Veronika Bahnová: Keď Duša prehovorí

FOTO_04

 

Veronika Bahnová: Keď Duša prehovorí

30. 3. – 30. 5. 2023

Trnavské osvetové stredisko

Trnavské osvetové stredisko  v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja slávnostne otvorí dňa 30. marca 2023 o 17,00 h v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského výstavu výtvarných diel a fotografií Veroniky Bahnovej: „Keď Duša prehovorí.“ 

Veronika Bahnová žije a tvorí v Smoleniciach. Fotografovaniu sa popri povolaniu psychologičky začala aktívne venovať v roku 2006. Od roku 2012 sa zapájala do medzinárodnej fotografickej súťaže Fotograf roka pod záštitou časopisu Foto a Video, kde hneď prvý rok získala ocenenie Fotograf roka na cestách. Výtvarnú tvorbu prezentuje na súťažných výstavách neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum a Trnavská paleta, kde každoročne získava ocenenia. Venuje sa abstraktnej maľbe obohatenej ušľachtilou myšlienkou s jemným náznakom reality. Jej fotografická a výtvarná tvorba sa neuveriteľne prelína a dopĺňa. „Od začiatku sa v jej tvorbe prejavuje precítený, obrazovo a aj slovne vyjadrený vzťah k prírode,“ hovorí kurátor výstavy Peter Babka. Fotoaparátom zaostruje pohľad na predtým neviditeľné detaily priestoru a vecí okolo. Interpretuje svet prostredníctvom fotografiky. Obrazy farebných príbehov i čiernobiele hry svetla a tieňa otvárajú okná pre fantáziu. Podľa slov kurátora: „Darí sa jej rozprávať príbeh na jednom obrázku, alebo v súbore a hľadať chvíle, ktoré môžu byť v každodennom živote mimoriadne, vtipné, alebo absurdné. Fotografia a maľba je pre autorku spôsobom života a artterapiou“. Autorka sa k svojej aktuálnej tvorbe vyjadruje: „Prišiel čas dokončiť jedno z rozrobených plátien o „Duši“. Čím som staršia, tým viac ma láka táto téma. Akoby som sa už nasýtila materiálneho sveta. Sú takí, ktorí sú celý život nasmerovaní k zušľachťovaniu nielen svojej schránky pre dušu, ale i napojenie na duchovný svet večnosti. Mne ostal čas až teraz, na starobu. Hľadám svoju Dušu a čakám kedy prehovorí.“ Autorka zaznamenáva obrazy sveta, ako ich vidí ona, výsledok na plátne, či fotografii je vždy jej osobným vyjadrením. Napodobňuje a znázorňuje svoje vnútorné obrazy.

Množstvo ocenení, ktoré za svoju tvorbu získala v regionálnych, krajských a celoštátnych súťažiach Trnavský objektív, AMFO, Genius loci Trnava, Trnavská paleta, Výtvarné spektrum, poukazuje na hlboký filozofický a humanistický obsah jej tvorby. Jej prvá autorská výstava „Živá voda“ sa konala v roku 2013 v priestoroch úradu Trnavského samosprávneho kraja. V roku 2014 prezentovala 50 fotoplátien s názvom „Farebné príbehy“ v spolupráci s terapeutickým centrom Senaz v MAXGallery v Trnave, taktiež v Smoleniciach a v roku 2020 sa uskutočnila jej najrozsiahlejšia autorská výstava v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

Výstavu „Keď Duša prehovorí“ si môžu návštevníci Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského prezrieť do 30. mája 2023 vo výstavnom priestore Trnavského osvetového strediska.

Mgr. Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko

Slovo autorky

Konečne prišiel čas dokončiť jedno z rozrobených plátien o “Duši”. Čím som staršia tým viac ma láka táto téma. Akoby som sa už nasýtila materiálneho sveta. Sú takí, ktorí sú celý život nasmerovaní k zušľachťovaniu nielen svojej schránky pre dušu ale i napojenie na duchovný svet večnosti.. Mne ostal čas až teraz, na starobu. Hľadám svoju Dušu a čakám kedy prehovorí. 

Kráčam lesom, počúvam ozvenu svojich krokov. Akoby sa dotkla stromov, odrazí sa a prinesie mi od nich správu. Zaznamenávam ticho, šumenie lístia, vlnenie sa obilia, kvetov na lúkach a poliach. Píšem si poznámky, keď potok zurčí a vlny na jazere vietor rozháňa. Keď vzlietnu vtáci a srnky sa rozutekajú vyrušení mojou prítomnosťou, napájam sa na ich reč tela. Zastavia sa, pozorujú ma a potom sa vrátia akoby mi vraveli, sme priatelia. Neskôr blízkym, priateľom rozprávam príbehy, ktoré sa stali i nestali. Vnímam ich reakcie, mimiku, slová. Mám radosť, ak si porozumieme. Sú to vyznania duše, ktorá prehovorí, keď ju príroda osloví. Sú to vyznania ľudských duší, ktoré prehovoria, keď zacítia  spojenie a prijatie.

Biele plátno predo mnou, minúty ticha, až kým nepríde „tá“, čo chce niečo vyjaviť. Prvé nesmelé čiary štetcom, vôňa farieb  a v svojej nedokonalosti prekrývam bielobu tvarom a farbou. A potom sa zastavím akoby sa roztrhla zlatá niť s vnútorným hlasom. Neviem ako ďalej, čakám, kým sa obnoví prerušené spojenie. Vraciam sa, konečne prišiel čas dokončiť jedno z rozrobených plátien.

Dostala som dar pozorovať a zaznamenávať prírodu i ľudí. Objavujem i nepoznaný dar pozorovať a zaznamenávať svoju Dušu, ktorá so mnou hovorí. Som na ceste naplniť svoje poslanie tu v priestore dočasnosti.

Veronika Bahnová, marec 2023

 

Diela Veroniky Bahnovej

 

Vernisáž