Trnavské osvetové stredisko realizuje výstavu diel výtvarníkov Rudolfa Rypáka a Vernera Scheibenreifa na Úrade Trnavského samosprávneho kraja

Nahladovy obr ku TS Rudolf a Vernerjpg

Trnavské osvetové stredisko a Trnavský samosprávny kraj sprístupnili v rámci projektu KreaTiviTa 2020 výstavu výtvarníkov Rudolfa Rypáka a Vernera Scheibenreifa na Úrade Trnavského samosprávneho kraja. Výstava potrvá do 15. decembra 2020.

Tvorba Rudolfa Rypáka je od samých začiatkov zviazaná s témou rodnej hornatej krajiny a s realistickým zobrazením okolitého sveta. Nepridržiava sa však prísneho prepisu skutočnosti, čomu zodpovedá farebná škála umožňujúca vlastný prepis krajinárskeho motívu tak, aby zachytil náladu krajiny a jej farebnú a kompozičnú atmosféru. Jeho kolorit aj stopa štetca či špachtle jasne napovedá o expresívnom poňatí realistickej maľby. Samostatnou kapitolou autorovej tvorby sú jeho abstraktné kompozície tvorené kombináciou techník, ktoré prekypujú farebnými variáciami a z ktorých cítiť výbušné maliarove gesto ako z plagátu na propagáciu životnej radosti. 

Rudolf Rypák je členom Umeleckej besedy Slovenska, najstaršieho výtvarného spolku na Slovensku. Žije a tvorí v Piešťanoch.

Verner Scheibenreif sa venuje voľnej maľbe, keramike a fotografovaniu.

Maliarsku tvorbu Vernera Scheibenreifa charakterizuje kompozičný princíp na geometrickom základe. Obrazy smerujú k poeticky cíteným geometrickým konštrukciám, kde sa farba  stáva médiom, ktoré vyviera z bohatých štruktúr vedomia a podvedomia. Jeho obrazy ťažia z kontrastu lyrickej a industriálnej abstrakcie a ponúkajú tak široké možnosti interpretácie.

Svojou fotografickou tvorbou  sa  naopak snaží sprostredkovať divákovi záznam konkrétnych dejov, pocitov, mikropríbehov ľudí a vecí, ktoré sú  pretlmočené špecifickou poetikou všedného okamžiku. 

Verner Scheibenreif sa pravidelne zúčastňuje regionálnych súťažných  výstav Trnavská paleta, Trnavský objektív, krajských a celoštátnych súťaží Výtvarné spektrum a AMFO,  kde získal viac ako štyri desiatky ocenení a úspešne reprezentuje Trnavský kraj na celoštátnych výstavách.  Je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska. Žije a tvorí v Hlohovci.  

Výstava diel Rudolfa Rypáka a Vernera Scheibenreifa je prístupná v pondelok až štvrtok od 8:oo h do 16:00 h a v piatok od 8:00 h do 14:00 h na prvom a druhom poschodí Úradu Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici číslo 10 v Trnave. Projekt podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom podujatia.