Zmluvy – 3. kvartál 2021

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ
Súbory

13.7.2021

ZML

21160057

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21160057

finančný príspevok na projekt - Jarmočné čriepky

900 €

Nadáci ZSE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 42364248

15.7.2021

ZML

36/2021

Zmluva o spolupráci č. 36/2021

moderovanie podujatia - "Maestrovi zo srdca"

200 €

Soňa Cepková, 917 01 Trnava

16.7.2021

ZML

37/2021

Zmluva o spolupráci č. 37/2021

zhotovenie výzdoby na pódium - "Maestrovi zo srdca"

100 €

Matej Kotleba, 917 01 Trnava

2.8.2021

ZML

38/2021

Zmluva o spolupráci č. 38/2021

moderovanie podujatia - Červeník 2021

150 €

Mgr. Stanislava Borisová, 919 28 Bučany

2.8.2021

ZML

39/2021

Zmluva o spolupráci č. 39/2021

komentovanie Behu zdravia - Červeník 2021

50 €

Marián Pavlík, 917 01 Trnava

2.8.2021

ZML

48/2021

Zmluva o spolupráci č. 48/2021

účinkovanie DFSk - Červeník 2021

100 €

Jozef Slezák, Špačince

2.8.2021

ZML

49/2021

Zmluva o spolupráci č. 49/2021

fotodokumentácia podujatia - Červeník

180 €

Adrián Blaho, 919 65 Dolná Krupá

6.8.2021

ZML

40/2021

Zmluva o spolupráci č. 40/2021

lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2021

100 €

Bc. Michaela Vančová, ˇ920 42 Červeník

6.8.2021

ZML

41/2021

Zmluva o spolupráci č. 41/2021

lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci 2021

100 €

Ivan Slezák, 919 09 Šelpice

6.8.2021

ZML

42/2021

Zmluva o spolupráci č. 42/2021

lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci 2021

100 €

Andrej Spál, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou

6.8.2021

ZML

43/2021

Zmluva o spolupráci č. 43/2021

lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2021

100 €

Mgr. Dušana Vančová, 920 42 Červeník

6.8.2021

ZML

44/2021

Zmluva o spolupráci č. 44/2021

lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci 2021

100 €

František Drgoň, Dolné Lovčice 919 27

6.8.2021

ZML

45/2021

Zmluva o spolupráci č. 45/2021

lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2021

110 €

Mária Hanusková, 902 01 Pezinok

6.8.2021

ZML

46/2021

Zmluva o spolupráci č. 46/2021

lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci 2021

100 €

Matej Kotleba, 917 01 Trnava

6.8.2021

ZML

47/2021

Zmluva o spoluipráci č. 47/2021

lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2021

80 €

Monika Boháčiková, 920 42 Červeník

6.8.2021

ZML

50/2021

Zmluva o spolupráci č. 50/2021

lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2021

80 €

Anna Mikušová, 920 42 Červeník

19.8.2021

ZML

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

koncertné vystúpenie - Jarmočné čriepky

3 000 €

b3k production s.r.o., Vajanského 16, 917 01 Trnava, IČO: 52107213

27.8.2021

ZML

51/2021

Zmluva o spolupráci č. 51/2021

inštalácia výstavy Ivana Hrušková - výber z tvorby - KreaTiviTa 2021

105 €

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 919 52

27.8.2021

ZML

52/2021

Zmluva o spolupráci č. 52/2021

inštalácia výstavy Ivana Hrušková - výber z tvorby - KreaTiviTa 2021

105 €

Mgr. Daniela Polášová, 917 01 Trnava

21.8.2021

ZML

č.1

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2021

Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie 3, 918 09 Trnava, IČO: 36087017

31.8.2021

ZML

53/2021

Zmluva o spolupráci č. 53/2021

inštalácia výstavy Ján Lukačovič a Rudolf Pavelský - KreaTiviTa 2021

105 €

Veronika Behúlová, Dolné Dubové, 919 52

31.8.2021

ZML

54/2021

Zmluva o spolupráci č. 54/2021

inštalácia výstavy Ján Lukačovič a Rudolf Pavelský - KreaTiviTa 2021

105 €

Mgr. Daniela Polášová, 917 01 Trnava

9.9.2021

ZML

55/2021

Zmluva o spolupráci č. 55/2021

účinkovanie Bábkového divadla EJA - Jarmočné čriepky 2021

100 €

Mgr. Dušana Vančová, Červeník

9.9.2021

ZML

56/2021

Zmluva o spolupráci č. 56/2021

účinkovanie Bábkového divadla EJA - Jarmočné čriepky 2021

100 €

Bc. Michaela Vančová, Červeník

9.9.2021

ZML

57/2021

Zmluva o spolupráci č. 57/2021

účinkovanie na podujatí - Jarmočné čriepky 2021

100 €

Vanessa Šarköziová, Dunajská Lužná

9.9.2021

ZML

58/2021

Zmluva o spolupráci č. 58/2021

účinkovanie na podujatí - Jarmočné čriepky 2021

200 €

Miloš Biháry, Trnava

9.9.2021

ZML

59/2021

Zmluva o spolupráci č. 59/2021

účinkovanie na podujatí - Jarmočné čriepky 2021

100 €

Marek Rašman, Dolný Lopašov

20.9.2021

ZML

60/2021

Zmluva o spolupráci č. 60/2021

moderovanie výstavy - Prenasledovanie Rómov v období Slovenského štátu

100 €

Blažena Lenghartová, Trnava

22.9.2021

ZML

61/2021

Zmluva o spolupráci č. 61/2021

členka odbornej poroty - Krajská súťaž Hollého pamätník 2021

150 €

Mgr.art. Martina Koval, 811 02 Bratislava

22.9.2021

ZML

62/2021

Zmluva o spolupráci č. 62/2021

člen odbornej poroty - Krajská súťaž Hollého pamätník 2021

300 €

Roman Féder, 900 85 Vištuk

22.9.2021

ZML

63/2021

Zmluva o spolupráci č. 63/2021

členka odbornej poroty - Krajská súťaž Hollého pamätník 2021

150 €

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., 900 01 Pezinok

22.9.2021

ZML

64/2021

Zmluva o spolupráci č. 64/2021

členka odbornej poroty - Krajská súťaž Hollého pamätník 2021

100 €

doc.PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., 919 42 Pavlice

22.9.2021

ZML

65/2021

Zmluva o spolupráci č. 65/2021

členka odbornej poroty - Krajská súťaž Hollého pamätník 2021

300 €

Ing. Janka Pelešová, 841 02 Bratislava

22.9.2021

ZML

66/2021

Zmluva o spolupráci č. 66/2021

členka odbornej poroty - Krajská súťaž Hollého pamätník 2021

100 €

Mgr. art. Petra Sabová, 919 25 Šúrovce

22.9.2021

ZML

67/2021

Zmluva o spolupráci č. 67/2021

členka odbornej poroty - Krajská súťaž Hollého pamätník 2021

100 €

Mgr. Mária Gubiová, 917 01 Trnava

27.9.2021

ZML

19/2021/TOSTt

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2021

"Cyklus tvorivých dielní a besied s filmovými tvorcami"

400 €

Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO: 00313114