Faktúry – 3. kvartál 2022

Číslo faktúry

Dodávateľ/IČO

Predmet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Suma

Zverejnené

DFB0141/22

Mgr. Renáta Wiedermann Repková, Teatro Pimprlo, Halalovka 2369/17, 911 08 Trenčín, DIČ: 1027296578

účinkovanie bábkového divadla - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 34/2022

3.7.2022

17.7.2022

700 €

7.7.2022

DFB0142/22

Andrej Spál, Bohdanovce nad Trnavou 1, 919 09

lektor tvorivých dielní - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 55/2022

21.6.2022

17.7.2022

300 €

7.7.2022

DFB0143/22

Matej Kotleba, Veterná 15, 917 01 Trnava

lektor tvorivých dielní - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 56/2022

21.6.2022

17.7.2022

300 €

7.7.2022

DFB0145/22

Divadlo na hojdačke, Lichardova 2804/23, 010 01 Žilina, IČO: 42069912

účinkovanie bábkového divadla - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 8/2022

2.7.2022

19.7.2022

650 €

7.7.2022

DFB0146/22

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

propagačný materiál, plagáty, pozvánky - Červeník 2022 - obj. č. 53/2022

7.7.2022

17.7.2022

787,92 €

11.7.2022

DFB0147/22

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

propagačný materiál - katalógy - KreaTiviTa - obj. č. 47/2022

6.7.2022

13.7.2022

478,80 €

11.7.2022

DFB0148/22

Milan Rašla Doc., akad.maliar, Ľadová 17, 811 05 Bratislava

kurátor výstavy Časár - Čech - výber z tvorby - KreaTiviTa - ZoS č. 58/2022

6.7.2022

20.7.2022

200 €

11.7.2022

DFB0151/22

Miloš Biháry, Golianova 22, 917 02 Trnava

hudobné vystúpenie - KreaTiviTa - Časár-Čech - výber z tvorby - ZoS č. 57/2022

6.7.2022

21.7.2022

100 €

11.7.2022

DFB0152/22

Divadlo pod balkónom, Rudohorská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 42317622

účinkovanie - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 35/2022

1.7.2022

15.7.2022

600 €

12.7.2022

DFB0153/22

Mgr. art. Michal Jánoš, ArtD., Polianky 7B, 841 01 Bratislava

moderovanie podujatia - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 54/2022

21.6.2022

17.7.2022

300 €

12.7.2022

DFB0154/22

Katarína Michalčíková, Lovčická 45, 919 27 Brestovany, IČO: 46770895

aktualizácia webstránky, správa sociálnych sietí - Z č. 1/2022

13.7.2022

29.7.2022

400 €

19.7.2022

DFB0160/22

Ján Hrčka - Agency J.H., Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

technické zabezpečenie poidujatia - Červeník 2022 - obj. č. 61/2022

7.8.2022

10.8.2022

7 200 €

9.8.2022

DFB0162/22

Bc. Michaela Vančová, Jilemnického 22/A, 920 42 Červeník

lektorka tvorivých dielní - Malí remeselníci - ZoS č. 60/2022

2.8.2022

20.8.2022

100 €

10.8.2022

DFB0163/22

Matej Kotleba, Veterná 15, 917 01 Trnava

lektor tvorivých dielní - Malí remeselníci 2022 - ZoS č. 62/2022

2.8.2022

20.8.2022

100 €

10.8.2022

DFB0165/22

Mgr. Dušana Vančová, Jilemnického 44, 920 42 Červeník

lektorka tvorivých dielní - Malí remeselníci 2022 - ZoS č. 61/2022

2.8.2022

20.8.2022

100 €

10.8.2022

DFB0166/22

SOZA, Rastislavova 9, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454

poplatok SOZA - Deň prevencie zdravia - VP/22/2019/001

3.8.2022

18.8.2022

144 €

10.8.2022

DFB0167/22

Monika Boháčiková, Osloboditeľov 564/7A, 920 42 Červeník

lektorka tvorivých dielní - Malí remeselníci 2022 - ZoS č. 63/2022

2.8.2022

20.8.2022

100 €

10.8.2022

DFB0168/22

Marián Pavlík, V. Clementisa 20, 917 01 Trnava

komentovanie Behu zdravia - Červeník 2022 - ZoS č. 64/2022

3.8.2022

20.8.2022

50 €

10.8.2022

DFB0169/22

Veselá muzika Ratíškovice, z.s., Sportovní 1310, 696 02 Ratíškovice, Česká republika, IČO: 17102031

účinkovanie dychovej hudby - Červeník 2022 - ZoS č. 67/2022

3.8.2022

17.8.2022

1 200 €

11.8.2022

DFB0170/22

Mestské divadlo Žilina, Horný val 3, 010 01 Žilina, IČO: 30229839

vystúpenie FS Rozsutec - Červeník 2022 - obj. č. 50/2022

8.8.2022

15.8.2022

700 €

11.8.2022

DFB0171/22

Dolnopovažské združenie PRAMENE, Jilemnického 17, 920 42 Červeník, IČO: 37847601

účinkovanie Muziky Heskovci a DĽH Malí a mladí huslisti - Červeník 2022 - obj. č. 67/2022

7.8.2022

21.8.2022

150 €

11.8.2022

DFB0172/22

Adrián Blaho, Školská 862/2A, 919 65 Dolná Krupá

fotodokumentácia podujatia - Červeník 2022 - ZoS č. 66/2022

3.8.2022

21.8.2022

350 €

11.8.2022

DFB0173/22

Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica, P.O.Hviezdoslava 13/4, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36128091

vystúpenie Dychového orchestra a mažoretiek - Červeník 2022 - obj. č. 52/2022

8.8.2022

23.8.2022

550 €

11.8.2022

DFB0174/22

Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28 Bučany

moderovanie podujatia - Červeník 2022 - ZoS č. 65/2022

3.8.2022

21.8.2022

200 €

11.8.2022

DFB0175/22

OZ Tradície minulosti - mosty budúcnosti, Mierová 21, 920 42 Červeník, IČO: 37836340

vystúpenie DH Verešvaranka, DFSk Verešvaran, DFS Verešvaranček - Červeník 2022 - Obj. č. 63/2022

8.8.2022

18.8.2022

450 €

11.8.2022

DFB0176/22

Betena s.r.o., Jozefa Mistrika 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50307576

účinkovanie na podujatí - Červeník 2022 - obj. č. 64/2022

5.8.2022

19.8.2022

350 €

11.8.2022

DFB0177/22

Autodoprava Ľubomír Liška s.r.o., Oslobodenia 62, 010 04 Žilina

doprava účinkujúcich FS Rozsutec - Červeník 2022 - obj. č. 51/2022

8.8.2022

22.8.2022

430 €

18.8.2022

DFB0178/22

Marián Michalík, Cyp. Majerníka 549/12, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 36989592

občerstvenie počas podujatia - Červeník 2022 - obj. č. 64/2022/A

17.8.2022

27.8.2022

588 €

18.8.2022

DFB0179/22

Folklórny súbor ČAKOVEC, Javorová 32, 911 05 Trenčín, IČO: 45775427

účinkovanie FS Čákovec - Špačinský jarmok - Spievajte si s nami - obj. č. 55/2022

13.8.2022

20.8.2022

700 €

18.8.2022

DFB0180/22

Ilavská Henrieta, Štúrova 558/42, 919 21 Zeleneč, IČO: 50007432

občerstvenie na podujatí - Červeník 2022 - obj. č. 64/2022

12.8.2022

19.8.2022

420 €

18.8.2022

DFB0181/22

Folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca, Hlohova 103/12, 920 01 Hlohovec, IČO: 42289068

účinkovanie na podujatí - Červeník 2022 - obj. č. 65/2022

15.8.2022

29.8.2022

200 €

18.8.2022

DFB0182/22

Jozef Slezák, Kaštieľska 33, 919 51 Špačince

účinkovanie DFSk Špačinčanka - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami - ZoS č. 59/2022

2.8.2022

27.8.2022

100 €

23.8.2022

DFB184/22

Juraj Pecník, Čerín 10, 974 01 Banská Bystrica

účinkovanie ľudovej hudby Pecníkovci - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami - ZoS č. 68/2022

9.8.2022

27.8.2022

1250 €

23.8.2022

DFB0185/22

Rusalka o.z., Bučianska 6585/15, 917 01 Trnava, IČO: 50995103

lektorské zabezpečenie tanečníkov - Verešvársky tanečný dom - Červeník 2022 - obj. č. 62/2022

8.8.2022

26.8.2022

300 €

23.8.2022

DFB0186/22

Dychová hudba ROVINA, Kanižská 193, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 53015304

účinkovanie na podujatí - Červeník 2022 - obj. č. 66/2022

8.8.2022

30.8.2022

300 €

23.8.2022

DFB0187/22

Dychová hudba ROVINA, Kanižská 193, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 53015304

účinkovanie na podujatí - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami - obj. č. 54/2022

15.8.2022

19.8.2022

300 €

23.8.2022

DFB0188/22

NEW GENERATION s.r.o., Bučany 705, 919 28 Bučany, IČO: 48006335

hudobná produkcia na podujatí - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami - obj. č. 68/2022

13.8.2022

27.8.2022

600 €

23.8.2022

DFB0190/22

Folklórna skupina Podhoranka OZ, Lančár 34, 922 04, IČO: 42155410

vystúpenie na podujatí - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami - obj. č. 56/2022

18.8.2022

31.8.2022

250 €

24.8.2022

DFB0191/22

OZ Folklórna skupina Prvosienka Dobrá Voda, Dobrá Voda 269, 919 54, IČO: 50059882

účinkovanie zoskupenie Dobrovodskí chlapi - Špačinský jarmok a Spievajte si s nami - obj. č. 57/2022

15.8.2022

29.8.2022

100 €

24.8.2022

DFB0192/22

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24 , IČO: 47517824

tlač plagátov, citylight, backlight - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 73/2022

24.8.2022

31.8.2022

174 €

25.8.2022

DFB0194/22

VARIA SOUND, s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava, IČO: 44438061

ozvučenie podujatia - 78. výročie SNP - obj. č. 72/2022

30.8.2022

13.9.2022

300 €

6.9.2022

DFB0196/22

Mgr. art. Petra Sabová, Valtašúrska 26, Šúrovce 919 25

moderovanie na podujatí - 78. výročie SNP - ZoS č. 69/2022

25.8.2022

9.9.2022

100 €

9.9.2022

DFB0197/22

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

tlač prop. materiálov, plagátov, citylight - Jarmočné čriepky 2022 - obj. č. 77/2022

5.9.2022

12.9.2022

126 €

9.9.2022

DFB0198/22

Dávid Virág, Šintava 416, 925 51

účinkovanie Gypsy Jazz Project - Jarmočné čriepky 2022 - ZoS č. 74/2022

9.9.2022

23.9.2022

100 €

13.9.2022

DFB0199/22

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, 917 01 Trnava, IČO: 33552762

výves plagátu - výročie SNP, Jarmočné čriepky, Festival malých dychových hudieb - obj. č. 74/2022

9.9.2022

23.9.2022

71 €

13.9.2022

DFB0201/22

Agency J.H. Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie - Jarmočné čriepky - obj. č. 88/2022

10.9.2022

24.9.2022

1 500 €

13.9.2022

DFB0202/22

Marek Špenát, Golianova 35, 917 02 Trnava

účinkovanie cimbalovej kapely - Jarmočné čriepky 2022 - ZoS č. 73/2022

9.9.2022

24.9.2022

680 €

13.9.2022

DFB0203/22

Miloš Biháry, Golianova 22, 917 02 Trnava

účinkovanie Gypsy Jazz Project - Jarmočné čriepky 2022 - ZoS č. 71/2022

9.9.2022

23.9.2022

200 €

13.9.2022

DFB0204/22

Vanessa Šarköziová, Orechová 129, 900 42 Dunajská Lužná

účinkovanie Gypsy Jazz Project - Jarmočné čriepky 2022 - ZoS č. 70/2022

9.9.2022

23.9.2022

100 €

13.9.2022

DFB0205/22

Marek Taraj, Staré záhrady 32, 821 05 Bratislava

účinkovanie Gypsy Jazz Project - Jarmočné čriepky 2022 - ZoS č. 72/2022

9.9.2022

23.9.2022

100 €

13.9.2022

DFB0206/22

ZVOLENSKÍ REBELI, Pribinova 644/51, 960 01 Zvolen, IČO: 42316171

účinkovanie hudobnej skupiny Rebels Band - Jarmočné čriepky 2022 - obj. č. 79/2022

10.9.2022

24.9.2022

400 €

13.9.2022

DFB0207/22

ReffeR s.r.o., Mozartova 11, 917 08 Trnava

účinkovanie Trnafskej cimbalofky - Jarmočné čriepky 2022 - obj. č. 76/2022

9.9.2022

9.10.2022

550 €

13.9.2022

DFB0208/22

BalkKult o.z., Ku škôlke 165/1, 010 03 Žilina, IČO: 51891077

účinkovanie hudobnej skupiny BALKANSAMBEL - Jarmočné čriepky 2022 - obj. č. 71/2022

9.9.2022

14.9.2022

1 100 €

14.9.2022

DFB0209/22

Folklórne združenie Drienka Trnava, Halenárska 45, 917 01 Trnava, IČO: 42153174

účinkovanie detského folklórneho súboru Drienka - Jarmočné čriepky 2022 - obj.č. 75/2022

12.9.2022

12.10.2022

100 €

16.9.2022

DFB0211/22

Dychová hudba Chtelničanka, Partizánska 162, 922 05 Chtelnica, IČO: 34006702

účinkovanie dychovej hudby - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 85/2022

18.9.2022

2.10.2022

150 €

20.9.2022

DFB0213/22

Agency J.H. Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

ozvučenie, osvetlenie - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 84/2022

17.9.2022

24.9.2022

900 €

20.9.2022

DFB0215/22

ZA Srdcom, o.z., Beniakova 3100/6, 841 05 Bratislava - Karlova Ves, IČO: 50708023

účinkovanie hudobnej skupiny SWINGANG - Jarmočné čriepky 2022 - obj. č. 70/2022

19.9.2022

4.10.2022

900 €

22.9.2022

DFB0217/22

Dychová hudba ROVINA, Kanižská 193, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 53015304

účinkovanie dychovej hudby - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 82/2022

19.9.2022

30.9.2022

150 €

23.9.2022

DFB0218/22

H.D.P. s.r.o., Suvorovova 1641/2, 902 01 Pezinok, IČO: 53043685

občerstvenie pre účinkujúcich - Jarmočné čriepky 2022 - obj. č. 89/2022

11.9.2022

25.9.2022

368 €

23.9.2022

DFB0219/22

Dychová hudba Karpatská kapela, Nová 660, 919 65 Dolná Krupá, IČO: 00598828

účinkovanie dychovej hudby - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 87/2022

22.9.2022

17.10.2022

150 €

26.9.2022

DFB0221/22

Henrieta Ilavská, Štúrova 42, 919 21 Zeleneč, IČO: 50007432

občerstvenie pre účinkujúcich - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 83/2022

22.9.2022

29.9.2022

445 €

28.9.2022

DFB0222/22

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, 917 01 Trnava, IČO: 33552762

výves plagátov - 15. výročie spolupráce TTSK a JMK - obj. č. 97/2022

26.9.2022

10.10.2022

39 €

28.9.2022

DFB0223/22

Dychová hudba Modrančanka, Sereďská 59, 917 05 Trnava-Modranka, IČO: 42292352

účinkovanie dychovej hudby - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 81/2022

22.9.2022

6.10.2022

150 €

28.9.2022