Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ
Súbory

20.4.2021

ZML

21-441-00581

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - 55. ročník Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2021

4 000 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42418933

30.4.2021

ZML

4/2021

Zmluva o spolupráci č. 4/2021

inštalácia výstavy fotografií Vernera Scheibenreifa a Milana Marônka "Výber z tvorby" - KreaTiviTa 2021

105 €

Veronika Behúlová, Dolné Dubové

30.4.2021

ZML

5/2021

Zmluva o spolupráci č. 5/2021

inštalácia výstavy fotografií Vernera Scheibenreifa a Milana Marônka "Výber z tvorby" - KreaTiviTa 2021

105 €

Mgr. Daniela Polášová, Trnava

5.5.2021

ZML

21-441-00536

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - Folklórne slávnosti Krakovany 2021 - 54. ročník

5 000 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratisalva - Staré Mesto, IČO: 42418933

21.5.2021

ZML

21-451-00543

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - CINEAMA 2021

2 500 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42418933

21.5.2021

ZML

21-451-00529

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - Krajská a postupové súťažné prehliadky Hollého pamätník 2021

2 000 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42418933

21.5.2021

ZML

21-442-01406

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - KreaTiviTa 2021

2 500 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42418933

21.5.2021

ZML

21-451-00535

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - Malá krajská scénická žatva

3 800 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42418933

21.5.2021

ZML

21-451-00552

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - Krajská súťaž Šaffova ostroha 2021

2 000 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42418933

21.5.2021

ZML

21-442-01212

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

poskytnutie dotácie na realizáciu projektu - Trnavská bábkarská šnóra

4 500 €

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42418933

21.5.2021

ZML

A17269100

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A17269100

hlasová/dátová komunikácia, pripojenie SIM karty na verejnú sieť Orange

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270

21.5.2021

ZML

A17269531

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A17269531

hlasová/dátová komunikácia, pripojenie SIM karty na verejnú sieť Orange

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270

26.5.2021

ZML

Z202110232

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202110232

zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov

11 214,39 €

UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674

26.5.2021

ZML

6/2021

Zmluva o spolupráci č. 6/2021

člen odbornej poroty - Hollého pamätník - okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese

200 €

Roman Féder, 900 85 Vištuk

26.5.2021

ZML

7/2021

Zmluva o spolupráci č. 7/2021

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese

200 €

Mgr. Blanka Blesáková, 917 01 Trnava

26.5.2021

ZML

8/2021

Zmluva o spolupráci č. 8/2021

členka odbornej poroty - Hollého pamätník - okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese

200 €

Ing. Janka Pelešová, 841 02 Bratislava

27.5.2021

ZML

9/2021

Zmluva o spolupráci č. 9/2021

inštalácia výstavy - Jaroslav Áč - KreaTiviTa 2021

105 €

Veronika Behúlová, Dolné Dubové

27.5.2021

ZML

10/2021

Zmluva o spolupráci č. 10/2021

inštalácia výstavy - Jaroslav Áč - KreaTiviTa 2021

105 €

Mgr. Daniela Polášová, 917 01 Trnava

2.6.2021

ZML

11/2021

Zmluva o spolupráci č. 11/2021

predseda odbornej poroty krajskej súťaže - CINEAMA 2021

180 €

Mgr. Dušan Blahút, PhD.

2.6.2021

ZML

12/2021

Zmluva o spolupráci č. 12/2021

člen odbornej poroty krajskej súťaže - CINEAMA 2021

180 €

Mgr. art. Lukáš Šafář, 831 53 Bratislava

2.6.2021

ZML

13/2021

Zmluva o spolupráci č. 13/2021

člen odbornej poroty krajskej súťaže - CINEAMA 2021

180 €

Mgr. art. Dušan Bustin, Trenčianske Teplice

7.6.2021

DoS

13/2021/TOSTt

Dohoda o spolupráci pri realizácii podujatia Hollého pamätník 2021

priestor na podujatie - koncertná sála, priestor pre porotu, zapožičanie inventáru - Hollého pamätník - okresné a regionálne kolo

0

Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie 3, 917 01 Trnava, IČO: 36087017