KreaTiviTa 2020: Rudolf Rypák – výber z tvorby

kostol

Trnavské osvetové stredisko a Trnavský samosprávny kraj sprístupnili v rámci projektu KreaTiviTa 2020 výstavu výtvarníka Rudolfa Rypáka na Úrade Trnavského samosprávneho kraja. Výstava potrvá do 15. decembra 2020.

Tvorba Rudolfa Rypáka je od samých začiatkov zviazaná s témou rodnej hornatej krajiny a s realistickým zobrazením okolitého sveta. Nepridržiava sa však prísneho prepisu skutočnosti, čomu zodpovedá farebná škála umožňujúca vlastný prepis krajinárskeho motívu tak, aby zachytil náladu krajiny a jej farebnú a kompozičnú atmosféru. Jeho kolorit aj stopa štetca či špachtle jasne napovedá o expresívnom poňatí realistickej maľby. Samostatnou kapitolou autorovej tvorby sú jeho abstraktné kompozície tvorené kombináciou techník, ktoré prekypujú farebnými variáciami a z ktorých cítiť výbušné maliarove gesto ako z plagátu na propagáciu životnej radosti. 

Rudolf Rypák je členom Umeleckej besedy Slovenska, najstaršieho výtvarného spolku na Slovensku. Žije a tvorí v Piešťanoch.

Výstava diel Rudolfa Rypáka je prístupná v pondelok až štvrtok od 8:oo h do 16:00 h a v piatok od 8:00 h do 14:00 h na druhom poschodí Úradu Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici číslo 10 v Trnave. Projekt podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom podujatia.

Plagát

Rudolf Rypák