Vernisáž výstavy Trnavský objektív 2023

TO titul foto web

 

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy fotografickej tvorby Trnavský objektív 2023 vo štvrtok 20. apríla 2023 o 17.00 h v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Hudobným hosťom bude Ľubomír Konečný. Rozborový seminár pre vystavujúcich začne o 15.00 h tiež v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Výstava potrvá do 29. 5. 2023.

Link na výsledky Trnavského objektívu 2023:      Trnavský objektív 2023/AMFO 2023   

 

TRNAVSKÝ OBJEKTÍV 2023

53.  ročník súťažnej výstavy neprofesionálnych fotografov

okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec – regionálne kolo 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2023

13. 4.  – 29.  5. 2023 – Západoslovenské múzeum v Trnave

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja je garantom 53. ročníka regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavský objektív 2023.  Priebeh podujatia, ktoré završuje vernisáž a výstava fotografií, zabezpečuje v spolupráci s Mestom Trnava a Západoslovenským múzeom v Trnave. Polstoročná história podujatia, ktoré je svojim zameraním na neprofesionálnu fotografickú tvorbu v regióne jedinečné, dodáva oceneniam váhu a prestíž. Aj tento ročník Trnavského objektívu predstaví výber toho najlepšieho z aktuálnej amatérskej fotoscény z regiónu. Pre vystavujúcich autorov je Trnavský objektív nielen súťažou, ale najmä príležitosťou na konfrontáciu s prácami iných fotografov, stretnutie s verejnosťou a porotou, ktorej pôsobenie spočíva i v odovzdávaní skúseností a odbornej kritike. Trnavský objektív je trojstupňová postupová súťaž  a prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby, ktorá nie je tematicky vymedzená. Ocenené práce postupujú do krajského a celoštátneho kola súťaže AMFO. Trnavské osvetové stredisko prostredníctvom súťaže vyhľadáva a podporuje nové talenty z radov detí, mládeže a dospelých a oceňuje ich umelecké snaženie. Autori cez fotografiu zachytávajú charakteristické prvky svojho regiónu – architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či zvyky v regióne. 

Do 53. ročníka súťaže a výstavy sa zapojilo 26 autorov zastupujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec a zaslali 198 fotografií. Fotoamatéri súťažia podľa propozícií celoštátnej prehliadky AMFO v troch vekových skupinách. Každá skupina súťaží v kategórii samostatná fotografia a diptych a do kategórií experiment, cykly a seriály sa zapájajú autori, ktorých fotografie sú hodnotené bez rozlíšenia veku autorov. Pre rok 2023 vyhlásilo Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré je vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže, tému: „Identita“, ktorá ale nie je povinnou témou. Tematicky a žánrovo boli zastúpené všetky fotografické druhy: krajinárske scenérie i detailné zábery z krajiny, reportážna fotografia, architektonické skvosty rôznych miest, priam graficky riešené detaily architektúry. Nechýbala portrétna tvorba, inscenovaná i reportážna,  ale i makrofotografia, figurálne kompozície, meditatívne obrazy abstraktnej fotografie a pokusy o experiment. Túto fotografickú rôznorodosť a rozmanitosť mala možnosť vidieť a hodnotiť porota v zložení: predsedníčka poroty Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD., umelecká fotografka a vysokoškolská pedagogička, členovia poroty Mgr. Pavel Pecha – umelecký fotograf a  Mgr. Peter Lančarič PhD., umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg. Porota vybrala do výstavnej kolekcie 179 fotografií  a navrhla udelenie cien a čestných uznaní. Pred vernisážou sa uskutoční rozborový seminár pre autorov s členmi odbornej poroty.

Výstava bude nainštalovaná v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave od 13. apríla do 29. mája 2023. 

OCENENIA

 1. VEKOVÁ SKUPINA (autori do 15 rokov)
 1. kategória: samostatná fotografia

2 ceny bez určenia poradia

Laura Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ●  za fotografie „Generácia“ a „Súkromie“

Filip Sekera, Trnava – Modranka ● za fotografiu „Listy“

Čestné uznanie

Filip Sekera, Trnava – Modranka ● za fotografie „Vlk z údenáča“ a „Namieru let“ 

 1. kategória: diptych

2 ceny bez určenia poradia

Filip Sekera, Trnava – Modranka ● za diptych „Hry na cestách“

Dorota Sekerová, Trnava – Modranka ● za diptychy ♥ a „Skočil šípku“

 1. VEKOVÁ SKUPINA (autori od 15 do 25 rokov)
 1. kategória: samostatná fotografia

3 ceny bez určenia poradia

Matúš Andráš, UCM Trnava ● za fotografiu „Most do minulosti“

Katarína Hrabušová, Trnava ● za fotografie „Dvaja“, „Starec a more“ a  „V pokoji“

Aneta Ľubčíková, UCM Trnava ● za fotografiu „Balón“ 

Čestné uznania

Aneta Ľubčíková, UCM Trnava ● za fotografiu „Dolce Vita“

Tomáš Galbavý, Trebatice ● za fotografie „Jeden z posledných“ a „Dymová clona“

 1. kategória: diptych

Cena

Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● za diptych „Súčasná sloboda“

Čestné uznanie

Katarína Hrabušová, Trnava ● za diptych „Tieňohra“

 1. VEKOVÁ SKUPINA (autori nad 25 rokov)
 1. kategória: samostatná fotografia

3 ceny bez určenia poradia

Ján Baracka, Rakovice ● za fotografiu „Camera obscura“

Ernest Koppon, Vrbové ● za fotografie „Príroda veľkomesta“, „Rodina“, „Cesta domov“ a „Vyhasnuté životy“

Veronika Sekerová, Trnava – Modranka ● za fotografiu „VSTUP do víru myšlienok“ a „Hľadám správne slová“

Čestné uznania

Ivana Drahňovská, Trnava ● za fotografiu „Pani jeseň maľuje“

Peter Ferencz, Piešťany ● za fotografiu „Hravá“

Vojtech Hank, Veľké Orvište ● za fotografie „Láska na hraniciach Karabachu“, „Krst v 35 – ke“ a „Do Karabachu neprejdete“

Peter Jánoška, Piešťany ● za fotografiu „Dnešné deti“

 1. kategória: diptych

Čestné uznanie

Viliam Procházka, Trnava – Modranka ● za diptych „Náhlivosť“

BEZ ROZLÍŠENIA VEKU

 1. kategória: Cykly a seriály

2 ceny bez určenia poradia

Veronika Bahnová, Smolenice ● za cyklus fotografií „Cestou I. – III.“

Milan Marônek, Trnava ● za cyklus fotografií „Keď vietor maľuje I. – IV.“

Čestné uznania

Vojtech Hank, Veľké Orvište ● za súbor fotografií „Basaltic Organ Garni I. – III.“

Peter Jánoška, Piešťany ● za súbor fotografií „Maurícius I. – III.“

 1. kategória: Experiment

Cena

Veronika Sekerová, Trnava – Modranka ● za fotografie  „UMELEc I.,II.“

Čestné uznania

Veronika Bahnová, Smolenice ● za fotografie „Panna z tŕnia“, „Hradná pani“, „Mesiac Slnko strieda“, „Krajina delfínov“, „Srdce stromu“ a „Pred búrkou“

Ján Baracka, Rakovice ● za fotografie „Zrod cibule“ a „Zrod zemiaku“

Ernest Koppon, Vrbové ● za fotografie „Terezín II. a IV.“

Viliam Procházka, Trnava – Modranka ● za fotografie zo súboru: „Nespavosť“

Mgr. Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko