Share on facebook
Zdieľať na Facebooku
Share on email
Zdieľať e-mailom

Ester Vařáková: Pohľad na slobodu, jedna z ocenených fotografií Trnavského objektívu 2020

Trnavské osvetové stredisko vyhlasuje 51. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec Trnavský objektív 2021. Táto regionálna postupová súťaž a výstava je najstaršou a najprestížnejšou súťažou tohto druhu v regióne.

Trnavský objektív je základným kolom súťaže, z ktorého sa postupuje do krajskej a celoštátnej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO. Súťaž AMFO nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou.

Trnavské osvetové stredisko upozorňuje na jednu z noviniek v propozíciách, ktoré urobilo Národné osvetové centrum: Pribudla kategória experiment. Rozumie sa tým dielo, ktoré hľadá nové prístupy k fotografickému médiu, či skúma podstatu fotografie a jej hraníc. Môže využívať presahy do iných médií, alternatívne fotografické techniky, inštalácie.

Odporúčanou, ale nie povinnou, témou 51. regionálnej súťaže Trnavský objektív je rodinaDo súťaže je možné sa zapojiť do 8. februára 2021, kedy musí byť dielo doručené do Trnavského osvetového strediska. Súťaž sa koná každý rok. Je určená deťom, mládeži a dospelým. Podrobné informácie o súťaži nájdete v propozíciách nižšie.