX ARENA
Kollárova 20, 917 01 Trnava
IČO: 36612367

19.6.2020

OBJ

36/2020

Objednávka č. 36/2020

výroba plagátov k podujatiu „Malí remeselníci“, formát: A2. - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

50 €

Váry s.r.o.
Botanická 7, Trnava 917 08
IČO: 47517824

19.6.2020

OBJ

37/2020

Objednávka č. 37/2020

tlač pozvánok na podujatie ,,V našom dvore...“ v počte 70 ks. - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

67,20 €

Váry s.r.o.
Botanická 7 917 08 Trnava
IČO: 47517824

19.6.2020

OBJ

38/2020

Objednávka č. 38/2020

hygienický materiál - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

49,86 €

MARK bal s.r.o.
pri Kalvárii 258A 917 01 Trnava
IČO: 36241610

19.6.2020

OBJ

39/2020

Objednávka č. 39/2020

kancelársky materiál - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

104,94 €

Štefan Gočál GOPAP
B.Smetanu 2789/9 917 08 Trnava
IČO: 33206996

19.6.2020

OBJ

40/2020

Objednávka č. 40/2020

výrobu upomienkových predmetov – srdiečka z drôtu a korálikov k podujatiu: Slávnostné otvorenie Trnavského osvetového strediska. - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

300 €

Ivan Slezák
Šelpice 302/91909
IČO: 47 468 009

19.6.2020

OBJ

41/2020

Objednávka č. 41/2020

tlač 80 ks plagátov formátu A3, 50 ks pozvánok, 100 ks bulletinov formátu A5 na podujatie CINEAMA 2020 – XXIV. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby, dňa 26. 06. 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

408 €

Váry s.r.o.
Botanická 7, Trnava 917 08
IČO: 47517824

19.6.2020

OBJ

42/2020

Objednávka č. 42/2020

materiál na tvorivé dielne Malí remeselníc - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

185,91 €

ARTMIE, spol. s.r.o.
Strojárska 603/85, 06901 Snina
IČO: 36 731 684

24.6.2020

OBJ

43/2020

Objednávka č. 43/2020

účinkovanie ľudovej hudby Picúchovci na slávnostné otvorenie ,,V našom dvore...“ - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

250 €

Občianske združenie Korompa
Námestie L. van Beethovena 1
919 65 Dolná Krupá
IČO: 37850326

24.6.2020

OBJ

44/2020

Objednávka č. 44/2020

dopravu pre členov DFS Verešvaranček na podujatie ,,V našom dvore - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

130 €

Roman Opeta - ROSI tour
Slnečná 5,
920 01 Hlohovec
IČO: 34306439

24.6.2020

OBJ

45/2020

Objednávka č. 45/2020

filter a tekutý odvápňovač do kávovaru Nivona - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

25,90 €

DUBAN AUDIO s.r.o.
Sv.Martina 33,
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
IČO: 52120619

26.6.2020

OBJ

46/2020

Objednávka č. 46/2020

účinkovanie Divadla TYJÁTR na bábkovom festivale Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

600 €

GOGO Agency
Farská 42, 94901 Nitra
IČO: 35006251

26.6.2020

OBJ

47/2020

Objednávka č. 47/2020

zavesenie, upevnenie banera Trnavská bábkarská šnóra miesto: Dom hudby ul. M. Schneidera Trnavského 5 v Trnave - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

53,55 €

WOFIS, s.r.o.
Bernoláková 2, 91701Trnava
IČO: 31410855

26.6.2020

OBJ

48/2020

Objednávka č. 48/2020

účinkovanie bábkového divadla Animare Silva na bábkovom festivale Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

600 €

Jana Pilátová – Animare Silva
91902 Dolné Orešany 50

29 .06. 2020

OBJ

49/2020

Objednávka č. 49/2020

technické zabezpečenie podujatia ,,V našom dvore...“ - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1 680 €

AGENCY J.H. – Ján Hrčka
Beethowenova 3, 917 08 Trnava
IČO: 33201340

29. 06. 2020

OBJ

50/2020

Objednávka č. 50/2020

občerstvenie pre hostí, účinkujúcich a organizačný štáb na podujatie ,,V našom dvore...“- obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1 411 €

MM GastroTrade, s.r.o.
Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč
IČO: 52712362

29 .06. 2020

OBJ

51/2020

Objednávka č. 51/2020

technické zabezpečenie podujatia ,,V našom dvore...“ - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

840 €

AGENCY J.H. – Ján Hrčka
Beethowenova 3, 917 08 Trnava
IČO: 33201340

30.06. 2020

OBJ

52/2020

Objednávka č. 52/2020

výroba hliníkových eloxovaných rámov s plexisklom - KreaTiviTa 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

780

Artea No1, spol. s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava IČO: 36221830

07.07. 2020

OBJ

53/2020

Objednávka č. 53/2020
servisná prehliadka služobného vozidla - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

358,43

RM JET, spol.s.r.o., Bratislavská 80, 917 02 Trnava IČO:36236268

10.07.2020

OBJ

54/2020

Objednávka č. 54/2020

toner do tlačiarne - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

40

INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22 917 05 Trnava IČO: 36276316

21.07.2020

OBJ

55/2020

Objednávka č. 55/2020

ozvučenie, osvetlenie, technická realizácia - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľkaTOS

1816

Varia Sound,s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava

06.08. 2020

OBJ

56/2020

Objednávka č. 56/2020

aktualizácia dokumentácie agendy GDPR, školenie - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

450

Ing. Marek Mička, Hviezdna 8136/25, 917 01 Trnava IČO: 517 611 81

13.08. 2020

OBJ

57/2020

Objednávka č. 57/2020

predlžovacie káble s prepäťovou ochranou - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS

91,93

Róbert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, 917 01 Trnava IČO: 344424661

24.8.2020

OBJ

58/2020

Objednávka č. 58/2020

obojstranný banner s očkami - Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS

102,30

ARTEA No1.s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava, IČO: 36221830

26.8.2020

OBJ

59/2020

Objednávka č. 59/2020

účinkovanie spevokolu - 76. výročie SNP - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS

100

Robotnícky spevokol Bradlan, Hlavná 17, 917 01 Trnava, IČO: 37837443

26.8.2020

OBJ

60/2020

Objednávka č. 60/2020

zavesenie, upevnenie bannera - Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS

27,60

WOFIS, s.r.o., Bernolákova 2, 917 01 Trnava, IČO: 31410855

26.8.2020

OBJ

61/2020

Objednávka č. 61/2020

tlač plagátov - Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

138,60

Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava, IČO: 47517824

26.8.2020

OBJ

62/2020

Objednávka č. 62/2020

účinkovanie Klubu vojenskej histórie trnavská posádka - 76. výročie SNP - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

150

Klub vojenskej histórie trnavská posádka, 906 34 Prievaly 294, IČO: 50529048

28.8.2020

OBJ

63/2020

Objednávka č. 63/2020

demontáž bannera - Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

27,60

WOFIS, s.r.o., Bernolákova 2, 917 01 Trnava, IČO: 31410855

31.8.2020

OBJ

64/2020

Objednávka č. 64/2020

tlač Citylightu Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

109,20

Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava, IČO: 47517824

31.8.2020

OBJ

65/2020

Objednávka č. 65/2020

vystúpenie FS Žito - Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

460

Občianske združenie Folklórny súbor Žito, Valová 835/6, 921 01 Piešťany, IČO: 42400741

31.8.2020

OBJ

66/2020

Objednávka č. 66/2020

služby priamo súvisiace s realizáciou projektu, zapožičanie bábok - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

300

Jana Pilátová, 919 02 Dolné Orešany 50, IČO: 44792077

3.9.2020

OBJ

67/2020

Objednávka č. 67/2020

prenájom koncertnej sály a miestnosť pre porotu - Krajské kolo Hollého pamätník 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

300

ZUŠ M. Schneidera Trnavského, Štefánikova 2, 917 01 Trnava, IČO: 34000208

7.9.2020

OBJ

68/2020

Objednávka č. 68/2020

ozvučenie kultúrneho programu - Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1104

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

7.9.2020

OBJ

69/2020

Objednávka č. 69/2020

inštalácia točiaceho citylightu - Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

25

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, 917 01 Trnava, IČO: 33552762

7.9.2020

OBJ

70/2020

Objednávka č. 70/2020

vystúpenie bábkového divadla - Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

50

Jana Pilátová, Animare Silva, Dolné Orešany 50, 919 02, IČO: 44792077

9.9.2020

OBJ

71/2020

Objednávka č. 71/2020

hudobné vystúpenie ĽH Brezina a Brezinka - Výstava tradičných drevených marionet a drevených plastík - KreaTiviTa 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

150

Občianske združenie Kvapôčka, Boleráz 611, 919 08

10.9.2020

OBJ

72/2020

Objednávka č. 72/2020

lektor tvorivej bábkarskej dielne - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

600

Ivan Slezák, Šelpice 302, 919 09, IČO: 47468009

10.9.2020

OBJ

73/2020

Objednávka č. 73/2020

lektorka tvorivej bábkarskej dielne - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

600

Jana Pilátová Animare Silva, DOlné Orešany 50, 919 02, IČO: 44792077

10.9.2020

OBJ

74/2020

Objednávka č. 74/2020

hygienický materiál a dezinfekcia - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

151,07

MARK bal s.r.o., pri Kalvárii 258A, 917 01 Trnava, IČO: 36241610

10.9.2020

OBJ

75/2020

Objednávka č. 75/2020

vystúpenie folklórneho súboru Drienka - Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

50

Folklórne združenie Drienka Trnava, Halenárska 45, 917 01 Trnava, IČO: 42153174

17.9.2020

OBJ

76/2020

Objednávka č. 76/2020

osvetlenie pódia, stanu, priestorov nádvoria, LED obrazovka - Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

960

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

17.9.2020

OBJ

77/2020

Objednávka č. 77/2020

technické zabezpečenie, pódium, schody, zastrešenie, tanečný parket - Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1488

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

17.9.2020

OBJ

78/2020

Objednávka č. 78/2020

zapožičanie stánkov, montáž a demontáž stánkov pre predajcov, usporiadateľské služby - Jarmočné čriepky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

450

Vladimír Ilavský AVIL, Štúrova 558/42, 919 21 Zeleneč, IČO: 43683479

22.9.2020

OBJ

79/2020

Objednávka č. 79/2020

tlač plagátov - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

68,40

Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava, IČO: 47517824

24.9.2020

OBJ

80/2020

Objednávka č. 80/2020

textilné tašky na tvorivé dielne - Trnavské výTVORY - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

58,80

LUNAS, prev. Krakovany, Školská 1051/1, 922 03 Vrbové, IČO: 47040921

24.9.2020

OBJ

81/2020

Objednávka č. 81/2020

čierny toner do tlačiarneHP Photosmart - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

80

INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava

24.9.2020

OBJ

82/2020

Objednávka č. 82/2020

aktualizácia webovej stránky, spracovanie sociálnych sietí, mediálna činnosť - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

800

Katarína Michalčíková, Lovčická 624/45, 919 27 Brestovany, IČO: 46770895

28.9.2020

OBJ

83/2020

Objednávka č. 83/2020

zaktualizovanie posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorov práce a pracovného prostredia - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

150

MJ-Health & Work s.r.o., Nitrianska 480, 925 51 Šintava

1.10.2020

OBJ

84/2020

Objednávka č. 84/2020

preškolenie vodiča služobného vozidla - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

Auto betes, s.r.o., Na hlinách 6778/7, 917 01 Trnava, IČO: 46947248

13.10.2020

OBJ

86/2020

Objednávka č. 86/2020

výroba farebného katalógu v výstave - KreaTiviTa 2020 - Trnava-kráľovské mesto v obrazoch - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

175

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

21.10.2020

OBJ

87/2020

Objednávka č. 87/2020

elektroinštalačné práce, osvetlenie v interiéri - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

145,79

Marell s.r.o., Coburgova 82, 917 02 Trnava, IČO: 46572716

21.10.2020

OBJ

88/2020

Objednávka č. 88/2020

elektroinštalačné práce - vytvorenie zásuvkového okruhu s istením - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

245,75

Marell s.r.o., Coburgova 82, 917 02 Trnava, IČO: 46572716

23.10.2020

OBJ

89/2020

Objednávka č. 89/2020

hygienické potreby - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

156,13

MARK bal s.r.o., pri Kalvárii 258 A, 917 01 Trnava, IČO: 36241610

26.10.2020

OBJ

90/2020

Objednávka č. 90/2020

výroba sprievodného katalógu - Trnavská paleta - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová , riaditeľka TOS

1200

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

26.10.2020

OBJ

91/2020

Objednávka č. 91/2020

multifunkčné farebné zariadenie 2 ks - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

898

Emil Holeš KHTechnik, Halenárska 7, 917 01 Trnava, IČO: 22695389

28.10.2020

OBJ

92/2020

Objednávka č. 92/2020

PC Lenovo + monitor LCD - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1145,80

Emil Holeš KHTechnik, Halenárska 7, 917 01 Trnava, IČO: 22695389

2.11.2020

OBJ

93/2020

Objednávka č. 93/2020

interiérové hliníkové žalúzie do kanc. priestorov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

628

Richard Čavojský, Coburgova 82/A, 917 01 Trnava, IČO: 33555265

3.11.2020

OBJ

94/2020

Objednávka č. 94/2020

MS OFFICE 2019 Home a Business - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

299,90

Emil Holeš KHTechnik, Halenárska 7, 917 01 Trnava, IČO: 22695389

3.11.2020

OBJ

95/2020

Objednávka č. 95/2020

podlahová krytina Reno - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

230,67

Avireal s.r.o., Fraňa Kráľa 1083/27, 922 03 Vrbové, IČO: 45307113

3.11.2020

OBJ

96/2020

Objednávka č. 96/2020

cateringová súprava /stôl pivný set + 2 lavičky/ - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1525

Sigress s.r.o., I. Olbrachta 1149/57, 028 01 Tvrdošín, IČO: 52084710

9.11.2020

OBJ

97/2020

Objednávka č. 97/2020

montáž a dodávka skrine, montáž posuvných dverí, 2 ks regálov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1960

AFS Production, spol s.r.o., Kozárovce 157, IČO: 36560260

9.11.2020

OBJ

98/2020

Objednávka č. 98/2020

mikrovlnka Eta, chladnička, TV Samsung, držiak TV, vysávač akumulátorový - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

878,99

Róbert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, 917 01 Trnava, IČO: 34424661

9.11.2020

OBJ

99/2020

Objednávka č. 99/2020

MSeagate 1 TB USB 7 ks, USB flash 64 GB 8 ks - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

568,50

Emil Holeš KHTechnik, Halenárska 7, 917 01 Trnava, IČO: 22695389

10.11.2020

OBJ

100/2020

Objednávka č. 100/2020

zvuková technika do výstavnej miestnosti - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

565

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

10.11.2020

OBJ

101/2020

Objednávka č. 101/2020

kompletná zvuková technika na ozvučenie do exteriéru - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

4 234

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

11.11.2020

OBJ

102/2020

Objednávka č. 102/2020

notebooky 7 ks, kanc. software Microsoft 365 Family 7 ks - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

6 820,08

Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939

18.11.2020

OBJ

103/2020

Objednávka č. 103/2020

papier POPSET BLACK 320g 100 ks - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

221,20

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

18.11.2020

OBJ

104/2020

Objednávka č. 104/2020

aktualizácia webovej stránky, spracovanie soc.sietí - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

800

Katarína Michalčíková, Lovčická 624/45, Brestovany, IČO: 46770895

24.11.2020

OBJ

105/2020

Objednávka č. 105/2020

kancelársky materiál - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

480,55

Štefan Gočál GOPAP, B. Smetanu 2789/9, 917 08 Trnava, IČO: 33206996

25.11.2020

OBJ

106/2020

Objednávka č. 106/2020

papierové tašky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

221,71

Green Print s.r.o., Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46587993

25.11.2020

OBJ

107/2020

Objednávka č. 107/2020

zrealizovanie odkvapového systému okolo plota - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1 566

Edilmont s.r.o., Voderady 3016, 922 41 Drahovce, IČO: 47099364

25.11.2020

OBJ

108/2020

Objednávka č. 108/2020

úprava povrchov a maliarske práce na plote - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1 722

Edilmont s.r.o., Voderady 3016, 922 41 Drahovce, IČO: 47099364

26.11.2020

OBJ

109/2020

Objednávka č. 109/2020

tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

do 1 500

INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava, IČO: 36276316

27.11.2020

OBJ

110/2020

Objednávka č. 110/2020

textilné tašky z prírodného vlákna s potlačou - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

280,80

LUNAS, prev. Krakovany, Školská 1051/1, Vrbové 922 03, IČO: 47040921

27.11.2020

OBJ

111/2020

Objednávka č. 111/2020

čistiace prostriedky a hygienické potreby - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

366,67

MARK bal s.r.o., pri Kalvárii 258 A, 917 01 Trnava, IČO: 36241610

2.12.2020

OBJ

112/2020

Objednávka č. 112/2020

digitálna kamera, digitálny fotoaparát, pamäťové karty - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

2 933,50

Alza sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939

8.12.2020

OBJ

113/2020

Objednávka č. 113/2020

výroba gravírovaných tabuliek, hliníkové rámy - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1 253

ARTEA No1, spol. s.r.o., Orgovánová 1, 971 02 Trnava, IČO: 36221830

8.12.2020

OBJ

114/2020

Objednávka č. 114/2020

skartovač, rezačka, Nivona - filter, tabletky, odstraňovač vodného kameňa - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

303,50

DUBAN AUDIO s.r.o., Sv. Martina 33, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 52120619

8.12.2020

OBJ

111/2020/A

Objednávka č. 111/2020/A

koberce do kancelárskych priestorov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

149,97

Avireal s.r.o., Fraňa Kráľa 1083/27, 922 03 Vrbové

10.12.2020

OBJ

115/2020

Objednávka č. 115/2020

figuríny dámske a pánske - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1 060,08

RNDr. Narcis Kaiserová - MEDCOM, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 30173779

14.12.2020

OBJ

116/2020

Objednávka č. 116/2020

plátno, dekoračky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

259,72

Margo.sk, s.r.o., Vajanského 12, 917 01 Trnava, IČO: 45597189

17.12.2020

OBJ

117/2020

Objednávka č. 117/2020

puzdro na notebooky, fototaška, myš k notebooku, jednorazové batérie - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

208,13

Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939

17.12.2020

OBJ

118/2020

Objednávka č. 118/2020

servis počítačovej siete, inštalácia zvukovej techniky, zaškolenie pracovníkov na manipuláciu so zvukovou technikou - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1 200

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

17.12.2020

OBJ

119/2020

Objednávka č. 119/2020

výroba, montáž a dodávka exteriérových na kanceláriu - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1 223

AFS Production, spol. s.r.o., Kozárovce 157, IČO: 36560260

21.12.2020

OBJ

120/2020

Objednávka č. 120/2020

PC Asus, laserová tlačiareň, Microsoft 365 Personal, doprava - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1 205,92

Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Braitslava, IČO: 36562939