Výročie narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského

grafika m sch t

Mikuláš Schneider Trnavský (* 24. máj 1881, Trnava – † 28. máj 1958, Bratislava) bol slovenský hudobný skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg. Zaslúžil sa o založenie Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Je zhotovovateľom Jednotného katolíckeho spevníka. Dnes sme si pripomenuli 141. výročie jeho narodenia.

Pri tejto príležitosti sme sa stretli v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského a uctili si jeho pamiatku.
 
Riaditeľka Trnavského osvetového strediska Mgr. Anna Pekárová umiestnila k Schneiderovej pamätnej tabuli spomienkový veniec. Riaditeľ odbou kultúry a športu TTSK Mgr. Peter Kadlic prečítal stať z knihy spomienok Mikuláša Schneidera Trnavského Úsmevy a slzy. Na podujatí sa zúčastnili pracovníci Trnavského osvetového stredika a Západoslovenského múzea v Trnave vrátane PaeDr. Simony Jurčovej a Mgr. Lucie Duchoňovej, ktorá nám predniesla historický výklad o jubileujúcom majstrovi.