Faktúry – 1. kvartál 2022

Číslo faktúry

Dodávateľ/IČO

Predmet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Suma

Zverejnené

DFB0005/22

Bystrík Vančo, Jilemnického 22, 920 42 Červeník

člen odbornej poroty - Trnavská paleta 2022 - ZoS č. 3/2022

18.1.2022

2.2.2022

120 €

24.1.2022

DFB0006/22

Mgr. Peter Babka, Vysoká 40, Biely Kostol 919 34

člen odbornej poroty - Trnavská paleta 2022 - ZoS č. 2/2022

18.1.2022

2.2.2022

150 €

24.1.2022

DFB0007/22

Milan Rašla, Doc.,akad.maliar, Ľadová 17, 811 05 Bratislava

člen odbornej poroty - Trnavská paleta 2022 - ZoS č. 1/2022

18.1.2022

2.2.2022

150 €

24.1.2022

DFB0008/22

Daniel Očenáš - Reklamná agentúra, Ďumbierska 24, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50500317

aktualizácia webovej stránky

20.1.2022

3.2.2022

35 €

24.1.2022

DFB0016/22

Váry s.r.o., Kižovany nad Dudváhom 266, 919 24 Križovany nad Dudváhom, IČO: 47517824

propagačný materiál - Trnavská paleta 2022

7.2.2022

21.2.2022

865,20 €

11.2.2022

DFB0018/22

Milan Rašla, Doc., akad. maliar, Ľadová 17, 811 05 Braitslava

lektor na seminári - Trnavská paleta 2022 - ZoS č. 4/2022

9.2.2022

24.2.2022

120 €

14.2.2022

DFB0019/22

Bystrík Vančo, Jilemnického 22, 920 42 Červeník

lektor na seminári - Trnavská paleta 2022 - ZOS č. 5/2022

9.2.2022

24.2.2022

70 €

14.2.2022

DFB0020/22

Mgr. Peter Babka, Vysoká 40, Biely Kostol 919 34

lektor na seminári -Trnavská paleta 2022 - ZoS č. 6/2022

9.2.2022

24.2.2022

70 €

14.2.2022

DFB0021/22

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, 917 01 Trnava, IČO: 33552762

výves plagátu - Trnavská paleta 2022

14.2.2022

28.2.2022

25 €

17.2.2022

DFB0022/22

Katarína Michalčíková, Lovčická 45, 919 27 Brestovany

aktualizácia webovej stránky, správa sociálnych sietí

18.2.2022

4.3.2022

400 €

22.2.2022

DFB0030/22

Mgr. art. Jozef Sedlák, Nábělkova 6, 841 05 Bratislava

člen odbornej poroty - Trnavský objektív 2022 - ZoS č. 9/2022

7.3.2022

22.3.2022

100 €

10.3.2022

DFB0031/22

Mgr. Pavel Pecha, T. Vansovej 41, 917 01 Trnava

člen odbornej poroty - Trnavský objektív 2022 - ZoS č. 7/2022

7.3.2022

22.3.2022

100 €

10.3.2022

DFB0033/22

Mgr. Peter Lančarič, PhD., Tajovského 21, 917 08 Trnava

predseda odbornej poroty - Trnavský objektív 2022 - ZoS č. 8/2022

7.3.2022

22.3.2022

120 €

10.3.2022

DFB0034/22

Mgr. art. Petra Sabová, Valtašúrska 26, 919 25 Šúrovce

členka odbornej poroty - Hollého pamätník 2022 - ZoS č. 14/2022

7.3.2022

24.3.2022

100 €

14.3.2022

DFB0035/22

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

propagačný materiál - plagáty, citylighht, backlit film - Malá krajská scénická žatva 2022 - obj. č. 9/2022

10.3.2022

17.3.2022

179,88 €

14.3.2022

DFB0036/22

AKOI - Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií, SNP 12, 812 31 Bratislava, IČO: 45790892

členský príspevok

22.2.2022

22.3.2022

70 €

14.3.2022

DFB0037/22

PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., Pavlice 184, 919 42 Pavlice

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - TT mesto - ZoS č. 15/2022

7.3.2022

24.3.2022

100 €

14.3.2022

DFB0039/22

Mgr. Blanka Blesáková, Hlboká 7, 917 01 Trnava

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - obvodné kolo - ZoS č. 13/2022

7.3.2022

31.3.2022

240 €

22.3.2022

DFB0040/22

Mgr. Mária Jedľovská, Okružná 17, 917 01 Trnava

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - obvodné kolo - ZoS č. 10/2022

7.3.2022

31.3.2022

220 €

22.3.2022

DFB0041/22

Roman Féder, Hlavná 273, 911 85 Vištuk

člen odbornej poroty - Hollého pamätník - obvodné kolo - ZoS č. 12/2022

7.3.2022

31.3.2022

420 €

22.3.2022

DFB0042/22

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, 917 01 Trnava, IČO: 33552762

výves plagátu - Malá krajská scénická žatva 2022 - obj. č. 10/2022

21.3.2022

4.4.2022

25 €

24.3.2022

DFB0043/22

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec, IČO: 37836676

organizačné zabezpečenie okresných kôl Putujeme za ľudovou piesňou a Hollého pamätník - obj. č. 6/2022

16.3.2022

26.3.2022

150 €

24.3.2022

DFB0045/22

Ing. Jana Pelešová, Homolová 45, 841 02 Bratislava

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - okresné kolo - ZoS č. 16/2022

21.3.2022

6.4.2022

120 €

28.3.2022

DFB0046/22

Mgr. art. Roman Féder, Hlavná 273, 900 85 Vištuk

člen odbornej poroty - Hollého pamätník - okresné kolo - ZoS č. 18/2022

21.3.2022

7.4.2022

250 €

28.3.2022

DFB0047/22

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., Mierová 40, 902 01 Pezinok

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - okresné kolo - ZoS č. 17/2022

21.3.2022

7.4.2022

120 €

28.3.2022

DFB0048/22

Mgr. Mária Jedľovská, Okružná 17, 917 01 Trnava

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - okresné kolo - ZoS č. 19/2022

21.3.2022

7.4.2022

140 €

28.3.2022