Číslo faktúry

Dodávateľ/IČO

Predmet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Suma

Zverejnené

DFB0088/21

Očovan - folklórne združenie priaznivcov ľudovej kultúry a tradičného umenia, SNP 112, Očová 962 23, IČO: 37952498

vystúpenie folklórneho súboru Očovan - Krakovany 2021 - obj. č. 17/2021

28.6.2021

12.7.2021

1 170 €

1.7.2021

DFB0092/21

Mgr. Jozef Švikruha, Saratovská 2/6, 911 08 Trenčín

kurátor výstavy - "Alojz Majerník a Rudolf Rypák" - výber z tvorby - KreaTiviTa 2021 - ZoS č. 35/2021

25.6.2021

14.7.2021

90 €

7.7.2021

DFB0093/21

SAJLOMEDIA s.r.o., Školská ulica 633/1B, 922 02 Krakovany, IČO: 50128914

fotografické služby - Krakovany 2021 - obj. č. 19/2021

29.6.2021

30.7.2021

250 €

7.7.2021

DFB0094/21

Detský folklórny súbor Juránek, V záhradách 697, 908 79 Borský Svätý Jur, IČO: 50753614

vystúpenie detského folklórneho súboru Juránek a cimbalovej muziky - Krakovany 2021 - obj. č. 15/2021

27.6.2021

16.7.2021

384 €

7.7.2021

DFB0098/21

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

tlač propagačných materiálov - CINEAMA 2021 - obj. č. 26/2021

6.7.2021

13.7.2021

339,84 €

8.7.2021

DFB0099/21

Folklórne združenie Drienka, Halenárska 45, 917 01 Trnava, IČO: 42153174

vystúpenie ĽH Drienka - KreaTiviTa 2021 - obj. č. 33/2021

1.7.2021

29.7.2021

50 €

8.7.2021

DFB0100/21

CONTINENTAL FILM, s.r.o., Výhonská 1, P.O.BOX 48, 830 05 Bratislava, IČO: 35730897

prenájom nebytového priestoru - CINEAMA 2021 - Zmluva 14/2021/TOSTt, obj. č. 8/2021

29.6.2021

29.7.2021

700 €

9.7.2021

DFB0101/21

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

propagačný materiál - "Maestrovi zo srdca" - obj. č. 35/2021

7.7.2021

14.7.2021

194 €

12.7.2021

DFB0102/21

Ivan Slezák, Šelpice 302, 919 09, IČO: 47468009

lektor tvorivej dielne - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 32/2021

9.7.2021

16.7.2021

200 €

13.7.2021

DFB0103/21

Divadielko Concordia, Jána Palárika 4, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 42396131

účinkovanie na bábkovom festivale - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 6/2021

10.7.2021

16.7.2021

710 €

13.7.2021

DFB0104/21

Andrej Spál, Bohdanovce nad Trnavou 1, 919 09

lektor tvorivých dielní - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 32/2021

25.6.2021

23.7.2021

100 €

13.7.2021

DFB0105/21

MM Gastro Trade, s.r.o., Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč, IČO: 52712362

strava a občerstvenie pre účinkujúcich, lektorov a personál - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 37/2021

9.7.2021

23.7.2021

345,12

13.7.2021

DFB0106/21

Mgr. Dušana Vančová, Jilemnického 44, 920 42 Červeník

účinkovanie bábkového divadla EJA, lektorka tvorivých dielní - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 30/2021

22.6.2021

23.7.2021

500 €

13.7.2021

DFB0107/21

Jana Pilátová ANIMARE SILVA, Dolné Orešany 50, 919 02, IČO: 44792077

lektorka tvorivej dielne - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 29/2021

11.7.2021

16.7.2021

200 €

13.7.2021

DFB0108/21

MgA. Petronela Dušová, J.Holčeka 21, 900 86 Budmerice, DIČ: 1025180431

účinkovanie Teátro NELINE - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 7/2021

11.7.2021

21.7.2021

450 €

13.7.2021

DFB0109/21

Bc. Michaela Vančová, Jilemnického 22/A, 920 42 Červeník

účinkovanie bábkového divadla EJA a lektorka tvorivých dielní - Trnavská bábkarská šnóra - ZOS č. 31/2021

22.6.2021

23.7.2021

500 €

13.7.2021

DFB0110/21

Ján Hrčka - Agency J.H., Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

služby - ozvučenie, osvetlenie - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 30/2021

11.7.2021

20.7.2021

1 800 €

13.7.2021

DFB011/21

Ján Hrčka - Agency J.H., Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

nájom techniky - pódium so zastrešením - Trnavská bábkarská šnóra - obj. č. 31/2021

11.7.2021

20.7.2021

200 €

13.7.2021

DFB0114/21

SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454

poplatok za hudobnú produkciu - Krakovany 2021 - HLZ VP/21/20195/001

14.7.2021

29.7.2021

218,40 €

16.7.2021

DFB0115/21

Mgr. art. Michal Jánoš, ArtD., Polianky 7B, 841 01 Bratislava

moderovanie podujatia - Trnavská bábkarská šnóra - ZoS č. 29/2021

22.6.2021

25.7.2021

400 €

16.7.2021

DFB0117/21

MM GastroTrade, s.r.o., Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč, IČO: 52712362

občerstvenie - "Maestrovi zo srdca" - obj. č. 42/2021

17.7.2021

31.7.2021

890 €

20.7.2021

DFB0118/21

ARTMIE, spol. s.r.o., Strojárska 603/85, 069 01 Snina, IČO: 36731684

materiál na tvorivé dielne - Malí remeselníci - obj. č. 44/2021

15.7.2021

20.7.2021

146,48

20.7.2021

DFB0119/21

Občianske združenie Tradície minulosti - mosty budúcnosti, Mierová 21, 920 42 Červeník, IČO: 37836340

vystúpenie folklórnej skupiny Verešvaran - obj. č. 11/2021

19.7.2021

29.7.2021

200 €

20.7.2021

DFB0120/21

Soňa Cepková, Gen. Goliána 63, 917 01 Trnava

moderovanie podujatia - "Maestrovi zo srdca" - ZoS č. 36/2021

15.7.2021

31.7.2021

200 €

20.7.2021

DFB0121/21

Matej Kotleba, Veterná 15, 917 01 Trnava

zhotovenie výzdoby na pódium - "Maestrovi zo srdca" - ZoS č. 37/2021

16.7.2021

31.7.2021

100 €

20.7.2021

DFB0122/21

Robotnícky spevokol BRADLAN, Hlavná 17, 917 01 Trnava, IČO: 37837443

účinkovanie spevokolu - "Maestrovi zo srdca" - obj. č. 41/2021

19.7.2021

29.7.2021

300 €

20.7.2021

DFB0123/21

Michal Lipovský MLKAMERA, Spartakovská 3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

ozvučenie, zhotovenie videozáznamu - "Maestrovi zo srdca" - obj. č. 40/2021

19.7.2021

2.8.2021

300 €

20.7.2021

DFB0126/21

Vladimír Ilavský AVIL, Štúrova 558/42, 919 21 Zeleneč, IČO: 43683479

zapožičanie, montáž a demontáž stánkov - obj. č. 39/2021

17.7.2021

30.7.2021

290 €

23.7.2021

DFB0127/21

Rímskokatolícky cirkevný Hudobný spolok sv.Mikuláša, Mikuláša Schneidera-Trnvaského 3, 917 01 Trnava, IČO: 36092665

účinkovanie zboru - "Maestrovi zo srdca" - obj. č. 38/2021

19.7.2021

2.8.2021

1 500 €

23.7.2021

DFB0129/21

Artea No1, spol. s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava, IČO: 36221830

výroba tabule na cenu, rollup s potlačou -Verešvársky tanečný dom - obj. č. 56/2021

30.7.2021

6.8.2021

126 €

3.8.2021

DFB0130/21

Ján Hrčka - Agency J.H., Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

prenájom techniky - pódium so zastrešením, osvetlenie - "Maestrovi zo srdca" - obj. č.45/2021

27.7.2021

1.8.2021

2 060 €

3.8.2021

DFB0132/21

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

tlač programových bulletinov, grafické spracovanie plagátu a pozvánky - Červeník 2021 - obj. č. 58/2021

2.8.2021

9.8.2021

825 €

3.8.2021

DFB0133/21

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

tlač propagačných materiálov - Červeník 2021 - obj. č. 54/2021

26.7.2021

9.8.2021

1 034,88 €

3.8.2021

DFB0134/21

Mária Hanusková, Cajlanská 177, 902 01 Pezinok

lektorka keramickej tvorivej dielne - Malí remeselníci - ZoS č. 45/2021

6.8.2021

21.8.2021

110 €

10.8.2021

DFB0135/21

Anna Mikušová, Jilemnického 22, Červeník 920 42

lektorka tvorivej dielne: na skle maľované - Malí remeselníci - ZoS č. 50/2021

6.8.2021

1.8.2021

80 €

10.8.2021

DFB0136/21

Bc. Michaela Vančová, Jilemnického 22/A, 920 42 Červeník

lektorka tvorivej dielne z textilu - Malí remeselníci - ZoS č. 40/2021

6.8.2021

21.8.2021

100 €

10.8.2021

DFB0137/21

Andrej Spál, Bohdanovce nad Trnavou 1, 919 09

lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci - ZoS č. 42/2021

6.8.2021

21.8.2021

100 €

10.8.2021

FB0138/21

František Drgoň, SNP 80, 919 27 Dolné Lovčice

lektor tvorivej dielne - slamienkárstvo - Malí remeselníci - ZoS č. 44/2021

6.8.2021

21.8.2021

100 €

10.8.2021

DFB0139/21

Ivan Slezák, Šelpice 302, 919 09

lektor tvorivej dielne - umelecké drotárstvo - Malí remeselníci - ZoS č. 41/2021

6.8.2021

21.8.2021

100 €

10.8.2021

DFB0140/21

Matej Kotleba, Veterná 15, 917 01 Trnava

lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci - ZoS č. 46/2021

6.8.2021

21.8.2021

100 €

10.8.2021

DFB0141/21

Monika Boháčiková, Osloboditeľov 564/7A, 920 42 Červeník

lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci - ZoS č. 47/2021

6.8.2021

21.8.2021

80 €

10.8.2021

DFB0142/21

Mgr. Dušana Vančová, Jilemnického 44, 920 42 Červeník

lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci - ZoS č. 43/2021

6.8.2021

21.8.2021

100 €

10.8.2021

DFB0143/21

Folklórny súbor Trnafčan, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, IČO: 35592851

lektorské zabezpečenie tanečníkov a účinkovanie ĽH - Verešvársky tanečný dom - Červeník 2021 - obj. č. 46/2021

6.8.2021

9.8.2021

800 €

11.8.2021