Zmluvy – 1. kvartál 2022

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ
Súbory

18.1.2022

ZML

1/2022

Zmluva o spolupráci č. 1/2022

predseda odbornej poroty - Trnavská paleta 2022

150 €

doc. Milana Rašla, akad. maliar, 811 05 Bratislava

18.1.2022

ZML

2/2022

Zmluva o spolupráci č. 2/2022

člen odbornej poroty - Trnavská paleta 2022

150 €

Mgr. Peter Babka, Biely Kostol 919 34

18.1.2022

ZML

3/2022

Zmluva o spolupráci č. 3/2022

člen odbornej poroty - Trnavská paleta 2022

120 €

Bystrík Vančo, Červeník 920 42

9.2.2022

ZML

4/2022

Zmluva o spolupráci č. 4/2022

lektor rozborového seminára - Trnavská paleta 2022

120 €

doc.Milan Rašla, akad. maliar, 811 05 Bratislava

9.2.2022

ZML

5/2022

Zmluva o spolupráci č. 5/2022

lektor rozborového seminára - Trnavská paleta 2022

70 €

Bystrík Vančo, Červeník 920 42

9.2.2022

ZML

6/2022

Zmluva o spolupráci č. 6/2022

lektor rozborového seminára - Trnavská paleta 2022

70 €

Mgr. Peter Babka, Biely Kostol, 919 34

8.3.2022

ZML

7/2022

Zmluva o spolupráci č. 7/2022

člen odbornej poroty, vypracovanie hodnotiaceho posudku - Trnavský objektív 2022

100 €

Mgr. Pavel Pecha, Trnava 917 01

8.3.2022

ZML

8/2022

Zmluva o spolupráci č. 8/2022

predseda odbornej poroty, vypracovanie hodnotiaceho posudku - Trnavský objektív 2022

120 €

Mgr. Peter Lančarič, PhD., 917 01 Trnava

8.3.2022

ZML

9/2022

Zmluva o spolupráci č. 9/2022

člen odbornej poroty a vypracovanie hodnotiaceho posudku - Trnavský objektív 2022

100 €

doc. Mgr. art Jozef Sedlák, 841 05 Bratislava

8.3.2022

ZML

10/2022

Zmluva o spolupráci č. 10/2022

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - obvodné kolo

220 €

Mgr. Mária Jedľovská, 917 01 Trnava

8.3.2022

ZML

11/2022

Zmluva o spolupráci č. 11/2022

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - obvodné kolo

8.3.2022

ZML

12/2022

Zmluva o spolupráci č. 12/2022

člen odbornej poroty - Hollého pamätník - obvodné kolo

420 €

Roman Féder, 900 85 Vištuk

8.3.2022

ZML

13/2022

Zmluva o spolupráci č. 13/2022

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - obvodné kolo

240 €

Mgr. Blanka Blesáková, 917 01 Trnava

8.3.2022

ZML

14/2022

Zmluva o spolupráci č. 14/2022

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - obvodné kolo

100 €

Mgr. art. Petra Sabová, 919 25 Šúrovce

8.3.2022

ZML

15/2022

Zmluva o spolupráci č. 15/2022

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - obvodné kolo

100 €

doc.PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., 919 42 Pavlice

21.3.2022

ZML

16/2022

Zmluva o spolupráci č. 16/2022

členka odbornej poroty okresnej súťaže Hollého pamätník

120 €

Ing. Janka Pelešová, 841 02 Bratislava

21.3.2022

ZML

17/2022

Zmluva o spolupráci č. 17/2022

členka odbornej poroty okresnej súťaže Hollého pamätník

120 €

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., 902 01 Pezinok

21.3.2022

ZML

18/2022

Zmluva o spolupráci č. 18/2022

člen odbornej poroty okresnej súťaže Hollého pamätník

250 €

Mgr. art. Roman Féder, 900 85 Vištuk

21.3.2022

ZML

19/2022

Zmluva o spolupráci č. 19/2022

členka odbornej poroty okresnej súťaže Hollého pamätník

140 €

Mgr. Mária Jedľovská, 917 01 Trnava

28.3.2022

ZML

20/2022

Zmluva o spolupráci č. 20/2022

členka odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva

200 €

Mgr. art. Zuzana Galková, 036 01 Martin

28.3.2022

ZML

21/2022

Zmluva o spolupráci č. 21/2022

členka odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva

200 €

Mgr. art. Martina Mašlárová, PhD., 977 03 Brezno

28.3.2022

ZML

22/2022

Zmluva o spolupráci č. 22/2022

členka odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva

200 €

Mgr. art. Lucia Lasičková, 831 04 Bratislava

28.3.2022

ZML

23/2022

Zmluva o spolupráci č. 23/2022

moderovanie podujatia - Malá krajská scénická žatva

100 €

Mgr. Stanislava Borisová, 919 28 Bučany

28.3.2022

ZML

07/2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2022 - prenájom divadelných priestorov a služby - Malá krajská scénická žatva

1054,39 €

Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie č. 2, 917 01 Trnava, IČO: 00228681