Trnavské osvetové stredisko vyhlasuje výberové konania na dve pracovné pozície

praca-nahlad

Trnavské osvetové stredisko bude obsadzovať začiatkom roku 2024 pracovné pozície v dvoch otvorených výberových konaniach VK-2024/1 a VK-2024/2.

Konkrétne sa bude jednať o pracovné pozície so zameraním na oblasť vizuálneho umenia, propagácie a projektovú činnosť – v prvom výberovom konaní – a taktiež pre oblasť tradičná kultúra, remeslá a publikačná činnosť v druhom výberovom konaní.

Trnavské osvetové stredisko je osvetovým zariadením, ktoré organizuje tvorivé aktivity v oblasti kultúry a osvetovej činnosti. Sprostredkováva informácie z oblasti kultúry, vedy a techniky, posilňuje vzťah k vlastnému štátu, kultúrnej identite, národnostným menšinám a etnickým skupinám, a podporuje starostlivosť o životné prostredie.

Rozvíja umeleckú činnosť, organizuje prehliadky ZUČ, zachováva ľudové tradície a podporuje tradičnú ľudovú kultúru. Svoju pôsobnosť má v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec v Trnavskom kraji. Organizuje aj podujatia s krajskou a celoslovenskou pôsobnosťou. TOS spolupracuje s ostatnými kultúrnymi inštitúciami na skvalitňovaní a aktivizovaní miestnej kultúry.

Kompletné informácie k výberovým konaniam a spôsobu prihlásenia nájdete priamo v priložených dokumentoch – VK-2024/1 a VK-2024/2.