Vzdelávacie podujatie k finančnej gramotnosti: Prečo sú dôležité peniaze

vzdelavanie-nahlad

Dňa 20. marca 2024 o 10:00 hodine sa konal workshop na tému “Prečo sú dôležité peniaze” v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho. Tento workshop bol vedený Ing. Andrejom Dulíkom z firmy Brokeria.

Na workshope sa zúčastnili žiačky zo Strednej odbornej školy pedagogickej blahoslavenej Laury. Žiacky si tak rozšírili svoje vedomosti o oblasti zahrnuté vo viacerých témach:

  • História vzniku peňazí,
  • Vzťah k peniazom: dobré peniaze vs. zlé peniaze / presvedčenia ľudí,
  • Prečo je niekto bohatý a niekto chudobný?,
  • Dá sa získať kontrola nad financiami?