Zmluvy – 2. kvartál 2021

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ
Súbory

20.4.2021

ZML

21-441-00581

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - 55. ročník Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2021

4 000 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42418933

30.4.2021

ZML

4/2021

Zmluva o spolupráci č. 4/2021

inštalácia výstavy fotografií Vernera Scheibenreifa a Milana Marônka "Výber z tvorby" - KreaTiviTa 2021

105 €

Veronika Behúlová, Dolné Dubové

30.4.2021

ZML

5/2021

Zmluva o spolupráci č. 5/2021

inštalácia výstavy fotografií Vernera Scheibenreifa a Milana Marônka "Výber z tvorby" - KreaTiviTa 2021

105 €

Mgr. Daniela Polášová, Trnava

5.5.2021

ZML

21-441-00536

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - Folklórne slávnosti Krakovany 2021 - 54. ročník

5 000 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratisalva - Staré Mesto, IČO: 42418933

21.5.2021

ZML

21-451-00543

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - CINEAMA 2021

2 500 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42418933

21.5.2021

ZML

21-451-00529

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - Krajská a postupové súťažné prehliadky Hollého pamätník 2021

2 000 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42418933

21.5.2021

ZML

21-442-01406

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - KreaTiviTa 2021

2 500 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42418933

21.5.2021

ZML

21-451-00535

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - Malá krajská scénická žatva

3 800 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42418933

21.5.2021

ZML

21-451-00552

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - Krajská súťaž Šaffova ostroha 2021

2 000 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42418933

21.5.2021

ZML

21-442-01212

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - Trnavská bábkarská šnóra

4 500 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42418933

21.5.2021

ZML

A17269100

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A17269100

hlasová/dátová komunikácia, pripojenie SIM karty na verejnú sieť Orange

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270

21.5.2021

ZML

A17269531

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A17269531

hlasová/dátová komunikácia, pripojenie SIM karty na verejnú sieť Orange

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270

26.5.2021

ZML

Z202110232

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202110232

zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov

11 214,39 €

UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674

26.5.2021

ZML

6/2021

Zmluva o spolupráci č. 6/2021

člen odbornej poroty - Hollého pamätník - okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese

200 €

Roman Féder, 900 85 Vištuk

26.5.2021

ZML

7/2021

Zmluva o spolupráci č. 7/2021

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese

200 €

Mgr. Blanka Blesáková, 917 01 Trnava

26.5.2021

ZML

8/2021

Zmluva o spolupráci č. 8/2021

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese

200 €

Ing. Janka Pelešová, 841 02 Bratislava

27.5.2021

ZML

9/2021

Zmluva o spolupráci č. 9/2021

inštalácia výstavy - Jaroslav Áč - KreaTiviTa 2021

105 €

Veronika Behúlová, Dolné Dubové

27.5.2021

ZML

10/2021

Zmluva o spolupráci č. 10/2021

inštalácia výstavy - Jaroslav Áč - KreaTiviTa 2021

105 €

Mgr. Daniela Polášová, 917 01 Trnava

2.6.2021

ZML

11/2021

Zmluva o spolupráci č. 11/2021

predseda odbornej poroty krajskej súťaže - CINEAMA 2021

180 €

Mgr. Dušan Blahút, PhD.

2.6.2021

ZML

12/2021

Zmluva o spolupráci č. 12/2021

člen odbornej poroty krajskej súťaže - CINEAMA 2021

180 €

Mgr. art. Lukáš Šafář, 831 53 Bratislava

2.6.2021

ZML

13/2021

Zmluva o spolupráci č. 13/2021

člen odbornej poroty krajskej súťaže - CINEAMA 2021

180 €

Mgr. art. Dušan Bustin, Trenčianske Teplice

7.6.2021

DoS

13/2021/TOSTt

Dohoda o spolupráci pri realizácii podujatia Hollého pamätník 2021

priestor na podujatie - koncertná sála, priestor pre porotu, zapožičanie inventáru - Hollého pamätník - okresné a regionálne kolo

0

Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie 3, 917 01 Trnava, IČO: 36087017

10.6.2021

ZML

14/2021

Zmluva o spolupráci č. 14/2021

moderovanie podujatia - 54. ročník Folklórne slávnosti Krakovany 2021

150 €

Jozef Ďuráči, 911 05 Trenčín

10.6.2021

ZML

16/2021

Zmluva o spolupráci č. 16/2021

člen odbornej poroty - Hollého pamätník - regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese

100 €

Roman Féder, 900 85 Vištuk

10.6.2021

ZML

15/2021

Zmluva o spolupráci č. 15/2021

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese

100 €

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., 902 01 Pezinok

10.6.2021

ZML

17/2021

Zmluva o spolupráci č. 17/2021

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese

100 €

Mgr. Blanka Blesáková, 917 01 Trnava

15.6.2021

ZML

18/2021

Zmluva o spolupráci č. 18/2021

vystúpenie ľudovej rozprávačky Ozefy Omáčkech - 54. ročník Folklórne slávnosti Krakovany 2021

50 €

Daniela Piscová, 922 02 Krakovany

15.6.2021

ZML

19/2021

Zmluva o spolupráci č. 19/2021

vystúpenie Fsk Krakovčanka - 54. ročník Folklórne slávnosti Krakovany 2021

50 €

Daniela Piscová - Fsk Krakovčanka, 922 02 Krakovany

15.6.2021

ZML

14/2021/TOSTt

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov kina CINEMAX ARENA

prenájom kinosály - CINEAMA 2021

700 €

Continental Film, s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35730897

21.6.2021

ZML

21-452-00576

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - Malí remeselníci 2021

1000 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42418933

21.6.2021

ZML

20/2021

Zmluva o spolupráci č. 20/2021

lektor rozborového seminára - krajská súťaž - CINEAMA 2021

160 €

Mgr. Dušan Blahút, PhD., 917 08 Trnava

21.6.2021

ZML

21/2021

Zmluva o spolupráci č. 21/2021

lektor rozborového seminára - krajská súťaž - CINEAMA 2021

150 €

Mgr. art. Dušan Bustin, 914 51 Trenčianske Teplice

21.6.2021

ZML

22/2021

Zmluva o spolupráci č. 22/2021

lektor rozborového seminára - krajská súťaž - CINEAMA 2021

150 €

Mgr. art. Lukáš Šafář, 831 53 Bratislava

21.6.2021

ZML

23/2021

Zmluva o spolupráci č. 23/2021

technické zabezpečenie podujatia - krajská súťaž - CINEAMA 2021

100 €

Rastislav Laufík, 917 02 Trnava

21.6.2021

ZML

24/2021

Zmluva o spolupráci č. 24/2021

fotenie podujatia - krajská súťaž - CINEAMA 2021

100 €

Ladislava Šimková, 917 01 Trnava

21.6.2021

ZML

25/2021

Zmluva o spolupráci č. 25/2021

inšpicia na podujatí - krajská súťaž - CINEAMA 2021

100 €

Dalma Gergelová, 919 55 Kátlovce

21.6.2021

ZML

26/2021

Zmluva o spolupráci č. 26/2021

moderátorka podujatia - krajská súťaž - CINEAMA 2021

350 €

Silvia Soldanová, 917 01 Trnava

21.6.2021

ZML

27/2021

Zmluva o spolupráci č. 27/2021

ozvučenie moderátorky - krajská súťaž - CINEAMA 2021

470 €

Miroslav Varečka, 917 08 Trnava

21.6.2021

ZML

28/2021

Zmluva o spolupráci č. 28/2021

technická príprava filmov - krajská súťaž - CINEAMA 2021

100 €

Martin Hudec, 917 01 Trnava

22.6.2021

ZML

29/2021

Zmluva o spolupráci č. 29/2021

moderátor podujatia - Trnavská bábkarská šnóra

400 €

Mgr. art. Michal Jánoš, ArtD., 841 01 Bratislava

22.6.2021

ZML

30/2021

Zmluva o spolupráci č. 30/2021

účinkovanie bábkového divadla EJA, lektorka tvorivých dielní - Trnavská bábkarská šnóra

500 €

Mgr. Dušana Vančová, 920 42 Červeník

22.6.2021

ZML

31/2021

Zmluva o spolupráci č. 31/2021

účinkovanie bábkového divadla, lektorka tvorivej dielne - Trnavská bábkarská šnóra

500 €

Bc. Michaela Vančová, 920 42 Červeník

25.6.2021

ZML

32/2021

Zmluva o spolupráci č. 32/2021

lektor tvorivých dielní - Trnavská bábkarská šnóra

100 €

Andrej Spál, Bohdanovce nad Trnavou 919 09

25.6.2021

ZML

33/2021

Zmluva o spolupráci č. 33/2021

inštalácia výstavy - KreaTiviTa 2021 - Alojz Majerník a Rudolf Rypák - výber z tvorby

105 €

Mgr. Daniela Polášová, Trnava 917 01

25.6.2021

ZML

34/2021

Zmluva o spolupráci č. 34/2021

inštalácia výstavy - KreaTiviTa 2021 - Alojz Majerník a Rudolf Rypák - výber z tvorby

105 €

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 919 52

25.6.2021

ZML

35/2021

Zmluva o spolupráci č. 35/2021

kurátor výstavy - KreaTiviTa 2021 - Alojz Majerník a Rudolf Rypák - výber z tvorby

90 €

Mgr. Jozef Švikruha, Trenčín 911 08

30.6.2021

ZML

Dodatok č.1/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 1/2021

predĺženie zmluvy - spravovanie webovej stránky, operatívna propagácia, aktualizácia sociálnych sietí

400 €

Mgr. Katarína Michalčíková, Lovčická 45, 919 27 Brestovany, IČO: 46770895

16.6.2021

ZML

HS:2100/006/219

Zmluva o spolupráci a kompenzácii nákladov

poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu postupových súťaží

5 240 €

Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava, IČO: 00164615