V PRÍPADE POTREBY NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

Nová adresa sídla organizácie:

Trnavské osvetové stredisko

Mikuláša Schneidera Trnavského 5

917 01 Trnava

osveta.tt@zupa-tt.sk

NÁŠ TÍM

VEDENIE:

Mgr. Dušan Blahút, PhD.

riaditeľ

033/ 5511 537

033/ 5511 537

0902 469 088

Sekretariát:

Ladislava Šimková

administratíva, mimoškolská výchova
a vzdelávanie

osveta.tt@zupa-tt.sk

simkova.ladislava@zupa-tt.sk

033/ 5511 537

Zamestnanci:

Dalma Gergelová

ekonómka

033/ 5 511 187

gergelova.dalma@zupa-tt.sk

Mgr. Daniela Polášová

umelecký prednes, divadlo, dychové hudby

033/ 5331 935

0903/ 418 337

polasova.dana@zupa-tt.sk

Mgr. Milada Kotlebová

výtvarníctvo, fotografia, umelecké remeslá

033/ 5331 935

0903/ 412 119

kotlebova.milada@zupa-tt.sk

Veronika Behúlová

folklór, zborový spev

033/ 5331 935

0903/ 420 767

behulova.veronika@zupa-tt.sk

Mgr. Emília Szegényová

film, video, audio, propagácia

0910 523 709

szegenyova.emilia@zupa-tt.sk

Rastislav Laufík

informatik, vodič, údržbár

033/ 5331 935

laufik.rastislav@zupa-tt.sk