Vzdelávacie podujatie k finančnej gramotnosti: Prečo sú dôležité peniaze #3

edukacia-peniaze

V piatok 10.5. sa uskutočnila tretia a posledná časť workshopu o finančnej gramotnosti. Workshop viedla Tímea Blahová.

Súčasťou workshopu bol aj mentoring vybraných žiačok zo Strednej odbornej školy pedagogickej blahoslavenej Laury.