Vyhlásenie Trnavského osvetového strediska k postupovým súťažiam v roku 2021

dve dievcata

Trnavské osvetové stredisko v súvislosti s aktuálnou nepriaznivou pandemickou situáciou pristupuje k zmenám v rámci systému postupových súťaží a prehliadok vyhlásených Národným osvetovým centrom v roku 2021 nasledovne:

Realizované termínovo bez zmeny

  • Trnavský objektív 2021 – 51. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby (registrácia do 22.02. 2021)
  • CINEAMA 2021 – 25. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky  amatérskej filmovej tvorby (predpokladaná realizácia jún 2021)
  • Jazykom tanca 2021 (kategória C) – 27. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych a tanečných zoskupení (realizuje NOC)

Posunuté na mesiace apríl, máj, jún, september, október

  • Hollého pamätník 2021 – postupové súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Termíny realizácie školských, obvodných, okresných a krajských kôl uverejníme v najbližšom období

Posunuté na jesenné mesiace

  • Malá krajská scénická žatva 2021 – krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých a divadla mladých. Termín realizácie krajského kola uverejníme v najbližšom období
  • Šaffova ostroha 2021 – krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci. Termín realizácie uverejníme v najbližšom období

Zrušené postupové súťaže

  • Jazykom tanca (kategórie A,B) – krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych a tanečných zoskupení
  • Detský festival ľudovej hudby – regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí
  • Divadlo očami detí – regionálna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

Trnavské osvetové stredisko si vyhradzuje právo na zmeny, termíny realizácie jednotlivých kôl súťaží budú uverejnené v najbližšom období.

V Trnave, 16.02. 2021

Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS