Faktúry – 2. kvartál 2023

Číslo faktúry

Dodávateľ/IČO

Predmet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Suma

Zverejnené

DFB0078/23

Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 1/1, 917 71 Trnava, IČO: 53740408

propagácia aktivít a podujatí - Zmluva o spolupráci č. 22/2023

1.4.2023

10.4.2023

15 €

5.4.2023

DFB0079/23

Mgr. Peter Babka, Vysoká 40, Biely Kostol 919 34

kurátorské slovo na vernisáži - KreaTiviTa 2023: Keď duša prehovorí - ZoS č. 32/2023

29.3.2023

13.4.2023

40 €

5.4.2023

DFB0085/23

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

výroba citylightu a backlitu - Trnavský objektív 2023/ AMFO 2023 - obj. č. 40/2023

13.4.2023

27.4.2023

80,76 €

17.4.2023

DFB0086/23

Sofia Sečanská, Vážska 509/23, Madunice 922 42

fotodokumentácia podujatia - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 33/2023

4.4.2023

30.4.2023

100 €

19.4.2023

DFB0087/23

Ing.arch.Mgr.art. Michal Lošonský ArtD., Za hradbami 34, 902 01 Pezinok

člen odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 34/2023

4.4.2023

30.4.2023

450 €

19.4.2023

DFB0088/23

Mgr.art. Petra Sabová, Valtašúrska 26, Šúrovce 919 25

moderátorka - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 35/2023

4.4.2023

30.4.2023

250 €

19.4.2023

DFB0089/23

doc.PhDr. Elena Knopová, PhD., Ľ.Fullu 5, 841 05 Bratislava

predsedníčka odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 37/2023

4.4.2023

30.4.2023

550 €

19.4.2023

DFB0090/23

Rudolf Pavelský, Teplická 752/47, 922 05 Chtelnica

zhotovenie výtvarného diela - cena - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 36/2023

4.4.2023

30.4.2023

200 €

19.4.2023

DFB0092/23

Michal Lipovský MLKAMERA, Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

zhotovenie audiovizuálneho záznamu - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 35/2023

17.4.2023

3.5.2023

250,59 €

19.4.2023

DFB0093/23

Mgr.art.Dušan Vicen, Trenčianska 29, 821 09 Bratislava

člen odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva -ZoS č. 38/2023

4.4.2023

30.4.2023

450 €

19.4.2023

DFB0094/23

MM GastroTrade, s.r.o., Hlavná 131/129, 919 21 Zeleneč, IČO: 52712362

strava pre lektorov a personál - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 34/2023

16.4.2023

23.4.2023

165 €

20.4.2023

DFB0095/23

Pierre Baguette, Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

občerstvenie pre účinkujúcich a organizačný štáb - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 28/2023

17.4.2023

27.4.2023

292,08 €

20.4.2023

DFB0096/23

Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie 3, 918 09 Trnava, IČO: 36087017

ubytovanie odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 36/2023

11.4.2023

25.4.2023

80 €

20.4.2023

DFB0097/23

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

výroba sprievodného farebného katalógu - Trnavský objektív 2023/AMFO 2023 - obj. č. 33/2023

13.4.2023

27.4.2023

643,20 €

21.4.2023

DFB0098/23

Mgr. Peter Lančarič, PhD., Tajovského 21, 917 08 Trnava

lektor na rozborovom seminári - Trnavský objektív 2023/AMFO 2023 - ZoS č. 47/2023

18.4.2023

4.5.2023

150 €

25.4.2023

DFB0099/23

Ľubomír Konečný, Cíferská 41, Hrnčiarovce nad Parnou 919 35

hudobná produkcia na vernisáži výstavy - Trnavský objektív 2023/AMFO 2023 - ZoS č. 45/2023

13.4.2023

4.5.2023

130 €

25.4.2023

DFB0100/23

Mgr.art.Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD., Pri strelnici 1, 821 04 Bratislava

lektorka na rozborovom seminári, text do sprievodného katalógu - Trnavský objektív 2023/ AMFO 2023 - ZoS č. 46/2023

18.4.2023

4.5.2023

200 €

25.4.2023

DFB0101/23

Mgr. Pavel Pecha, T.,Vansovej 41, 917 01 Trnava

lektor na rozborovom seminári - Trnavský objektív 2023/ AMFO 2023 - ZoS č. 48/2023

18.4.2023

4.5.2023

150 €

25.4.2023

DFB0103/23

S - BUS s.r.o., Suchá nad Parnou 121, 919 01 Suchá nad Parnou, IČO: 52159400

doprava pre folklórnu skupinu Dudváh - Nositelia tradícií - obj. č. 44/2023

24.4.2023

8.5.2023

180 €

26.4.2023

DFB0104/23

Mgr.art.Lenka Konečná, ArtD., Rudník 96, 906 23

členka odbornej poroty, hodnotenie súťaže - Nositelia tradícií - ZoS č. 41/2023

17.4.2023

6.5.2023

250 €

26.4.2023

DFB0105/23

Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28

moderovanie podujatia - Nositelia tradícií - ZoS č. 42/2023

17.4.2023

6.5.2023

200 €

26.4.2023

DFB0106/23

Ing. Slavomír Ondejka, Nová Ves 21/2223, 929 01 Dunajská Streda

člen odbornej poroty, hodnotenie súťaže - Nositelia tradícií - ZoS č. 43/2023

17.4.2023

6.5.2023

250 €

26.4.2023

DFB0107/23

Obec Červeník, Kalinčiakova 26, 920 42, IČO: 00312355

prenájom kultúrneho domu - Nositelia tradícií - Zmluva o prenájme nebytových priestorov 59/2023/TOSTt

13.4.2023

29.4.2023

300 €

26.4.2023

DFB0108/23

EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej, Vajanského 5, 917 01 Trnava, IČO: 17542154

doprava FS Rošindolčané - Nositelia tradícií - obj. č. 45/2023

23.4.2023

6.5.2023

204 €

26.4.2023

DFB0109/23

Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava, IČO: 44438061

technické zabezpečenie - Nositelia tradícií - obj. č. 42/2023

23.4.2023

7.5.2023

750 €

26.4.2023

DFB0110/23

Mgr. Peter Obuch, PhD., A. Hlinku 51/69, 921 01 Piešťany

člen odbornej poroty, hodnotenie súťaže - Nositelia tradícií - ZoS č. 49/2023

18.4.2023

6.5.2023

250 €

26.4.2023

DFB0111/23

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

občerstvenie pre účinkujúcich, porotu a organizačný štáb - Nositelia tradícií - obj. č. 41/2023

24.4.2023

4.5.2023

231 €

26.4.2023

DFB0112/23

Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Nová Ves 2223/21, 929 01 Dunajská Streda

členka odbornej poroty a hodnotenie súťaže - Nositelia tradícií - ZoS č. 44/2023

17.4.2023

6.5.2023

250 €

26.4.2023

DFB0113/23

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 52

inšpicia na podujatí - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 39/2023

13.4.2023

28.4.2023

100 €

27.4.2023

DFB0114/23

Mgr. Milada Kotlebová, Veterná 15, 917 01 Trnava

inšpicia na podujatí - Malá krajská scénická žatva - ZoS č. 40/2023

13.4.2023

28.4.2023

100 €

27.4.2023

DFB0115/23

Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava, IČO: 00228681

prenájom priestorov - Malá krajská scénická žatva - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2023

24.4.2023

8.5.2023

2799,41 €

28.4.2023

DFB0116/23

Katarína Michalčíková, Lovčická 45, 919 27 Brestovany, IČO: 46770895

aktualizácia webstránky, správa sociálnych sietí - ZoS č. 1/2023

28.4.2023

12.5.2023

500 €

3.5.2023

DFB0117/23

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava, IČO: 00893412

občerstvenie - Trnavský objektív 2023/AMFO 2023 - obj. č. 39/2023

25.4.2023

9.5.2023

93 €

3.5.2023

DFB0120/23

Sadecký Jozef, Boleráz 69, 919 08, IČO: 33551073

preprava pre spevácku skupinu Blavanka - Nositelia tradícií - obj. č. 43/2023

22.4.2023

6.5.2023

168 €

5.5.2023

DFB0122/23

Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 53740408

propagácia podujatí - citylight - Zmluva o spolupráci 22/2023

1.5.2023

10.5.2023

15 €

9.5.2023

DFB0123/23

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

plagáty formátu A2 - CINEAMA 2023 - obj. č. 51/2023

4.5.2023

11.5.2023

10,80 €

9.5.2023

DFB0124/23

INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava-Modranka, IČO: 36276316

farebné tonery do tlačiarní - obj. č. 52/2023

5.5.2023

19.5.2023

690 €

9.5.2023

DFB0125/23

Divadelná skupina Trnava, Andreja Kubinu 21, 917 00 Trnava, IČO: 37835785

ozvučenie, osvetlenie - krajské kolo - Hollého pamätník 2023 - obj. č. 49/2023

5.5.2023

19.5.2023

300 €

10.5.2023

DFB0127/23

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., Mierová 40, 902 01 Pezinok

členka odbornej poroty - krajské kolo - Hollého pamätník 2023 - ZoS č. 51/2023

27.4.2023

18.5.2023

300 €

10.5.2023

DFB0128/23

Ing. Janka Pelešová, Homolová 45, 841 02 Bratislava

členka odbornej poroty - krajské kolo - Hollého pamätník 2023 - ZoS č. 50/2023

27.4.2023

19.5.2023

450 €

10.5.2023

DFB0129/23

Mgr. art. Lucia Mihálová, PhD., Budyšínská 10/A, 831 03 Bratislava

členka odbornej poroty - krajské kolo - Hollého pamätník 2023 - ZoS č. 52/2023

27.4.2023

19.5.2023

150 €

10.5.2023

DFB0130/23

Mgr. art. Roman Féder, Hlavná 273, 900 85 Vištuk

člen odbornej poroty - krajské kolo - Hollého pamätník 2023 - ZoS č. 53/2023

27.4.2023

19.5.2023

450 €

10.5.2023

DFB0132/23

Mgr.art. DUšan Bustin, SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice

člen odbornej poroty - CINEAMA 2023 - regionálne kolo - ZoS č. 56/2023

4.5.2023

23.5.2023

160 €

12.5.2023

DFB0133/23

Mgr. art. Lukáš Šafář, Kadnárová 22, 831 53 Bratislava

člen odbornej poroty - CINEAMA 2023 - regionálne kolo - ZoS č. 55/2023

4.5.2023

23.5.2023

160 €

12.5.2023

DFB0134/23

Ok tour s.r.o., D. Jurkoviča 1045/13, 909 01 Skalica, IČO: 51024942

preprava DRK Zádrapky Senica - krajské kolo - Hollého pamätník 2023 - obj. č. 48/2023

5.5.2023

26.5.2023

350 €

12.5.2023

DFB0135/23

Mgr. Dušan Blahút, PhD., Čajkovského 43, 917 08 Trnava

člen odbornej poroty - CINEAMA 2023 - regionálne kolo - ZoS č. 54/2023

4.5.2023

23.5.2023

160 €

12.5.2023

DFB0136/23

Michal Lipovský MLKAMERA, Spartaskovská 6459/3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

zhotovenie audiovizuálneho záznamu - krajské kolo - Hollého pamätník 2023 - obj .č. 47/2023

11.5.2023

27.5.2023

350 €

15.5.2023

DFB0137/23

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

občerstvenie pre účinkujúcich a organizačný štáb - krajské kolo - Hollého pamätník 2023 - obj. č. 50/2023

9.5.2023

19.5.2023

265,74 €

15.5.2023

DFB0139/23

Mária Hanusková, Cajlanská 177, 902 01 Pezinok, DIČ: 1120870421

výroba keramických cien - Nositelia tradícií - obj. č. 46/2023

9.5.2023

23.5.2023

75 €

23.5.2023

DFB0142/23

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

tlač propagačných materiálov - Folklórne slávnosti Krakovany - obj. č. 76/2023

26.5.2023

2.6.2023

181,20 €

30.5.2023

DFB0143/23

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

citylight, backlit - Trnavská bábkarská šnóra 2023 - obj. č. 73/2023

26.5.2023

9.6.2023

80,76 €

30.5.2023

DFB0144/23

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

plagát, grafika backlite a citylight - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 74/2023

26.5.2023

2.6.2023

140,40 €

30.5.2023

DFB0147/23

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

citylight - Folklórne slávnosti Krakovany 2023 - obj. č. 78/2023

5.6.2023

19.6.2023

24,36 €

7.6.2023

DFB0149/23

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24 , IČO: 47517824

tlač propagačných materiálov, plagát, pozvánka, grafika - "Maestro ste doma?" - obj. č. 80/2023

9.6.2023

16.6.2023

186,60 €

13.6.2023

DFB0150/23

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

propagačné materiály, vstupenky - Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2023 - obj. č. 77/2023

6.6.2023

13.6.2023

283,20 €

8.6.2023

DFB0152/23

Váry s.r.o, Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

propagačný materiál, plagát, bulletin, pozvánky - CINEAMA 2023 - obj. č. 87/2023

14.6.2023

21.6.2023

744,96 €

20.6.2023

DFB0153/23

Mgr. Dušan Blahút, PhD., Čajkovského 43, 917 08 Trnava

predseda poroty - CINEAMA 2023 - krajské kolo súťaže - ZoS č. 62/2023

14.6.2023

29.6.2023

250 €

20.6.2023

DFB0154/23

Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava, IČO: 45851387

vecné ceny pre súťažiacich- CINEAMA 2023 - krajské kolo súťaže - obj. č. 85/2023

14.6.2023

21.6.2023

500 €

20.6.2023

DFB0155/23

Mgr. art. Lukáš Šafář, Kadnárova 22, 831 53 Bratislava

člen odbornej poroty - CINEAMA 2023 - krajské kolo súťaže - ZoS č. 63/2023

14.6.2023

29.6.2023

250 €

20.6.2023

DFB0156/23

Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28

moderovanie podujatia - CINEAMA 2023 - krajské kolo súťaže - ZoS č. 65/2023

14.6.2023

29.6.2023

230 €

20.6.2023

DFB0157/23

Martin Hudec, Tamaškovičova 8, 917 01 Trnava

technická príprava filmov - CINEAMA 2023 - krajské kolo súťaže - ZoS č. 66/2023

14.6.2023

29.6.2023

130 €

20.6.2023

DFB0158/23

Eva Barteková, ul. gen. Goliana 63, 917 02 Trnava

fotografovanie podujatia - CINEAMA 2023 - krajské kolo súťaže - ZoS č. 67/2023

14.6.2023

29.6.2023

100 €

20.6.2023

DFB0159/23

Mgr.art. Dušan Bustin, SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice

člen odbornej poroty - CINEAMA 2023 - krajské kolo súťaže - ZoS č. 64/2023

14.6.2023

29.6.2023

250 €

20.6.2023

DFB0160/23

Doc.PhDr. Gabriela Gotthardová, Čajkovského 26, 917 01 Trnava

účinkovanie v programe "Spomienky v nás" - koncert "Maestro, ste doma?" - ZoS č. 71/2023

15.6.2023

1.7.2023

100 €

21.6.2023

DFB0161/23

Rímskokatolícky cirkevný Hudobný spolok sv. Mikuláša, o.z., Mikuláša Schneidera - Trnavského 3, 917 01 Trnava, IČO: 36092665

účinkovanie na podujatí - koncert "Maestro, ste doma?" - obj. č. 82/2023

18.6.2023

3.7.2023

1700 €

21.6.2023

DFB0162/23

MM Gastro Trade, s.r.o., Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč, IČO: 52712362

občerstvenie pre hostí a účinkujúcich - koncert "Maestro, ste doma?" - obj. č. 84/2023

17.6.2023

30.6.2023

462 €

21.6.2023

DFB0163/23

Ján Rampák, Gejzu Dusíka 3, 917 01 Trnava

účinkovanie v programe "Spomienky v nás" - koncert "Maestro, ste doma?" - ZoS č. 68/2023

15.6.2023

1.7.2023

100 €

21.6.2023

DFB0164/23

Ladislav Vymazal, Lichardova 721/18, 917 01 Trnava

účinkovanie v programe "Spomienky v nás" - koncert "Maestro, ste doma?" - ZoS č. 69/2023

15.6.2023

1.7.2023

100 €

21.6.2023

DFB0165/23

JUDr. Štefan Bugala, Juraja Fándlyho 32, 917 01 Trnava

účinkovanie v programe "Spomienky v nás" - koncert "Maestro, ste doma?" - ZoS č. 70/2023

15.6.2023

1.7.2023

100 €

21.6.2023

DFB0166/23

Agency J.H. Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

technické zabezpečenie koncertu - "Maestro, ste dom?" - obj. č. 81/2023

17.6.2023

24.6.2023

1000 €

21.6.2023

DFB0167/23

PaedDr. Martina Tomašovičová, Dolné Bašty 6, 917 01 Trnava

účinkovanie na koncerte - "Maestro, ste doma?" - ZoS č. 72/2023

15.6.2023

1.7.2023

250 €

21.6.2023

DFB0168/23

HUDBA SPÁJA občianske združenie, Jazdecká ulica 46L, 917 08 Trnava, IČO: 52508765

ozvučenie podujatia - CINEAMA 2023 - krajské kolo súťaže - obj. č. 86/2023

15.6.2023

26.6.2023

450 €

27.6.2023

DDFB0169/23

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

tlač programových bulletinov - Folklórne slávnosti Krakovany 2023 - obj. č. 88/2023

22.6.2023

29.6.2023

398,82

27.6.2023

DFB0171/23

UFS Ekonóm o.z., Dolnozemská cesta 2410/1, 851 04 Bratislava - Petržalka, IČO: 50185594

účinkovanie FS Ekonóm - Folklórne slávnosti Krakovany 2023 - obj. č. 65/2023

27.6.2023

11.7.2023

1550 €

29.6.2023

DFB0172/23

Špačinčanka, Čerešňová 502/120, 919 51 Špoačince, IČO: 51259575

účinkovanie na podujatí - Folklórne slávnosti Krakovany 2023 - obj. č. 63/2023

25.6.2023

9.7.2023

350 €

29.6.2023

DFB0173/23

Minoxi s.r.o., Hlavná ulica 191/9, 922 02 Krakovany, IČO: 50795911

technické, osvetľovacie a ozvučovacie služby - Folklórne slávnosti Krakovany 2023 - obj. č. 58/2023

27.6.2023

11.7.2023

1200 €

29.6.2023

DFB0174/23

Folklórna skupina Podhoranka OZ, Lančár 34, 922 04, IČO: 42155410

účinkovanie FS Podhoranka - Folklórne slávnosti Krakovany 2023 - obj. č. 56/2023

24.6.2023

5.7.2023

300 €

29.6.2023

DFB0175/23

FS Živel, Nemčíkova 5, 841 01 Bratislava, IČO: 42360951

účinkovanie FS Živel - Folklórne slávnosti Krakovany 2023 - obj. č. 57/2023

23.6.2023

7.7.2023

1200 €

29.6.2023

DFB0176/23

SAJLOMEDIA, s.r.o., Školská ulica 633/1B, 922 02 Krakovany, IČO: 50128914

fotografické služby - Folklórne slávnosti Krakovany 2023 - obj. č. 66/2023

28.6.2023

29.7.2023

300 €

29.6.2023

DFB0177/23

Teátro Neline, Petronela Dušová, J. Holčeka 21, 900 86 Budmerice, DIČ: 1025180431

účinkovanie bábkového divadla - Folklórny festival Krakovany 2023 - obj. č. 69/2023

25.6.2023

10.7.2023

300 €

29.6.2023

DFB0178/23

Folklórny súbor LUSK Krakovany občianske združenie, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany, IČO: 37990161

účinkovanie FS LUSK - Folklórne slávnosti Krakovany 2023 - obj. č. 59/2023

26.6.2023

10.7.2023

500 €

29.6.2023

DFB0179/23

Jana Pilátová ANIMARE SILVA, Dolné Orešany 50, 919 02, DIČO: 1045849717

účinkovanie bábkového divadla - Folklórne slávnosti Krakovany 2023 - obj. č. 68/2023

24.6.2023

29.6.2023

300 €

29.6.2023

DFB0180/23

CINEMAX, a.s. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 36612367

prenájom priestorov v kine - CINEAMA 2023 - krajská súťaž - obj. č. 38/2023, Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 65/2023/TOSTt

29.6.2023

6.7.2023

900 €

3.7.2023

DFB0181/23

FS Máj, nám. SNP 9, 921 23 Piešťany, IČO: 35628855

účinkovanie FS Máj - Krakovany 2023 - obj. č. 54/2023

26.6.2023

10.7.2023

450 €

4.7.2023

DFB0182/23

SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454

súhlas na použitie chránených hudobných diel - Maestro, ste doma? - Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/20195/001

29.6.2023

14.7.2023

120 €

4.7.2023

DFB0183/23

FS Drienka Trnava, Halenárska 45, 917 01 Trnava, IČO: 42153174

účinkovanie DFS Drienka - Krakovany 2023 - obj. č. 60/2023

29.6.2023

27.7.2023

350 €

4.7.2023