Trnava – kráľovské mesto v obrazoch

rinek

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja usporiadalo výstavu „Trnava – kráľovské mesto v obrazoch“. Ide o ďalší projekt zo série KreaTiviTa 2022. Výstava je inštalovaná vo výstavných priestoroch Trnavského osvetového strediska v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského od 4. novembra 2022 a potrvá do 15. januára 2023. 

Výstava „Trnava – kráľovské mesto v obrazoch“ je kolektívnou výstavou neprofesionálnych výtvarníkov z trnavského regiónu. Autori 47 výtvarných diel: Albín Časár, Milan Čech, Marianna Bubánová, Daniela Kačmarová-Máliková, Juraj Klepáč, Emília Krivosudská, Marcel Málik, Ľubomír Novanský, Rudolf Pavelský, Norbert Rakús, Alena Slanicayová a Mária Vrtochová  zachytávajú mesto Trnava prostredníctvom viacerých motívov. Najmä sakrálne architektonické skvosty sú najvýznamnejším inšpiračným zdrojom dvanástich maliarov,  obdivovateľov a milovníkov  genius loci tohto neobyčajného mesta.  Prostredníctvom ich obrazov sa tak ocitáme na niekoľkých identických miestach zobrazených  z iného pohľadu, rôznou výtvarnou technikou,  rozdielnym maliarskym rukopisom, alebo v inej dennej dobe, či ročnom období. Výstava je jedinečná aj tým, že je inštalovaná z diel neprofesionálnych výtvarníkov. Okrem najvýznamnejších dominánt sakrálnej architektúry nám však približuje aj život v zákutiach a v tichých uliciach centra, pohľad na jej stredoveký urbanizmus, ale aj významnú industriálnu pamiatku – Bellušov vodojem.  Výtvarné diela sú tvorené rôznymi technikami. Najviac zastúpená  je olejomaľba a maľba akrylom, doplnená kresbou, technikou alkoholink, maľbou na hodváb a reliéfom z umelého kameňa. Zobrazovanie rodného mesta alebo miest, v ktorých sme prežili významné chvíle svojho života sú frekventovanou témou výtvarného umenia. Do tohtoročnej výstavnej kolekcie sa  podarilo opäť zaradiť diela, ktoré nám približujú starú aj novú Trnavu  a sú poctou mestu, ktoré si tento záujem zaslúži. 

Výstava diel amatérskych výtvarníkov pod názvom „Trnava – kráľovské mesto v obrazoch“ je otvorená v pondelok až štvrtok od 8:00 h do 15:30 h a v piatok od 8:00 h do 14:00. V piatok a sobotu 16. – 17. 12. 2022 si budú môcť návštevníci prezrieť diela do 21,00 h.

Mgr. Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko

FOTOGALÉRIA