Výstava: Plagáty BAB

1BAB

V rámci festivalu animovaného filmu BAB 2022 nám poskytol festivalový team, pod vedením Mgr. Lucie Dubravay Trautenberger výstavu v digitálnej forme pod názvom „Plagáty BAB“.  

Výstavu s 18 plagátmi z jednotlivých ročníkov BAB  sme si svojpomocne vytlačili a inštalovali na naše panely. Autormi plagátov z jednotlivých ročníkov BAB boli renomovaní slovenskí výtvarníci: Albín Brunovský, Dušan Kállay, Ondrej Slivka, Ľubomír Krátky, Kristína Saganová, Blanka Šperková, Koloman Leššo, Oliver Leššo, Daniel Zachar ml., Andrej Augustín, Martin Kellenberger, Marta Prokopová. 

Výstava „PLAGÁTY BAB“ bola inštalovaná na ZUŠ v Cíferi a na Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Gorazda vo Vrbovom. Výstava potrvá do 5. 12. 2022.                                    

Mgr. Emília Szegényová, oddelenie záujmovej – umeleckej činnosti