Faktúry – 3. kvartál 2021

Číslo faktúry

Dodávateľ/IČO

Predmet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Suma

Zverejnené

DFB0088/21

Očovan - folklórne združenie priaznivcov ľudovej kultúry a tradičného umenia, SNP 112, Očová 962 23, IČO: 37952498

vystúpenie folklórneho súboru Očovan - Krakovany 2021 - obj. č. 17/2021

28.6.2021

12.7.2021

1 170 €

1.7.2021

DFB0092/21

Mgr. Jozef Švikruha, Saratovská 2/6, 911 08 Trenčín

kurátor výstavy - "Alojz Majerník a Rudolf Rypák" - výber z tvorby - KreaTiviTa 2021 - ZoS č. 35/2021

25.6.2021

14.7.2021

90 €

7.7.2021

DFB0093/21

SAJLOMEDIA s.r.o., Školská ulica 633/1B, 922 02 Krakovany, IČO: 50128914

fotografické služby - Krakovany 2021 - obj. č. 19/2021

29.6.2021

30.7.2021

250 €

7.7.2021

DFB0094/21

Detský folklórny súbor Juránek, V záhradách 697, 908 79 Borský Svätý Jur, IČO: 50753614

vystúpenie detského folklórneho súboru Juránek a cimbalovej muziky - Krakovany 2021 - obj. č. 15/2021

27.6.2021

16.7.2021

384 €

7.7.2021

DFB0098/21

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

tlač propagačných materiálov - CINEAMA 2021 - obj. č. 26/2021

6.7.2021

13.7.2021

339,84 €

8.7.2021

DFB0099/21

Folklórne združenie Drienka, Halenárska 45, 917 01 Trnava, IČO: 42153174

vystúpenie ĽH Drienka - KreaTiviTa 2021 - obj. č. 33/2021

1.7.2021

29.7.2021

50 €

8.7.2021

DFB0100/21

CONTINENTAL FILM, s.r.o., Výhonská 1, P.O.BOX 48, 830 05 Bratislava, IČO: 35730897

prenájom nebytového priestoru - CINEAMA 2021 - Zmluva 14/2021/TOSTt, obj. č. 8/2021

29.6.2021

29.7.2021

700 €

9.7.2021

DFB0101/21

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

propagačný materiál - "Maestrovi zo srdca" - obj. č. 35/2021

7.7.2021

14.7.2021

194 €

12.7.2021

DFB0102/21

Ivan Slezák, Šelpice 302, 919 09, IČO: 47468009

lektor tvorivej dielne - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 32/2021

9.7.2021

16.7.2021

200 €

13.7.2021

DFB0103/21

Divadielko Concordia, Jána Palárika 4, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 42396131

účinkovanie na bábkovom festivale - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 6/2021

10.7.2021

16.7.2021

710 €

13.7.2021

DFB0104/21

Andrej Spál, Bohdanovce nad Trnavou 1, 919 09

lektor tvorivých dielní - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 32/2021

25.6.2021

23.7.2021

100 €

13.7.2021

DFB0105/21

MM Gastro Trade, s.r.o., Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč, IČO: 52712362

strava a občerstvenie pre účinkujúcich, lektorov a personál - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 37/2021

9.7.2021

23.7.2021

345,12

13.7.2021

DFB0106/21

Mgr. Dušana Vančová, Jilemnického 44, 920 42 Červeník

účinkovanie bábkového divadla EJA, lektorka tvorivých dielní - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 30/2021

22.6.2021

23.7.2021

500 €

13.7.2021

DFB0107/21

Jana Pilátová ANIMARE SILVA, Dolné Orešany 50, 919 02, IČO: 44792077

lektorka tvorivej dielne - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 29/2021

11.7.2021

16.7.2021

200 €

13.7.2021

DFB0108/21

MgA. Petronela Dušová, J.Holčeka 21, 900 86 Budmerice, DIČ: 1025180431

účinkovanie Teátro NELINE - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 7/2021

11.7.2021

21.7.2021

450 €

13.7.2021

DFB0109/21

Bc. Michaela Vančová, Jilemnického 22/A, 920 42 Červeník

účinkovanie bábkového divadla EJA a lektorka tvorivých dielní - Trnavská bábkarská šnóra - ZOS č. 31/2021

22.6.2021

23.7.2021

500 €

13.7.2021

DFB0110/21

Ján Hrčka - Agency J.H., Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

služby - ozvučenie, osvetlenie - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 30/2021

11.7.2021

20.7.2021

1 800 €

13.7.2021

DFB011/21

Ján Hrčka - Agency J.H., Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

nájom techniky - pódium so zastrešením - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 31/2021

11.7.2021

20.7.2021

200 €

13.7.2021

DFB0114/21

SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454

poplatok za hudobnú produkciu - Krakovany 2021 - HLZ VP/21/20195/001

14.7.2021

29.7.2021

218,40 €

16.7.2021

DFB0115/21

Mgr. art. Michal Jánoš, ArtD., Polianky 7B, 841 01 Bratislava

moderovanie podujatia - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 29/2021

22.6.2021

25.7.2021

400 €

16.7.2021

DFB0117/21

MM GastroTrade, s.r.o., Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč, IČO: 52712362

občerstvenie - "Maestrovi zo srdca" - obj. č. 42/2021

17.7.2021

31.7.2021

890 €

20.7.2021

DFB0118/21

ARTMIE, spol. s.r.o., Strojárska 603/85, 069 01 Snina, IČO: 36731684

materiál na tvorivé dielne - Malí remeselníci - obj. č. 44/2021

15.7.2021

20.7.2021

146,48

20.7.2021

DFB0119/21

Občianske združenie Tradície minulosti - mosty budúcnosti, Mierová 21, 920 42 Červeník, IČO: 37836340

vystúpenie folklórnej skupiny Verešvaran - obj. č. 11/2021

19.7.2021

29.7.2021

200 €

20.7.2021

DFB0120/21

Soňa Cepková, Gen. Goliána 63, 917 01 Trnava

moderovanie podujatia - "Maestrovi zo srdca" - ZoS č. 36/2021

15.7.2021

31.7.2021

200 €

20.7.2021

DFB0121/21

Matej Kotleba, Veterná 15, 917 01 Trnava

zhotovenie výzdoby na pódium - "Maestrovi zo srdca" - ZoS č. 37/2021

16.7.2021

31.7.2021

100 €

20.7.2021

DFB0122/21

Robotnícky spevokol BRADLAN, Hlavná 17, 917 01 Trnava, IČO: 37837443

účinkovanie spevokolu - "Maestrovi zo srdca" - obj. č. 41/2021

19.7.2021

29.7.2021

300 €

20.7.2021

DFB0123/21

Michal Lipovský MLKAMERA, Spartakovská 3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

ozvučenie, zhotovenie videozáznamu - "Maestrovi zo srdca" - obj. č. 40/2021

19.7.2021

2.8.2021

300 €

20.7.2021

DFB0126/21

Vladimír Ilavský AVIL, Štúrova 558/42, 919 21 Zeleneč, IČO: 43683479

zapožičanie, montáž a demontáž stánkov - obj. č. 39/2021

17.7.2021

30.7.2021

290 €

23.7.2021

DFB0127/21

Rímskokatolícky cirkevný Hudobný spolok sv.Mikuláša, Mikuláša Schneidera-Trnvaského 3, 917 01 Trnava, IČO: 36092665

účinkovanie zboru - "Maestrovi zo srdca" - obj. č. 38/2021

19.7.2021

2.8.2021

1 500 €

23.7.2021

DFB0129/21

Artea No1, spol. s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava, IČO: 36221830

výroba tabule na cenu, rollup s potlačou -Verešvársky tanečný dom - obj. č. 56/2021

30.7.2021

6.8.2021

126 €

3.8.2021

DFB0130/21

Ján Hrčka - Agency J.H., Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

prenájom techniky - pódium so zastrešením, osvetlenie - "Maestrovi zo srdca" - obj. č.45/2021

27.7.2021

1.8.2021

2 060 €

3.8.2021

DFB0132/21

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

tlač programových bulletinov, grafické spracovanie plagátu a pozvánky - Červeník 2021 - obj. č. 58/2021

2.8.2021

9.8.2021

825 €

3.8.2021

DFB0133/21

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

tlač propagačných materiálov - Červeník 2021 - obj. č. 54/2021

26.7.2021

9.8.2021

1 034,88 €

3.8.2021

DFB0134/21

Mária Hanusková, Cajlanská 177, 902 01 Pezinok

lektorka keramickej tvorivej dielne - Malí remeselníci - ZoS č. 45/2021

6.8.2021

21.8.2021

110 €

10.8.2021

DFB0135/21

Anna Mikušová, Jilemnického 22, Červeník 920 42

lektorka tvorivej dielne: na skle maľované - Malí remeselníci - ZoS č. 50/2021

6.8.2021

1.8.2021

80 €

10.8.2021

DFB0136/21

Bc. Michaela Vančová, Jilemnického 22/A, 920 42 Červeník

lektorka tvorivej dielne z textilu - Malí remeselníci - ZoS č. 40/2021

6.8.2021

21.8.2021

100 €

10.8.2021

DFB0137/21

Andrej Spál, Bohdanovce nad Trnavou 1, 919 09

lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci - ZoS č. 42/2021

6.8.2021

21.8.2021

100 €

10.8.2021

FB0138/21

František Drgoň, SNP 80, 919 27 Dolné Lovčice

lektor tvorivej dielne - slamienkárstvo - Malí remeselníci - ZoS č. 44/2021

6.8.2021

21.8.2021

100 €

10.8.2021

DFB0139/21

Ivan Slezák, Šelpice 302, 919 09

lektor tvorivej dielne - umelecké drotárstvo - Malí remeselníci - ZoS č. 41/2021

6.8.2021

21.8.2021

100 €

10.8.2021

DFB0140/21

Matej Kotleba, Veterná 15, 917 01 Trnava

lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci - ZoS č. 46/2021

6.8.2021

21.8.2021

100 €

10.8.2021

DFB0141/21

Monika Boháčiková, Osloboditeľov 564/7A, 920 42 Červeník

lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci - ZoS č. 47/2021

6.8.2021

21.8.2021

80 €

10.8.2021

DFB0142/21

Mgr. Dušana Vančová, Jilemnického 44, 920 42 Červeník

lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci - ZoS č. 43/2021

6.8.2021

21.8.2021

100 €

10.8.2021

DFB0143/21

Folklórny súbor Trnafčan, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, IČO: 35592851

lektorské zabezpečenie tanečníkov a účinkovanie ĽH - Verešvársky tanečný dom - Červeník 2021 - obj. č. 46/2021

6.8.2021

9.8.2021

800 €

11.8.2021

DFB0144/21

Adrián Blaho, Školská 862/2A, 919 65 Dolná Krupá

fotodokumentácia podujatia - Červeník 2021 - ZoS č. 49/2021

2.8.2021

21.8.2021

180 €

11.8.2021

DFB0145/21

Marián Pavlík, V. Clementisa 20, 917 01 Trnava

komentovanie Behu zdravia - Červeník 2021 - ZoS č. 39/2021

2.8.2021

21.8.2021

50 €

11.8.2021

DFB0146/21

OZ Dychová hudba Hrnčarovani, Cintorínska 4962/46, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 51261634

účinkovanie DH - ART pódium pri Zvonici - Červeník 2021 - obj. č. 49/2021

7.8.2021

21.8.2021

300 €

11.8.2021

DFB0147/21

Jozef SLezák, Kaštieľska 275/33, 919 51 Špačince

účinkovanie DFSk Špačinčanka - Červeník 2021 - ZoS č. 48/2021

2.8.2021

21.8.2021

100 €

11.8.2021

DFB0148/21

Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28

moderovanie podujatia - Červeník 2021 - ZoS č. 38/2021

2.8.2021

21.8.2021

150 €

11.8.2021

DFB0149/21

DH Májovanka, Veterná 13, 908 51 Holíč, IČO: 34075496

účinkovanie DH - Červeník 2021 - obj. č. 50/2021

8.8.2021

15.8.2021

1 200 €

11.8.2021

DFB0150/21

Folklórny súbor Fľajšovan, Oravská Lesná 296, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 36142409

účinkovanie ĽH Chudobovci - Červeník 2021 - obj. č. 51/2021

8.8.2021

22.8.2021

500 €

11.8.2021

DFB0151/21

Folklórny súbor URPÍN, Horná 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35998971

účinkovanie ľudovej hudby - Verešvársky tanečný dom - Červeník 2021 - obj. č. 52/2021

9.8.2021

23.8.2021

500 €

13.8.2021

DFB0154/21

Folklórny súbor URPÍN, Horná 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35998971

účinkovanie FS Urpín - Červeník 2021 - obj. č. 28/2021

9.8.2021

23.8.2021

2 000 €

13.8.2021

DFB0155/21

Henrieta Ilavská, Štúrova 42, 919 21 Zeleneč, IČO: 50007432

občerstvenie pre účinkujúcich a organizačný štáb - Červeník 2021 - obj.č. 60/2021

11.8.2021

20.8.2021

584 €

13.8.2021

DFB0156/21

Ing. Martin Hesko, Jilemnického 17, 920 42 Červeník, IČO: 52065138

fotografické služby - Červeník 2021 - obj. č. 53/2021

12.8.2021

8.2021

250 €

7.8.2021

DFB0158/21

Dychová hudba ROVINA, Kanižská 193, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 53015304

účinkovanie DH - ARTpódium pri Zvonici - Červeník 2021 - obj. č. 48/2021

10.8.2021

8.2021

300 €

18.8.2021

DFB0160/21

Občianske združenie tradície minulosti mosty budúcnosti, Mierová 21, 920 42 Červeník, IČO: 37836340

vystúpenie DH Verešvaranka - Červeník 2021 - obj. č. 47/2021

16.8.2021

26.8.2021

400 €

20.8.2021

DFB161/21

Očovan - folklórne združenie priaznivcov ľudovej kultúry a tradičného umenia, SNP 112, 962 23 Očová, IČO: 37952498

účinkovanie FS Očovan - Špačinský jarmok - obj. č. 64/2021

23.8.2021

22.9.2021

1 080 €

24.8.2021

DFB0162/21

ŠPORT-BUS, s.r.o., Špačinská cesta 655/30, 917 01 Trnava, IČO: 51416000

preprava pre FS Špačinčanka - Červeník 2021 - obj. č. 57/2021

13.8.2021

27.8.2021

150 €

24.8.2021

DFB0163/21

RG tech s.r.o., L. Novomeského 1212/68, 905 01 Senica, IČO: 51340267

účinkovanie hudobnej skupiny - Špačinský jarmok 2021 - obj. č. 59/2021

21.8.2021

24.8.2021

550 €

24.8.2021

DFB0164/21

Občianske združenie LH Kamarádzi, Hlboká cesta 1384/29, 908 01 Kúty, IČO: 52779459

účinkovanie LH Kamarádzi - Špačinský jarmok 2021 - obj. č. 62/2021

23.8.2021

13.9.2021

250 €

24.8.2021

DFB0165/21

KROJOVANKA, Hlavná 7087/3, 919 34 Biely Kostol, IČO: 52900720

účinkovanie DH - Špačinský jarmok 2021 - obj. č. 65/2021

23.8.2021

27.8.2021

500 €

26.8.2021

DFB0166/21

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

tlač plagátov, citylight, backlit film - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 79/2021

24.8.2021

31.8.2021

172,80 €

26.8.2021

DFB0167/21

Folklórna skupina DUDVÁH, Križovany nad Dudváhom 549, 919 24, IČO: 51755378

účinkovanie FSk Dudváh - Špačinský jarmok 2021 - obj. č. 66/2021

21.8.2021

27.8.2021

150 €

27.8.2021

DFB0168/21

Mgr. Daniela Polášová, A.Kubinu 6, 917 01 Trnava

inštalácia výstavy - KreaTiviTa 2021 - Ivana Hrušková - výber z tvorby - ZoS č. 52/2021

27.8.2021

14.9.2021

105 €

3.9.2021

DFB0169/21

HONZLUK - FSk Hájiček, 972 32 Chrenovec - Brusno, IČO: 14225620

účinkovanie FSk Hájiček - Špačinský jarmok 2021 - obj. č. 63/2021

23.8.2021

6.9.2021

250 €

3.9.2021

DFB0171/21

Miešaný spevácky zbor TECHNIK AKADEMIK, Koperníkova 15, 917 01 Trnava, IČO: 37988271

zabezpečenie účinkujúcich, sólistov spevákov, klavírny doprovod - "Maestrovi zo srdca" - obj. č. 38/2021/A

17.7.2021

3.9.2021

1 200 €

3.9.2021

DFB0172/21

ILCA s.r.o., Stred 313, 023 11 Zákopčie, IČO: 47730463

moderovanie podujatia - 77. výročie SNP - obj. č. 71/20201

28.8.2021

11.9.2021

150 €

3.9.2021

DFB0173/21

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 52

inštalácia výstavy - KreaTiviTa 2021 - Ivana Hrušková - výber z tvorby - ZOS č. 51/2021

27.8.2021

14.9.2021

105 €

3.9.2021

DFB0174/21

Dychová hudba ROVINA, Kanižská 193, 922 07 Veľko Kostoľany, IČO: 53015304

účinkovanie dychovej hudby - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 73/2021

6.9.2021

10.9.2021

250 €

7.9.2021

DFB0175/21

Henrieta Ilavská, Štúrova 558/42, 919 21 Zeleneč, IČO: 50007432

občerstvenie pre účinkujúcich - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 78/2021

4.9.2021

20.9.2021

560 €

7.9.2021

DFB0176/21

Vladimír Ilavský AVIL Štúrova 558/42, 919 21 Zeleneč, IČO: 43683479

zapožičanie, montáž a demontáž podlahy pre potreby podujatí - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 86/2021

4.9.2021

18.9.2021

360 €

7.9.2021

DFB0177/21

Dychová hudba Hrnčarovani, Cintorínska 46, 919 35, Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 51261634

účinkovanie dychovej hudby - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 74/2021

4.9.2021

20.9.2021

250 €

7.9.2021

DFB0178/21

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

tlač propagačných materiálov - Jarmočné čriepky 2021

2.9.2021

9.9.2021

218,40 €

7.9.2021

DFB0179/21

Katarína Michalčíková, Lovčická 45, 919 27 Brestovany, IČO: 46770895

aktualizácia webstránky, správa sociálnych sietí - ZoS č. 1/2021

3.9.2021

3.9.2021

400 €

7.9.2021

DFB0180/21

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 52

inštalácia výstavy KreaTiviTa 2021 - Ján Lukačovič a Rudolf Pavelský - ZoS č. 53/2021

31.8.2021

16.9.2021

105 €

7.9.2021

DFB0181/21

Mgr. Daniela Polášová, A. Kubinu 6, 917 01 Trnava

inštalácia výstavy KreaTiviTa 2021 - Ján Lukačovič a Rudolf Pavelský - ZoS č. 54/2021

31.8.2021

16.9.2021

105 €

7.9.2021

DFB0184/21

DUBOVANKA dychový spolok, Dubovany 258, 922 08, IČO: 51261634

účinkovanie dychovej hudby - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 75/2021

4.9.2021

24.9.2021

250 €

9.9.2021

DFB0186/21

Dychový orchester & mažoretky, P.O.Hviezdoslava 13/4, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36128091

vystúpenie dychovej hudby a mažoretiek - Slávnosti spevu, hudby a tanca - Červeník 2021 - obj. č. 27/2021

6.9.2021

21.9.2021

550 €

9.9.2021

DFB0188/21

Občianske združenie DH Šúrovanka, Vážská 734/7, 919 25 Šúrovce, IČO: 51566061

účinkovanie dyhovej hudby - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 77/2021

9.9.2021

8.1.2021

250 €

13.9.2021

DFB0189/21

Dychová hudba Modrančanka, Sereďská 59, 917 05 Trnava-Modranka, IČO: 42292352

účinkovanie dychovej hudby - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 76/2021

7.9.2021

21.9.2021

250 €

13.9.2021

DFB0190/21

b3k production s.r.o., Vajanského 16, 917 01 Trnava, IČO: 52107213

hudobné vystúpenie - Jarmočné čriepky - ZoUV č. 1/2021

10.9.2021

10.9.2021

3 000 €

13.9.2021

DFB0191/21

Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 8303/40, 917 08 Trnava, IČO: 44438061

ozvučenie podujatia - 77. výročie SNP - obj. č. 69/2021

2.9.2021

16.9.2021

300 €

14.9.2021

DFB0192/21

Miloš Biháry, Golianova 22, 917 02 Trnava

účinkovanie Gypsy Jazz Project - Jarmočné čriepky - ZoS č. 58/2021

9.9.2021

25.9.2021

200 €

14.9.2021

DFB0193/21

Vanessa Šarköziová, Orechová 129, 900 42 Dunajská Lužná

účinkovanie - Jarmočné čriepky - ZoS č. 57/2021

9.9.2021

24.9.2021

100 €

14.9.2021

DFB0194/21

Občianske združenie Tradície minulosti - mosty budúcnosti, Mierova 21, 920 42 Červeník, IČO: 37836340

vystúpenie dychovej hudby Verešvaranka - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 72/2021

13.9.2021

23.9.2021

250 €

14.9.2021

DFB0195/21

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, 917 01 Trnava, IČO: 33552762

výves plagátov - FMDH, Jarmočné čriepky - obj. č. 91/2021

8.9.2021

22.9.2021

50 €

14.9.2021

DFB0196/21

Mgr. Dušana Vančová, Jilemnického 44, 920 42 Červeník

účinkovanie bábkového divadla - Jarmočné čriepky - ZoS č. 55/2021

9.9.2021

25.9.2021

100 €

14.9.2021

DFB0197/21

Bc. Michaela Vančová, Jilemnického 22/A, 920 42 Červeník

účinkovanie bábkového divadla - Jarmočné čriepky - ZoS č. 56/2021

9.9.2021

25.9.2021

100 €

14.9.2021

DFB0198/21

Marek Rašman, Dolný Lopašov 388, 922 04

účinkovanie Gypsy Jazz Project - Jarmočné čriepky - ZoS č. 59/2021

9.9.2021

25.9.2021

100 €

14.9.2021

DFB0199/21

Henrieta Ilavská, Štúrova 42, 919 21 Zeleneč

občerstvenie pre účinkujúcich a organizačný štáb - Jarmočné čriepky - obj. č. 89/2021

14.9.2021

30.9.2021

572 €

16.9.2021

DFB0200/21

ency J.H. Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

technické zabezpečenie podujatia - Jarmočné čriepky - obj. č. 90/2021

11.9.2021

25.9.2021

2 716 €

16.9.2021

DFB0201/21

RerreR s.r.o., Mozartova 5651/11, 917 08 Trnava, IČO: 52435032

účinkovanie Trnafskej cimbalofky - Jarmočné čriepky - obj. č. 67/2021

12.9.2021

12.10.2021

450 €

21.9.2021

DFB0202/21

Pohostinstvo Adriana Miháliková, Hollého 22, 920 42 Červeník, IČO: 37248995

občerstvenie pre bežcov - Beh zdravia - Červeník 2021 - obj. č. 55/2021

13.9.2021

20.9.2021

400 €

21.9.2021

DFB0203/21

OZ FIDLICANTI, Horné Orešany 60, 919 03, IČO: 42294851

účinkovanie ľudovej hudby - Jarmočné čriepky - obj. č. 82/2021

10.9.2021

24.9.2021

250 €

21.9.2021

DFB0204/21

OZ FIDLICANTI, Horné Orešany 60, 919 03, IČO: 42294851

účinkovanie ĽH - KreaTiviTa 2021 - Ján Lukačovič a Rudolf Pavelský - obj. č. 88/2021

10.9.2021

24.9.2021

100 €

21.9.2021

DFB0205/21

Mgr. Roman Féder Funny Fellows, Vištuk 273, 900 85, IČO: 41489306

účinkovanie hudobnej skupiny - Jarmočné čriepky - obj. č. 84/2021

18.9.2021

30.9.2021

650 €

22.9.2021

DFB0206/21

Agency J.H. Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie, pódium, zastrešenie - Festival malých dychových hudieb - obj. 87/2021

20.9.2021

27.9.2021

1 500 €

22.9.2021

DFB0207/21

Folklórny súbor Máj, Nám. SNP 9, 921 26 Piešťany, IČO: 35628855

účinkovanie ľudovej hudby - Jarmočné čriepky - obj. č. 83/2021

13.9.2021

27.9.2021

300 €

22.9.2021

DFB0208/21

Blažena Lenghartová, Na Hlinách 13, 917 01 Trnava

moderovanie výstavy - ZoS č. 60/2021

20.9.2021

4.10.2021

100 €

22.9.2021

DFB0209/21

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

tlač plagátov, citylight, backlit film - Malá krajská scénická žatva 2021 - obj. č. 93/2021

22.9.2021

29.9.2021

151,80 €

23.9.2021

DFB0211/21

ROKO PLUS, s.r.o., Nám. Slobody 6966, 921 01 Piešťany, IČO: 46412913

občerstvenie pre účinkujúcich a organizačný štáb - Červeník 2021 - obj. č. 61/2021

13.9.2021

30.9.2021

679,50, €

27.9.2021

DFB0212/21

Mgr. Mária Gubiová, Študentská 22, 917 01 Trnava

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - krajská súťaž - ZoS č. 67/2021

22.9.2021

7.10.2021

100 €

28.9.2021

DFB0213/21

Mgr.Art.Martina Koval, Povraznícka 7, 811 05 Bratislava

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - krajská súťaž - ZoS č. 61/2021

22.9.2021

8.10.2021

150 €

28.9.2021

DFB0214/21

Roman Féder, Hlavná 273, 900 85 Vištuk

člen odbornej poroty - Hollého pamätník - krajská súťaž - ZoS č. 62/2021

22.9.2021

8.10.2021

300 €

28.9.2021

DFB0215/21

Ing. Jana Pelešová, Homolová 45, 841 02 Bratislava

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - krajská súťaž - ZoS č. 65/2021

22.9.2021

8.10.2021

300 €

28.9.2021

DFB0216/21

Mgr.art.Petra Sabová, Valtašúrska 26, 919 25 Šúrovce

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - krajská súťaž - ZoS č. 66/2021

22.9.2021

8.10.2021

100 €

28.9.2021

DFB0217/21

PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., Pavlice 184, 919 42

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - krajská súťaž - ZoS č. 64/2021

22.9.2021

7.10.2021

100 €

28.9.2021

DFB0219/21

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., Mierová 40,902 01 Pezinok

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - krajská súťaž - ZoS č. 63/2021

22.9.2021

8.10.2021

150 €

30.9.2021