Objednávky – 2. kvartál 2022

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ

11.4.2022

OBJ

20/2022

Objednávka č. 20/2022

vystúpenie hudobnej skupiny Bukasový Masív - Deň prevencie zdravia - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

500 €

Imrich Dugovič, Bukasový Masív o.z., Dolná 134/71, 900 01 Modra, IČO: 52977129

21.4.2022

OBJ

21/2022

Objednávka č. 21/2022

občerstvenie - Krajská postupová súťažná prehliadka Hollého pamätník 2022 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

115,50 €

MM Gastro Trade, s.r.o., Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč, IČO: 52712362

21.4.2022

OBJ

22/2022

Objednávka č. 22/2022

audiovizuálny záznam - Krajská postupová súťažná prehliadka Hollého pamätník 2022 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

350 €

Michal Lipovský MLKAMERA, Spartakovská 6459/3, 917 01 Trnava, IČO: 51457423

21.4.2022

OBJ

23/2022

Objednávka č. 23/2022

občerstvenie pre účinkujúcich - Krajská postupová súťažná prehliadka Hollého pamätník 2022 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

231 €

PIERRE BAGUETTE, Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

21.4.2022

OBJ

24/2022

Objednávka č. 24/2022

ceny recitátorom - Krajská postupová súťažná prehliadka Hollého pamätník 2022 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

721,28 €

Panta Rhei, s.r.o., Kollárova 20, 917 01 Trnava, IČO: 31443923

21.4.2022

OBJ

25/2022

Objednávka č. 25/2022

preprava DRK Studnička Skalica, Zádrapkárik a Zádrapky Senica - Krajská postupová súťažná prehliadka Hollého pamätník 2022 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

333 €

Stanislav Okenica - Ok tour, D. Jurkoviča 1045/13, 909 01 Skalica, IČO: 40480615

22.4.2022

OBJ

26/2022

Objednávka č. 26/2022

vodoinštalačné práce - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

251,98

J-K TT, spol.s r.o., Okružná 3, 917 00 Trnava, IČO: 43999441

22.4.2022

OBJ

27/2022

Objednávka č. 27/2022

preprava DFS Tancovadlo - Detský folklórny festival - obj. podpísala Mgr.Anna Pekárová - riaditeľka TOS

180 €

Autodoprava Radovan Petrgalovič, Modrová 204, 916 35 IČO: 40828000

22.4.2022

OBJ

28/2022

Objednávka č. 28/2022

preprava účastníkov - Detský folklórny festival a festival ľudovej hudby - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

420 €

Roman Opeta ROSI tour Autobusová doprava, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec, IČO: 34306439

22.4.2022

OBJ

29/2022

Objednávka č. 29/2022

preprava účastníkov súťaže Detský festival ľudovej hudby - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka

240 €

Autobusová doprava, ŠPORT-BUS, Miroslava Blšťák, Špačinská cesta 655/30, 917 01 Trnava, IČO: 37036670

22.4.2022

OBJ

30/2022

Objednávka č. 30/2022

ozvučenie postupových súťaží Detský festival ľudovej hudby a Detský folklórny festival - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

750 €

Varia SOund, s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava, IČO: 44438061

25.4.2022

OBJ

31/2022

Objednávka č. 31/2022

služby priamo súvisiace s realizáciou projektu a prenájom - Hollého pamätník - krajské kolo -

304,39 €

Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava, IČO: 00228681

26.4.2022

OBJ

32/2022

Objednávka č. 32/2022

ozvučenie podujatia - Deň víťazstva nad fašizmom - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

300 €

Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 46L, 917 01 Trnava, IČO: 44438061

28.4.2022

OBJ

33/2022

Objednávka č. 33/2022

občerstvenie pre účastníkov súťaží Detský folklórny festival a Detský festival ľudovej hudby - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

399 €

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

24.5.2022

OBJ

34/2022

Objednávka č. 34/2022

účinkovanie TEATRO PIMPRLO - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

700 €

TEATRO PIMPRLO Mgr. Renáta Wiedermann Repková, Halalovka 2369/17, 911 08 Trenčín, DIČ: 1027296578

24.5.2022

OBJ

35/2022

Objednávka č. 35/2022

účinkovanie - Divadlo pod balkónom - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

600 €

Divadlo pod balkónom, Rudohorská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 42317622

26.5.2022

OBJ

36/2022

Objednávka č. 36/2022

tlač plagátov, backlit film - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

196,80 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, IČO: 47517824

30.5.2022

OBJ

37/2022

Objednávka č. 37/2022

prenájom priestorov kina CINEMAX ARENA - krajská súťaž CINEAMA 2022 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

700 €

CINEMAX ARENA. Kollárova 20, 917 01 Trnava, IČO: 36612367

30.5.2022

OBJ

38/2022

Objednávka č. 38/2022

tlač plagátov, pozvánok, bulletinov - CINEAMA 2022 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

232,56 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

30.5.2022

OBJ

39/2022

Objednávka č. 39/2022

ozvučenie moderátorky - CINEAMA 2022 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

400 €

Hudba spája OZ, Jazdecká 46 L, 917 08 Trnava, IČO: 52508765

30.5.2022

OBJ

40/2022

Objednávka č. 40/2022

preprava účastníkov podujatia - CINEAMA 2022 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

250 €

EUROPATRANS JF s.r.o., Družstevná 1740/11, 922 03 Vrbové, IČO: 47145382

31.5.2022

OBJ

41/2022

Objednávka č. 41/2022

šunková bageta pre účastníkov podujatia - Deň prevencie zdravia - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

150 €

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

1.6.2022

OBJ

42/2022

Objednávka č. 42/2022

kultúrny program - gitarové kvarteto - vernisáž "Hra svetla a farieb" - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

70 €

ZUŠ M. Schneidera Trnavského, Štefánikova 2, 917 00 Trnava, IČO: 34000208

6.6.2022

OBJ

43/2022

Objednávka č. 43/2022

hudobné vystúpenie na podujatie - Deň prevencie zdravia - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

100 €

Folklórne združenie Drienka, Halenárska 45, 917 01 Trnava, IČO: 42153174

13.6.2022

OBJ

44/2022

Objednávka č. 44/2022

výves plagátu - Trnavská bábkarská šnóra 2022 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

25 €

Anton Maštalír, V. Clementisa 11, 917 01 Trnava, IČO: 33552762

14.6.2022

OBJ

45/2022

Objednávka č. 45/2022

ozvučenie podujatia - Deň prevencie zdravia - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

500 €

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethowenova 3, 917 08 Trnava, IČO:33201340

15.6.2022

OBJ

46/2022

Objednávka č. 46/2022

prenájom, odvoz, dovoz, montáž, demontáž pódia, zastrešenie pódia, stan na podujatia - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

8 000 €

AGENCY J.H. - Ján Hrčka, Beethowenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

21.6.2022

OBJ

47/2022

Objednávka č. 47/2022

výroba sprievodných katalógov - Albín Časár, Milan Čech - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

478,80 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24. IČO: 47517824

28.6.2022

OBJ

48/2022

Objednávka č. 48/2022

tlač a grafické spracovanie vstupeniek - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

184,80 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24, IČO: 47517824

28.6.2022

OBJ

49/2022

Objednávka č. 49/2022

tlač vstupeniek - Červeník 2022 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová - riaditeľka TOS

262,20 €

Váry s.r.o., Križovany nad Dudváhom 266, 919 24 IČO: 47517824