Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku

Dom hudby

 

Trnavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky 

Trnavského osvetového strediska:

VÝBEROVÉ KONANIE