Faktúry – 2. kvartál 2022

Číslo faktúry

Dodávateľ/IČO

Predmet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Suma

Zverejnené

DFB0050/22

Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, 921 01 Piešťany, IČO: 36094200

organizačné zabezpečenie okresných kôl súťaže Hollého pamätník - obj. č. 7/2022

6.4.2022

7.4.2022

100 €

8.4.2022

DFB0052/22

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

výroba katalógu, backlight - Trnavský objektív 2022 - obj. č. 15/2022

5.4.2022

12.4.2022

579,60 €

8.4.2022

DFB0054/22

Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288

moderovanie podujatia - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 23/2022

30.3.2022

16.4.2022

100 €

11.4.2022

DFB0055/22

Mgr. art. Martina Mašlárová, MPČĽ 4, 977 03 Brezno

členka odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 21/2022

30.3.2022

16.4.2022

200 €

11.4.2022

DFB0057/22

Michal Lipovský MLKAMERA, Spartakovská 3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

zhotovenie audiovizuálneho záznamu - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 14/2022

5.4.2022

21.4.2022

250 €

11.4.2022

DFB0058/22

Mgr. art. Lucia Lasičková, Hričovské Podhradie 110, 013 41 Dolný Hričov

členka odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 22/2022

30.3.2022

16.4.2022

200 €

11.4.2022

DFB0059/22

Mgr. art. Zuzana Galková, P.V. Rovniaka 7/6, 036 01 Martin

členka odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 20/2022

30.3.2022

16.4.2022

200 €

11.4.2022

DFB0060/22

DISK - Divadelná skupina Trnava, Andreja Kubinu 21, 917 00 Trnava, IČO: 37835785

služby - ozvučenie, osvetlenie - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 12/2022

4.4.2022

18.4.2022

100 €

11.4.2022

DFB0061/22

Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava, IČO: 00228681

prenájom priestorov, ozvučenie, osvetlenie - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 13/2022 , Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2022

4.4.2022

8.4.2022

1 054,39 €

11.4.2022

DFB0063/22

Mgr. Pavel Pecha, T. Vansovej 41, 917 01 Trnava

lektor rozborového seminára - Trnavský objektív 2022 - ZoS č. 25/2022

6.4.2022

21.4.2022

100 €

12.4.2022

DFB0064/22

SIEKO, s.r.o., Švermova 131, 908 45 Gbely, IČO: 34104925

preprava divadla Gbelík - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 18/2022

5.4.2022

4.6.2022

100 €

12.4.2022

DFB0065/22

Mgr. art. Jozef Sedlák, Nábělkova 6, 841 05 Bratislava

lektor rozborového seminára - Trnavský objektív 2022 - ZoS č. 24/2022

6.4.2022

21.4.2022

100 €

12.4.2022

DFB0068/22

Mgr. Peter Lančarič, PhD., Tajovského 21, 917 08 Trnava

lektor rozborového seminára - Trnavský objektív 2022 - ZoS č. 26/2022

6.4.2022

20.4.2022

100 €

12.4.2022

DFB0069/22

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, 917 01 Trnava

výves plagátu - Trnavský objektív 2022 - obj. č. 17/2022

9.4.2022

23.4.2022

25 €

13.4.2022

DFB0070/22

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

občerstvenie na podujatí - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 16/2022

11.4.2022

21.4.2022

97,92

13.4.2022

DFB0071/22

Mgr. art. Petra Sabová, Valtašúrska 26, 919 25 Šúrovce

členka odbornej poroty - región - Hollého pamätník - ZoS č. 27/2022

11.4.2022

26.4.2022

100 €

14.4.2022

DFB0072/22

Ing. Janka Pelešová, Homolová 45, 841 02 Braitslava

členka odbornej poroty - región - Hollého pamätník - ZoS č. 28/2022

11.4.2022

26.4.2022

100 €

14.4.2022

DFB0073/22

Roman Féder, Hlavná 273, 900 85 Vištuk

členka odbornej poroty - región - Hollého pamätník - ZoS č. 29/2022

11.4.2022

26.4.2022

100 €

14.4.2022

DFB0075/22

Panta Rhei, Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31443923

ceny recitátorom - krajská súťaž Hollého Pmätník - obj. č. 24/2022

20.4.2022

4.5.2022

721,28 €

22.4.2022

DFB0077/22

Katarína Michalčíková, Lovčická 45, 919 27 Brestovany, IČO: 46770895

aktualizácia webstránky, správa sociálnych sietí

25.4.2022

6.5.2022

400 €

27.4.2022

DFB0079/22

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., Mierová 40, 902 01 Pezinok

predsedníčka odbornej poroty - krajská súťaž Hollého pamätník - ZoS č. 32/2022

25.4.2022

12.5.2022

150 €

3.5.2022

DFB0080/22

Roman Féder, Hlavná 273, 900 85 Vištuk

člen odbornej poroty - krajské kolo Hollého pamätník - ZoS č. 30/2022

25.4.2022

12.5.2022

200 €

3.5.2022

DFB0081/22

Ing. Janka Pelešová, Homolová 45, 841 02 Bratislava

predsedníčka odbornej poroty - krajská súťaž Hollého pamätník - ZoS č. 33/2022

25.4.2022

12.5.2022

300 €

3.5.2022

DFB0082/22

PaedDr. Dana Kollárová, PhD., Panská Niva 28, 920 01 Hlohovec

členka odbornej poroty - krajská súťaž Hollého pamätník - ZoS č. 34/2022

25.4.2022

11.5.2022

100 €

3.5.2022

DFB0083/22

Mgr. Art. Martina Koval, Povraznícka 7, 811 05 Bratislava

členka odbornej poroty - krajská súťaž Hollého pamätník - ZoS č. 31/2022

25.4.2022

13.5.2022

250 €

3.5.2022

DFB0084/22

Gabriela Bunčeková, DiS.art., Malženice 251. 919 29

členka odbornej poroty - Detský festival ľudovej hudby - ZoS č. 39/2022

2.5.2022

17.5.2022

200 €

5.5.2022

DFB0085/22

MM Gastro Trade s.r.o., Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč, IČO: 52712362

strava pre porotu a personál - krajská súťaž Hollého pamätník - objl. č. 21/2022

2.5.2022

9.5.2022

115,50 €

5.5.2022

DFB0086/22

PhDr. Lenka Danišová, Horné Orešany 141, 919 03

členka odbornej poroty - Detský festival ľudovej hudby, Detský folklórny festival - ZoS č. 41/2022

2.5.2022

17.5.2022

350 €

5.5.2022

DFB0087/22

Mgr. Katarína Babčáková, Bernolákova 18, 900 27 Bernolákovo

členka odbornej poroty - Detský folklórny festival - ZoS č. 37/2022

2.5.2022

17.5.2022

150 €

5.5.2022

DFB0088/22

Mgr. Peter Obuch, PhD., A.Hlinku 51, 921 01 Piešťany

člen odbornej poroty - Detský festival ľudovej hudby - ZoS č. 38/2022

2.5.2022

4.5.2022

200 €

5.5.2022

DFB0089/22

Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28

moderovanie podujatia - Detský festival ľudovej hudby, Detský folklórny festival - ZoS č. 40/2022

2.5.2022

17.5.2022

100 €

5.5.2022

DFB0090/22

Mgr. art.Ing. Slavomír Ondejka, Nová Ves 2223/21, 929 01 Dunajská Streda

člen odbornej poroty - Detský folklórny festival - ZoS č. 36/2022

2.5.2022

17.5.2022

150 €

5.5.2022

DFB0091/22

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

občerstvenie účinkujúcich - krajská súťaž Hollého pamätník - obj. č. 23/2022

30.4.2022

10.5.2022

231 €

5.5.2022

DFB0093/22

Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava, IČO: 00228681

prenájom štúdia, služby spojené s realizáciou podujatia - obj. č. 31/2022, Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2022

2.5.2022

12.5.2022

304,41 €

5.5.2022

DFB0094/22

Autodoprava Radovan Petrgalovič, Modrová 204, 916 35, IČO: 40828000

preprava DFS Tancovadlo - Detský folklórny festival - obj.č. 27/2022

3.5.2022

10.5.2022

180 €

9.5.2022

DFB0096/22

Blažena Lenghartová, Na hlinách 13, 917 01 Trnava

moderátorka - Deň víťazstva nad fašizmom - ZoS č. 35/2022

2.5.2022

20.5.2022

100 €

10.5.2022

DFB0097/22

Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava, IČO: 44438061

ozvučenie podujatia - Detský festival ľudovej hudby a Detský folklórny festival - obj. č. 30/2022

4.5.2022

18.5.2022

750 €

10.5.2022

DFB0099/22

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

občerstvenie - Detský festival ľudovej hudby a Detský folklórny festival - obj. č. 33/2022

9.5.2022

19.5.2022

399 €

12.5.2022

DFB0100/22

Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava, IČO: 44438061

ozvučenie podujatia - Deň víťazstva nad fašizmom - obj. č. 32/2022

8.5.2022

22.5.2022

300 €

12.5.2022

DFB0101/22

Michal Lipovský MLKAMERA, Spartakovská 3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

zhotovenie audiovizuálneho záznamu - Hollého pamätník - krajské kolo - obj. č. 22/2022

9.5.2022

25.5.2022

350 €

12.5.2022

DFB0102/22

ŠPORT-BUS, s.r.o., Špačinská cesta 655/30, 917 01 Trnava, IČO: 51416000

preprava účastníkov - Detský festival ľudovej hudby - obj. 29/2022

6.5.2022

20.5.2022

240 €

17.5.2022

DFB0103/22

Roman Opeta ROSI tour Autobusová doprava, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec, IČO: 34306439

preprava účastníkov súťaže Detský folklórny festival a Festival ľudovej hudby - obj. č. 28/2022

3.5.2022

17.5.2022

420 €

17.5.2022

DFB0104/22

Stanislav Okenica - Ok tour, D. Jurkoviča 1045/13, 909 01 Skalica, IČO: 40480615

preprava účastníkov krajského kola Hollého pamätník 2022 - obj. čl. 25/2022

29.4.2022

19.5.2022

300 €

17.5.2022

DFB0105/22

Mgr. Dušan Blahút, PhD., Čajkovského 43, 917 08 Trnava

predseda odbornej poroty - CINEAMA región - ZoS č. 44/2022

16.5.2022

1.6.2022

100 €

23.5.2022

DFB0106/22

Mgr. art. Dušan Bustin, SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice

člen odbornej poroty - CINEAMA - región - ZoS č. 42/2022

16.5.2022

1.6.2022

100 €

23.5.2022

DFB0107/22

Mgr. art. Lukáš Šafář, Kadnárova 22, 831 53 Bratislava

člen odbornej poroty - CINEAMA - región - ZoS č. 43/2022

16.5.2022

23.5.2022

100 €

23.5.2022

DFB0112/22

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266,919 24 IČO: 47517824

propagačné materiály - CINEAMA - krajské kolo - obj. č. 38/2022

30.5.2022

6.6.2022

232,56

2.6.2022

DFB0113/22

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24 IČO: 47517824

propagačné materiály - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 36/2022

2.6.2022

9.6.2022

196,80 €

7.6.2022

DFB0114/22

Bc. Michaela Vančová, Jilemnického 22/A, 920 42 Červeník

lektorka tvorivých dielní - MDD - ZoS č. 45/2022

31.5.2022

15.6.2022

60 €

7.6.2022

DFB0115/22

Mgr. Dušana Vančová, Jilemnického 44, 920 42 Červeník

lektorka tvorivých dielní - MDD - ZoS č. 46/2022

31.5.2022

15.6.2022

60 €

7.6.2022

DFB0116/22

Bystrík Vančo, Jilemnického 22, 920 42 Červeník

lektor tvorivých dielní - MDD - ZoS č. 47/2022

31.5.2022

15.6.2022

100 €

7.6.2022

DFB0117/22

Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28

moderovanie podujatia - CINEAMAX -krajská súťaž - ZoS č. 49/2022

1.6.2022

16.6.2022

150 €

8.6.2022

DFB0118/22

Mgr. Dušan Blahút, PhD., Čajkovského 43, 917 08 Trnava

odborná porota - CINEAMA - krajská súťaž - ZoS č. 51/2022

1.6.2022

16.6.2022

170 €

8.6.2022

DFB0119/22

Mgr.art. Lukáš Šafář, Kadnárova 22, 831 53 Bratislava

odborná porota - CINEAMA - krajská súťaž - ZoS č. 52/2022

1.6.2022

16.6.2022

160 €

8.6.2022

DFB0120/22

Mgr. art. Dušan Bustin, SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice

odborná porota - CINEAMA - krajská súťaž - ZoS č. 53/2022

1.6.2022

16.6.2022

160 €

8.6.2022

DFB0121/22

Občianske združenie Hudba spája, Jazdecká 46L, 917 08 Trnava, IČO: 52508765

ozvučenie moderátorky - CINEAMA - krajská súťaž - obj. č. 39/2022

6.6.2022

20.6.2022

400 €

8.6.2022

DFB0122/22

Martin Hudec, Tamaškovičova 8, 917 01 Trnava

technická príprava filmov - CINEAMA - krajská súťaž - ZoS č. 48/2022

1.6.2022

16.6.2022

70 €

8.6.2022

DFB0123/22

Dalma Gergelová, Kátlovce 275, 919 55

fotografovanie podujatia - CINEAMA - krajská súťaž - ZoS č. 50/2022

1.6.2022

16.6.2022

90 €

8.6.2022

DFB0126/22

ZUŠ M.S.Trnavského, Štefánikova 2, 917 00 Trnava, IČO: 34000208

kultúrny program - KreaTiviTa - vernisáž Hra svetla a farieb - obj. č. 42/2022

2.6.2022

16.6.2022

70 €

14.6.2022

DFB0127/22

Bukasový Masív o.z., Dolná 134/71, 900 01 Modra, IČO: 52977129

vystúpenie - Deň prevencie zdravia - obj. č. 20/2022

17.6.2022

24.6.2022

500 €

22.6.2022

DFB0128/22

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

zapožičanie pódia s príslušenstvom + montáž a demontáž - obj. č. 46/2022

17.6.2022

30.6.2022

8 000 €

22.6.2022

DFB0129/22

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

ozvučenie FZ Drienka a HS Bukasový Masív - Deň prevencie zdravia - obj. č. 45/2022

17.6.2022

30.6.2022

500 €

22.6.2022

DFB0131/22

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

občerstvenie - Deň prevencie zdravia - obj. č. 41/2022

20.6.2022

30.6.2022

147 €

22.6.2022

DFB0133/22

FS Drienka Trnava, Halenárska 45, 917 01 Trnava, IČO: 42153174

vystúpenie FS Drienka - Deň prevencie zdravia - obj. č. 43/2022

18.6.2022

2.7.2022

100 €

29.6.2022

DFB0136/22

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24 IČO: 47517824

vstupenky - Trnavská bábkarská šnóra - obj. 48/2022

29.6.2022

6.7.2022

184,80 €

30.6.2022

DFB0137/22

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 166, 919 24, IČO: 47517824

vstupenky - Červeník 2022 - obj. č. 49/2022

29.6.2022

6.7.2022

262,20 €

30.6.2022

DFB0138/22

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, 917 01 Trnava, IČO: 33552762

výves plagátu - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 44/2022

28.6.2022

12.7.2022

25 €

30.6.2022

DFB0139/22

EUROPATRANS JF s.r.o., Družstevná 1740/11, 922 03 Vrbové, IČO: 47145382

preprava účastníkov - CINEAMA 2022 - obj. č. 40/2022

2.6.2022

2.7.2022

250 €

30.6.2022

DFB0140/22

CENEMAX a.s., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 36612367

prenájom priestorov - CINEAMA 2022

17.6.2022

30.6.2022

700 €

30.6.2022