Vernisáž TRNAVSKÉHO OBJEKTÍVU 2024 / AMFO 2024

amfo-vernisaz

TRNAVSKÝ OBJEKTÍV 2024

54. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnych fotografov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec – regionálne kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2024
11. 4. – 21. 5. 2024 – Západoslovenské múzeum v Trnave


Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja je organizátorom 54. ročníka regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavský objektív 2024.  Priebeh podujatia, ktoré završuje vernisáž a výstava fotografií, zabezpečuje v spolupráci s Mestom Trnava a Západoslovenským múzeom v Trnave. Polstoročná história podujatia, ktoré je svojim zameraním na neprofesionálnu fotografickú tvorbu v regióne jedinečné, dodáva oceneniam váhu a prestíž.

Tento ročník opäť predstaví výber najlepšieho z aktuálnej amatérskej fotoscény z regiónu. Pre vystavujúcich autorov je Trnavský objektív nielen súťažou, ale najmä príležitosťou na konfrontáciu s prácami iných fotografov, stretnutie s verejnosťou a porotou, ktorej pôsobenie spočíva v odovzdávaní skúseností a odbornej kritike. Trnavský objektív je trojstupňová postupová súťaž  a prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby, ktorá nie je tematicky vymedzená. Ocenené práce postupujú do krajského a celoštátneho kola súťaže AMFO.

Trnavské osvetové stredisko prostredníctvom súťaže vyhľadáva a podporuje nové talenty z radov detí, mládeže a dospelých a oceňuje ich umelecké snaženie. Autori cez fotografiu zachytávajú charakteristické prvky svojho regiónu – architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či zvyky v regióne.

Do 54. ročníka súťaže a výstavy sa zapojilo 44 autorov zastupujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec a zaslali 262 fotografických diel. Fotoamatéri súťažia podľa propozícií celoštátnej prehliadky AMFO v troch vekových skupinách. Každá skupina súťaží v kategórii samostatná fotografia a diptych a do kategórií experiment, cykly a seriály sa zapájajú autori, ktorých fotografie sú hodnotené bez rozlíšenia veku autorov.

Pre rok 2024 vyhlásilo Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré je vyhlasovateľom a hlavným garantom súťaže, tému: „Telo“, ktorá ale nie je povinnou témou. Tematicky a žánrovo boli zastúpené všetky fotografické druhy: krajinárske scenérie i detailné zábery z krajiny, reportážna fotografia, architektonické skvosty rôznych miest, priam graficky riešené detaily architektúry.

Nechýbala portrétna tvorba, inscenovaná i reportážna,  ale i makrofotografia, figurálne kompozície, meditatívne obrazy abstraktnej fotografie a experimentálne fotografie, či multimediálne prezentácie fotografií. Práve nové technológie, možnosť počítačovej manipulácie a digitalizácia ponúka autorom viacej možností v experimentovaní a variabilita média sa odzrkadlila v tomto roku v experimente.

Túto fotografickú rozmanitosť a mnohorakosť mala možnosť vidieť a hodnotiť porota v zložení: predseda poroty Mgr. Peter Lančarič, PhD., vysokoškolský pedagóg a umelecký fotograf a členovia poroty Mgr. Eva Kramara Jonisová, PhD. vysokoškolská pedagogička a umelecká fotografka a  Mgr. Pavel Pecha – umelecký fotograf. Porota vybrala do výstavnej kolekcie 230 fotografických prác  a navrhla udelenie cien a čestných uznaní. Pred vernisážou sa uskutoční rozborový seminár pre autorov s členmi odbornej poroty.

Výstava bude nainštalovaná v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave od 11. apríla do 21. mája 2024.

Zoznam vystavujúcich autorov a fotografických diel nájdete na odkaze. Ocenenie nájdete vo výsledkovej listine. Prehliadnúť si môžete aj online katalóg diel.

Mgr. Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko