Objednávky - 4. kvartál 2023

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ

6.10.2023

OBJ

144/2023

Objednávka č. 144/2023

doprava účinkujúcich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

450 €

Doprava Kálman s.r.o., Vydrany 79, 930 16, IČO: 35851163

6.10.2023

OBJ

145/2023

Objednávka č. 145/2023

ozvučenie a technické zabezpečenie - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

650 €

Michal Urban - Shramot, A. Hlinku 55/57, 921 01 Piešťany, IČO: 36988669

6.10.2023

OBJ

146/2023

Objednávka č. 146/2023

účinkovanie súťažiacich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

150 €

LH Kamarádzi, Hlboká cesta 1384/29, IČO: 52779459

6.10.2023

OBJ

147/2023

Objednávka č. 147/2023

občerstvenie pre účinkujúcich, porotu a organizačný štáb - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

315 €

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

6.10.2023

OBJ

148/2023

Objednávka č. 148/2023

účinkovanie súťažiacich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

150 €

Spevácky zbor Záhoráci - Smolinčané, Smolinské 416, 908 42 Smolinské, IČO: 51214431

6.10.2023

OBJ

149/2023

Objednávka č. 149/2023

účinkovanie súťažiacich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

100 €

VELEŠ Združenie M.Čulena pre zachovanie kultúrnych tradícií obce Brodské, Obecný úrad, Nám. SNP 88, 908 85 Brodské, IČO: 37984667

6.10.2023

OBJ

150/2023

Objednávka č. 150/2023

účinkovanie súťažiacich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

100 €

Obec Šoporňa, Šoporňa 1179, 925 52, IČO: 00306207

6.10.2023

OBJ

151/2023

Objednávka č. 151/2023

účinkovanie súťažiacich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

80 €

Folklórna skupina, Podhoranka, Lančár 34, KOčín-Lančár, 922 04, IČO: 42155410

6.10.2023

OBJ

152/2023

Objednávka č. 152/2023

účinkovanie súťažiacich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

80 €

Folklórna skupina Šulekovo, Hlohová 103/12, 920 01, Hlohovec, IČO: 42289068

6.10.2023

OBJ

153/2023

Objednávka č. 153/2023

fotografické služby a propagačné služby - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

150 €

Jakub Benko, Nerudova 11, 917 02 Trnava, IČO: 51167468

6.10.2023

OBJ

154/2023

Objednávka č. 154/2023

tonery do multifunkčných zariadení - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

889 €

INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava

6.10.2023

OBJ

155/2023

Objednávka č. 155/2023

vytvorenie návrhu novej vizuálnej identity TOS - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

200 €

SANECO GROUP, s.r.o., Ďumbierska 4006/24, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 52952096

6.10.2023

OBJ

156/2023

Objednávka č. 156/2023

vytvorenie návrhu novej vizuálnej identity TOS - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

200 €

Jozef Košár - grafika & marketing, Štúrova 24, 053 01 Harichovce, IČO: 52901629

6.10.2023

OBJ

157/2023

Objednávka č. 157/2023

vytvorenie návrhu novej vizuálnej identity TOS - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

200 €

Jakub Benko, Nerudova 11, 917 02 Trnava, IČO: 51167468

6.10.2023

OBJ

158/2023

Objednávka č. 158/2023

vytvorenie návrhu novej vizuálnej identity TOS - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

200 €

CUBE studio s.r.o., Štefánikova 3, 917 01 Trnava, IČO: 43863272

6.10.2023

OBJ

159/2023

Objednávka č. 159/2023

servis kávovaru - obj. podpísal Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

48 €

DUBAN AUDIO s.r.o., Sv. Martina 33, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 52120619

24.10.2023

OBJ

160/2023

Objednávka č. 160/2023

preprava účinkujúcich a účastníkov na podujatie - 70. výročie vzniku osvetových stredísk - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

360 €

Parsek - RNDr. Pavol Jediný, Hlboké 211, 906 31 Hlboké, IČO: 33514658

25.10.2023

OBJ

161/2023

Objednávka č. 161/2023

tlač pozvánok - 70. výročie vzniku osvetových stredísk - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

26,18 €

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

25.10.2023

OBJ

161/2023/A

Objednávka č. 161/2023/A

IT servisné služby, školenie Microsoft office - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

150 €

IT4U s.r.o., 9. mája 15, 917 02 Trnava, IČO: 46008179

2.11.2023

OBJ

162/2023

Objednávka č. 162/2023

výroba citylightov - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

48,72 €

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 91701 Trnava, IČO: 51687721

2.11.2023

OBJ

163/2023

Objednávka č. 163/2023

preprava súboru Kis Megyer - 70. výročie vzniku osvetových stredísk - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

492 €

VIK-TOM s.r.o., Bodzianske Lúky 83, 946 14, IČO: 48163988

2.11.2023

OBJ

164/2023

Objednávka č. 164/2023

účinkovanie kapely Kis Megyer - 70. výročie vzniku osvetových stredísk - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

370 €

Sermo Popula, Tichá 2089/138, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36093238

3.11.2023

OBJ

165/2023

Objednávka č. 165/2023

cateringové služby na podujatí - 70. výročie vzniku osvetových stredísk - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

3 297 €

La Reunion s Andelom s.r.o., Koniarekova 30, 917 01 Trnava, IČO: 50829831

3.11.2023

OBJ

166/2023

Objednávka č. 166/2023

tlač pozvánok - 70. výročie vzniku osvetových stredísk - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

30 €

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

7.11.2023

OBJ

167/2023

Objednávka č. 167/2023

občerstvenie pre účinkujúcich - 70. výročie vzniku osvetových stredísk - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

136,80 €

PIERRE BAGUETTE, Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

8.11.2023

OBJ

168/2023

Objednávka č. 168/2023

výrub drevín v exteriéri TOS - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

150 €

Mgr. Jozef Nehaj Ateliér SAKT, Átriová 30, 917 01 Trnava, IČO: 43326218

20.11.2023

OBJ

169/2023

Objednávka č. 169/2023

výmena pneumatík služobného vozidla - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

61,50 €

ALDY Trnava, a.s. prevádzka autoservis, Ružindolská 14, 917 00 Trnava, IČO: 36229971