Trnavská paleta 2020

natália augustínová (2)

 

 

Trnavská paleta 2020

52. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnych výtvarníkov z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec               5. 11. 2020 – 28. 2. 2021 Západoslovenské múzeum v Trnave

Trnavské osvetové stredisko je garantom 52. ročníka regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavská paleta. Priebeh podujatia, ktoré završuje výstava výtvarných diel, zabezpečuje v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave. Vyše polstoročná história podujatia, ktoré je svojim zameraním na neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v regióne jedinečné, dodáva oceneniam váhu a prestíž. Aj tento ročník Trnavskej palety predstaví výber toho najlepšieho z aktuálnej amatérskej výtvarnej scény z regiónu. Súťažná výstava je každoročne vrcholným podujatím výtvarného snaženia pre približne päťdesiat neprofesionálnych výtvarníkov reprezentujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. Pre vystavujúcich autorov je Trnavská paleta nielen súťažou, ale najmä príležitosťou na konfrontáciu s prácami iných výtvarníkov a v minulých nekoronových rokoch aj stretnutie s verejnosťou a odbornou porotou, ktorej pôsobenie spočíva i v odovzdávaní skúseností a odbornej kritike. Výstavný súbor prác pokrýva takmer všetky výtvarné žánre od maľby až po predmety úžitkového umenia. V téme prevláda krajina, portrét, zátišie, ale sú zastúpené i figuratívne kompozície, či meditatívne obrazy, od realistického po abstraktné spracovanie diel. Autori sú v zmysle propozícií celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum rozdelení do dvoch vekových skupín a každá veková skupina je rozdelená do kategórií podľa výtvarnej techniky. Výtvarné diela hodnotí odborná porota pozostávajúca z výtvarných pedagógov, alebo odborníkov z výtvarnej oblasti. V tomto roku bol predsedom poroty doc. Milan Rašla, akad. maliar z Bratislavy, členovia poroty: Mgr. Peter Babka, výtvarník a umelecký fotograf a Bystrík Vančo výtvarník – ilustrátor, ktorí hodnotili 221 výtvarných diel od 52 autorov a navrhli 9 cien bez určenia poradia a 14 čestných uznaní.

Na výstave sa stretávame s autormi, ktorí sa mnohé roky pravidelne zúčastňujú Trnavskej palety a ich  práce už získali ocenenia v krajských a celoslovenských kolách súťaže Výtvarné spektrum. Je zaujímavé sledovať cestu tvorivého hľadania súťažiacich autorov, pokroky a odhodlanie, ktoré ich posúvajú dopredu, radosť z tvorby vychádzajúcej z ich autentických skúseností, sebavyjadrovania sa. Vystavené práce predstavujú vyvrcholenie viacročnej práce autorov, štúdium, hľadanie námetu, výrazu, zvládnutie techniky a materiálu.

Verejnou prezentáciou súťažných prác organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko a Západoslovenské múzeum v Trnave zvyšujú záujem širokej verejnosti o umeleckú tvorbu a napomáhajú kultivovaniu životného štýlu spoluobčanov. Podujatie Trnavská paleta 2020 je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Výsledková listina 

Názov podujatia: Trnavská paleta 2020

Termín zasadnutia odbornej poroty: 6. 10. 2020

Účasť súťažiacich: 52 autorov

Počet hodnotených súťažných prác: 221 výtvarných diel

Odborná porota

Predseda poroty

doc. Milan Rašla, akad. maliar, Bratislava

Členovia poroty

Mgr. Peter Babka, výtvarník a umelecký fotograf

Bystrík Vančo, výtvarník – ilustrátor

Tajomníčka

Mgr. Milada Kotlebová, odborná pracovníčka TOS

Ocenenia

  • I. SKUPINA – autori vo veku od 15 do 25 rokov

Kategória: A. maľba

Cena

Dominik Štrbo, Horné Orešany • za maľbu „Per aspera ad astra

Čestné uznanie

Emma Smolková, Trnava • za maľby „Život“ a „Voda a Zem“

  • II. SKUPINA – autori vo veku nad 25 rokov

Kategória: A. maľba

6 cien bez určenia poradia

Jozefína Bíliková, Trnavaza kolekciu akvarelov

Milan Čech, Trnava • za kolekciu olejomalieb

Norbert Rakús, Trnava • za kolekciu olejomalieb

Rudolf Rypák, Piešťany • za kolekciu olejomalieb

Verner Scheibenreif, Hlohovec • za kolekciu olejomalieb

Silvia Vargová, Horné Dubové • za kolekciu olejomalieb

Čestné uznania

Jaroslav Áč, Majcichovza kolekciu olejomalieb

Natália Augustínová, Ružindol • za kolekciu malieb

Ján Bena, Trnava • za kolekciu olejomalieb

Miroslav Benian, Trnava • za kolekciu olejomalieb

Ľubica Hornáčková, Trnava • za kolekciu malieb akrylom

Emília Krivosudská, Križovany nad Dudváhom • za maľbu akrylom „Pes –  priateľ človeka II.“

Jozef Šoltés, Piešťany • za olejomaľby „Sophia I. – IV.“

Zuzana Špirková, Trnava • za maľbu akrylom „Mlyn Radošovský“

Kategória: B. kresba a grafika

Čestné uznanie

Melánia Karczová, Trnava • za kresbu „In vino veritas…“

Kategória: C. plastika

Cena

Margita Knapová, Piešťany • za kolekciu umeleckých šperkov

Čestné uznania

Marián Detko, Krakovanyza kolekciu drevených motýlikov a náušnic s tradičnými slovenskými ornamentmi 

Ján Lukačovič, Chtelnica • za kolekciu drevených plastík

Marcel Málik, Malženice • za kolekciu kamenných reliéfov 

Kategória: E. intermédiá

Cena

Natália Augustínová, Ružindol • za kolekciu digitálnych malieb

Čestné uznanie

Radovan Hornáček, Trnava • za kolekciu digitálnych malieb

 

Ocenenia v 52. ročníku Trnavskej palety 2020

  • I. SKUPINA – autori vo veku od 15 do 25 rokov

Kategória: A. maľba

Cena

Dominik Štrbo, Horné Orešany • za maľbu „Per aspera ad astra

Čestné uznanie

Emma Smolková, Trnava • za maľby „Život“ a „Voda a Zem“

  • II. SKUPINA – autori vo veku nad 25 rokov

Kategória: A. maľba

6 cien bez určenia poradia

Jozefína Bíliková, Trnavaza kolekciu akvarelov

Milan Čech, Trnava • za kolekciu olejomalieb

Norbert Rakús, Trnava • za kolekciu olejomalieb

Rudolf Rypák, Piešťany • za kolekciu olejomalieb

Verner Scheibenreif, Hlohovec • za kolekciu olejomalieb

Silvia Vargová, Horné Dubové • za kolekciu olejomalieb

Čestné uznania

Jaroslav Áč, Majcichovza kolekciu olejomalieb

Natália Augustínová, Ružindol • za kolekciu malieb

Ján Bena, Trnava • za kolekciu olejomalieb

Miroslav Benian, Trnava • za kolekciu olejomalieb

Ľubica Hornáčková, Trnava • za kolekciu malieb akrylom

Emília Krivosudská, Križovany nad Dudváhom • za maľbu akrylom „Pes –  priateľ človeka II.“

Jozef Šoltés, Piešťany • za olejomaľby „Sophia I. – IV.“

Zuzana Špirková, Trnava • za maľbu akrylom „Mlyn Radošovský“

Kategória: B. kresba a grafika

Čestné uznanie

Melánia Karczová, Trnava • za kresbu „In vino veritas…“

Kategória: C. plastika

Cena

Margita Knapová, Piešťany • za kolekciu umeleckých šperkov

Čestné uznania

Marián Detko, Krakovanyza kolekciu drevených motýlikov a náušnic s tradičnými slovenskými ornamentmi

Ján Lukačovič, Chtelnica • za kolekciu drevených plastík

Marcel Málik, Malženice • za kolekciu kamenných reliéfov

Kategória: E. intermédiá

Cena

Natália Augustínová, Ružindol • za kolekciu digitálnych malieb

Čestné uznanie

Radovan Hornáček, Trnava • za kolekciu digitálnych malieb

Mgr. Milada Kotlebová

Trnavské osvetové stredisko

 

Slovo predsedu poroty

Jeseň je jedno z ročných období v miernom teplotnom pásme nasledujúce po lete a predchádzajúcej zime. Astronomicky sa na severnej pologuli začína jesennou rovnodennosťou (okolo 23. septembra)  a končí sa zimným slnovratom (okolo 21. decembra).  V meteorológii sa podľa konvencie počíta ako celé mesiace september, október a november – toľko jedna z definícií ročného obdobia. Prejavuje sa hlavne opakovaným pravidelným charakterom počasia ale aj doteraz pravidelným opakovaným konaním súťažnej prehliadky TRNAVSKÁ PALETA. Krásu jesene vnímame a poznávame od detstva, neprekvapuje nás, ale naopak poteší naše zmysly. Tento rok sme ju s nádejou na zmenu po jarnej skúsenosti s pandémiou koronavírusu očakávali a dúfali, že sa spolu s jej príchodom skončí obdobie obmedzení a budeme si slobodne užívať nielen dary prírody ale prinesie nám aj paletu kultúrnych zážitkov. Nestalo sa tak na celom kultúrnom poli, ale myslím, že  Trnavská paleta prispeje svojou pestrosťou k obohateniu zážitkov, ktoré nám počas slnečných septembrových a októbrových dní  ponúkala príroda za chrbtom tohoročného nevítaného hosťa.

Odborná porota Trnavskej palety hodnotila (v rúškach!) šiesteho októbra 2020 úrodu 221 výtvarných diel päťdesiatich dvoch autorov za slnečného počasia, skrášleného mimoriadnym bohatstvom a pestrosťou rôznych artefaktov. Najpočetnejšie bola už tradične zastúpená maľba autorov nad dvadsaťpäť rokov, ktorej kvalitou, aj keď nie počtom, dôstojne konkurovali najmladší autori. Nepomer  mladší : starší pretrváva dlhodobo, vieme si ho vysvetliť aktuálnymi a známymi preferenciami záujmov najmladšej generácie, je však neúmerný počtu mladých ľudí, ktorí prejavujú svoj záujem o výtvarné umenie na základných umeleckých školách. Pozitívom je však zastúpenie mladých autorov v kategóriách Intermédiá a Kresba a grafika.

V maľbe už tradične prevládajú krajinárske a prírodné  motívy ako záznamy reálií, ale stále častejšie aj  ako inšpirácia k viacvýznamovým  kompozíciám. Figurálnej tvorbe sa venuje menej maliarov, ale výrazne je zastúpená v kresbe a grafike, v kategórii intermédií a čiastočne v plastike. Porota nemala ambície porovnávať počty nových a starých/známych  účastníkov súťaže, konštatovala však, že sa v tomto ročníku objavilo niekoľko nových talentov, ktorí svojimi prácami prispeli k celkovému zvýšeniu jej úrovne.

V mene organizátorov Trnavskej palety aj v mene poroty si dovoľujem poďakovať všetkým autorkám a autorom za  účasť v súťaži a vyjadriť želanie stretnúť sa s ich dielami aj na prehliadkach v budúcom a ďalších rokoch. Myslím, že akákoľvek tvorivá činnosť vykonávaná s takou láskou a zaujatím, akého dôkazom sú ich diela, prispieva nielen k zachovaniu duševného zdravia a  skrášľovaniu prostredia  ale bojuje aj s Covidom 19….

Doc. Milan Rašla, akad. maliar, predseda poroty

Zoznam autorov a výtvarných diel zaradených do výstavnej kolekcie

Trnavská paleta 2020

  • I. SKUPINA  (autori  vo veku od 15 do 25 rokov)

Kategória: A. maľba

Matúš Bena, Trnava • Noc a Deň (diptych)

Emma Smolková, Trnava • Život, Voda a Zem

Dominik Štrbo, Horné Orešany • Per aspera ad astra, Venustas, Et in bromelia ego, Carmen

  • II. SKUPINA  (autori vo veku od 25 do 60 rokov)

Kategória: A. maľba

Jaroslav Áč, Majcichov • Brdárka – čerešňový sad, Deviatky, Radosť, Šťastná žena, Smutný muž

Natália Augustínová, Ružindol • Snívanie v tráve, Prvý jarný deň, Prvý sneh, Rockstar, Vôňa ihličia, Šťastný Stuart, Ranná cesta do školy, Jarné stretnutie

Anna Barošová, Dolné Lovčice • Banská Štiavnica – nový zámok, Banská Štiavnica – námestie, Fénix, Koštovník vo vínnej pivnici

Ján Bena, Trnava • Sedliak a Škriatok , Balóny nad morom, Alfa a Omega – dokonči ma podľa seba (diptychy)

Miroslav Benian, Trnava • Jar v Kamennom mlyne, Zima na Blave, Leto pri Trnávke, Babie leto

Jozefína Bíliková, Trnava • Jeseň vo farbách, Krajinou ticha, Hore vŕškom

Marianna Bubánová, Trnava • Trnava – severná veža, Kláštor Katarínka, Smolenický zámok,  Zelené tulipány, Naše lesy

Milan Čech, Trnava • Magnólia na Františkánskej, Letný deň na námestí, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Hrubý kostol v zime

Zdenka Čobrdová-Londáková, Suchá nad Parnou • Ruža – kráľovná kvetín I.,II.

Mária Diková, Šúrovce • Iris I. – III.

Mária Dúbravová, Trnava • Fénix, Kosatec, Kytica

Alžbeta Florianová, Trnava • Ruža, Spomienka na Mahdiu

Andrea Halásová, Hlohovec • Mandala Dúha, Mandala Rovnováha

Tatiana Hlobenová, Trnava • Cubes I.,II. (Black & White), Phases of the moon, Field of grain

Ľubica Hornáčková, Trnava • Podstata mobility, Perspektíva v tiesni, Metalická interakcia, Kolidujúce reflexie

Ivana Hrušková, Bojničky • Janko, Pestráčik, Hádanka, Približujúce sa objekty, Pod lupou

Antónia Idunková, Trnava • Lúka

Jaroslav Jamrich, Trnava • Farebné potešenie I. – III.

Daniela Kačmarová – Máliková, Zvončín • Zrkadlenie, Kytica poľných kvetov, Žlté tulipány, Pohľad na bučiansky kostol z našej záhrady

Melánia Karczová, Trnava • Pár ona a on…, Kytica s lúčnym koníkom…, Priatelia…?

Juraj Klepáč, Trnava • Na rannú modlitbu, Trnava v tieni korony, Slnečné ráno na Kapitulskej, Pred kostolom, Príchod jari

Oľga Kohútiková, Trstín • Žlté kvety, Levanduľa, Gazánia, Pupenec, Zátišie z kuchyne, Motýľ

Emília Krivosudská, Križovany nad Dudváhom • Pes – priateľ človeka I. – IV.

Daniela Mišeková – Lampertová, Trnava • Horúce popoludnie, Bozk, Indiánka

Beatrica Móricová, Trnava • Kytica, Maky, Krajinka

Ľubomír Novanský, Trnava • Za Trstínom, Po derniére

Mária Pastorková, Kátlovce • Vlčie maky, Bubbly stream, Horské jazero, Pokojná voda

Rudolf Pavelský, Chtelnica • Slnečnice, Nad obcou, Horizont I. – III., Chtelnica

Norbert Rakús, Trnava • Vlkolínec, Pri jazere, Univerzitný kostol – Trnava

Marcela Rábarová, Bíňovce • Snívam o Zélande, Darujem Ti zámok, Rozhľadňa Rozbehy

Marianna Ručkayová, Piešťany • Slnečnice, Lúčne kvety, Margaréty, Po daždi

Rudolf Rypák, Piešťany • Súzvuk, Planetárny koráb, Námesačný, Samuraj, Apokalypsa

Emília Semanová, Trnava • Moja záľuba, Tesne pred búrkou, Rytmy, Nočná križovatka

Verner Scheibenreif, Hlohovec • Zacielené, Domum, Domina, Dominus, Monseigneur, Via dolorosa 

Jana Silberhornová, Suchá nad Parnou • Geisha, Latisha, Nefertity, Zulu

Silvia Susková, Majcichov • Summer, Violett

Alena Šarmírová, Trnava • Spomienky na Moneta, Doľanský háj

Adriana Šimanská, Trnava • Strom života, Kvietok, Most cez rieku Amo

Marek Škvarka, Horné Orešany • Majstrovsky hrané, Írska krajina, Mlyny stále melú

Jozef Šoltés, Piešťany • Sophia I. – IV.

Petra Šoltésová, Piešťany • Nebo, Krídlo, Anjel 

Zuzana Špirková, Trnava • Slnečnice, Spln, Mlyn Radošovský               

Silvia Vargová, Horné Dubové • Kozmické leto, A zem ako strieborný kvet a mesiac ako kvet zo zlata, Život stromu, Už len zlaté rybky?, Duše kvetov, Vesmírne kvet, Život červeného listu, Aleja

Kategória: B. kresba a grafika

Daniela Čuvalová, Trnava • Domorodé dieťa z údolia rieky Omo

Melánia Karczová, Trnava • In vino veritas…

Jozef Šoltés, Piešťany • Portrét dievčaťa

Kategória: C. plastika

Marián Detko, Krakovany • Drevený motýlik a náušnice s motívom čičmianskej výšivky,  Drevený motýlik s náušnicami s motívom trnavskej výšivky, Drevený motýlik s náušnicami s motívom liptovskej výšivky, Drevený motýlik s motívom západoslovenskej výšivky

Ivana Hrušková, Bojničky • Tradície netradične – vianočné gule I. – VI., kraslice I. – VI.

Margita Knapová, Piešťany • Náhrdelník + náušnice, Prívesok I.,II., Náhrdelník I.,II.

Ján Lukačovič, Chtelnica • Drevorubač, Muž s drevom, Poľnohospodár, Žena vracajúca sa z poľa, Žena s dieťaťom

Marcel Málik, Malženice • Monstera, Alfa a Omega, Bubo bubo

Verner Scheibenreif, Hlohovec • Miska

Kategória: E. intermédiá

Natália Augustínová, Ružindol • Malý princ, Líščie dni, Félix a Anežka, Jesenné rande s Cyrilom, Cyril ide spať

Radovan Hornáček, Trnava • Nádejná púť, Cena nezávislosti,  Stvora z mokrade, Cesta za snom

  • Nesúťažne vystavujúci autor

Albín Časár, Trakovice

 

Fotogaléria Trnavská paleta 2020

 

Fotogaléria Trnavská paleta 2020 inštalovaná v Západoslovenskom múzeu v Trnave

Propozície Trnavskej palety 2020