Objednávky – 1. kvartál 2022

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ

12.1.2022

OBJ

1/2022

Objednávka č. 1/2022

antivírový program NOD ESET na 17 licencií - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

448,80 €

Emil Holeš KHTechnik, Halenárska 7, 917 01 Trnava, IČO: 22695389

19.1.2022

OBJ

2/2022

Objednávka č. 2/2022

aktualizácia webovej stránky v sekcii ekonomika na rok 2022 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

35 €

Daniel Očenáš - Reklamná agentúra, Ďumbierska 4006/24, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50500317

2.2.2022

OBJ

3/2022

Objednávka č. 3/2022

sprievodný farebný katalóg - Trnavská paleta 2022 - obj. podpísala Mgr. Anna Peárová - riaditeľka TOS

865,20 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom, 919 24, IČO: 47517824

9.2.2022

OBJ

4/2022

Objednávka č. 4/2022

výves plagátu - Trnavská paleta 2022 - obj podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

25 €

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, 91701Trnava, IČO: 33552762

23.2.2022

OBJ

5/2022

Objednávka č. 5/2022

servis služobného vozidla - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

919,52 €

RM JET, spol. s.r.o., Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava, IČO: 36236268

25.2.2022

OBJ

6/2022

Objednávka č. 6/2022

organizačné zabezpečenie okresných kôl Putujeme za ľudovou piesňou a Hollého pamätník - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

150 €

Centrum voľného času DÚHA, Kopeníkova 24, 920 01 Hlohovec, IČO: 37836676

25.2.2022

OBJ

7/2022

Objednávka č. 7/2022

organizačné zabezpečenie okresných kôl súťaží Putujeme za ľudovou piesňou a Hollého pamätník - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

150 €

Centrum voľného času AHOJ, Teplická 83, 921 01 Piešťany, IČO: 36094200

7.3.2022

OBJ

8/2022

Objednávka č. 8/2022

účinkovanie Divadlo na hojdačke - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

650 €

Divadlo na hojdačke, o.z., Lichardova 23, 010 01 Žilina, IČO: 42069912

7.3.2022

OBJ

9/2022

Objednávka č. 9/2022

tlač plagátov, citylight, backlit film - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

179,88 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

11.3.2022

OBJ

10/2022

Objednávka č. 10/2022

výves plagátu - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

25 €

Anton Maštalír, V.Clementisa 11, 917 01 Trnava, IČO: 33552762

15.3.2022

OBJ

11/2022

Objednávka č. 11/2022

online školenie k výkazom v systéme iSPIN - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

67,72 €

Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, IČO: 00602311

22.3.2022

OBJ

12/2022

Objednávka č. 12/2022

služby priamo súvisiace s realizáciou projektu - ozvučenie, osvetlenie - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

100 €

Divadelná skupina Trnava, Andreja Kubinu 21, 917 00 Trnava, IČO: 37835785

22.3.2022

OBJ

13/2022

Objednávka č. 13/2022

prenájom priestorov, služby - ozvučenie, osvetlenie - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

1054,39 €

Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava, IČO: 00228681

22.3.2022

OBJ

14/2022

Objednávka č. 14/2022

audiovizuálny záznam - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

250 €

Michal Lipovský MLKAMERA, Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

23.3.2022

OBJ

15/2022

Objednávka č. 15/2022

sprievodný farebný katalóg - Trnavský objektív 2022 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

570 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

23.3.2022

OBJ

16/2022

Objednávka č. 16/2022

občerstvenie pre účinkujúcich - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

97,92 €

PIERRE BAGUETTE, Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

24.3.2022

OBJ

17/2022

Objednávka č. 17/2022

výves plagátu - Trnavský objektív 2022 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

25 €

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, Trnava 917 01, IČO: 33552762

25.3.2022

OBJ

18/2022

Objednávka č. 18/2022

preprava ochotníckeho divadla Gbelík - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

100 €

Sieko s.r.o., Švermova 131, 908 45 Gbely, IČO: 341104925

28.3.2022

OBJ

19/2022

Objednávka č. 19/2022

strava pre lektorov a personál podujatia - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

67,50 €

MM GastroTrade, s.r.o., Hlavná 78/75, 919 21 Zelelneč, IČO: 52712362