Trnavské osvetové stredisko pozýva na výstavu fotografií trnavského autora Milana Marônka do Západoslovenského múzea v Trnave 22. 10. 2021 – 31. 1. 2022

Odviate vetrom

 Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja dňa 22. októbra 2021 slávnostne otvorí v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave výstavu fotografií trnavského fotografa Milana Marônka. Výstava fotografií je realizovaná pri príležitosti autorovho životného jubilea a je súčasťou projektu KreaTiviTa 2021, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia. Výstava pod názvom „LX“ je prierezom autorovej tvorby a rozsahom doteraz najväčšou prezentáciou jeho fotografických diel. Do výstavnej kolekcie je zaradených viac ako 250 čiernobielych a farebných fotografií. 

Milan Marônek  sa venuje fotografickej tvorbe od roku 1976. Ocenenie v súťaži JAMFO v roku 1989 odštartovalo jeho úspešnú fotografickú dráhu, počas ktorej získal množstvo najvyšších ocenení v súťažiach Trnavský objektív, AMFO, Genius loci Trnavy a mnohých internetových fotosúťažiach. Autor nemá vyslovene vyhranenú oblasť fotografie, ktorej sa venuje. V jeho prácach žánrovo prevažuje výtvarné stvárnenie krajiny, architektúra, zátišie a makrofotografia. Pri svojich cestách po Slovensku, ale i v zahraničí je  fotoaparát jeho verným spoločníkom. Veľmi rád vytvára audiovizuálne kompozície, v ktorých hudobná zložka ešte viac zintenzívňuje vnímanie obrazu. O sebe hovorí: „V oblasti fotografie patrím ku starej škole – mám rád, keď je fotografia fotografiou a platia v nej určité pravidlá. Nesnažím sa za každú cenu aby fotografia zobrazovala presnú kópiu skutočnosti v okamihu jej vzniku. Mojím cieľom je preniesť na diváka emócie, podporiť jeho fantáziu, vizuálne ho osloviť“.  Nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické skúsenosti vo fotografii zúročil pri recenziách produktov a publikovaní odborných príspevkov v časopisoch Watt Foto Video a DIGI Revue. Fotografie mal uverejnené v periodikách Dimenzie, Watt Foto Video, DIGI Revue, Spektrum, ESAB News. Prof. Marônek je predsedom trnavského Fotoklubu IRIS, svojou tvorbou a aktivitou prispieva k fotografickému dianiu na Slovensku a zviditeľňuje Trnavský kraj a Slovensko  prostredníctvom fotografie na domácich i zahraničných výstavách. 

Fotografie Milana Marônka majú možnosť vidieť návštevníci Západoslovenského múzea v Trnave do 31. januára 2022.

Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko

 

FOTOGALÉRIA Z VERNISÁŽE