Výsledky Šaffova ostroha a Detský festival ľudovej hudby 2024

dfso

V sobotu 13. apríla 2024 sa uskutočnilo regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Detský festival ľudovej hudby – Vidiečanova Habovka 2024. Do súťaže sa prihlásili 2 sólisti inštrumentalisti, 1 detská ľudová hudba, 6 speváckych skupín a 29 speváckych čísiel v kategórií sólistov spevákov a speváckych duet. Detský festival ľudovej hudby je základným kolom Vidiečanovej Habovky, ktorej vyhlasovateľom, hlavným partnerom a odborným garantom je Národné osvetové centrum.

Cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie hudobného folklóru. Poslaním súťažnej prehliadky je podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, umožniť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a takisto objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v našom regióne.

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Prof. Bernard Garaj – pedagóg, hudobník, etnomuzikológ a etnoorganológ, Mgr. Alžbeta Lukáčová – hudobná dramaturgička, etnomuzikologička, redaktorka a hudobníčka a Mgr. Danka Sihelská – etnologička, speváčka SĽUK-u, hudobníčka a interpretka ľudových piesní, do krajského kola súťaže odporučila a udelila postup detskej ľudovej hudbe Čerešenka zo Smoleníc, sólistke inštrumentalistke Stele Císarovej, speváčke Soni Slaninovej a detskému folklórnemu súboru Trnavček.

Porota ocenila vysokú umeleckú a interpretačnú úroveň súťažiacich. Vzhľadom k tejto skutočnosti boli udelené aj návrhy na postup: v ktg. speváckych skupín detský folklórny súbor Rozmarínček z Majcichova a Detský folklórny súbor Verešvaranček z Červeníka. Návrhy na postup boli udelené aj speváčkam Stele Císarovej a Diane Pavlovičovej.

Víťazi regionálneho kola sa budú prezentovať v krajskom kole súťaže ,,Záhorie spieva a tancuje“, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici. Viac ako 100 detí ukázalo, že folklór na trnavskej rovine, sa o svoju budúcnosť obávať nemusí. Veľká vďaka patrí vedúcim kolektívov, pedagógom i rodičom, ktorí podporujú deti v napredovaní a interpretovaní dedičstva tradičnej ľudovej kultúry a umenia nášho regiónu.

V podvečerných hodinách toho istého dňa sa na pódiu kultúrneho domu v Špačinciach predstavili aj sólisti tanečníci v ľudovom tanci, na krajskom kole 30. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, Šaffova ostroha 2024. Juraj Šaffa bol legendárny tanečník, folklorista a nositeľ ľudových tradícií, ktorý inšpiroval celé generácie tanečníkov. V jeho rodisku v Dlhom Klčove sa rok čo rok stretávajú vynikajúci tanečníci z celého Slovenska na súťaži, ktorá nesie meno tohto skvelého tanečníka.

Cieľom súťaže Šaffova ostroha je podnecovať vedúcich folklórnych súborov a skupín k šíreniu pôvodného autentického tanca a dať priestor tanečníkom aby sa prezentovali na verejnosti a zároveň prispievať k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva s jeho nositeľmi a interpretmi.

Odborná porota pracovala v zložení: Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. – vysokoškolská pedagogička, tanečná choreografka a pedagogička ľudového tanca, Mgr. Katarína Babčáková, PhD. – etnochoreologička, tanečná pedagogička, odborná pracovníčka v Národnom osvetovom centre a Mgr. Jana Pakosová – etnologička, pracovníčka Centra tradičnej kultúry v Myjave.

Súťaž Šaffova ostroha je rozdelená do 4 súťažných a 1 prehliadkovej kategórie. V hlavnej A kategórií tanečníci interpretujú 2 typy tancov. Prvá povinná časť podľa nositeľov tanečných tradícií, ktorým je v tomto ročníku tanec podľa Juraja Šaffu.  V mládežníckej D kategórií je taktiež najprv povinná časť súťaženého čísla. V tejto kategórií to bola Starodávna mazurka z Krivian. Odborná porota hodnotila 18 tanečných čísiel v kategóriách A,D, C a N. Do celoštátneho kola porota odporučila a postup udelila tanečným párom Zsomborovi Szakálovi a Virág Vassovej v ktg A, Csenge Szakálovej a Richardovi Paxiánovi v ktg. D a  Eve Michalkovej a Petrovi Michalčíkovi v ktg. N.

Celoštátne kolo sa uskutoční 24. – 26. mája 2024 v Dlhom Klčove. Všetkým súťažiacim ďakujeme a gratulujeme k postupom do vyšších kôl. Naša vďaka patrí aj Obci Špačince, vedeniu obce, ako i pracovníkom obecného úradu za vynikajúcu spoluprácu a pomoc pri prípravách a organizácií oboch súťaží.

Veronika Behúlová
oddelenie záujmovej umeleckej činnosti
Trnavské osvetové stredisko