Trnavské osvetové stredisko predstavuje novú vizuálnu identitu

1

Počas včerajšieho dňa 9. novembra sa na galaprograme, pri príležitosti 70. výročia založenia osvetových stredísk Trnavského kraja, po prvýkrát predstavilo nové logo Trnavského osvetového strediska, spoločne s novou grafickou identitou.

Táto identita vzišla zo 4 súťažných návrhov, ktoré v dvoch kolách hodnotila odborná porota. Do prvého kola predkladali svoje návrhy všetci súťažiaci, pričom do druhého finálového kola porota vybrala 2 najlepšie.

Víťazný návrh

Konečným víťazom sa stal návrh od Cube Studio. Vytvorenie nového loga a vizuálnej identity predpokladalo inovatívny prístup rešpektujúci kultúrne dedičstvo organizácie na jednej strane a vytvorenie novej nadčasovej vizuálnej identity plne reagujúcej na potreby vizuálnej komunikácie v online i offline prostredí.

Zámerom redizajnu vizuálnej identity Trnavského osvetového strediska bolo vytvoriť funkčný a variabilný komunikačný jazyk, ktorý zjednotí vizuálne výstupy spoločnosti, prispeje k zapamätateľnosti, ľahkej rozlíšiteľnosti a jedinečnosti týchto výstupov.

Predstavenie loga a identity

Zachovanie symbolu oka z pôvodného loga dokazuje, že TOS si váži myšlienky a hodnoty, s ktorými pracovala inštitúcia v prechádzajúcich obdobiach. Do loga bolo zakomponované gesto posunkovej reči, znak písma „O“, ktoré predstavuje spôsob ako komunikovať otvorenosť v inklúzii nielen voči ľudom s fyzickým či mentálnym znevýhodnením, ale aj prijatie iných názorov a schopnosť vedieť sa pomocou umeleckej / kultúrnej produkcie dohovoriť s tým najširším publikom.

Logo v sebe taktiež kombinuje grafické tvaroslovie oblých kruhových línií – symbolizujúcich snahu umelca priblížiť sa k dokonalej pravde – a ostrého zlomu, ktorý udržuje logo stabilne posadené na „zemi“, ako odkaz na autoritu inštitúcie pri ochrane a uchovávaní ľudových tradícií.

Grafická identita sa následne opiera o základný tvar štvorca, ktorého modifikáciou vieme vytvárať rôzne ,,patterny“. Tie tak dopĺňajú komunikáciu v online aj offline priestore. Logo aj identita pracujú taktiež s rozličnými sekundárnymi farbami.

Identita bude postupne aplikovaná na webovej stránke, sociálnych sieťach, v priestoroch TOS, ale aj na všetkých ostatných komunikačných kanáloch. Ilustračné ukážky a aplikácie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Druhý finálový návrh

V rámci finálovej dvojice sa predstavil návrh od agentúry Creativepark. Ten čerpal inšpiráciu z priestorov sídla Trnavského osvetového strediska, pričom hlavnú časť loga a identity tvoril ornament zo vstupných dverí TOS.