Verejné vypočutie kandidátov

Dom hudby

 

V súvislosti s výberovým konaním VK–2023/00/06 na obsadenie miesta „Riaditeľ/ka Trnavského osvetového strediska, Mikuláša Schneidera Trnavského 5, 917 01 Trnava“ sa dňa 02.05.2023 v čase 09:00 – 18:00 hod. v priestoroch Trnavského osvetového strediska, Mikuláša Schneidera Trnavského 5, Trnava uskutoční verejné vypočutie kandidátov.