KreaTiviTa 2024: Reminiscencie Trnavskej palety

reminescencie

KreaTiviTa 2024: Reminiscencie Trnavskej palety
Kolektívna výstava výtvarných diel autorov z trnavského regiónu
16. 4. – 10. 6. 2024
Úrad Trnavského samosprávneho kraja

Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Úradom Trnavského samosprávneho kraja  zorganizovalo a sprístupnilo v priestoroch úradu TTSK dňa 16. 4. 2024  kolektívnu výstavu výtvarných diel „Reminiscencie Trnavskej palety“. Na výstave sa prezentuje 17 autorov z trnavského regiónu. Výstava je súčasťou projektu „KreaTiviTa 2024“, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.

Výstavnú kolekciu tvorí 34 výtvarných diel. Tematicky dominuje krajinomaľba. Sú to realistické, vecné dokumenty, ale aj obrazy krajinárskych nálad, farebných impresií a expresie. Diela dokumentujú citlivý vzťah autorov ku krajine a ich úctu a pokoru k tejto veľkej a večnej téme umenia. Prírodnou inšpiráciou sú aj kvetinové zátišia, niekedy popisnejšie, inokedy viac tvarovo štylizované.

Vo forme a výraze prevláda realistická kresba a maľba. Voľnejší maliarsky rukopis nájdeme v náročnejších figurálnych kompozíciách, v obrazoch symbolických a meditatívnych. Z techník je najviac zastúpená maľba olejom a akrylom.

Výstavnú kolekciu si môžu prezrieť návštevníci úradu Trnavského samosprávneho kraja do 10. júna 2024.

Mgr. Milada Kotlebová
Trnavské osvetové stredisko