Trnavské osvetové stredisko zatvorené pre verejnosť

Dvor Domu hudby
Dvor Domu hudby M. Sch. Trnavského, sidlo Trnavského osvetového strediska

Na základe aktuálnych protiepidemických opatrení uvedených vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45 nariadil Mgr. Peter Kadlic, riaditeľ Odboru kultúry a športu Trnavského samosprávneho kraja, aby všetky kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, kam spadá aj Trnavské osvetové stredisko, boli pre verejnosť od soboty 19. decembra 2020 až do odvolania uzatvorené.

Ďakujeme za porozumenie.