Workshop KYANOTYPIA

kyanotypia-nahlad

Téma (čím sa podujatie zaoberá):

Fotochemická modrotlač alebo aj kyanotypia je jedna z historicky najstarších techník, ktorá je v dnešnej dobe radená do skupiny takzvaných “alternatívnych fotografických postupov”. Kyanotypový proces je založený na chemickej reakcii vyvolanej svetlom pôsobiacim na určité soli železa. Výsledkom je monochromatická fotografia vo výrazných modrých farbách.

Z hľadiska histórie, proces kyanotypie našiel využitie aj v technických a vedeckých oblastiach, najmä pri kopírovaní priemyselných a stavebných výkresov. Aj z toho dôvodu sú technické plány označované ako blueprinty. Účastníci dielne si behom dvoch dní prejdú celým procesom, počnúc miešaním chémie, zcitlivovaním papierov, exponovaním, vyvolávaním a tónovaním.

Lektor: Mgr. Peter Lančarič, PhD.

Termín: 26. – 27. 6. 2024

Harmonogram:

26.6.2024 / 16:00 h – 19:00 h

  • Teoretická prednáška
  • Miešanie chémie
  • Príprava materiálu

27.6.2024 / 16:00 h – 19:00 h

  • Exponovanie
  • Vyvolávanie
  • Tónovanie

Účastníci môžu exponovať aj svoju vlastnú fotografiu (max. 3 fotografie) – tematicky je vhodná krajina, architektúra, zátišie a pod., portréty nie sú najvhodnejšou témou.

Fotografie je potrebné zaslať pre prípravu digitálneho negatívu najneskôr do 18.6. 2024 na email: milada.kotlebova@osvetatt.sk

Miesto: Trnavské osvetové stredisko, Dom hudby M. Schneidera Trnavského, ul.M.Schneidera Trnavského č.5, Trnava

Počet účastníkov: 12 (počet je obmedzený, preto neváhajte a prihláste sa ešte dnes)

Účastnícky poplatok: 10,00 €, študenti a dôchodci 7,00 €  (v cene je zahrnutý materiál)

Prihlasovanie e-mailom: milada.kotlebova@osvetatt.sk do 12. júna 2024

Informácie: Mgr. Milada Kotlebová, tel: 0903 412 119

Výstup workshopu: katalóg s reprodukciami diel, ktoré budú vytvorené na workshope

Realizované v rámci projektu KREATÍVNE 2024
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia


PRIHLÁŠKA NA WORKSHOP KYANOTYPIA

Meno:

Kontakt tel:

E-mailová adresa:

Záväzne sa prihlasujem na výtvarný workshop KYANOTYPIA, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. – 27. júna 2024 v Trnavskom osvetovom stredisku, ul. M. Schneidera Trnavského č.5, Trnava

Účastnícky poplatok uhradíte na č. účtu organizátora, ktoré vám zašleme po ukončení prihlasovania.