Email

osveta.tt@zupa-tt.sk

Telefón

033 5511 537

Adresa

Mikuláša Schneidera Trnavského 5
917 01, Trnava

Email

osveta.tt@zupa-tt.sk

Telefón

033 5511 537

Adresa

Mikuláša Schneidera Trnavského 5
917 01, Trnava

Kontaktný formulár - trnavské osvetové stredisko

Pracovníci trnavského osvetového strediska Pracovníci trnavského osvetového strediska

Realizačný tím

Riaditeľ

Mgr. Dušan Blahút, PhD.

Sekretariát

Ladislava Šimková​

umelecký prednes, divadlo, dychové hudby

Mgr. Daniela Polášová

folklór, zborový spev

Veronika Behúlová

VÝTVARNÍCTVO, FOTOGRAFIA, UMELECKÉ REMESLÁ

Mgr. Milada Kotlebová

film, video, audio, propagácia

Barbara Vojtašáková

EKONÓMKA

Dalma Gergelová

informatik, vodič, údržbár

Rastislav Laufík