Trnavský objektív 2021

foto onjedktiv tt

 

OCENENIA

 1. VEKOVÁ SKUPINA (autori do 15 rokov)
 2. kategória: čiernobiela fotografia a B. kategória: farebná fotografia

1.cena

Sebastian Roy, Trnava ● za čiernobiele fotografie „Rastúca huba“, „ Živé sklo“ a za farebnú fotografiu „Magický les“

2.cena

Laura Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● za čiernobiele fotografie „Rodina“, „Reflexia“ a za farebné fotografie „Krovie“ a „Vlnovka“

 1. VEKOVÁ SKUPINA (autori od 15 do 25 rokov)
 1. kategória: čiernobiela fotografia

2 ceny bez určenia poradia

Martin Barczay, Cífer ● za fotografie „Ľahkosť“, „Vánok“ a „Hniezdo“

Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● za fotografiu „Rodina“

Čestné uznania

Barbora Jurčová, Trnava ● za fotografiu „Nádražie II.“

Ester Vařáková, Trnava ● za fotografie „Mamička“, „Očakávanie“ a „ Aj dvaja sú rodina“

 1. kategória: farebná fotografia

2 ceny bez určenia poradia

Barbora Jurčová, Trnava ● za fotografie „Siesta I. – III.“

Ester Vařáková, Trnava ● za fotografie „Dotyk“, „Láska súrodenca“ a „Šťastie“

Čestné uznania

Martin Barczay, Cífer ● za fotografie „Modromach“ a „Krehkosť“

Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● za fotografiu „Nevinný pohľad“

 1.   VEKOVÁ SKUPINA (autori nad 25 rokov)
 1. kategória: čiernobiela fotografia

3 ceny bez určenia poradia

Peter Gajarský, Trebatice ● za fotografie „Most I. – III.“

Ján Galo, Piešťany ● za fotografie „Hmla pri brehoch Váhu I.,II.“

Eva Jonisová, Trnava ● za fotografie „V detskom domove, Marcel a vychovávateľka“, „V detskom domove, získaná rodina“ a „V detskom domove“

Čestné uznania

Ernest Koppon, Vrbové ● za fotografiu „Kriváň“

Viliam Procházka, Trnava – Modranka ● za fotografie „Lavička“ a „Námestíčko“

Ján Baracka, Rakovice ● za fotografiu „Fredy“

 1. kategória: farebná fotografia

3 ceny bez určenia poradia

Ján Baracka, Rakovice ● za fotografie „Dva nové stromy“ a „Pasažieri 2020“

Vojtech Hank, Veľké Orvište ●  za fotografie „Pohľad z Kostolca pri Ducovom“ a „Na Veľkom Plešivci I.,II.“

Zlatka Roy Sloboda, Trnava ● za fotografie „Sloboda?“, „Žralok“ a „Alter ego“

Čestné uznania

Eva Jonisová, Trnava ● za fotografie „Lomnička I. – III.“

Viliam Procházka, Trnava – Modranka ● za fotografie „Bodygard“ a „Osamelý“

BEZ ROZLÍŠENIA VEKU

 1. kategória: Cykly a seriály

3 ceny bez určenia poradia

Ivana Drahňovská, Trnava ● za fotografie „Na prechádzke I. – III.“

Vojtech Hank, Veľké Orvište ● za fotografie „Jeden pohľad – tri dni I. – III.“

Viliam Procházka, Trnava – Modranka ● za fotografie „Filmár“, „Hovorca“, „Muzikant“ a „Vydavateľ“

Čestné uznania

Ján Galo, Piešťany ● za fotografie „Štrkovisko I.,II.“ a „Pripravené“

Eva Jonisová, Trnava ● za fotografie „Prestáva fungovať telo aj rozum I. – IV.“

 1. kategória: Experiment

4 ceny bez určenia poradia

Ján Baracka, Rakovice ● za fotografie „Hasičská súťaž“, „Terasa“, „Tiene záhrobia I.,II.“ a  „Pokrivená príroda“

Ernest Koppon, Vrbové ● za fotografie „Zamyslenia nad minulosťou I. – IV.“

Laura Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● za fotografie „Svetelná hra“, „Vianoce“, „Záprah“ a „Zmätok“

Sebastian Roy, Trnava ● za fotografie „Ako vyzerá svet bez farieb V. – X.“

Čestné uznania

Ján Galo, Piešťany ● za fotografie „Pohybová neostrosť“ a „Pandémia“

Vojtech Hank, Veľké Orvište ● za fotografie „Inverzia I.,II.“

Barbora Jurčová, Trnava ● za fotografie „Záhadný svet I. – IV.“

 

ZOZNAM VYSTAVUJÚCICH AUTOROV A FOTOGRAFICKÝCH DIEL

 1. VEKOVÁ SKUPINA (autori do 15 rokov)
 2. kategória: čiernobiela fotografia

Laura Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● Rodina, Reflexia, Stráž

Sebastian Roy, Trnava ● Rastúca huba, Živé sklo, Oheň a ľad

 1. kategória: farebná fotografia

Laura Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● Krovie, Vlnovka, Zima

Sebastian Roy, Trnava ● Listy majú oči, Okatý plameň, Magický les

 1. VEKOVÁ SKUPINA (autori od 15 do 25 rokov)
 1. kategória: čiernobiela fotografia

Martin Barczay, Cífer ● Ľahkosť, Vánok, Hniezdo

Barbora Jurčová, Trnava ● Nádražie I.,II.

Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● Rodina, Vnúča, Novodobý chlieb

Ester Vařáková, Trnava ● Mamička, Očakávanie, Aj dvaja sú rodina

 1. kategória: farebná fotografia

Martin Barczay, Cífer ● Samotár, Modromach, Krehkosť

Viktória Hutárová, Pavlice ● Oddych, Môj svet, Strom života

Barbora Jurčová, Trnava ● Siesta I. – III.

Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● Nevinný pohľad, Zabudnuté, Raj na Zemi

Ester Vařáková, Trnava ● Dotyk, Láska súrodenca, Šťastie

 1.   VEKOVÁ SKUPINA (autori nad 25 rokov)
 1. kategória: čiernobiela fotografia

Ján Baracka, Rakovice ● A more mio, Votrelci, Fredy

Peter Gajarský, Trebatice ● Most I. – III.

Ján Galo, Piešťany ● Hmla pri brehoch Váhu I. – III.

Eva Jonisová, Trnava ● V detskom domove – Marcel a vychovávateľka, V detskom domove – získaná rodina, V detskom domove

Ernest Koppon, Vrbové ● Tatry, Kriváň

Ľubica Marcinová, Trnava ● Ne(o)pustím ťa

Martin Ondko, Piešťany ● Na kopaničiarsku I.,II.

Viliam Procházka, Trnava – Modranka ●Lavička, Námestíčko

Zlatka Roy Sloboda, Trnava ● Bez názvu I. – III.

Martin Sliva, Trnava ● Moment

Roman Tibenský, Piešťany ● Rekonštrukcia Kolonádového mosta v Piešťanoch I. – III.

 1. kategória: farebná fotografia

Ján Baracka, Rakovice ● Dva nové stromy, Pasažieri 2020

Pavol Federič, Zavar ● Strom

Michal Fujala, Trnava ● Svetlo na konci konárov

Ján Galo, Piešťany ● Prvý mrázik, Krajina v Alpách, Pripútaný

Vojtech Hank, Veľké Orvište ●  Pohľad z Kostolca pri Ducovom, Na Veľkom Plešivci I.,II.

Eva Jonisová, Trnava ● Lomnička I. – III.

Ernest Koppon, Vrbové ● Čarovný les I.,II.

Ľubica Marcinová, Trnava ● Prekvapenie

Michal Mišík, Piešťany ● Spomienka na leto I.,II.

Monika Mĺkva, Majcichov ● Kvet v kvete

Martin Ondko, Piešťany ● Pustá Ves, Pri Očkove, Detvianska Huta

Tibor Ondrišek, Trnava ● Moc prírody nad mestom, Morská panna, Púštni jazdci

Viliam Procházka, Trnava – Modranka ● Bodygard, Modroočky, Osamelý

Zlatka Roy Sloboda, Trnava ● Sloboda?, Žralok, Alter ego

BEZ ROZLÍŠENIA VEKU

 1. kategória: Cykly a seriály

Ján Baracka, Rakovice ● Štvorka z Florencie I. – III.

Martin Barczay, Cífer ● Cesta I. – III.

Ivana Drahňovská, Trnava ● Na prechádzke I. – V.

Pavol Federič, Zavar ● Ukryté v hmle, Za súmraku

Ján Galo, Piešťany ● Štrkovisko I.,II., Rozprávková krajina, Pripravené

Vojtech Hank, Veľké Orvište ● Jeden pohľad – tri dni I. – III.

Eva Jonisová, Trnava ● Prestáva fungovať telo aj rozum II. – V.

Ernest Koppon, Vrbové ● Zastavenia u Klasovitých 1979,2005,2017,1979- Živý symbol porážky dobrovoľníkov v roku 1848, Zastavenia u Klasovitých 1979, 2005, 2017, 2005 – Posledný zápas o prežitie po zásahu bleskom, Zastavenia u Klasovitých 1979, 2005, 2017, 2017 – Je dokonané

Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● Život na dedine II. – V.

Viliam Procházka, Trnava – Modranka ● Rodáci trnavskí: Filmár, Hovorca, Muzikant, Vydavateľ

Sebastian Roy, Trnava ● Bez názvu II. – IV.

Zlatka Roy Sloboda, Trnava ● Bez názvu I. – IV.

Roman Tibenský, Piešťany ● Rekonštrukcia Kolonádového mosta v Piešťanoch I. – III.

 1. kategória: Experiment

Ján Baracka, Rakovice ● Hasičská súťaž, Terasa, Tiene záhrobia I.,II., Pokrivená príroda

Ján Galo, Piešťany ● Pohybová neostrosť, Pandémia 

Vojtech Hank, Veľké Orvište ● Inverzia I.,II.

Barbora Jurčová, Trnava ● Záhadný svet I. – IV.

Ernest Koppon, Vrbové ● Zamyslenia nad minulosťou I. – IV.

Laura Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● Svetelná hra, Vianoce, Záprah, Zmätok

Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● Kvapka, Chaos, Svetelná láska

Sebastian Roy, Trnava ● Ako vyzerá svet bez farieb II. – X.

Zlatka Roy Sloboda, Trnava ● Bez názvu I.,IV. – VIII.

Ester Vařáková, Trnava ● Budúcnosť rodiny, Budúcnosť ľudstva, Budúcnosť sveta

KATALÓG TRNAVSKÝ OBJEKTÍV 2021

TRNAVSKÝ OBJEKTÍV 2021

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja je garantom 51. ročníka regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavský objektív. Priebeh podujatia, ktoré završuje vernisáž a výstava fotografií, zabezpečuje v spolupráci s Mestom Trnava a Západoslovenským múzeom. Polstoročná história podujatia, ktoré je svojim zameraním na neprofesionálnu fotografickú tvorbu v regióne jedinečné, dodáva oceneniam váhu a prestíž. Aj tento ročník Trnavského objektívu predstaví výber toho najlepšieho z aktuálnej amatérskej fotoscény z regiónu. Pre vystavujúcich autorov je Trnavský objektív nielen súťažou, ale najmä príležitosťou na konfrontáciu s prácami iných fotografov, stretnutie s verejnosťou a porotou, ktorej pôsobenie spočíva i v odovzdávaní skúseností a odbornej kritike. Trnavský objektív je trojstupňová súťaž  a prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby, ktorá nie je tematicky vymedzená. Ocenené práce postupujú do krajského a celoštátneho kola súťaže AMFO. Trnavské osvetové stredisko prostredníctvom súťaže vyhľadáva a podporuje nové talenty z radov detí, mládeže a dospelých a oceňuje ich umelecké snaženie. Autori cez fotografiu zachytávajú charakteristické prvky svojho regiónu – architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či zvyky v regióne. 

Do 51.ročníka súťaže a výstavy sa zapojilo 25 autorov zastupujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec a zaslali 200 fotografií. Pre rok 2021 vyhlásilo Národné osvetové centrum tému: Rodina, ktorá ale nie je povinnou témou. Tematicky a žánrovo boli zastúpené všetky fotografické druhy: krajinárske scenérie i detailné zábery z krajiny, reportážna fotografia, architektonické skvosty rôznych miest, priam graficky riešené detaily architektúry. Nechýbala portrétna tvorba, inscenovaná i reportážna na spomínanú tému: „Rodina“, ale i makrofotografia, figurálne kompozície, či meditatívne obrazy abstraktnej fotografie. Túto fotografickú rôznorodosť a rozmanitosť mala možnosť vidieť a hodnotiť porota v zložení: predseda poroty Mgr. Pavel Pecha – umelecký fotograf a členovia poroty Mgr. art. Roman Pavlovič – umelecký fotograf a Mgr. Peter Lančarič, PhD. – umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg. Porota vybrala do výstavnej kolekcie 186 fotografií  a navrhla udelenie cien a čestných uznaní. 

Výstava bude nainštalovaná v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave od 8. apríla do 31. mája 2021. Výstavnú kolekciu si budú môcť prezrieť záujemcovia na webovej stránke Trnavského osvetového strediska.

Mgr. Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko

OCENENÉ FOTOGRAFIE

I. VEKOVÁ SKUPINA (autori do 15 rokov)

A. kategória: čiernobiela fotografia a B. kategória: farebná fotografia

 1. cena: Sebastian Roy, Trnava ● za čiernobiele fotografie „Rastúca huba“, „ Živé sklo“ a za farebnú fotografiu „Magický les“

2. cena

Laura Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● za čiernobiele fotografie „Rodina“, „Reflexia“ a za farebné fotografie „Krovie“ a „Vlnovka“

 1. VEKOVÁ SKUPINA (autori od 15 do 25 rokov)
 1. kategória: čiernobiela fotografia

2 ceny bez určenia poradia

Martin Barczay, Cífer ● za fotografie „Ľahkosť“, „Vánok“ a „Hniezdo“

Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● za fotografiu „Rodina“

Čestné uznania

Barbora Jurčová, Trnava ● za fotografiu „Nádražie II.“

Ester Vařáková, Trnava ● za fotografie „Mamička“, „Očakávanie“ a „ Aj dvaja sú rodina“

 1. kategória: farebná fotografia

2 ceny bez určenia poradia

Barbora Jurčová, Trnava ● za fotografie „Siesta I. – III.“

Ester Vařáková, Trnava ● za fotografie „Dotyk“, „Láska súrodenca“ a „Šťastie“

Čestné uznania

Martin Barczay, Cífer ● za fotografie „Modromach“ a „Krehkosť“

Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● za fotografiu „Nevinný pohľad“

3. VEKOVÁ SKUPINA (autori nad 25 rokov)

 1. kategória: čiernobiela fotografia

3 ceny bez určenia poradia

Peter Gajarský, Trebatice ● za fotografie „Most I. – III.“ 

Ján Galo, Piešťany ● za fotografie „Hmla pri brehoch Váhu I.,II.“

Eva Jonisová, Trnava ● za fotografie „V detskom domove, Marcel a vychovávateľka“, „V detskom domove, získaná rodina“ a „V detskom domove“

Čestné uznania

Ernest Koppon, Vrbové ● za fotografiu „Kriváň“

Viliam Procházka, Trnava – Modranka ● za fotografie „Lavička“ a „Námestíčko“

Ján Baracka, Rakovice ● za fotografiu „Fredy“

 1. kategória: farebná fotografia

3 ceny bez určenia poradia

Ján Baracka, Rakovice ● za fotografie „Dva nové stromy“ a „Pasažieri 2020“

Vojtech Hank, Veľké Orvište ●  za fotografie „Pohľad z Kostolca pri Ducovom“ a „Na Veľkom Plešivci I.,II.“

Zlatka Roy Sloboda, Trnava ● za fotografie „Sloboda?“, „Žralok“ a „Alter ego“

Čestné uznania

Eva Jonisová, Trnava ● za fotografie „Lomnička I. – III.“

Viliam Procházka, Trnava – Modranka ● za fotografie „Bodygard“ a „Osamelý“

BEZ ROZLÍŠENIA VEKU

 1. kategória: Cykly a seriály

3 ceny bez určenia poradia

Ivana Drahňovská, Trnava ● za fotografie „Na prechádzke I. – III.“

Vojtech Hank, Veľké Orvište ● za fotografie „Jeden pohľad – tri dni I. – III.“

Viliam Procházka, Trnava – Modranka ● za fotografie „Filmár“, „Hovorca“, „Muzikant“ a „Vydavateľ“

Čestné uznania

Ján Galo, Piešťany ● za fotografie „Štrkovisko I.,II.“ a „Pripravené“

Eva Jonisová, Trnava ● za fotografie „Prestáva fungovať telo aj rozum I. – IV.“

 1. kategória: Experiment

4 ceny bez určenia poradia

Ján Baracka, Rakovice ● za fotografie „Hasičská súťaž“, „Terasa“, „Tiene záhrobia I.,II.“ a  „Pokrivená príroda“

Ernest Koppon, Vrbové ● za fotografie „Zamyslenia nad minulosťou I. – IV.“

Laura Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou ● za fotografie „Svetelná hra“, „Záprah“, „Zmätok“ a „Vianoce“

Sebastian Roy, Trnava ● za fotografie „Ako vyzerá svet bez farieb V. – X.“

Čestné uznania

Ján Galo, Piešťany ● za fotografie „Pohybová neostrosť“ a „Pandémia“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vojtech Hank, Veľké Orvište ● za fotografie „Inverzia I.,II.“

Barbora Jurčová, Trnava ● za fotografie „Záhadný svet I. – IV.“