Objednávky – 4. kvartál 2023

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ

6.10.2023

OBJ

144/2023

Objednávka č. 144/2023

doprava účinkujúcich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

450 €

Doprava Kálman s.r.o., Vydrany 79, 930 16, IČO: 35851163

6.10.2023

OBJ

145/2023

Objednávka č. 145/2023

ozvučenie a technické zabezpečenie - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

650 €

Michal Urban - Shramot, A. Hlinku 55/57, 921 01 Piešťany, IČO: 36988669

6.10.2023

OBJ

146/2023

Objednávka č. 146/2023

účinkovanie súťažiacich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

150 €

LH Kamarádzi, Hlboká cesta 1384/29, IČO: 52779459

6.10.2023

OBJ

147/2023

Objednávka č. 147/2023

občerstvenie pre účinkujúcich, porotu a organizačný štáb - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

315 €

Pierre Baguette s.r.o., Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

6.10.2023

OBJ

148/2023

Objednávka č. 148/2023

účinkovanie súťažiacich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

150 €

Spevácky zbor Záhoráci - Smolinčané, Smolinské 416, 908 42 Smolinské, IČO: 51214431

6.10.2023

OBJ

149/2023

Objednávka č. 149/2023

účinkovanie súťažiacich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

100 €

VELEŠ Združenie M.Čulena pre zachovanie kultúrnych tradícií obce Brodské, Obecný úrad, Nám. SNP 88, 908 85 Brodské, IČO: 37984667

6.10.2023

OBJ

150/2023

Objednávka č. 150/2023

účinkovanie súťažiacich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

100 €

Obec Šoporňa, Šoporňa 1179, 925 52, IČO: 00306207

6.10.2023

OBJ

151/2023

Objednávka č. 151/2023

účinkovanie súťažiacich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

80 €

Folklórna skupina, Podhoranka, Lančár 34, KOčín-Lančár, 922 04, IČO: 42155410

6.10.2023

OBJ

152/2023

Objednávka č. 152/2023

účinkovanie súťažiacich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

80 €

Folklórna skupina Šulekovo, Hlohová 103/12, 920 01, Hlohovec, IČO: 42289068

6.10.2023

OBJ

153/2023

Objednávka č. 153/2023

fotografické služby a propagačné služby - Festival hudobného folklóru - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

150 €

Jakub Benko, Nerudova 11, 917 02 Trnava, IČO: 51167468

6.10.2023

OBJ

154/2023

Objednávka č. 154/2023

tonery do multifunkčných zariadení - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

889 €

INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava

6.10.2023

OBJ

155/2023

Objednávka č. 155/2023

vytvorenie návrhu novej vizuálnej identity TOS - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

200 €

SANECO GROUP, s.r.o., Ďumbierska 4006/24, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 52952096

6.10.2023

OBJ

156/2023

Objednávka č. 156/2023

vytvorenie návrhu novej vizuálnej identity TOS - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

200 €

Jozef Košár - grafika & marketing, Štúrova 24, 053 01 Harichovce, IČO: 52901629

6.10.2023

OBJ

157/2023

Objednávka č. 157/2023

vytvorenie návrhu novej vizuálnej identity TOS - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

200 €

Jakub Benko, Nerudova 11, 917 02 Trnava, IČO: 51167468

6.10.2023

OBJ

158/2023

Objednávka č. 158/2023

vytvorenie návrhu novej vizuálnej identity TOS - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

200 €

CUBE studio s.r.o., Štefánikova 3, 917 01 Trnava, IČO: 43863272

6.10.2023

OBJ

159/2023

Objednávka č. 159/2023

servis kávovaru - obj. podpísal Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

48 €

DUBAN AUDIO s.r.o., Sv. Martina 33, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 52120619

24.10.2023

OBJ

160/2023

Objednávka č. 160/2023

preprava účinkujúcich a účastníkov na podujatie - 70. výročie vzniku osvetových stredísk - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

360 €

Parsek - RNDr. Pavol Jediný, Hlboké 211, 906 31 Hlboké, IČO: 33514658

25.10.2023

OBJ

161/2023

Objednávka č. 161/2023

tlač pozvánok - 70. výročie vzniku osvetových stredísk - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

26,18 €

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

25.10.2023

OBJ

161/2023/A

Objednávka č. 161/2023/A

IT servisné služby, školenie Microsoft office - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

150 €

IT4U s.r.o., 9. mája 15, 917 02 Trnava, IČO: 46008179

2.11.2023

OBJ

162/2023

Objednávka č. 162/2023

výroba citylightov - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

48,72 €

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 91701 Trnava, IČO: 51687721

2.11.2023

OBJ

163/2023

Objednávka č. 163/2023

preprava súboru Kis Megyer - 70. výročie vzniku osvetových stredísk - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

492 €

VIK-TOM s.r.o., Bodzianske Lúky 83, 946 14, IČO: 48163988

2.11.2023

OBJ

164/2023

Objednávka č. 164/2023

účinkovanie kapely Kis Megyer - 70. výročie vzniku osvetových stredísk - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

370 €

Sermo Popula, Tichá 2089/138, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36093238

3.11.2023

OBJ

165/2023

Objednávka č. 165/2023

cateringové služby na podujatí - 70. výročie vzniku osvetových stredísk - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

3 297 €

La Reunion s Andelom s.r.o., Koniarekova 30, 917 01 Trnava, IČO: 50829831

3.11.2023

OBJ

166/2023

Objednávka č. 166/2023

tlač pozvánok - 70. výročie vzniku osvetových stredísk - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

30 €

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

7.11.2023

OBJ

167/2023

Objednávka č. 167/2023

občerstvenie pre účinkujúcich - 70. výročie vzniku osvetových stredísk - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

136,80 €

PIERRE BAGUETTE, Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220

8.11.2023

OBJ

168/2023

Objednávka č. 168/2023

výrub drevín v exteriéri TOS - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

150 €

Mgr. Jozef Nehaj Ateliér SAKT, Átriová 30, 917 01 Trnava, IČO: 43326218

20.11.2023

OBJ

169/2023

Objednávka č. 169/2023

výmena pneumatík služobného vozidla - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

61,50 €

ALDY Trnava, a.s. prevádzka autoservis, Ružindolská 14, 917 00 Trnava, IČO: 36229971

22.11.2023

OBJ

170/2023

Objednávka č. 170/2023

kancelársky materiál - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

468,53 €

Štefan Gočál GOPAP, B.Smetanu 2789/9, 917 01 Trnava, IČO: 33206996

23.11.2023

OBJ

171/2023

Objednávka č. 171/2023

foto papier - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

236,45 €

Office Land, Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, IČO: 35843136

23.11.2023

OBJ

172/2023

Objednávka č. 172/2023

tlač brand manulu - obj. podpísal Mgr., Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

122,40 €

CUBE production s.r.o., Paulínska 9382/19, 917 01 Trnava, IČO: 55633200

4.12.2023

OBJ

173/2023

Objednávka č. 173/2023

tlač vstupeniek na Trojkráľový koncert - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

67,20 €

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

5.12.2023

OBJ

174/2023

Objednávka č. 174/2023

citylight papierový - Čas radosti, veselosti - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

25 €

RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava, IČO: 51687721

5.12.2023

OBJ

175/2023

Objednávka č. 175/2023

Ubiyuiti U6 Mesh UniFi AP Wifi 6 -obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

219 €

Emil Holeš - KH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava, IČO: 22695389

6.12.2023

OBJ

176/2023

Objednávka č. 176/2023

účinkovanie ZUŠ Gaudia - Čas radosti, veselosti - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

100 €

Súkromná základná umelecká škola GAUDIA, Františkánska 57/2, 917 01 Trnava, IČO: 51075750

6.12.2023

OBJ

177/2023

Objednávka č. 177/2023

ozvučenie, osvetlenie, zastrešené pódium - Čas radosti, veselosti - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

1 000 €

AGENCY J.H. - Ján Hrčka , Beethovenova 3, 917 08 Trnava, IČO: 33201340

6.12.2023

OBJ

178/2023

Objednávka č. 178/2023

hudobná produkcia Ľubomír Konečný a skupina LPS - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

350 €

Ľubomír Konečný, Cíferská 41, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35 , DIČ: 1045792418

6.12.2023

OBJ

179/2023

Objednávka č. 179/2023

účinkovanie DFS Trnavček - Čas radosti, veselosti - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

150 €

Trnavský ľudový cech, Slovanská 10, 917 02 Trnava, IČO: 37846213

6.12.2023

OBJ

180/2023

Objednávka č. 180/2023

účinkovanie FS Podhoranka - Čas radosti, veselosti

200 €

Folklórna skupina Podhoranka, Lančár 34, 922 04 Kočín-Lančár, IČO: 21455410

6.12.2023

OBJ

181/2023

Objednávka č. 181/2023

účinkovanie dychovej hudby Karpatská kapela - Čas radosti, veselosti - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

150 €

Dychová hudba Karpatská kapela, Nová 660, 919 65 Dolná Krupá, IČO: 00598828

6.12.2023

OBJ

182/2023

Objednávka č. 182/2023

účinkovanie Šenkvickej muziky - Čas radosti, veselosti - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

400 €

Folklórna skupina MLADOSŤ, Priečna 3, 900 81 Šenkvice, IČO: 36066265

6.12.2023

OBJ

183/2023

Objednávka č. 183/2023

účinkovanie Dychovej hudby Chtelničanka - Čas radosti, veselosti - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

150 €

Dychová hudba Chtelničanka, Partizánska 162, 922 05 Chtelnica, IČO: 34006702

6.12.2023

OBJ

184/2023

Objednávka č. 184/2023

účinkovanie Miešaného speváckeho zboru Cantica (Z)nova - Čas radosti, veselosti - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

100 €

Miešaný spevácky zbor Cantica (Z)nova, Konštantína Čulena 2/2, 917 01 Trnava, IČO: 42165954

6.12.2023

OBJ

185/2023

Objednávka č. 185/2023

účinkovanie ľudovej hudby FidliCanti - Čas radosti, veselosti - obj. podpísal Mgr. Dušan Blahút, PhD. - riaditeľ TOS

300 €

Občianske združenie FIDLICANTI, Horné Orešany 58, 919 03 Horné Orešany, IČO: 42294851