Rozvoj divadelných zručností pre záujemcov z prostredia neprofesionálneho divadla

Rozvoj divadelných zručností PRESUVAME

Trnava 13. október 2020

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19 k organizácii hromadných kultúrnych podujatí sú divadelné workshopy na rozvoj divadelných zručností pre amatérskych diadelníkov v pôvodných termínoch zrušené. O nových termínoch vás budeme informovať.

Ďakujeme za porozumenie.

 

O projekte „Rozvoj divadelných zručností pre záujemcov z prostredia neprofesionálneho divadla”

Trnava 5. október 2020  

Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave pripravili pri príležitosti Roku slovenského divadla projekt venovaný oslave slovenskej divadelnej kultúry. Jeho obsahom sú workshopy v oblasti réžie, herectva a autorského písania, ktoré budú prebiehať túto jeseň v Trnave v niekoľkých cykloch.

Rozvoj divadelných zručností

Projekt Rozvoj divadelných zručností je príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností pre záujemcov z prostredia neprofesionálneho divadla z Trnavského kraja. Trnavské osvetové stredisko upriamilo pozornosť na kreatívnu spoluprácu medzi inštitúciami Trnavskej župy a taktiež na živé prepojenie amatérskych a profesionálnych umelcov v Trnavskom kraji. Cyklus workshopov sa bude odohrávať v nových priestoroch Trnavského osvetového strediska v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského a v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Proces vzdelávania

Program vzdelávacieho projektu je rozdelený do troch častí a v každej z nich je nadviazaná spolupráca s profesionálom z Divadla Jána Palárika v Trnave. Workshop „Autorské písanie” bude viesť dramaturgička Lucia Mihálová. Bude sa hovovoriť o princípoch tvorby dramatického textu s jej následným tréningom prostredníctvom konkrétnych zadaní. Druhá časť vzdelávania ochotníkov bude zameraná na réžijnú prácu pod vedením režiséra Juraja Bielika. Nebudú tu chýbať témy ako práca s hercom, analýza textu, či pohľad na priestor ako na vyjadrovací prostriedok. Účastníci tretej časti projektu sa na hereckom workshope oboznámia so základom analýzy dramatického textu. Jeho lektorom bude herec Michal Jánoš. Účastníci budú na konkrétnych cvičeniach aplikovať poznatky z analýzy postavy a tiež to, ako si zachovať autenticitu a hereckú prirodzenosť. 

Termíny workshopov

Projekt Rozvoj divadelných zručností, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, bude prebiehať v októbri a novembri 2020. Konkrétne termíny workshopov, termíny prihlášok a samotné prihlášky sú zverejnené na webstránke Trnavského osvetového strediska www.osvetatt.sk.

Plagát

Propozície workshopov

Prihláška na workshop autorského písania

Prihláška na workshop réžie

Scenár A. P. Čechov: Tri sestry

Prihláška na workshop herectva